Đọc tụng Kinh trong phòng ngủ có được hay không?
Pháp Giới 7 tháng trước

Đọc tụng Kinh trong phòng ngủ có được hay không?

Đọc Kinh trong phòng ngủ có được không? Tụng Kinh niệm Phật quan trọng nhất là phải thành kính. Không có yêu cầu quá khắt khe về thời gian và địa điểm.

Tụng kinh tại nhà mà giữ giới thanh tịnh, phước đức vô cùng lớn. Ngay khi bạn chuẩn bị khai kinh, vô lượng chúng sanh và quỷ thần đều tụ hội. Đồng quỳ xuống chắp tay, cung kính lắng nghe lời Phật dạy. Rất nhiều chúng sanh trong địa ngục và loài quỷ thần, nhờ nghe kinh mà minh lý, biết lỗi, ăn năn hối hận những tội mà mình đã tạo lúc làm người. Nhờ một niệm phát chân tâm sám hối này, mà họ được thoát khỏi ác đạo, sanh lên cõi trời người.

Nếu dốc sức thành tâm tụng kinh tại nhà cho chúng sinh nghe. Trừ việc chuyên vì cá nhân nào đó mà tụng kinh ra, thì công đức tụng kinh xin hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới. Lâu dần, túc oán sẽ hóa giải, bệnh dữ sẽ được lành, sự nghiệp dần thuận lợi.

1. Cách tụng kinh tại nhà

Chỉ cần bạn ăn chay, dẫu nhà chưa có bàn thờ Phật vẫn tụng kinh được. Chủ yếu là tắm gội sạch sẽ, giữ tâm thanh tịnh không tạp niệm. Chuông khánh có cũng tốt mà không có cũng chẳng sao. Bạn ngồi hoặc quỳ mà tụng kinh tùy theo sức của mình. Người nào nếu có thể ăn chay giữ giới, lại nguyện vì pháp giới chúng sanh mà tụng kinh, thì thân sẽ phát ra lớp kim quang mỏng. Lúc lạy Phật có Phật quang chiếu đến hộ thân, nên chiêu cảm vô số chúng sanh bái lạy cùng. Hễ họ đến nghe kinh, thính pháp, bái sám Phật, đều sẽ được tái sanh lên cõi người. Đến lúc trưởng thành sẽ được gặp Phật pháp mà tu học.

Xem Thêm:   Chúng ta tu hành nhất định phải hồi hướng cho tất cả chúng sanh

Trước khi tụng kinh, ta nên âm thầm nghĩ đến những oan gia trái chủ hay quyến thuộc chưa tin Phật của mình. Dù họ còn sống hay đã mất, chỉ cần chư vị niệm tên họ, triệu thỉnh âm thầm. Nếu như họ đến trước Phật, dù chỉ khom lưng xá chào hoặc lạy một lễ, chắp tay một lúc. Xem như là đã kết chút thiện duyên nhỏ bé mỏng manh với Phật. Thần thức họ nhờ được bạn kêu mời nên mới có thể lập tức đến, hiện diện tại đạo tràng. Nếu họ phát tâm chịu nghe kinh, sám hối lễ Phật, thì ắt sẽ thu được rất nhiều lợi ích.

Có nhiều người, trước khi tin Phật thì không bị gì. Nhưng sau khi thờ Phật trì giới tụng kinh thì phát chướng duyên hoặc bệnh tật. Đây chính là: “Hậu báo chuyển thành tiền báo”. Nghĩa là báo ứng đời sau được trổ sớm ngay trong đời này, quả nặng chuyển thành quả nhẹ. Và “Trọng báo đang chuyển thành khinh báo” chính nhờ họ lễ Phật, niệm Phật mà được tiêu nghiệp

Chỉ có học Phật mới giúp chuyển biến mệnh vận mình. Chỉ có sám hối mới khéo hóa giải oán hận kiếp xưa. Nhân quả không nhất định là phải trả báo. Chỉ cần bạn chịu dứt tuyệt đồ mặn ăn chay trường, chân thành sám hối sát nghiệp đời này. Lại thường vì chúng sinh tụng kinh niệm Phật, thì chúng sinh đều lìa khổ được vui. Tội nghiệp của bạn đã tạo trong quá khứ có thể dần tiêu trừ.

Có người trước khi niệm Phật tụng kinh, thân thể hay gia đình sự nghiệp đều ổn. Sau khi trì giới niệm Phật tụng kinh rồi thì lại xảy ra chuyện: Đây chính là hậu báo chuyển thành tiền báo, báo nặng chuyển thành nhẹ, được cảm ứng dứt nghiệp. Bởi vì trước khi trì giới, họ đã từng sát sinh tạo ác, làm chướng ngại người. Chỉ cần đừng thối tâm, cứ kiên nhẫn qua một thời gian, thì sự nghiệp gia đình thảy đều chuyển tốt, chướng ngại tiêu tan.

Xem Thêm:   Phật Thuyết Kinh Nhân Quả Ba Đời PDF – HT Thích Thiền Tâm

Khi mắc bệnh thì có thể dùng thuốc, nhưng không nên dùng loại thuốc có thành phần động vật trong đó. Phải loại bỏ thành phần động vật đi, rồi tụng ba biến “Chú Đại Bi” gia trì vào thuốc mà uống sẽ thấy có hiệu quả.

Đọc tụng Kinh trong phòng ngủ có được hay không?

2. Tụng kinh tại nhà nên quỳ tụng

Nên vì những người đối nghịch với mình mà thành tâm quỳ trước Phật. Tụng 3, 7, 21 hoặc 49 hay 108 bộ Kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ. Vì sao phải hồi hướng cho họ? Bởi: “Muốn biết nhân kiếp trước, nhìn quả thọ đời này”, do đời quá khứ bạn từng thiếu nợ đối phương nên đời này phải trả.

Vì sao phải quỳ tụng kinh? Tôi ví dụ thế này: Bạn vì họ ngồi tụng một bộ Kinh Địa Tạng thì giống như cho họ hai mươi vạn tiền. Còn nếu quỳ tụng một bộ Kinh Địa Tạng với tâm tư chí thành thì giống như cho họ hai trăm vạn. Nếu như nhà không có Phật đường thì hãy tìm một chỗ yên tĩnh tụng kinh cũng được. Thời gian có nhiều thì bạn tụng một bộ, có ít thì tụng một đoạn. Thời nào tụng kinh cũng được hết, miễn là bạn thành tâm quỳ tụng, sẽ chiêu cảm vô lượng chúng sinh quỷ thần đến quỳ nghe bạn tụng kinh.

3. Đọc tụng Kinh trong phòng ngủ có được không?

Tụng Kinh niệm Phật quan trọng nhất là phải thành kính. Không có yêu cầu quá khắt khe về thời gian và địa điểm. Nếu như điều kiện không có phép, có để đọc Kinh khi đi đường hoặc ở trong phòng ngủ. Nhưng nếu đọc Kinh trong phòng ngủ thì không nên nằm trên giường, bởi như vậy là không cung kính.

Xem Thêm:   Nhân quả nghiệp báo là gì? Cần hiểu như thế nào cho đúng?

Khi tụng Kinh niệm Phật tại gia nên hết lòng thành kính. Nên đọc Kinh ở nơi sạch sẽ. Tốt nhất là rửa tay, súc miệng, thắp hương và lễ bái trước bàn thờ Phật.

Thời gian tụng Kinh niệm Phật tại nhà lúc nào thuận tiện nhất với Phật tử cũng đều có thể được, có thể tụng Kinh vào buổi sáng hoặc buổi tối. Thân tâm phải thanh tịnh, thoải mái mới có thể tập trung tâm đạo.

Tốt nhất không nên đặt tượng Phật trong phòng ngủ. Không nên ngồi thiền, lễ Phật, tụng kinh trên giường. Nếu nhà chỉ có một phòng, bình thường tốt nhất nên che tượng Phật bằng vải. Khi lễ bái, dọn giường ngăn nắp, sạch sẽ trước rồi mới gỡ vải che tượng Phật.

Nếu như ngoài giường ra không có bất cứ vị trí nào khác, ngồi trên giường đọc Kinh hoặc làm nơi tu hành cũng được. Tóm lại phải trên nguyên tắc thành kính, tịnh tâm và trang nghiêm.

Đọc Kinh niệm Phật không ở trong thân, cũng không ở trong hư không. Đọc Kinh niệm Phật là để mong được vãng sinh về thế giới Cực Lạc, đây mới là mục đích chính. Đọc Kinh niệm Phật từ trong trái tim, âm thanh phát từ miệng, rồi sau đó lắng nghe kỹ lưỡng bằng tai.

Không nhanh, không chậm, điều hòa nhịp thở. Ngoài câu Phật hiệu, còn lại mọi vọng niệm đều phải buông bỏ. Ngoài ra còn phải tránh xa sát sinh, trộm cắp, tà dâm và vọng tưởng.

Nên làm nhiều việc thiện tích thêm công đức để tiêu trừ nghiệp chướng. Lưu ý, việc thiện ở đây không chuyên chỉ đến tiền bạc. Có rất nhiều những việc thiện khác mà bạn có thể làm để tích thêm công đức. Chẳng hạn như phóng sinh, giúp đỡ mọi người trong khả năng của bản thân.

Tâm Hướng Phật!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

648 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog