Pháp Giới 4 tháng trước

101 Truyện Thiền PDF – Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ

Những truyện và những giai thoại về Thiền này đề cập tới những kinh nghiệm thực chứng của các vị Thiền sư người Trung Hoa và Nhật Bản trải qua một thời gian dài hơn năm thế kỷ.

101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách gồm các truyện do thiền sư Nhật Mujū (無住 , Vô Trú) góp nhặt và ghi lại vào thế kỷ 13 trong cuốn Shasekishu (Sand and Pebbles – Cát và sỏi), cùng với một số truyện thiền sư Nyogen Senzaki và Paul Reps tổng hợp năm 1919, gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ 19 và 20.

Nyogen Senzaki và Paul Reps cũng dịch sang tiếng Anh (1) tập 101 Truyện Thiền, (2) Vô Môn Quan, tập công án Thiền do thiền sư Trung quốc Vô Môn Huệ Khai (zh. wúmén huìkāi/wu-men hui-k’ai 無門慧開; ja. mumon ekai) (1183-1260), và (3) mưởi bức tranh trâu đi kèm với 10 bài thơ của thiền sư Kuòān Shīyuǎn.

Năm 1957 Paul Reps in 3 tác phẩm này trong môt cuốn sách, đặt tên là Zen Flesh, Zen Bones. (Thịt Thiền, Xương Thiền).

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn “101 ZEN STORIES” (“101 Truyện Thiền”) đã được ấn hành lần đầu vào năm 1939 bởi Rider and Company, Luân Đôn, và David McKay Company, Philadelphia.

Những truyện và những giai thoại về Thiền này đề cập tới những kinh nghiệm thực chứng của các vị Thiền sư người Trung Hoa và Nhật Bản trải qua một thời gian dài hơn năm thế kỷ.

Xem Thêm:   Vì sao chúng ta không nhìn thấy cõi ngạ quỷ? Vong linh có làm hại ta?

Tài liệu được chuyển sang tiếng Anh bắt nguồn từ một cuốn sách có tên gọi là SHASEKI-SHU (Collection of Stone and Sand: Thạch Sa Tập hay Góp Nhặt Cát Đá), viết vào cuối thế kỷ thứ 13 bởi một vị Thiền sư Nhật Bản có tên là MUJU (the “nondweller”: VÔ TRÚ) và gom góp từ những giai thoại khác của các vị Thiền sư, Thiền tăng, đồ đệ dòng Thiền xuất hiện rải rác trong nhiều cuốn sách khác nhau đã được ấn hành tại Nhật Bản vào khoảng thế kỷ 20.

Nội dung các truyện nói trên được chuyển ngữ sang tiếng Việt dựa theo phần đầu tiên trong tuyển tập “ZEN FLESH, ZEN BONES” (A Collection of Zen and Pre-Zen Writings), ấn bản của nhà xuất bản Shambhala, Boston & London, năm 1994. Phần đầu tiên có tiêu đề là “101 ZEN STORIES” do Nyogen Senzaki và Paul Reps kể bằng tiếng Anh.

Bản chuyển ngữ sang tiếng Việt có chủ đích gần như theo sát với nguyên bản tiếng Anh, kể cả cách hành văn, cấu trúc câu cú, chứ người dịch không nhắm đưa ra một văn thể bóng bẩy nào khác.

Mong rằng các câu truyện và những giai thoại thơm ngát hương Thiền trong cuốn “101 ZEN STORIES” này sẽ chuyên chở được một triết lý cao siêu và thâm thúy nào đó khiến cho người đọc và người nghe phải tĩnh tâm để mà suy nghĩ rồi tự thức tỉnh mà tìm theo một con đường tốt đẹp hơn trong cuộc sống của mình.

Xem Thêm:   Học Phật càng ngạo nghễ ngã mạn còn chuốc phải ma chướng

DIỆU PHƯƠNG
(Mùa Phật Đản năm 2004)

Mời quý bạn đọc 101 Truyện Thiền tại file PDF dưới đây.

101 Truyện Thiền PDF – Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

12 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog