Pháp Giới 7 tháng trước

Hạn Tam Tai là gì? Sự thật về hạn Tam Tai trong Phật giáo

Hạn Tam Tai là gì? Tam Tai là một thuật ngữ của Phật Pháp, chỉ về tai kiếp của cả thế giới Ta Bà này. Tai kiếp này có 2 loại: Tiểu tam tai và Đại tam tai.

1. Tam tai là gì?

Tam tai là một thuật ngữ của Phật Pháp, chỉ về tai kiếp của cả thế giới Ta Bà này. Không phải tam tai là vận hạn của một cá nhân, như nhiều nhà “Phong thủy, bói toán” đang rêu rao hù dọa thiên hạ để kiếm tiền đâu nhé. Tai kiếp có 2 loại: Tiểu tam tai và Đại tam tai.

Tiểu tam tai gồm có ba tai ách: 1. Đao binh tai (dùng hung khí sát hại lẫn nhau). 2. Tật dịch tai (bệnh truyền nhiễm lây lan). 3. Cơ cẩn tai (do hạn hán sinh ra đói kém). Ba tai nạn nầy nếu có xảy ra thì tất cả nhơn loại đều phải chịu chung số phận, bởi đó là cộng nghiệp không ai tránh khỏi. Trong quyển Từ Điển Phật Học Huệ Quang, Tập 5, trang 4165 có nêu ra Tiểu tam tai và Đại tam tai như sau: Về Tiểu tam tai thì gồm có:

a. Cơ cẩn tai: Tuổi thọ con người từ 84000 tuổi cứ một 100 năm giảm một tuổi, giảm đến khi 30 tuổi thì trời hạn hán không mưa, cây cỏ không mọc, vô lượng nhân dân ở thế gian bị đói kém mà chết.

b. Tật dịch tai: Khi tuổi thọ con người giảm xuống còn 20 tuổi thì các thứ bệnh xuất hiện, vô lượng nhân dân ở thế gian bị mắc bệnh mà chết.

c. Đao binh tai: Khi tuổi thọ con người giảm xuống còn 10 tuổi thì mọi người sinh ra sự tranh đấu, tay cầm cỏ cây cũng biến thành dao gậy, tàn hại lẫn nhau, vô lượng nhân dân ở thế gian bị chết bởi đao binh.

Còn Đại tam tai gồm có ba tai ách lớn: Hỏa tai, thủy tai, phong tai.

a. Hỏa tai: vào kiếp Hoại thì có 7 mặt trời xuất hiện, mặt đất và núi Tu di dần dần bị sụp đổ, nước trong 4 biển lớn lần lượt cạn hết, cõi Dục và các tầng trời Sơ thiền đều bị thiêu hủy, không còn sót lại gì.

b. Thủy tai: Từ cõi Sơ thiền trở xuống trải qua 7 lần hỏa tai thì thế giới lại thành. Vào thời Hoại kiếp dần dần có mưa lớn, hạt nước lớn như bánh xe, lại có thủy luân dưới đất bắn vọt lên, từ cõi Dục đến tầng trời Nhị thiền đều bị ngập lụt, tất cả đều hoại diệt, như hạt muối bị tan trong biển nước.

c. Phong tai: Từ cõi Nhị thiền trở xuống trải qua 7 lần thủy tai, lại trải qua 7 lần hỏa tai phá hoại cõi thế gian, đến khi thế giới hình thành trở lại, rồi đến kiếp Hoại, từ lớp phong luân phía dưới có gió mạnh nổi lên, cộng với sức nghiệp của chúng sinh đã hết cho nên nơi nào cũng nổi gió, từ cõi Dục cho đến các tầng trời Tam thiền thảy đều bị gió đánh bạt, sạch hết không còn gì.

Xem Thêm:   Mỗi câu Niệm A Di Đà Phật đều sám trừ tội chướng từ vô thủy kiếp

2. Tiểu tam tai

Tiểu tam tai là đại họa của toàn bộ thế giới này, một dạng như ngày tận thế, bao gồm ba tai kiếp xảy ra. Nạn xảy ra gần như quét sạch toàn bộ chúng sanh, bao gồm cả loài người: Tai họa về Dịch bệnh – Tai họa về Binh đao – Tai họa về Đói kém.

Các bản kinh Phật thuyết về tai kiếp này bao gồm: Trường A Hàm, Trung A Hàm và Kinh Khởi thế. Ngoài là còn có trong các bộ luận: Luận Câu Xá, Luận Tỳ Đàm, Luận Bà Sa, Luận Du Gìa, Luận Đối Pháp. Theo Luận Lập Thế, một tiểu tam tai trải qua bảy ngày. Du Già Luận nói: “Lúc con người chỉ còn thọ 30 tuổi, mới bắt đầu xảy ra”.

Tiểu tam tai: 1. Dịch bệnh

Khái lược nội dung thì Đức Phật dạy: “Lúc tiểu tai nổi lên, có bệnh dịch lớn, lớp lớp các loại bệnh tật đều phát ra. Tất cả chúng sinh nơi cõi Diêm Phù này đều mắc phải đại dịch. Tất cả quỷ thần đều nổi tâm xấu xa, tàn hại thế nhân. Tuổi thọ con người rút ngắn lại chỉ còn 10 năm, thân hình bé nhỏ như nắm tay…

Bấy giờ mọi người không theo chánh pháp. Các nghiệp phi pháp, tham lam, tà kiến phát sinh suốt ngày đêm. Quỷ thần xấu xa hại người khắp nơi… kiếp mạt này phát sinh trong bảy ngày. Trong bảy ngày này chúng sinh sống sót cực ít, đa phần là những người thiện hạnh sống sót.”

Tiểu tam tai: 2. Binh đao

Sau nhiều triệu năm, kể từ tai kiếp thứ nhất, cõi Ta Bà sẽ chịu tai kiếp thứ 2: Binh Đao. Khái lược nội dung thì Đức Phật dạy: “Bấy giờ tam độc, tà kiến phát sinh suốt ngày đêm. Cha mẹ, con cái, anh em, bà con cùng nhau tranh cãi, huống chi người ngoài. Khi ấy mọi người đã hết tranh cãi, bắt đầu dùng gạch đá, gậy dao đe dọa lẫn nhau.

Khắp bốn phương, các nước chinh phạt lẫn nhau. Trong một đêm giết hết vô số. Các tội lỗi phát sinh như thế là do loài người làm điều bất thiện, phải chịu quả báo này. Giữa lúc ấy sinh ra kiếp trược. Bấy giờ người ta đều chết hết, nếu còn sống sót, người người đều ly tán. Thời mạt kiếp còn lại bảy ngày. Trong bảy ngày này, con người tay cầm cỏ, cỏ liền hóa thành gậy dao. Lấy dao gậy đó đâm chém lẫn nhau, khủng bố đến chết….”

Xem Thêm:   Phương pháp niệm Phật có thể chấn động hư không pháp giới

Tiểu tam tai: 3. Đói kém

Lại nhiều triệu năm sau tai kiếp thứ 2, cõi Ta Bà sẽ chịu tai kiếp thứ 3: Đói kém. Khái lược nội dung, Đức Phật dạy: “Vì nạn đói kém lớn sắp nổi lên, trời hạn hán, tất cả người dân đều mắc đại dịch. Tất cả quỷ thần nổi sân hận, làm hại loài người… Nghèo nàn, khốn khó, ngu si tà kiến phát sinh. Lúa mắc, đói kém, lếch thếch lang thang. Thấy lương thực liền xông vào cướp giựt, vì nguyên nhân này, chết đói vô số.

Tất cả chúng sinh sinh vào thời kiếp trược, tự dưng nổi lên tạo ác nghiệp. Trời không mưa xuống trong bốn đến năm năm. Vì đại hạn nên tìm rau cỏ còn không có, nói chi đến thóc gạo… Suốt sáu, bảy năm tiếp theo không tìm thấy nước. Kiếp này trong vòng 7 ngày đêm, chết đói chết khát vô số.

3. Đại tam tai

Đại tam tai bao gồm: Hỏa Tai – Thủy Tai – Phong Tai, trong đó: Hỏa tai xảy ra thì phạm vi bị hủy diệt đến cõi trời Quang Âm là giới hạn. Phạm vi hủy diệt của Thủy Tai đến trời Biến Tịnh là giới hạn. Phạm vi hủy diệt của Phong Tai đến cõi trời Quảng Quả làm giới hạn. Trước khi Đại Tam Tai xảy, toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt. Tất cả chúng sinh trong cõi Dục giới bị hủy diệt bao gồm: Địa ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Người, chư Thiên cõi dục.

Đại tam tai không phải đồng thời khởi lên trong một đại kiếp. Như đại kiếp thứ nhất bị hỏa tai tiêu hoại, đến đại kiếp thứ tám mới bị thủy tai tiêu hoại, cứ bảy lần hỏa tai có một lần thủy tai, bảy lần thủy tai mới có một lần phong tai.

Đại tam tai tuần hoàn 64 lần trong một kiếp vận, nếu đại kiếp thứ nhất bị hỏa tai tiêu hoại, đến đại kiếp thứ 64 mới có phong-tai tiêu hoại thế giới. Như thế trong một kiếp vận (64 đại-kiếp), có 56 lần đại hỏa tai, 7 lần đại thủy tai, 1 lần đại phong tai.

Đại tam tai: 1. Hỏa tai

Khái lược về Hỏa Tai : ” ..Liền đó, dần dần có bảy vầng mặt trời xuất hiện. Các biển cạn kiệt, núi non trống trơn, đồi bãi của thế gian đều bị thiêu đốt. Gió lùa lửa đậy, đốt cháy Thiên cung cho đến Phạm cung, không còn một chút tro tàn. Chính lửa ở đây thiêu đốt cung điện ở đây. Không phải là hỏa tai ở nơi khác đến đây hủy hoại… Kiếp nạn này hủy diệt hết, từ cõi trời thứ 14 trở xuống đều hóa thành tro đen.

Xem Thêm:   Những lợi ích của việc lạy sám hối 35 vị Phật

Khi hỏa tai sắp khởi, những chúng sanh có phước đức đều sanh lên cõi Nhị thiền. Do nghiệp của loài hữu tình kế đó hắc phong nổi lên dữ dội. Khởi thỉ có hai mặt trời hiện ra, làm cho nước ở các ao hồ khô cạn. Kế tiếp có ba mặt trời hiện ra, làm cho nước ở các sông lớn đều khô cạn. Kế lại có bốn mặt trời hiện ra, làm cho nước ở A Nậu Trì khô cạn. Khi năm mặt trời hiện ra biển lớn đều khô. Sáu mặt trời hiện ra núi non đất liền bốc cháy khói lên ngùn ngụt. Bảy mặt trời hiện ra núi Tu Di sập đổ, chư thiên trời Lục Dục thảy đều mạng chung.

Sức lửa hủy hoại cả Dục giới và tầng Sơ thiền của Sắc giới. Lúc ấy từ cõi trời Quang Âm trở xuống, vạn vật đều thành tro bụi. Chư thiên mới hóa sanh lên đây thấy cảnh tượng chưa từng có ấy, đem lòng sợ hãi. Các thiên tử cựu trụ đến an ủi rằng: “Chư vị chớ lo sợ, kiếp lửa không thể tiêu hủy được cõi nầy”.

Đại tam tai: 2. Thủy tai

Cõi Tam thiên đại thiên thế giới này trải qua 7 lần Hỏa tai, thì Thủy tai nổi lên hủy diệt khí thế gian. Khi thủy tai nổi lên, những chúng sanh có phước đức đều sanh trước lên cõi Tam thiền. Do nghiệp lực của chúng sanh, Tam thiên thế giới nổi lên cơn mưa mãnh liệt. Từ cõi Tam thiền trở xuống, cung điện chư thiên, núi Tu Di, Thất Kim Sơn, Tứ đại châu đều ẩn hình trong biển nước. Cả cõi Dục và tầng Sơ thiền, Nhị thiền của Sắc giới đều bị sức nước xung phá tiêu tan. Ví như một khối muối to bỏ xuống nước bị tiêu tan thế nào những sắc chất của cõi nầy cũng bị tiêu tan như thế ấy.

Đại tam tai: 3. Phong tai

Khi phong tai nổi lên, những chúng sanh có phước đức đều sanh trước lên cõi Tứ thiền. Do nghiệp lực của chúng sanh, có cơn gió mãnh liệt tên là Đại Tăng Già nổi lên. Từ cõi Tứ thiền trở xuống, cung điện chư thiên, núi non, tất cả các sắc chất đều va chạm nhau tan nát như vi trần trong sức quay cuồng dữ dội của gió. Nói chung, phong tai tiêu hoại đồng thời tất cả trời Tam thiền, Nhị thiền, Sơ thiền, và 1 tỉ cõi Dục của Đại thiên thế giới….

[wpcc-iframe title=”Hạn Tam Tai là gì? Sự thật về hạn Tam Tai trong Phật giáo” width=”1333″ height=”1000″ src=”https://www.youtube.com/embed/JSmOE3oONrE?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen]

Tâm Hướng Phật/TH!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

178 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog