Pháp Giới 5 tháng trước

Niệm Phật có thể nắm chắc phần vãng sanh hay không?

Bạn muốn hỏi tôi Niệm Phật có thể nắm chắc phần Vãng Sanh hay không? Tôi nói với bạn có thể nắm chắc phần Vãng Sanh.

Tôi lúc trẻ không hiểu biết, không biết được sâu sắc. Do từ Kinh Luận của Đại Thừa mà vào cửa. Tôi từng giảng qua Hoa Nghiêm, từng giảng qua Pháp Hoa, đều là những bộ Kinh nổi tiếng của các Tông Phái lớn.

85 tuổi tôi mới chịu quay đầu. Vì sao vậy? Vì tôi không nắm chắc được chút gì. Chỉ là một môn học vấn mà thôi. Sau khi tôi quay đầu thì đã đem Hoa Nghiêm buông xuống, Pháp Hoa cũng buông xuống, duy thức cũng buông xuống. Tôi chuyên tu Tịnh Độ.

Tôi cùng với Lão Sư Sĩ Lý Bỉnh Nam là một hệ truyền thừa. Lão Sư Lý thân cận với Đại Sư Ấn Quang, là sự truyền thừa từ trên xuống dưới. Đại Sư Ấn Quang truyền cho Lão Sư Lý Bỉnh Nam, Lão Cư Sĩ lại truyền tiếp cho tôi là một mạch truyền thừa.

Bạn muốn hỏi tôi Niệm Phật có thể nắm chắc phần Vãng Sanh hay không? Tôi nói với bạn có thể nắm chắc phần Vãng Sanh.

Sau khi gặp A Di Đà Phật rồi thì học Bộ Kinh Luận nào cũng được. Vì sao vậy? Được Vô Lượng Thọ, Thọ mạng Vô Lượng rồi còn có A Di Đà Phật là vị Lão Sư tốt, chúng ta sẽ không đi lòng vòng nữa rồi. Cho nên muốn học Đại Kinh Đại Luận thì hãy đến Thế Giới Cực Lạc mà học, không nên học ở đây.

Xem Thêm:   Ngũ triền cái là gì? Phật dạy phương pháp đoạn trừ năm triền cái

Ở nơi này tôi chỉ nắm lấy Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cho nên tôi có Tín, Tôi có Nguyện. Tín và Nguyện Vĩnh Hằng thì sẽ không thoái chuyển. Việc này tôi đã nói không ít trong các lần giảng Kinh Luận của Tịnh Tông.

Tôi đã giảng Kinh Vô Lượng Thọ 5 lần rồi, lý giải được nó rồi; thì đây là chỗ dựa của Tín. Vì Sao tôi lại Tín? Vì có sự truyền thừa của Tổ Tiên, có sự thâm nhập vào Kinh Điển. Kinh Điển được các Tổ Sư đời đời tương truyền; chúng ta lấy ra thì có thể đối chiếu, có thể làm chỗ y cứ. Những điều mà Tổ Sư nhiều đời đã nói là sự thật, không phải là vọng ngữ. Chúng ta ngàn vạn lần không được bỏ qua cơ hội này!

Hành Môn chính là một câu Phật hiệu A Di Đà Phật hi vọng có thể niệm từ sớm đến tối, câu Phật hiệu trong tâm không bị dán đoạn. Bất luận ở nơi đâu trong tâm vẫn là Nam Mô A Di Đà Phật, một phương hướng này, một mục tiêu này; chúng ta nhất định sẽ đến được Thế Giới Cực Lạc, nhất định sẽ thấy A Di Đà Phật.

Niệm Phật là hạnh cho nên có Giải, có Tín, có Hành. Thì khi nào có Vãng Sanh. Đây là trọng điểm quan trọng mà tôi hôm nay muốn nói với mọi người.

Lúc nào cũng có thể Vãng Sanh. Chỉ có Pháp Môn này ngoài Pháp Môn này ra thì đều cần thời gian rất dài, phải tích lũy Công Đức, chỉ có Pháp Môn này thì “Cần Tín, Nguyện, Trì Danh”. Trên Kinh đã nói rất rõ ràng; khi đến lúc Lâm Chung hơi thở cuối cùng là A Di Đà Phật thì có thể Vãng Sanh.

Xem Thêm:   Đừng biến Phật thành Ma, hãy biết phân biệt Chánh Tà

Hiện tại trên Thế Gian này tai nạn rất nhiều, mặc dù không phải là kiếp đao binh của Nhân Loại, khu vực Đài Loan này của chúng ta nằm trong giải địa chấn động đất nhiều, mưa dông cũng nhiều là khu vực rất không an định, từ Bắc đến Nam Đài Loan, Hồng Kông đều nằm ở trong đó.

Nếu như chúng ta nắm chắc câu A Di Đà Phật này; thì sẽ không sợ gì nữa, gió bão đến rồi, động đất đến rồi tôi đến Thế Giới Cực Lạc. Vấn đề là có thật như vậy hay không? Thật như vậy! Có chắc chắn hay không? Chắc chắn! Nhất định chắc chắn. Chỉ cần bạn có cái quyết tâm này , có cái nhận thức này.

Chúng Ta dùng một bộ Kinh bản mà Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư đã Hội Tập. Bộ Kinh này là bản hội tập. Năm xưa tôi Ở Đài Trung cùng Lý Lão Sư đã đưa cho tôi. Sau khi tôi xem xong vô cùng hoan hỉ!

Tôi đã giảng năm lần rồi, chỉ nương tựa vào một Bộ Kinh. Còn về phần luận thì Tổ Sư Đại Đức đã có truyền lại rồi. Mọi người hãy nghiêm túc chăm chỉ học tập Bộ “Ấn Quang Đại Sư Văn Sao”.

Bộ này thù thắng không gì bằng, chúng ta cần đọc Bộ Văn Sao sẽ giúp cho Tín, Nguyện, Hạnh của chúng ta. Trong Bộ Sách này có rất nhiều bài khai thị quan trọng, cần phải học tập, không được lơ là mà bỏ qua.

Xem Thêm:   Phẩm thứ 40: A Nan Tổng Trì – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Về “Hành” có lão Hòa Thượng Hải Hiền rồi, Ngài không biết chữ, chưa đọc qua sách bao giờ; niệm câu A Di Đà Phật suốt một đời 112 tuổi thì Vãng Sanh, biết trước ngày giờ ra đi, chân thật Thượng Phẩm Vãng Sanh. Đây là tấm gương cho chúng ta.

Khi ngài xuất gia sư phụ Ngài chỉ dạy Ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật cứ như vậy mà niệm mãi. Hiểu rồi thì không cần phải nói, không cần nói ra đến giờ thì Phật sẽ rước đi thôi. Ngài đã làm được rồi, là tấm gương của chúng ta.

Vẫn còn có một tấm gương tốt nữa đó là người chị của cư sĩ Lưu Tố Vân ở Đông Bắc, một tháng thì Vãng Sanh. Bà phát nguyện cầu Vãng Sanh; Sau một tháng A Di Đà Phật liền đến đón Bà. Đây đều là tự tại Vãng Sanh, đã chứng minh cho chúng ta là lúc nào cũng có thể ra đi được. Chị của Cư Sĩ Lưu đã làm ra tấm gương này rất là tốt…

Chủ Giảng: Đại Lão Pháp Sư Tịnh Không!
Trích : Tín Giải Hành Chứng 2018 Khai Thị cho Đại Chúng ở Chùa Cực Lạc Đài Nam!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

6 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog