Cách thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật đúng Pháp
Pháp Giới 7 tháng trước

Cách thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật đúng Pháp

Thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật là việc nên làm của người Phật tử. Tuy vậy, bạn cần phải luôn nhớ rằng: Phàm bất kỳ nơi nào có tượng Phật, trong vô hình đều có chư tôn Long Thần Hộ Pháp hộ trì ở đó. Nếu ta thờ không đúng như pháp, chư Phật và Bồ Tát từ bi không quở trách, nhưng chư hộ Pháp thì không, lớ rớ bị các Ngài trách phạt như chơi.

Nhớ lại mươi năm về trước, khi tôi đến chơi nhà một người bạn trẻ. Lúc trà dư cậu bảo: Mẹ là Phật tử, thờ Phật niệm Phật đã nhiều năm, nhưng bà rất hay ốm vặt.

Tôi ngạc nhiên bảo: Sao người siêng năng niệm Phật mà lại hay ốm vặt được? Không thể nào có chuyện kỳ lạ như thế!

Lúc tôi lên xem thì mới hay bà thờ Phật rất tùy tiện: Bàn thờ Phật để ở tầng 2, còn tầng 3 thờ gia tiên và có hai phòng cho con cháu ở. Tôi nhìn thấy thì thất kinh hồn vía, bụng bảo dạ: Thờ Phật bất kính thế này, gia đình làm sao mà ổn cho được!

Tôi liền bảo cậu: Nói với mẹ chỉnh trang lại nơi thờ cúng. Bàn thờ Phật phải đặt ở nơi cao và trang nghiêm nhất ở trong nhà. Tuyệt không được để bàn thờ Phật dưới bàn thờ gia tiên và Thần linh. Nhà cậu thờ Phật ở tầng 2, tầng 3 thờ gia tiên, lại thêm 2 phòng con cháu ở, bất kính vô cùng!…

*

Ít lâu sau, thấy cậu gọi điện khoe rằng: Từ ngày đưa bàn thờ Phật lên trên tầng 4, không khí ở trong nhà khác hẳn. Mẹ trở nên khỏe mạnh hồng hào, những bệnh lặt vặt trước đây không còn nữa!…

Vậy thờ Phật, lạy Phật và cúng Phật tại gia như thế nào là đúng pháp? Về chủ đề này tôi thấy Hòa Thượng Thích Thiện Hoa có bài viết rất hay, đơn giản và dễ hiểu, nên chép vào đây. Mong bài viết này sẽ lợi lạc cho nhiều Phật tử sơ cơ!

 • Thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni.
 • Học Phật pháp bắt đầu từ đâu.
 • Chí tâm đảnh lễ là gì.
 • Cách đi lễ Chùa đúng Pháp.
 • Cách niệm Phật tại nhà.
 • Cách tụng kinh tại nhà.
 • Cách tụng chú Đại Bi tại nhà đúng pháp.
Cách thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật đúng pháp
Cách thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật đúng pháp

Cách thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật đúng Pháp.

“Xưa nay, những bậc có công ơn lớn đối với Quốc gia, xã hội đều được tôn sùng, ngưỡng mộ. Sự tôn sùng ngưỡng mộ này do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là lòng tri ân và sự mong muốn được noi theo gương sáng.

Tục ngữ có câu: “Ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây. Uống nước phải nhớ người đào giếng”. Lòng tri ân là một đức tính quý báu, mà những người có chút công bằng không thể thiếu được. Một xã hội gồm những phần tử phi ân bội nghĩa,ăn cháo đá bát, không có thể tồn tại được lâu dài, vì nó làm chán nản những kẻ có lòng, và làm khô cạn nguồn hy sinh. Vả lại, nếu con người thấy điều tốt, người hiền mà chẳng hâm mộ, thấy điều xấu, người ác mà không tránh xa, thì con người ấy là người thiếu căn bản đạo đức, thiếu mầm thiện, khó có thể tiến bộ.

*

Vì những lý do trên, ta thấy trên thế giới, bất luận ở phương trời nào, dân tộc nào, thời đại nào, hễ kẻ có công với làng xóm, thì được làng xóm tôn thờ, kẻ có công với quốc gia, dân tộc, thì được quốc gia, dân tộc tôn thờ, kẻ có công đức với nhân loại, thì được nhân loại sùng thượng. Sự thờ cúng trong các tôn giáo cũng không ra ngoài những lý do đã kể trên.

Nhưng ở các tôn giáo, sự thờ cúng có tính cách thường trực và thiết tha hơn, vì các vị Giáo chủ là những bậc có công ơn lớn đối với nhân loại và là những gương sáng mà tín đồ cần đặt luôn luôn ở trước mắt để soi sáng đời mình. Trong các vị Giáo chủ, thì Ðức Phật là Vị được nhiều tín đồ sùng mộ nhất. Sự sùng mộ ở đây biểu hiện trong sự thờ, lạy và cúng Phật.

Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật đúng Pháp: 1. Thờ Phật

1. Phật là bậc đáng tôn thờ.

Phật là những bậc đã dày công tu luyện phước đức và trí tuệ, cho nên đã được hoàn toàn sáng suốt và có đầy đủ đức hạnh cao quý. Các Ngài đã dùng đức và trí ấy để dẫn dắt chúng sanh ra ngoài biển khổ luân hồi, và đưa đến địa vị sáng suốt an vui. Trong công việc độ sanh ấy, các Ngài lại không bao giờ thối chuyển ngã lòng, mặc dù gặp trở lực khó khăn. Các Ngài đã nguyện độ cho toàn thể chúng sanh, cho đến khi nào không còn một chúng sanh nào để độ nữa mới thôi. Thật là đúng với câu: “Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn”.

Một bậc có đủ ba đức tính quý báu là Bi, Trí, Dũng, ba đức tính căn bản mà một con người muốn được toàn thiện, toàn mỹ, toàn chân, không thể thiếu được. Một bậc siêu phàm xuất chúng, có những lời dạy quý báu, những cử chỉ cao thượng, những hành động sáng suốt, một đời sống gương mẫu như Phật, mà chúng ta không tôn thờ, thì còn tôn thờ ai nữa?

2. Chúng ta phải thờ Phật như thế nào mới đúng ý nghĩa.

Như trên đã nói, chúng ta thờ Phật là để tỏ lòng tri ân của chúng ta đối với một Vị đã có ân đức lớn với nhân loại. Chúng ta thờ Phật là để có luôn luôn ở trước mặt một gương mẫu sáng suốt trọn lành để khuôn rập tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta được chân, thiện, mỹ như Phật vậy.

Người ta thường nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Chúng ta thờ Phật là muốn luôn luôn được có bên mình ngọn đèn trí tuệ của Ngài, cái hương từ bi của Ngài; để được sáng lây, thơm lây, chứ không phải chúng ta có mục đích cầu cạnh Ngài để Ngài ban phước, trừ họa, để Ngài che chở cho chúng ta mua may bán đắt một cách bất lương, hay để chúng ta dựa vào thế lực của Ngài, tha hồ làm những điều bất chính. Nếu chúng ta thờ Ngài với mục đích sai lạc như vừa nói ở trên, thì không những chúng ta đã phỉ báng Ðức Phật, mà chúng ta còn tự tạo tư tưởng không tốt cho chúng ta nữa.

3. Nên thờ Ðức Phật nào?

Ðức Phật nào cũng có nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ bao la cùng khắp và công đức tu hành phước trí vô lượng vô biên cả; nên hễ thờ một Ðức Phật là thờ tất cả các Ðức Phật. Nhưng chúng ta cũng nên tuỳ theo thời kỳ giáo hóa của mỗi Ðức Phật và pháp môn tu hành mà thờ cho xứng lý, hợp cơ.

Thí dụ như hiện nay, chúng ta ở vào thời kỳ giáo hóa của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì lẽ cố nhiên, chúng ta phải thờ Ngài trước hết. Nếu tín đồ nào tu về “Tịnh Ðộ Tông”, chuyên về pháp môn “Trì danh niệm Phật” để cầu vãng sanh, thì tín đồ ấy phải thờ Ðức Phật A-Di-Ðà. Hoặc giả, nếu Phật tử muốn thờ tất cả Phật trong ba đời, thì nên thờ Ðức Phật Thích Ca, Ðức A-Di-Ðà, và Ðức Di-Lặc, gọi là thờ “Tam Thế Phật”.

4. Cách thờ Phật.

Như vậy trong nhà tín đồ, nếu muốn thờ tượng Phật, thì nhiều nhất là ba Vị. Và nên nhớ rằng, trong khi thờ Tam Thế Phật, phải sắp đặt chung một bàn. Nếu tượng lồng kiếng thì nên treo ngay thẳng; không được cái cao, cái thấp; cũng không được cái to, cái bé. Còn như tượng gỗ, tượng đồng tượng sành, thì để ngang hàng đồng bực, không nên để tùng trên, cấp dưới.

Bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ ông bà ở phía dưới hoặc sau đúng câu: “Tiền Phật hậu Linh, hay Thượng Phật hạ Linh”. Nếu nhà lầu thì thờ Phật ở tầng trên. Tại bàn thờ Phật không nên để tạp vật nào khác, ngoài bình bông, lư hương, chân đèn và dĩa quả. Những vật này mỗi ngày đều chăm sóc lau quét sạch sẽ luôn.

*

Lần đầu tiên thỉnh Tượng Phật, tín đồ phải làm lễ thượng tượng, cũng gọi là lễ an vị Phật. Lễ này không bắt buộc phải tổ chức linh đình; chỉ nên làm một cách đơn giản, nhưng không kém vẻ trang nghiêm và tinh khiết. Muốn được hai đặc điểm ấy, chủ nhà phải dọn mình sạch sẽ: Ăn chay, giữ giới và mời thêm thiện hữu trí thức đến hộ niệm một thời kinh.

Và bắt đầu từ ngày làm lễ an vị Phật trở đi, tất cả mọi người trong nhà, mỗi ngày ra vô trông thấy tượng Phật, nên nghĩ nhớ đến đức hạnh cao cả của Ngài mà chỉnh đốn lại thân tâm mình. Mỗi ngày đều lo cải thiện lại sự cư xử với nhau; đối nội cũng như đối ngoại, phải luôn luôn thấm nhuần tinh thần từ bi, bác ái và bình đẳng. Như thế mới xứng đáng với danh nghĩa của một gia đình có thờ Phật.

Thờ phụng lâu năm, tượng Phật bi hư rách, không thể sơn phết hay sửa chữa lại được, thì nên thay đổi tượng mới. Khi có tượng mới rồi thì tượng cũ phải dâng vào chùa chờ dịp nhập tháp, chớ không nên bạ đâu bỏ đó, mà mang tội.

Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật đúng Pháp: 2. Lạy Phật

1. Ý nghĩa lạy Phật.

Ngày xưa, khi Ðức Phật còn tại thế, các đệ tử từ vua quan, đến dân chúng, mỗi lần được may mắn gặp Ðức Phật Thích Ca, đều cúi xuống ôm chân Phật và đặt trán mình lên chân Ngài; để tỏ lòng ngưỡng mộ, tôn thờ một bậc tối thượng: Bi, trí siêu phàm. Cử chỉ ấy là một cử chỉ vô cùng khiêm tốn, nhu thuận và hoàn toàn tin cậy đối với Ðức Phật.

Sau khi Phật nhập diệt, toàn thể tín đồ vẫn xem Ngài như còn tại thế; và cái cử chỉ cúi xuống ôm chân Phật vẫn còn tiếp nối tồn tại cho đến ngày nay và muôn ngàn năm sau. Cái cử chỉ ấy chỉ có cái công dụng làm cho tín đồ bao giờ cũng hình dung như Ðức Phật còn ngồi trước mặt mình; để chứng giám cho tấm lòng thành kính thiết tha của mình.

2. Phải lạy Phật như thế nào mới đúng ý nghĩa.

Ðể cho đúng với ý nghĩa trên, khi lạy Phật phải quỳ xuống, ngửa hai bàn tay ra như đang nâng hai chân Phật; và cuối lưng xuống, đặt trán mình trên hai lòng bàn tay. Trước khi lạy Phật, phải dọn mình cho sạch sẽ: Rửa mặt, súc miệng, lau tay chân, thay y phục và mặc áo tràng.

Xong xuôi, mới đốt hương ra trước bàn Phật; đứng ngay thẳng, tay chắp để trước ngực; mắt nhìn tượng Phật, tâm tưởng đến các tướng tốt và những đức hạnh cao cả của Ngài. Sau tỏ bày nguyện vọng chân chánh của mình; xá rồi cắm hương vào lư, đánh tiếng chuông và lạy Phật ba lạy. Lễ Phật như thế mới đúng pháp. Trong kinh gọi là “thân tâm cung kính lễ”, nghĩa là thân tâm hăng hái tề chỉnh, nghiêm trang; tâm thì hớn hở vui mừng và hết lòng thành kính như gặp được Phật còn tại thế.

*

Trái lại, chúng ta lễ Phật với lòng ngã mạn (ngã mạn lễ), hay với tâm cầu danh (cầu danh lễ), thì đã không có kết quả gì, mà còn mang thêm tội. Ngã mạn lễ là khi lạy Phật mà trong tâm còn ngạo mạn, kiêu căng; năm vóc (đầu, hai tay, hai chân) không sát đất, đứng lên cúi xuống một cách cẩu thả, qua loa cho có chuyện.

Cầu danh lễ, là khi thấy có đông người thì miệng liền to tiếng dài hơi xưng danh hiệu Phật; thân lại siêng năng lạy không ngừng nghỉ; Cốt chỉ để để cho mọi người khen ngợi. Trái lại khi không có người thì thân lại biếng nhác, tâm lại giải đãi, không muốn lễ bái gì cả. Hai cách lễ bái trên đây rất giả dối. Vậy những ai muốn tiến trên đường Ðạo, thì phải nên tránh ngay.

3. Bốn phép lạy Phật (thuộc về lý).

Về phương diện lý thì có bốn phép lễ.

Phát trí thanh tịnh lễ

Trong phép này, người hành lễ phải thấu suốt rằng cảnh giới của Chư Phật đều tùy tâm hiện bày. Cho nên lạy một Ðức Phật, tức là lạy tất cả Chư Phật; lạy một lạy, tức là lạy tất cả Pháp giới. Vì Pháp thân của Phật dung thông. 

Biến nhập pháp giới lễ.

Trong pháp này, người hành lễ phải tự quán thân, tâm cùng tất cả các pháp, từ hồi nào đến giờ đều không rời pháp giới.

Chánh quán lễ.

Trong pháp này, người hành lễ lạy Ðức Phật ngay nơi tự tâm của mình, chứ không duyên với Ðức Phật nào khác; vì tất cả chúng sanh từ xưa đến nay, đều sẵn có Phật tánh viên mãn, bình đẳng và chân giác.

Thật tướng bình đẳng lễ.

Trong pháp lễ này, người hành lễ không thấy có tự, có tha; người và mình là một, phàm và Thánh nhứt như; thế và dụng không hai. Do đó, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có nói: “Năng lễ, sở lễ tánh không tịch.”, nghĩa là người lạy, và đấng mình lạy, thể tánh đều vắng lặng. Như thế mới thấu đáo và hợp lý Bát Nhã. 

Bốn phép lễ này, lý cao khó nghĩ bàn. Nếu chẳng phải bực thượng căn, thượng trí, thì không thấu nổi và khó làm theo được.

Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật đúng Pháp: 3. Cúng Phật

: Là nói tắt, nói cho đủ nghĩa là cúng dường Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Cúng dường có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng.

1. Ý nghĩa về cúng Phật.

Có người sẽ hỏi: Tại sao Ðức Phật đã là bất sanh, bất diệt mà lại còn phải cúng dường? Thật ra, Ðức Phật đã thoát ra ngoài vòng sanh tử, thì đâu còn hạn cuộc trong sự ăn uống. Nhưng đây chỉ là một hình thức để ngụ ý rằng: Mặc dù Phật đã nhập diệt lâu rồi. Nhưng đối với chúng ta, bao giờ cũng xem như Ngài còn tại thế.

Xưa, các đệ tử, các đàn na thí chủ đã cúng dường Ngài như thế nào, nay chúng ta vẫn tiếp tục cái cử chỉ ấy. Sự cúng dường này làm cho chúng ta gần với Phật; có cảm tưởng như bao giờ cũng ở bên cạnh Phật. Cũng nhờ sự thờ phụng, lễ bái cúng dường này mà chúng ta được kết duyên lành với Phật; hình dung rõ rệt cuộc đời của Ngài để quyết noi theo bước chân của Ngài.

2. Lễ cúng Phật gồm những gì? (Về sự).

Vẫn biết rằng chúng ta nên cúng dường Phật để hình dung như Ngài còn tại thế. Nhưng nếu chúng ta, mỗi khi cúng Phật, lại bày biện đủ thức ăn uống, nào yến tiệc cỗ bàn linh đình thì thật là phí của, phí công. Việc này lại còn làm sai lạc ý nghĩa sâu xa của sự cúng Phật.Vậy muốn cúng Phật đúng ý nghĩa thì chỉ nên dùng hương thơm, đèn sáng, hoa tươi, trái tốt, nước trong và đôi khi thêm cơm trắng là đủ.

3. Năm món diệu hương để cúng Phật.

Ðoạn trên là nói về Sự, về hình tướng bên ngoài để cúng Phật. Còn về phương diện Lý, thì phải dùng năm món diệu hương để cúng Phật như sau:

Giới hương.

Pháp thân của Phật rất thanh tịnh. Nếu về mặt Sự, chúng ta đã dùng hương trầm đốt cúng, thì về mặt Lý, chúng ta cũng phải trì giới cho trang nghiêm thanh tịnh. Mục đích là để cúng dường được trọn đủ cả về Sự và Lý.

Ðịnh hương.

Thân tâm chúng ta bị mê nhiễm và thường loạn động trong mọi hoàn cảnh. Nếu để buông trôi mãi trong tình trạng ấy, thì chúng ta chẳng tu hành gì được. Vậy hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây, hằng sát na, chúng ta phải cố gắng tập định tĩnh tâm hồn; đừng để cho những ý nghĩ, hành động xấu xa xâm chiếm tâm hồn; đừng để chúng làm cho chúng ta phải loạn động. Làm cho tâm tư lắng xuống, như thế là dùng Ðịnh hương cúng Phật.

Huệ hương.

Huệ hương cúng Phật là lúc nào cũng phải lưu tâm vào ba món sáng tỏ: Văn huệ, Tư huệ và Tu huệ. Văn huệ là lắng nghe lời giáo hóa quý báu của Chư Phật và Thánh Hiền Tăng. Tư huệ là đem những lời quý báu nói trên ra suy xét, nghiền ngẫm; biết thế nào là phải, thế nào là quấy, cái nào là chân thật; cái nào là luống dối để khỏi lầm lạc vào đường tà; Tu huệ là quyết tâm thực hành những điều mình cho là phải, trừ bỏ những điều mình cho là trái; thực hiện đúng đắn giáo lý sáng suốt của Ðức Phật.

Giải thoát hương.

Giải thoát hương cúng Phật là quyết tâm phá trừ ngã chấp, nguồn gốc của bao sự đau khổ luân hồi. Chúng ta phải luôn luôn quán vô ngã; không nhận chiếc thân tứ đại này là mình; cũng không nhìn cái nghiệp thức phân biệt là mình…Để được thoát ly ra ngoài vòng sanh tử luân hồi. 

Giải thoát tri kiến hương.

Chúng ta đã biết quán vô ngã, để phá trừ ngã chấp thì được giải thoát; song vẫn còn “Pháp chấp” ràng buộc, nên chưa đến được cảnh giới tự tại, vô ngại như Phật. Còn Pháp chấp nghĩa là còn thấy các pháp như: Đất, nước, gió, lửa là có thật; còn thấy vui buồn sướng khổ là có thật.

Khi nào chúng ta thể nhận được rằng tứ đại sở dĩ in tuồng có thật là vì chúng ta còn ở trong nghiệp người; chớ đối với các loài khác, như cá chẳng hạn, thì nước đâu phải là nước như chúng ta quan niệm, mà chính là lâu đài, nhà cửa; đối với loài mọt, thì gỗ đâu phải như chúng ta quan niệm, mà là những thức ăn và nhà ở. Cho đến vui, buồn, sướng, khổ đều là đối đãi với nhau mà sanh ra.

Vậy thì Pháp cũng như Ngã, đều là giả dối, không có thật, mà chỉ là những danh từ suông mà thôi. Luôn luôn, quán như thế, để được giải thoát ra khỏi sự chấp Pháp. Như thế gọi là “Giải thoát tri kiến hương” cúng Phật.

4. Cúng dường Pháp bảo

Pháp bảo là các Pháp của Phật đã giảng dạy, để cho chúng sanh y theo đó mà tu hành. Muốn cúng dường Pháp bảo, trước hết chúng ta phải học Kinh, Luật, Luận. Ta phải nghiên cứu giáo lý để nhận định thế nào là Pháp bảo và chánh giáo. Nếu chúng ta có học lực rộng thì phải nghĩ đến việc phiên dịch các Kinh điển; từ Ngoại ngữ ra Việt ngữ để hoàn thành một bộ Tam Tạng Việt Nam. Chúng ta có thể giúp vào việc hoằng pháp lợi sanh, bằng sự diễn giảng hay sáng tác những vấn đề có liên quan đến Phật pháp.

Nếu chúng ta có tài chánh thì nên xuất tiền ra ấn tống hay xuất bản Kinh. Việc này để phổ thông Pháp bảo. Những việc làm như trên đều là cúng dường Pháp bảo cả.

5. Cúng dường Tăng bảo

Nếu chúng ta đã thành tâm thờ cúng Phật, thì tất nhiên chúng ta phải kính trọng Tăng. Chư Tăng đã thay Phật mà truyền giáo lý của Ngài lại cho chúng ta, lẽ nào chúng ta lại làm ngơ không biết đến? Chúng ta không nên phân biệt Tăng ở xứ nào, chùa nào hay phái nào. Vị Tăng nào có đủ giới đức chúng ta cũng sẵn sàng cung phụng. Như thế gọi là cúng dường Tăng bảo.

Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật đúng Pháp: Kết Luận

1. Lợi ích của sự thờ Phật, lạy Phật và cúng Phật.

Như các đoạn trên đã nói: Chúng ta thờ lạy và cúng Phật là do lòng tri ân sâu xa của chúng ta đối với bậc đã hy sinh tất cả hạnh phúc cho chúng sanh; Lý do thứ hai của sự thờ lạy và cúng là: Để cho chúng ta luôn luôn có trước mắt, trên đầu, một cái gương mẫu hoàn toàn chân, thiện, mỹ để noi theo. Sự thờ lạy và cúng Phật, nếu thực hành một cách thành tâm, thiện chí và đúng ý nghĩa, thì sẽ đem lại cho người rất nhiều lợi ích trong hiện tại và vị lai:

Lợi ích trong hiện tại

Chúng ta và gia đình, bao giờ cũng như sống trong bầu không khí an bình, trong ảnh hưởng tốt lành, trong đạo vị của Chư Phật. Chúng ta luôn luôn sống trong nghiêm chỉnh, trọng lễ nghi, trên thuận dưới hòa; vì mỗi ý nghĩ, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của chúng ta đều được đôi mắt sáng suốt của Ðức Phật soi xuống. Chúng ta không dám sống bừa bãi, làm xằng, nghĩ quấy… Khi Ðức Phật đang ngự trị trong gia đình và trong lòng mỗi chúng ta. Chỉ những tâm hồn trống rỗng, không tin tưởng, không tôn thờ một vị thiêng liêng cao cả nào, mới dễ sa ngã, trụy lạc.

Cho nên trong gia đình: Nếu muốn có hạnh phúc trong hiện tại; nếu muốn sống một đời sống có ý nghĩa; nếu muốn con em đừng bê tha, trụy lạc… thì người gia chủ nên thiết bàn thờ Phật; để ngày ngày lễ bái, cúng dường Ngài; và tập cho con em sống một đời sống hiền lương và có đạo vị. 

Lợi ích khi lâm chung

Nghiệp lành mà chúng ta đã huân tập trong hằng ngày sẽ cảm ứng đến lòng từ bi vô hạn của Chư Phật và Bồ tát. Do “Luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, Chư Phật và Bồ Tát sẽ phóng quang đến tiếp dẫn giác linh chúng ta về cõi Tịnh độ an vui, tự tại.

2. Khuyên phát tâm chánh tín trong sự thờ, lạy và cúng Phật, Pháp, Tăng.

Muốn có được kết quả tốt đẹp như trên, chúng ta phải phát tâm chánh tín. Nếu thờ Phật, lạy Phật và cúng dường Tam bảo một cách sai lạc, thì không những không ích lợi gì cho ta mà lại còn mang thêm tội; việc này khiến ta trôi lăn mãi trong cảnh sanh tử luân hồi. Chúng ta phải tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng:

 • Ðức Phật là bậc hoàn toàn giác ngộ, siêu sanh, thoát tử; có năng lực độ thoát chúng sanh khỏi nẻo luân hồi; và Ngài xứng đáng làm thầy chúng sanh trong ba cõi. Vì thế nên chúng ta thờ Ngài.
 • Phật pháp là phương thuốc thần diệu, trừ được tất cả nguyên nhân đau khổ của chúng sanh; vì thế cho nên chúng ta thờ Phật pháp.
 • Chư Tăng, nếu có đủ giới hạnh thanh tịnh, là những Thầy sáng, bạn lành của chúng ta. Vì thế, chúng ta kính thờ, thân cận các Ngài để học hỏi đường lối tu hành.
 • Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh sáng suốt; nếu chí tâm tu tập theo Phật pháp, thì chắc chắn sẽ thành Phật.
 • Lý nhân quả không hề sai chạy: Nếu tạo nhân lành thì hưởng quả tốt. Trong các nhân lành, không có nhân lành nào thù thắng hơn là nhân: “Thờ Phật, lạy Phật, và cúng dường Tam Bảo”. Ba việc này đủ cả sự và lý.
*

Vẫn biết thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật đủ cả hai phương diện sự và lý là khó. Nhưng chung quanh chúng ta, ở trong thế giới này sẵn có vô lượng vô biên kim cương Bồ Tát và Hộ pháp thần vương. Các Ngài đồng phát tâm giúp đỡ, hộ niệm cho tất cả những người phát tâm chánh tín thờ cúng Phật. Cho nên ta chẳng phải lo gì công của chúng ta không tròn, quả của chúng ta không mãn?

( Thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật đúng pháp – Theo Phật Học Phổ Thông )

Tuệ Tâm 2022.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Chư Phật, Bồ Tát là gì? Có bao nhiêu Đức Phật, Bồ Tát?

76 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog