Pháp Giới 4 tháng trước

Sự tích Phật A Di Đà và bảy vị Bồ Tát trọn bộ PDF

Sự Tích Phật A Di Đà và bảy vị Bồ Tát là một tác phẩm ngắn, giới thiệu về cuộc đời và hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà và bảy vị Bồ Tát Đại Thừa.

Sự Tích Phật A Di Đà và bảy vị Bồ Tát là một tác phẩm ngắn, giới thiệu về cuộc đời và hạnh nguyện của Phật A Di Đà và bảy vị Bồ Tát Đại Thừa, được tạp chí Từ Bi Âm biên soạn và ấn hành từ số 200-204.

Chúng tôi phát tâm đánh máy lại tuyển tập này, kính dâng đến những ai đang tôn thờ và học hỏi hạnh nguyện của các ngài. Hy vọng tác phẩm ngắn này góp phần làm tăng trưởng tâm bồ-đề và chí nguyện phụng sự Tam Bảo của những người con Phật mang tâm nguyện lợi tha.

Nay kính
Thanh Tâm!

Ai cũng đều biết Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc; chí tâm niệm hồng danh của Ngài sẽ giúp sinh vô lượng công đức và được vãng sinh về cõi Cực Lạc dựa theo 48 lời đại nguyện của Ngài. Nhưng ít ai biết được sự tích của Đức Phật A Di Đà như thế nào?

Bởi Đức Phật A Di Đà không phải là nhân vật lịch sử và có mặt tại cõi Ta Bà của chúng ta. Tuy nhiên qua lời giới thiệu của Đức Bổn Sư trong kinh Bi Hoa, chúng ta được biết rằng tiền thân của Đức Phật A Di Đà là vua Chuyển Luân Thánh Vương, tên Vô Tránh Niệm với muôn vàn công đức và lòng đại bi thương yêu tất cả chúng sinh. Ngài đã mở môn phương tiện, độ kẻ chúng sinh ra khỏi Ta bà đem về Tịnh độ.

Xem Thêm:   A Tu La là gì? Cõi A Tu La ở đâu? Gieo nhân gì sanh về cõi A Tu La?

Phật A Di Đà là ai? Phật A Di Đà là vị Phật được thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại thừa. A Di Đà có nghĩa là Ánh sáng vô hạn, bởi vậy Phật A Di Đà thường được gọi là Đức Phật ánh sáng.

Sự tích Phật A Di Đà và bảy vị Bồ Tát trọn bộ

01. Sự tích Phật A Di Đà

02. Sự tích Quán Thế Âm Bồ-tát

03. Sự tích Đại Thế Chí Bồ-tát

04. Sự tích Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát

05. Sự tích Đức Phổ Hiền Bồ-tát

06. Sự tích Đức Địa Tạng Bồ-tát

07. Sự tích Đức Di Lặc Bồ-tát

08. Sự tích Đức Chuẩn Đề

Mời quý bạn đọc Sự tích Phật A Di Đà và bảy vị Bồ Tát tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

5 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog