Pháp Giới 6 tháng trước

Những câu chuyện về sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện những ai có nhân duyên đọc được mà biết đến sự linh ứng của Ngài. Từ đó phát tâm niệm danh hiệu Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, để lìa khổ được vui!

Thời mạt hiện nay, Tà thần ác quỷ lộng hành, khiến xã hội rối loạn. Thiên tai dịch bệnh do đó ngày càng nặng nề. Một đời người chẳng mấy lúc được an vui, khổ này chưa qua khổ khác lại đã đến… Tuệ Tâm tôi trích đăng những câu chuyện cảm ứng có thật, đã được lưu truyền cổ kim. Nguyện những ai có nhân duyên đọc được mà biết đến sự linh ứng của Ngài. Từ đó phát tâm niệm danh hiệu Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, để lìa khổ được vui!

Nếu một ngày tự nhiên bạn thấy: Hoặc rùng mình sởn gai ốc, trúng gió. Hoặc gia đình tự nhiên xáo trộn, con cái nay ốm mai đau. Hoặc trẻ nhỏ nửa đêm hay quấy khóc… Hết thảy triệu chứng này đều do bị ám phá mà ra. Khi đó bạn nên thắp hương, chắp tay chí tâm niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát khoảng 10 phút. Bồ Tát tầm thanh cứu khổ, chắc chắn sẽ gia bị cho bạn khỏi chướng nạn!

Hủy miếu Tà thần

Theo Cao Tăng Truyện, tập Hai, đời Lương, sư Đạo Dung du hóa vùng Giang Lăng, phá hủy miếu thờ tà thần. Trở về nghỉ tại quán trọ, một đêm Sư thấy quỷ binh rất đông. Một gã mặc giáp, ôm đao, ngồi dựa trên chiếc giường theo kiểu Hồ, quát ngài Đạo Dung: “Ngươi cho là quỷ thần chẳng linh hả? Hãy mau lôi nó xuống đất!”

Bọn quỷ sắp nắm lấy tay, ngài Đạo Dung liền thầm niệm: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Âm thanh chưa dứt liền thấy một vị thiên tướng cao hơn một trượng dùng kim cang xử gạt ra, bọn quỷ hoảng sợ chạy tứ tán.

Xem Thêm:   Hào quang của mỗi người sáng tối do đâu?
Quán Thế Âm trừ quỷ

Theo Dạ Đàm Tùy Lục, nhà ông X… ở vùng Giang Hạ lập đàn cúng. Có bé gái hàng xóm đi qua đó xem. Cô bé đang đứng thì thấy một con quỷ to lớn ào tới, bắt cô đem nhốt trong buồng. Lạ là bé gào khóc rất to nhưng không ai nghe tiếng.

Lễ lạt xong, quỷ thụ hưởng hết đồ cúng liền bồng bé gái đi theo. Vừa ra khỏi cửa chợt thấy ánh hào quang chói lòa, quỷ hoảng sợ bỏ chạy. Trong khoảnh khắc, từ vùng hào quang hiện ra một người thân tướng trang nghiêm, đeo chuỗi anh lạc. Xung quanh thiên tướng, long thần theo hộ vệ đông như mây.

Người đeo chuỗi anh lạc ủi bé rồi bảo: “Ta là Nam Hải Quán Thế Âm Bồ Tát, ngươi có thể đi theo!” Chớp mắt cả đoàn đến một nơi lâu các thanh u, tĩnh mịch, khác xa cảnh phàm! Bồ Tát ngó kẻ hầu dặn dò.

Không lâu sau, người hầu xách con quỷ to lớn đến. Bồ Tát quở trách rồi sai thần kim giáp trói lại vứt đi. Lại có một người đội mão vàng đến khấu đầu bái yết Bồ Tát và thưa: “Mẹ cô bé này ăn chay trường thờ Phật”. Bồ Tát bảo: “Mẹ của con thiện hạnh thật đáng khen” rồi bảo bé theo người mão vàng quay về.

Cô nhắm mắt bay trên không, trong khoảnh khắc thấy mẹ ngồi bên giường, đang ôm một người giống hệt như mình. Ngay đó mở mắt như tỉnh mộng. Ấy là từ khi ngất đi cho đến lúc này đã hơn một tháng. Từ đó về sau bé phát tâm ăn chay trường, hàng ngày trì niệm thánh hiệu không chán mỏi.

Cứu lửa nạn ở Nhật Bản

Năm Dân Quốc 11 (1922), Nhật Bản động đất. Đại biểu của Phật Giáo Phổ Tế Nhật Tai Hội (hội Phật giáo cứu tế tai nạn tại Nhật Bản) là các ông Bao Thừa Chí, Dương Thúc Cát v.v… sang Nhật cứu trợ.

Xem Thêm:   Cầu nguyện trong Phật giáo có ý nghĩa gì? Chánh tín hay mê tín?

Trong thư gửi cho Tổ Ấn Quang ghi lại: “Số người chết ở Nhật Bản lần này ước chừng hơn ba mươi vạn, hài cốt chất như núi. Khu Asakusa ở Đông Kinh gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Ao hồ, công viên bị thiêu cạn.

Trong công viên có Quán Âm Đường, gồm ba gian xây theo lối cũ. Nạn dân bị lửa bao vây, ùa nhau chạy vào đó ước chừng hơn ba vạn người. Trong chánh điện và các gian nhà phụ đều đầy ắp người.

Mọi người cùng niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lửa cháy thiêu rụi bốn bề nhưng khi đến gần chùa thì dừng lại. Tất cả mọi người đều được thoát nạn. Lửa tắt mọi người nhìn thì thấy chỉ có ngôi điện đường ấy là còn nguyên. Do vậy, người Nhật ca ngợi không ngớt lời”.

Lời dạy của Ấn Quang Đại Sư

Chúng sanh nào xưng niệm Hồng Danh của Quán Thế Âm Bồ tát, nếu lúc gặp phải nguy hiểm liền hóa thành kiết tường, gặp phải nạn tai thì cũng biến thành an lạc, những sự việc linh ứng của Bồ Tát, không bút mực nào có thể tả xiết.

Vì vậy hành mỗi giả chúng ta tu học bất cứ pháp môn nào đều có thể niệm danh Ngài, vì lực gia trì của Ngài chúng ta có thể cảm nhận thấy rất rõ ràng!

Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát thệ nguyện sâu rộng không ngần, tâm Từ Bi quảng đại vô biên, thế nên Ngài phân thân khắp vi trần sát độ trong mười phương thế giới, tùy duyên hiện hình, tầm thinh cứu khổ, độ cho tất cả chúng sanh thoát khỏi vòng khổ não.

Đặc biệt, với chúng sanh ở cõi Ta bà này, tâm bi mẫn của Ngài càng chí thiết, thế nên chúng sanh nào chí thành xưng niệm đều được Ngài cứu độ không bỏ sót một ai.

Xem Thêm:   Tu tịnh khẩu là tu như thế nào? Tu sao để không mắc khẩu nghiệp?

Những năm gần đây, tất cả nhân loại thường gặp rất nhiều hoạn nạn, khổ ách, có muốn trốn thoát cũng khó đặng và cũng không có phương gì để tránh cho khỏi. Vì sao vậy? Vì trong thời hiện đại này, thế đạo nhân tâm xấu ác, đảo điên đến cực độ.

Đối với cha mẹ là người có đại ân đức, sanh thành dưỡng dục mà còn ngang nhiên đề xướng bác bỏ hiếu đạo, kết bạn bè cùng với những kẻ ác nghịch giết cha hại mẹ. Thế nên, những ai sanh ra trong thời kỳ này, chẳng phải là việc buồn đau, đáng thương xót hay sao?

Đại phàm những người có chánh tri chánh kiến, không một ai chẳng lưu tâm nghiên cứu Chánh pháp, không một ai chẳng lo tu trì Tịnh nghiệp để mong thoát ly cõi đời ác ngũ trược này, mau chóng dự vào Liên Trì Hải hội, như thế mới mong được thoát khỏi vô lượng thống khổ nơi cõi Ta bà này và được hưởng thọ sự an vui nơi Lạc quốc.

Nhưng đối với chúng ta, khi chưa được về Lạc quốc và vẫn còn đắm chìm trong cảnh khổ nơi Ta Bà thì cần phải có Ngài để làm nơi nương tựa.

Ngài chính là Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, vì Bồ Tát đối với cõi Ta Bà đau khổ, nhất là trong thời kỳ mạt pháp này, Ngài đặc biệt sanh khởi tâm Đại từ vô lượng, vận dụng lòng Đại bi đồng thể.

Đối với tất cả thứ khổ nạn, Ngài luôn luôn thùy từ cứu độ. Thế nên, chúng sanh nào xưng niệm hồng danh của Ngài, nếu lúc gặp phải nguy hiểm liền hóa thành kiết tường, gặp phải nạn tai thì biến thành an lạc. Những sự việc linh ứng của Bồ tát không bút mực nào có thể tả xiết.

Tâm Hướng Phật/St!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

19 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog