Pháp Giới 6 tháng trước

Người Phật tử tu như thế nào để ko phải xuống địa ngục?

Làm thế nào để ko phải xuống địa ngục? Người Phật tử tu thế nào để không bị đọa địa ngục? Xin mời cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

Trong bài kinh Sám hối ba nghiệp, chúng ta được nghe:

“Bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp,
Ba nghiệp gây nên chẳng nghĩ lường,
Nổi chìm lăn lộn trong ba cõi,
Tội ác chiêu hoài không biết dừng”.

Chúng ta sinh ra trên đời này nếu không phải do nguyện độ sinh thì sẽ do nghiệp lực chi phối. Từ vô lượng kiếp, chúng ta đã tạo nên bao ác nghiệp và cũng từ đó mà trải qua vô số kiếp tái sinh. Kiếp được làm người nhưng cũng có kiếp đọa làm súc sinh, ngạ quỷ, thậm chí có kiếp bị đọa địa ngục. Và Phật Pháp là con đường cứu khổ duy nhất cho chúng ta.

Đức Phật là đấng tối tôn tối quý, là bậc đại từ, đại bi, vậy nên với những người tạo nhiều tội lỗi, Ngài chỉ rõ các phương pháp để có thể chuyển hóa nghiệp lực. Trong đó bậc thang đầu tiên để tu tập tiêu trừ tội lỗi chính là phát nguyện quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới (năm điều đạo đức của người Phật tử tại gia): không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo và không say sưa nghiện ngập. Bởi năm giới này như năm thành trì ngăn chặn chúng ta không đi vào đường ác.

Xem Thêm:   Cầu nguyện trong Phật giáo có ý nghĩa gì? Chánh tín hay mê tín?

Bên cạnh đó, năm giới còn giúp các thiện pháp tăng trưởng và như lời Đức Phật dạy là chúng ta sẽ được các vị thần hộ giới theo hộ trì. Ngoài ra, chúng ta nên tu tập làm các việc thiện lành và thành tâm sám hối các tội lỗi đã gây tạo.

Còn đối với những trường hợp phạm phải tội nặng thì Đức Phật dạy người đó cần tinh tấn tu tập và chân thật phát nguyện Bồ đề, hộ trì Tam bảo. Như vậy mới có thể tiêu trừ được nghiệp cũng như thoát tội đọa địa ngục.

Câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca nhờ dũng mãnh phát tâm Bồ đề mà thoát địa ngục, sinh lên cõi Trời được ghi lại trong kinh Pháp Cú, phẩm Ái Dục là một minh chứng rõ nét cho lời dạy này. Chuyện kể rằng trong tiền kiếp đó, Ngài là một tội nhân bất hiếu cha mẹ, bị đọa xuống địa ngục.

Trong địa ngục, Ngài phải mang một chiếc vòng lửa cháy trên đầu. Nó đau đớn, nóng bức vô cùng. Nhưng khi Ngài nhìn xung quanh thấy rất nhiều tội nhân khác cũng đang phải đội những vòng lửa ấy vì tội bất hiếu và người ta cũng la hét đau khổ.

Khi ấy tự tâm Ngài thấy rất thương và Ngài đã phát nguyện: Tôi nguyện tất cả những nỗi khổ của tội nhân kia đều do tôi chịu hết, tôi xin chịu hết tất cả những nỗi khổ của họ. Và tôi nguyện từ nay trở đi, tôi không bao giờ bất hiếu với mẹ cha nữa. Khi Ngài vừa phát nguyện xong thì tất cả vòng lửa của các tội nhân và vòng lửa ở đầu của Ngài đều tắt hết. Ngay sau đó, Ngài được thoát khỏi địa ngục, sinh lên cõi Trời.

Xem Thêm:   Cận tử nghiệp là gì? Cận tử nghiệp đáng sợ vô cùng

Từ đây, chúng ta thấy được công đức của tâm Bồ Đề rất lớn, làm tiêu trừ nghiệp chướng cho bản thân rất mạnh nhưng để có được điều đó thì chúng ta phải phát tâm một cách chân thật. Không phải chỉ là phát nguyện chịu hết khổ thay chúng sinh ở miệng mà trong lòng phải thật sự dám, thật sự sẵn sàng vì chúng sinh.

Là người đệ tử Phật, chúng ta cần tu tập theo lời Phật dạy để tránh gieo những nhân xấu ác khiến cho bản thân có thể bị đọa địa ngục.

Tâm Hướng Phật!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

47 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog