Pháp Giới 6 tháng trước

Lợi ích khi trì tụng Kinh Trường thọ diệt tội hộ chư Đồng Tử đà la ni

Kinh Trường thọ diệt tội là lời dạy của Đức Phật về phương pháp trừ diệt tội nặng, mạng sống lâu dài, và bảo vệ những trẻ con khỏi bị chết non chết yểu.

1. Lợi ích khi trì tụng Kinh Trường thọ diệt tội

Tất cả những Kinh chú trong Tam tạng Thánh giáo, do Đức Phật, chư vị Bồ-tát nói ra, hàng đệ tử Phật, nếu đem thọ trì đọc tụng, thì Kinh chú nào cũng có công năng diệt tội, tăng phước, tăng thọ. Vì sao Kinh này lại có thêm cái tên Trường Thọ?

Bởi vì, Đức Phật với Nhứt thiết chủng trí, Ngài thấy rõ vào đời trược ác, chúng sanh phần nhiều tạo những nghiệp nặng, do đó bị mắc quả báo mạng sống ngắn ngủi, hoặc bị sa rớt vào tam ác đạo, do vậy Đức Phật, nhận lời thưa hỏi của Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi, Ngài nói Kinh này.

Tựa đề của Kinh còn có nói mấy chữ nữa là: Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni, câu này có nghĩa là: Phương pháp và chân ngôn bảo vệ các trẻ thơ. Hợp chung tựa đề trên và dưới, sẽ thành ý nghĩa là: Lời dạy của Đức Phật về phương pháp trừ diệt tội nặng, mạng sống lâu dài, và bảo vệ những trẻ con khỏi bị chết non chết yểu.

Tựa đề trên đây, đã tóm tắt nói lên nội dung Kinh này, đủ cho thấy tính cách quý báu và giá trị của Kinh, đối với những ai muốn tìm hiểu vấn đề thọ, yểu của con người nói chung, của trẻ thơ nói riêng.

Một đặc điểm của Kinh này là nói về tội ác phá thai, Đức Phật dạy rằng, đó là một tội cực nặng, đồng với tội ác giết cha, hại mẹ, phải bị quả báo mạng sống hiện tại ngắn ngủi, sau khi chết đọa địa ngục A-tỳ! Đức Thế Tôn đã đem chuyện tiền thân của ngài Văn Thù Sư Lợi, vô biên kiếp xưa, làm một người nữ có tên là Điên Đảo, vì nghiệp phá thai mà bị đoản mạng và quả báo địa ngục, song nhờ đối trước Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến sám hối tội lỗi, phát đại thệ nguyện, cho nên tội ác tiêu trừ, và nhờ Kinh Trường Thọ Diệt Tội, cho nên được chứng Vô sanh Pháp nhẫn.

Đặc điểm thứ hai của Kinh, là nói đến chín điều “bất cẩn”, mà một người sản phụ, lúc mới sanh con thường hay mắc phải, do đó người mẹ bị chết, hoặc đứa con bị chết, hoặc chết cả hai… Kinh lại dạy rõ, vì lý do nào mà những trẻ sơ sinh kể từ một tuổi cho đến mười tuổi, bị nạn chết yểu… Sở dĩ có những nạn này, là do những người không biết tránh dữ làm lành, cho nên bị các loại quỉ ăn uống tinh huyết, ăn nuốt thai trứng, chúng biến hóa ra nhiều hình thức để đoạt mạng sống trẻ thơ. Đây là một điều mà người phàm phu không mấy ai biết đến, và qua lời tự thuật của các loài quỷ được nói trong Kinh này, những ai đọc tụng đến, mới thấy giựt mình kinh sợ.

Xem Thêm:   Nghi thức tụng Kinh Lương Hoàng Sám Pháp

Một đặc điểm nữa là, Đức Phật dạy về mười sáu trường hợp, bao gồm nhiều hành vi tội ác, khiến cho con người mắc báo đoản mạng, chết đọa ác đạo, nhưng nếu thọ trì đọc tụng, biên chép cúng dường Kinh này, tức được tiêu diệt các thứ tội nặng và được mạng sống lâu dài.

Trong khi nói đến thế giới hiện tượng vào thời ác trược, Đức Phật dạy rõ những nguyên nhân nào làm cho cõi nước bị nhiều bất an, như nạn binh đao, ôn dịch, lụt lội, hạn hán… Muốn tránh những đại nạn này, Đức Phật dạy hàng đệ tử, hãy nên thọ trì đọc tụng, biên chép cúng dường lưu thông Kinh Trường Thọ Diệt Tội, để tự cứu mình và cứu chúng sanh.

Trong các Kinh Phật thường đề cập đến nhiều loại ma quân, hay tìm mọi cách phá hoại những người tu hành Phật Pháp, trong đó Thiên ma Ba Tuần là đáng ngại hơn hết. Nhưng trong Kinh Trường Thọ Diệt Tội này, ban đầu Thiên ma cũng muốn dùng thế lực mình, tìm mọi phương pháp ngăn cản, làm cho không được lưu thông, nhưng khi đến trước Đức Phật, Thiên ma hối hận rồi phát đại nguyện bảo vệ những người đọc tụng, thọ trì Kinh này. Các quỷ La-sát cũng vậy, khi Phật chưa nói Kinh, thì những loài này, do nơi nghiệp ác mà mắc quả báo ăn nuốt thai nhi, và tinh huyết chúng sanh, nhưng khi được nghe Phật nói Kinh rồi, La-sát đều nguyện “Thà chịu ăn hoàn sắt nóng, trọn chẳng thể ăn máu các “hài nhi…”. Như vậy đủ thấy oai lực của Kinh thật chẳng thể nghĩ bàn.

Xem Thêm:   Cách Cúng về nhà mới

Đây là nội dung Kinh Trường thọ diệt tội hộ chư Đồng Tử đà la ni để quý vị tiện tụng đọc.

2. Nghiệp phá thai rất nặng nề

Mã Thanh là một nam doanh nghiệp trẻ, rất thành đạt, gia đình anh vốn hạnh phúc mỹ mãn. Do công việc phải giao tế nhiều, đã phát sinh những việc khiến họ bó tay.

Mã Thanh từ nhỏ rất ưa tĩnh tọa. Sau khi kết hôn quá bận nên dần dần anh tu hành giãi đãi và huân nhiễm rất nhiều thói xấu. Trong thời gian này anh tạo vô số sát nghiệp: sát, đạo, dâm, vọng. Cho đến việc cực ác như phá thai, gì cũng đều phạm hết.

Do vậy mà quan hệ phu thê đã dần chuyển xấu. Mới đầu thì phát sinh mâu thuẫn, sau đó dẫn tới ẩu đả, hôn nhân đang bên bờ vực tan vỡ. Vì muốn cứu vãn hôn nhân, hi vọng thoát khỏi phiền não, anh đến tìm tôi. Lần đầu gặp, Mã Thanh gây cho tôi ấn tượng không tốt, nhìn mặt anh khí sắc u ám tối tăm, tôi nói:

– Anh gần đây tâm tư rất thống khổ, nơi tim đau đớn khó chịu lắm phải không?

– Đúng vậy! Mã Thanh gật đầu thừa nhận.

– Vợ anh từng phá thai bốn lần, trong số đó có một bé trai hết sức ưu tú, phải không?

Mặt Mã Thanh đang bình thường bỗng chuyển sang tái nhợt. Anh căng thẳng nói:

– Quả tình vợ tôi đã phá thai bốn lần, nhưng hoàn toàn không biết là trai hay gái. Riêng vợ tôi trước khi phá thai có lần đã nằm mộng thấy một bé trai. Ngài làm sao mà biết được?

Những việc của mỗi cá nhân làm, không gì mà không lưu lại, hiển lộ rõ. Tất cả việc mình làm thảy đều bị trời đất trong vô hình âm thầm “ghi lại” hết. Chỉ là ta không biết, còn nghĩ rằng sẽ không ai biết chuyện mình làm. Thực tế thì tất cả đều được “ghi lại” đủ, không sót mảy may!

Những việc không hay phát sinh trong gia đình anh, đều do sát nghiệp tạo thành. Trong đó tội phá thai là nặng nhất! Anh nhất định phải chí thành sám hối, niệm Phật hoặc tụng kinh. Phải vì mỗi vong thai đã bị phá đó tụng ít nhất bảy bộ: “Phật Thuyết Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà la ni Kinh”. Nhất định phải thành tâm thành ý sám hối sửa đổi. Từ rày về sau không nên đánh đập vợ nữa, anh có lảm được như vậy chăng?

Xem Thêm:   Cách thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật đúng Pháp

– Làm được, tôi nhất định làm được – Mã Thanh chấn động, cương quyết nói.

Một tháng sau Mã Thanh dẫn vợ là chị Trương đến gặp tôi. Lúc này khí ám đen trên mặt anh đã biến mất, dung nhan tươi tắn hớn hở, đầy vẻ tự tin.

Vừa gặp tôi, Mã Thanh xúc động nói:

– Thật không thể nghĩ lường. Tôi cảm nhận rõ ràng từng chữ từng câu trong Kinh “Phật Thuyết Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà la ni”. Tôi vừa mới đọc một biến thì ngay đó cảm thấy muộn phiền đau đớn nơi tim tiêu mất. Tôi đến viện khám thấy bịnh tim đã bình thường, bác sĩ cũng rất ngạc nhiên.

Tôi nguyện từ nay nhất định kiên trì học Phật, tụng kinh sám hối. Làm một Phật tử chơn chánh, sống lợi ích cho chúng sinh. Hiện giờ quan hệ vợ chồng chúng tôi đã chuyển tốt rất nhiều. Vợ và con gái cũng khởi sự bước vào đường học Phật.

Nhờ Mã Thanh thực tâm sám hối tội phá thai. Lại chân hành tụng “Phật Thuyết Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà la ni Kinh”. Việc này đã hóa giải oán hận nơi vong thai, giúp bé sớm được đầu thai. Bịnh anh cũng hồi phục, cả nhà đồng tu học theo Phật pháp, thu được nhiều lợi ích.

Phá thai được xếp vào tội sát sinh rất nặng. Những phụ nữ từng phá thai, cần chân thành sám hối và phải thực tâm quỳ trước Phật tụng kinh: “Phật Thuyết Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà la ni”, hoặc “Kinh Địa Tạng”. Rồi hồi hướng cho các vong thai mới có thể diệt tội. Tốt nhất là hai vợ chồng đồng sám tụng sẽ nhanh hiệu quả hơn. Bởi khiến nữ nhân từ hoài thai cho đến phá thai, là trách nhiệm mà nam nhân không thể trốn tránh.

Trích: Báo ứng hiện đời tập 4: Tác giả Quả Khanh, Quả Hồng – Hạnh Đoan dịch

Tâm Hướng Phật/Th!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

483 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog