Pháp Giới 6 tháng trước

Cõi ngạ quỷ tác động đến con người chúng ta như thế nào?

Cõi ngạ quỷ là một thuật ngữ xuất phát từ những bộ kinh trong Phật giáo. Cõi ngạ quỷ tác động đến con người chúng ta như thế nào?

1. Cõi ngạ quỷ là gì?

Cõi ngạ quỷ nằm trong sáu cõi luân hồi mà Đức Phật đã dạy: Trời, A-tu-la, người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Con người sau khi chết sẽ tái sinh ngay lập tức, không có một giây phút nào gián đoạn mạng sống.

Một chúng sinh không tồn tại ở trạng thái này thì tồn tại ở trạng thái khác, mang hình thù của sáu cõi. Người nào có định nghiệp, sau khi bỏ thân mạng ở cõi người sẽ ngay lập tức đọa xuống địa ngục hoặc súc sinh hoặc sinh về làm người, sinh lên cõi Trời,…

Còn người nào chưa có định nghiệp, sau khi chết sẽ tồn tại ở thân trung ấm, tức tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Trong 49 ngày tồn tại ở cõi ngạ quỷ, họ có thể tái sinh về làm người, sinh lên cõi Trời hay bị đọa xuống cõi súc sinh, địa ngục hoặc tiếp tục làm vong linh, ngạ quỷ tùy thuộc vào nghiệp của họ. Tức là thân trung ấm đã là một kiếp rồi nhưng họ chỉ tồn tại trong kiếp này một thời gian, sau đó lại tiếp tục tái sinh sang kiếp khác.

Xem Thêm:   16 kiếp luân hồi của Alan Lee: Kiếp người như một hành trình vô định

Trong cõi ngạ quỷ, cũng có loài ngạ quỷ có phước báu. Đó là những loài quỷ đói khát, khổ sở, tuy không có phước báu về thức ăn nhưng họ vẫn có năng lực nhất định. Họ vì tội tham lam, keo kiệt, chấp trước mà đọa làm ngạ quỷ. Còn có những loài ngạ quỷ có phước báu, oai lực hơn gọi là các vị quỷ thần, thần linh. Chúng quỷ này rất dễ cảm ứng với tâm của chúng ta và giúp đỡ chúng ta nếu tâm chúng ta thiện lành. Bên cạnh đó, có những loài ngạ quỷ có thể hại con người, quấy phá cuộc sống của chúng ta.

Đọc thêm: Ngạ quỷ là gì? Cõi vong linh ngạ quỷ có thật hay không?

2. Cõi ngạ quỷ tác động vào con người như thế nào?

a. Tác động vào tâm thức

Theo quan điểm của đạo Phật, chết không phải là hết. Một người sau khi chết chỉ biến đổi hình tướng bên ngoài, còn nghiệp thức vẫn tiếp tục tái sinh trong luân hồi và có sự tương tác lẫn nhau giữa các chúng sinh trong các cõi.

Sự tương tác giữa vong linh, ngạ quỷ với con người là tương tác về tâm. Bởi tâm có cảm ứng, hai nguồn tâm thông nhau, tương ưng với nhau cho nên vong linh tác động được vào tâm thức. Còn hình tướng thì thay đổi, không nhìn thấy nhau. Để có nhân duyên bị vong linh tác động thì phải có sự tương tác tâm mới phát sinh nghiệp.

Xem Thêm:   Nhân quả thiện ác trên thế gian đều theo nhau như bóng với hình

Ví dụ: Một người khởi tâm đố kỵ, ghen ghét mà sinh ra tâm ác hại; dần dần mình tô bồi tâm xấu này nên thông với tâm ác của vong linh, ngạ quỷ, chiêu cảm chúng và chúng có thể theo tác động vào mình.

Có nghĩa là nghiệp lực của chúng ngạ quỷ đó với nghiệp lực của mình tương đồng nhau, nhưng chúng lại tương tác qua tâm thức hiện tại của mình. Như vậy, nghiệp xảy ra từ quá khứ, còn tâm thức hiện tại xảy ra khi chúng ta đủ nhân duyên để trả nghiệp.

Bởi vì đã tạo nhân cho nên dẫn đến duyên; vong linh, ngạ quỷ tác động được là do họ linh thông tâm thức với chúng ta. Thiện linh thông với thiện, ác linh thông với ác. Vì vậy, ác nhân thì gặp quả báo ác; thiện nhân thì gặp quả báo thiện. Tâm mình có thiện lành, yêu thương, mở rộng thì đi tới đâu cũng được thiện thần, Hộ Pháp ủng hộ.

Đọc thêm: Vì sao chúng ta không nhìn thấy cõi ngạ quỷ? Vong linh có làm hại ta?

b. Một số biểu hiện bị vong linh tác động

– Về tình duyên: Nhiều bài kinh Phật nói về các chúng sinh khi còn sống có duyên ái luyến với ai đó. Đến khi chết, trở thành vong linh, ngạ quỷ thì họ chỉ mất đi hình tướng bên ngoài, nhưng tâm ái với người sống vẫn còn, không thay đổi được. Họ vẫn muốn sở hữu người họ yêu thương, không cho ai khác sở hữu. Vì vậy, có một số người sống ở thế gian cảm nhận được người ngủ cùng và đường tình duyên trắc trở có thể là do vong linh tác động.

Xem Thêm:   Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên PDF trọn bộ

– Về sức khỏe: Chúng sinh trong cõi vong linh, ngạ quỷ có thể tác động trực tiếp vào thần trí của người sống qua các biểu hiện khác thường như: đau đầu, đấm vào đầu, la hét, chặt tay và làm các hành động gây tổn hại cho cơ thể,… Một số người ốm lâu dài, chữa mãi không khỏi cũng có thể là do sự tác động của cõi tâm linh.

– Về kinh tế: Chúng sinh trong cõi vong linh ngạ quỷ có thế tác động vào kinh tế của chúng ta, khiến chúng ta bị thất thoát tài sản.

– Tác động vào giấc mơ: Bị bóng đè, thấy những cái bóng trên đầu giường khi ngủ, có những giấc mơ hãi hùng,… đều có thể do thế giới tâm linh tác động.

Tâm Hướng Phật/Tổng hợp!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

4 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog