Cách đặt tượng Phật trên xe Ô tô
Pháp Giới 6 tháng trước

Cách đặt tượng Phật trên xe Ô tô

Cách đặt tượng Phật trên xe Ô tô rất đơn giản. Tuy nhiên bạn cần phải cung kính và giữ tâm thanh tịnh. Phải biết rằng: “Phàm bất cứ nơi đâu có tượng Phật, ở đó có Chư Tôn Long Thần Hộ Pháp hộ trì!”. Trong vô hình Chư vị luôn luôn túc trực bên Tôn Tượng, không một giây lìa bỏ. Đây là thuận theo bổn nguyện hộ trì Chánh Pháp của Hộ Pháp lúc sơ phát tâm. Mắt phàm không thấy, nên thường cho là hư huyễn.

 • Các cảnh giới trên bước đường học Phật.
 • Dấu hiệu của người đắc quả A La Hán.
 • Cách niệm Phật tại nhà.
 • 10 chuyện Tâm linh có thật.
 • 10 chuyện nhân quả báo ứng có thật.
 • Niệm Phật A Di Đà được cảm ứng.
 • Cách trị bóng đè linh nghiệm nhất.
Cách đặt tượng Phật trên xe ô tô
Cách đặt tượng Phật trên xe ô tô.

Do tượng Phật luôn có chư vị Hộ Pháp hộ trì. Nếu bạn đã mua hoặc thỉnh được tượng, để an Tượng lên xe cần hết sức cung kính và giữ tâm thanh tịnh. Khi tâm bạn không tịnh, Đức Phật từ bi chẳng quở trách. Nhưng chư Hộ Pháp thì không đâu, bạn sẽ bị phạt, điều này không thể không biết.

Có nên đặt tượng Phật trên xe Ô tô

Nguyên nhân của tai nạn giao thông, đa phần đều xuất phát từ yếu tố tâm linh và nghiệp quả. Bạn cần biết rằng: “Tại các điểm đen giao thông, hay xảy ra tai nạn, đều có một lực lượng rất lớn các loại Tà Thần. Hoặc có nhiều vong linh, quỷ mị, hoặc cô hồn dã quỷ…Tai nạn xảy ra là do sự can thiệp của các thế lực này”. Trong vô hình, họ che chướng, hoặc tác động trực tiếp vào người cầm lái, gây ra tai nạn.

Khi trên xe Ô tô có tượng Phật. Có chư tôn Long Thần Hộ Pháp luôn luôn hộ trì, tầng tầng lớp lớp ở trên xe. Người có Thiên Nhãn sẽ nhìn thấy chư vị, hoặc sẽ thấy Hào quang của Tôn tượng bao trùm khắp xe. Trong ánh hào quang này, yêu ma quỷ quái nhìn thấy là bỏ chạy ngay, không thể nào đến gần được. Đây chính là lý do xe có Tượng Phật gần như không bao giờ gặp tai nạn.(Vẫn có một vài trường hợp, nhưng đều có lý do riêng, phần cuối sẽ giải đáp). Vậy nên, đặt tượng Phật trên xe Ô tô vô cùng cần thiết!

Nên đặt tượng Phật gì trên xe Ô tô

Nhiều vị bán Tượng kinh doanh, bày ra lắm chuyện rườm rà, mê hoặc người mua. Cuối cùng gieo duyên đâu chẳng thấy, chỉ thấy gieo vào tâm thức người mua toàn chuyện mê tín dị đoan. Gieo tà kiến, tổn phước vô cùng mà chẳng biết. Phật là tối tôn trong ba cõi, Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, là Thầy của Trời người. Thế nên, với Tượng Phật mà nói: “Không có cái gì gọi là Phong Thủy. Không có cái gì gọi là Tượng hợp mệnh hay không hợp mệnh, không phải thế đâu!”

Phật pháp bình đẳng với Pháp giới chúng sinh. Bạn đặt Tượng Phật trên xe ô tô thì tượng nào cũng được. An toàn là do có Tượng Phật trên xe, được Hào quang chư Phật và Hộ Pháp gia bị.

Tuy vậy, do nghiệp thức mỗi người đều sai khác, nên khởi tâm yêu thích tùy hình. Mỗi người có duyên của riêng mình, nên thấy thích tượng này chẳng thích tượng kia. Xin tùy giải đôi lời cho những ai còn phân vân chuyện nên đặt Phật gì trên xe Ô tô:

Ý nghĩa của các tượng Phật

 1. Tượng Phật A Di Đà: Phật A Di Đà là Pháp giới tạng Thân. Hào quang của Ngài bao trùm hư không Pháp giới. Đức Bổn sư Thích Ca và Chư Phật mười phương, đều tán thán Ngài là vị Phật tối tôn nhất.
 2. Tượng Bổn sư Thích Ca: Ngài là giáo chủ cõi Ta Bà này, những gì chúng ta biết về Phật pháp ngày nay, đều là do Ngài thuyết giảng.
 3. Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát: Quán Thế Âm thực ra là Cổ Phật – Chánh Pháp Minh Như Lai – do Bổn nguyện độ sinh sâu nặng nên thị hiện Thân Bồ Tát. Bản nguyện của Ngài là “Tầm thanh cứu khổ”. Bất cứ ai trong lúc nguy nan, mà niệm danh hiệu của Ngài, đều được ứng cứu. Đặc biệt, bất cứ nơi đâu có hình ảnh hoặc tôn Tượng của Ngài, nơi đó không có các nạn về nước lửa.(Trên xe của Tuệ Tâm cũng đặt Tượng Ngài.)
 4. Tượng Bồ Tát Di Lặc: Người đời không hiểu Phật pháp, cứ gọi Ngài là Phật Di Lặc. Không phải vậy đâu nhé. Bồ Tát Di Lặc hiện đang ở Nội Viện Cung Trời Đâu Suất, Khoảng 100 triệu năm nữa, ngài mới giáng sanh thành Phật độ sanh ở cõi Ta Bà này. Các tượng Ngài mà ta thấy hiện nay là hình tượng mô phỏng một hóa thân của Ngài – “Bố Đại Hòa Thượng”.

Bạn đặt tượng Phật nào trên xe Ô tô cũng tốt cả. Nhưng nếu cần lời khuyên, Tuệ Tâm khuyên bạn nên đặt tượng Phật A Di Đà, hoặc tượng Quán Thế Âm Bồ Tát.

Hướng dẫn cách đặt tượng Phật trên xe Ô tô

 1. Ngày giờ đặt Tượng Phật: Giờ nào cũng được, ngày nào cũng được, không phải kiêng gì hết. Nhiều người mê tín chọn ngày giờ mà chẳng biết: ” Trong giáo Pháp của Như Lai, không có kinh nào dạy về ngày giờ tốt xấu. Tốt xấu là do tâm của ta chứ không phải ở ngày giờ.
 2. Có nên dùng đồ lễ, thắp hương không: Không nên, tuyệt đối không cần.
 3. Tượng từ nơi Thỉnh hoặc mua, phải được bọc kín, cung kính ôm hai tay cho đến khi về nhà.
 4. Tắm gội sạch sẽ trước khi an Tượng lên xe.
 5. Đặt Tượng lên xe, chắp tay khấn nguyện: Nam mô A Di Đà Phật (03 lần)! Hôm nay ngày…tháng…năm….Con tên là….Hôm nay con phát tâm an Tượng…..lên Ô tô của mình. Trước là để gieo duyên với Tam Bảo. Sau là cầu nguyện ơn trên Tam bảo gia bị cho con, tham gia giao thông được an toàn. Đi đến nơi về đến chốn, không bị các chướng ngại dọc đường. Con nguyện từ nay vâng lời Phật dạy, làm lành lánh ác. Nguyện ơn trên Chư Phật. chư Đại Bồ Tát. Chư tôn Pháp Hiền Thánh Tăng và Chư tôn Long Thần Hộ Pháp từ bi, chứng cho tâm lòng thành của con.
 6. An Tượng lên xe rồi bạn ngồi nơi ghế lái niệm Phật. Nhớ niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật khoảng 15 phút, lâu hơn thì càng tốt.

Người ta hay bảo Phải khai quang tượng Phật, mê tín đấy, không phải vậy đâu. Phật chẳng cần ai khai quang cả. Ngay sau câu niệm Phật của bạn, tượng Phật đã tự khai quang! Chỉ đơn giản vậy thôi, bạn hoàn toàn tự làm được, không cần phải nhờ ai khác làm gì.

Có nên cúng xe ô tô mới mua không

Câu trả lời là không nên, chẳng có tác dụng gì, mê tín vô ích! Nếu bảo cúng xe thì bạn cúng ai? Ai thọ hưởng đồ cúng? Chẳng nhẽ cái xe Ô tô vô tri, lại biết thọ hưởng đồ cúng đấy ư? Phật dạy: ” Thế gian chẳng biết, khi cúng bái, chỉ có cảnh giới Ngạ Qủy là thọ hưởng được đồ cúng. Mà trong cảnh giới này, chúng sanh họ khổ hơn loài người gấp ngàn, vạn lần. Mong làm người còn chẳng được, lại khổ sở đói khát, có năng lực gì để mà giúp đỡ cho người cúng???

Lưu ý khi xe ô tô có tượng Phật

Tuệ Tâm đã hướng dẫn bạn cách đặt tượng Phật trên xe Ô tô. Phần lưu ý này nhất thiết bạn phải nhớ, quan trọng lắm đấy! Nơi nào có tượng Phật, nơi đó được xem như một Phật đường nhỏ. Đã đặt tượng Phật trên Ô tô, bạn phải hết sức lưu ý những điều sau:

 1. Không văng tục chửi bậy trên xe.
 2. Không xem các phim ảnh đồi trụy trên xe.
 3. Không được phép có các hành động âu yếm trai gái trên xe.
 4. Không hút thuốc, uống rượu trên xe.
 5. Khi lái xe hoặc lúc dừng nghỉ, nếu nhớ ra thì nên niệm ít câu Nam mô A Di Đà Phật. Nếu chạy qua nơi có điểm đen giao thông thì nên niệm Phật liên tục. Niệm thầm hoặc niệm ra tiếng đều tốt như nhau.

Trên xe có tượng Phật mà phạm phải 4 điều, từ 1- 4 ở trên, thì sẽ bị chư Hộ Pháp trách phạt. Nhất định bạn phải nhớ, đừng quên nhé!

( Cách đặt tượng Phật trên xe Ô tô )

Tuệ Tâm 2019.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Ý nghĩa của Đạo Đế trong Tứ Diệu Đế theo tinh thần đạo Phật

18 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog