Pháp Giới 7 tháng trước

Vừa chăm lo việc nhà vừa niệm Phật có được vãng sanh không?

Người vừa chăm lo việc nhà vừa niệm Phật, liệu có thể đảm bảo vãng sanh được hay không? Làm sao mới có thể đạt được nhất tâm niệm Phật?

Trước đây, khi tôi giảng Kinh, hình như đã kể một câu chuyện.

Ở San Francisco nước Mỹ, có một bà cụ, bà cũng lo việc nhà, chăm sóc cháu nội. Bởi vì con trai và con dâu đều đi làm, người già ở Mỹ đích thực là giúp chăm sóc việc nhà.

Bà niệm Phật rất tinh tấn. Lúc vãng sanh, người trong nhà đều không hay biết. Bà trước giờ chưa từng nói với người nhà về việc niệm Phật.

Mỗi buổi sáng bà dậy rất sớm làm cơm sáng, mỗi ngày đều như vậy.

Một buổi sáng nọ bà không thức dậy, không có người nấu bữa sáng, con trai và con dâu thấy vậy đã đến phòng của bà. Họ vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy bà ngồi xếp bằng trên giường, gọi bà bà không đáp. Đến trước mặt nhìn thì bà đã vãng sanh rồi, không biết ra đi vào lúc nào. Bà ngồi xếp bằng mà ra đi.

Sau đó nhìn kỹ lại bên giường thấy có để di chúc của bà. Bà đã viết từ lâu, không những đã viết xong di chúc dặn dò, mà bà đã chuẩn bị xong tang phục của con trai, con dâu và cháu trai, đều đặt ở cạnh giường.

Bạn xem, bà cụ này thật là cừ khôi! Đây là biết trước ngày giờ ra đi. Bà đã lo liệu toàn bộ việc hậu sự của mình, con cháu không cần phải lo lắng chút nào.

Bạn xem đó, bà vừa lo việc nhà, vừa chăm sóc con cháu, mà không hề bị chướng ngại việc niệm Phật, nhất định là không có chướng ngại. Điều quan trọng nhất là trong tâm không được có một chút vấn vương đối với gia đình, đối với con cháu. Nếu có một chút vương vấn thì sẽ có chướng ngại, bạn không thể tự tại vãng sanh.

Bà tuy chăm lo vô cùng chu đáo các công việc, nhưng trong tâm bà chỉ có A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra, trong tâm bà không có một ý niệm nào về con cháu, cho nên bà mới vãng sanh tự tại như vậy. Chúng ta phải nên học tập việc này.

Bất luận làm công việc, ngành nghề gì thì đối với việc niệm Phật vãng sanh đều không có chướng ngại.

Nếu có chướng ngại là do chính bạn không hiểu đạo lý, không hiểu phương pháp. Nếu bạn hiểu đạo lý, hiểu phương pháp thì việc gì cũng không thể làm chướng ngại được. Pháp môn niệm Phật thù thắng chính là ở chỗ này.


Người niệm Phật được tất cả chư Phật, Bồ Tát gia trì

Người niệm Phật, được tất cả chư Phật, Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương, Long Thiên Thiện Thần, Quỷ Thần Hộ Pháp gia trì, hộ niệm. Vì sao thế? Vì tất cả các Ngài đều hi vọng bạn sớm trở thành Phật, sau khi thành Phật sẽ quay trở lại độ vô lượng chúng sanh.

Xem Thêm:   Cấu dấu hiệu cảnh báo hết phước, nguyên nhân phước báu hết

Do người niệm Phật được tất cả chư Phật, Bồ Tát hộ niệm, gia trì nên nghiệp chướng của họ được tiêu trừ một cách nhanh chóng, xưng niệm một câu Phật hiệu, niệm đạt đến công phu thành khối, tiêu trừ tội nghiệp cực trọng trong 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, lại được 80 ức kiếp công đức vi diệu.

Các oán thân trái chủ từ vô lượng kiếp mang theo hận thù sâu như biển, luôn đi theo tìm cách báo thù cũng không có tâm oán hận với người niệm Phật nữa, mà còn ủng hộ quý vị bởi vì khi quý vị thành Phật, quý vị sẽ có khả năng cứu độ họ, giúp họ thoát khỏi cảnh giới khổ đau, họ làm gì mà muốn hại quý vị nữa!

Trở thành đệ tử của A Di Đà Phật là điều vô cùng vinh quang, vì Ngài là vua trong các vị Phật, nên Ngài được tán thán đến cực điểm là “Quang trung cực tôn, Phật trung chi vương”, ánh sáng tôn quý nhất, vua trong các vị Phật, Ánh sáng biểu trưng cho trí huệ.

Trong biến pháp giới, hư không giới Ngài là bậc đại thí chủ, biết chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, không thể tự mình liễu sanh tử, xuất Tam giới nên Ngài kiến lập thế giới Cực Lạc, không phải cho riêng mình hưởng thụ, mà Ngài đem cúng dường cho tất cả chúng sanh trong Mười phương Thế giới, mau về nơi đó để Ngài dạy dỗ, chóng thành Phật, thoát khỏi biển khổ sanh tử.

Xem Thêm:   Nghi thức tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đầy đủ, chuẩn nhất

Làm cho cả ba hạng người thượng, trung, hạ căn bình đẳng, viên mãn một đời thành Phật. Đó là điều không có vị Phật nào có thể làm được, thế nên tất cả chư Phật đều khuyên chúng sanh cõi mình mau sanh về Cực Lạc để sớm chứng Phật quả viên mãn. Bạn xem phước báo của Ngài lớn biết bao!

A Di Đà Phật dùng một câu Phật hiệu để trao toàn bộ công đức của mình cho chúng sanh, chỉ cần chúng sanh chịu tiếp nhận niệm Phật thì liền được tất cả công đức mà Ngài khổ công tu hành trong vô lượng kiếp, từ bi vô hạn. Hiện đời được bổn nguyện, oai thần của Ngài gia trì một phần, khi vãng sanh được gia trì một cách viên mãn.

Vừa vãng sanh thần thông, đạo lực, trí tuệ, tướng mạo của bạn liền ngang hàng với Quán Âm, Thế Chí Bồ tát. Bạn xem, nếu không có Ngài gia trì thì bạn phải tu bao nhiêu kiếp mới bằng họ chứ. Thế nên kiếp này được thân người, gặp Phật pháp, không thể không vãng sanh, uổng phí cơ duyên đến thế gian này.

HT. Tịnh Không!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

5 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog