Niệm Phật thành Phật là thật, còn lại đều là giả
Pháp Giới 5 tháng trước

Niệm Phật thành Phật là thật, còn lại đều là giả

Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường nói: “Chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả.” Đây là một câu nói tuyệt vời nhất của lão Hòa Thượng.

Nhục Thân Kim Cang Bất Hoại Của Đại Lão Hoà Thượng Thượng HẢI HẠ HIỀN Đã Được Lồng Kính.

Chiêm Ngưỡng Nhục Thân Lão Hoà Thượng Hải Hiền. Thật Bất Khả Tư Nghì.

“Nếu Muốn Phật Pháp Hưng, Chỉ Có Tăng Khen Tăng”.

“Chăm Chỉ Niệm Phật, Thành Phật Là Thật, Còn Lại Đều Là Giả”.

Nhất Tâm Đảnh Lễ Kim Cang Nhục Thân Bất Hoại Đại Lão Hoà Thượng Thượng Hải Hạ Hiền.

[Nhục thân Bồ tát Hải Hiền Đại sĩ, một người đại viên mãn thành tựu, một người niệm Phật, một câu A Di Đà Phật, Phật hiệu niệm được 92 năm, 6 năm sau khi viên tịch mở cang, lưu lại được Xá Lợi Toàn thân kim cang]

Niệm Phật thành Phật là thật, còn lại đều là giả

Lão Hoà Thượng Hải Hiền, chùa Lai Phật ở Huyện Xã Kỳ, Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc viên tịch sau 6 năm lẻ 100 ngày mở cang (chum), Hải Hiền Lão Hoà Thượng toàn thân xá lợi, ngồi trong cang 6 năm lẻ 100 ngày, sau khi mở cang ra thì mùi hương toả khắp, đầu tóc, mạch máu, lỗ chân lông đều rõ ràng có thể thấy, thật là bất khả tư nghì! A Di Đà Phật! Chí thành đảnh lễ Tây Phương An Lạc Thổ Đại Thế Chí Bồ Tát Vô Biên Quang Chức Thân Biến Pháp Giới Bồ Tát Ma Ha Tát Hải Hiền Lão Hoà Thượng!

Hòa thượng Hải Hiền (1900 – 2013), tục tánh Văn, tên Xuyên Hiền, tự Thanh Tuyển, quê quán trấn Thiếu Bái Tự, huyện Đường Hà, thành phố Nam Dương, tây nam tỉnh Hà Nam ngày nay, sinh ngày 19 tháng 8 (năm 1900) năm Quang Tự 26 cuối đời nhà Thanh. Ba mẹ và ông bà nội của Hòa thượng Hải Hiền đều là đệ tử Phật kiền thành, truyền thống gia đình vừa làm ruộng vừa dạy học, thích làm việc thiện, hay bố thí, được đồng hương gọi là đại thiện nhân. Hòa thượng Hải Hiền bản tánh thành thật chất phác, túc căn sâu dày, từ bé ăn chay theo mẹ, khi còn bé đã nổi tiếng trong thôn về hạnh hiếu.

Năm 1920, Hòa thượng Hải Hiền 20 tuổi, tại Thiền tự Vân Đài trên đỉnh Thái Bạch núi Đồng Bách, nằm ở nơi giao tiếp Hà Nam và Hồ Bắc, xuất gia với lão Hòa thượng Truyền Giới. Lão Hòa thượng Truyền Giới xuống tóc cho Ngài, ban cho Pháp danh là Hải Hiền, tự Tánh Thành. Lúc 23 tuổi, đến chùa Vinh Bảo ở Hồ Bắc thọ cụ túc giới (Tỳ kheo giới).

Sư xuống tóc cho Hòa thượng Hải Hiền là Hòa thượng Truyền Giới, người Bạch Khưu huyện Hà Nam Đường (tên huyện cũ của Hà Nam), từng y chỉ Thiền sư Trực Tánh (tự Chân Không) đương thời có thể nói là thạc đức Thiền môn, sau theo Thiền sư Trực Tánh đến viện Di Lặc ở Bắc Kinh, bên cạnh hầu hạ, đồng thời nhậm chức đường chủ, sau khi chính phủ Trung Quốc mới thành lập về đến núi Đồng Bách, dẫn đồ đệ, kết cỏ tranh khai hoang, đích thân phục dịch y tế.

Là một vị Đại đức của hệ phái Bạch Vân tông Lâm Tế, Hòa thượng Truyền Giới lại không có truyền thụ Hải Hiền đả tọa tham thiền, cũng không có dạy Ngài giảng kinh thuyết Pháp, duy chỉ truyền sáu chữ hồng danh “Nam Mô A Di Đà Phật”, dặn Ngài niệm liên tục. Lời khuyên dạy của thầy, Hòa thượng Hải Hiền cả đời phụng hành.

Niệm Phật thành Phật là thật, còn lại đều là giả

Sau khi xuất gia, Hòa thượng Hải Hiền trước sau thường trú ở chùa Phổ Hóa, chùa Vân Đài, chùa Tháp Viện trên núi Đồng Bách, năm 1976 sau khi “Văn Cách” kết thúc, nhiều vị cư sĩ nghênh thỉnh Ngài đến chùa Lai Phật huyện Xã Kỳ ở dưới núi chủ trì chánh pháp, khoảng năm 1981, Hòa thượng Hải Hiền thường trú chùa Lai Phật, đến tận năm 2013 vãng sanh.

Xem Thêm:   Nghi thức trì tụng Kinh Pháp Hoa – Diệu Pháp Liên Hoa tại nhà

Ngài biết trước ngày giờ, không sanh bệnh, một ngày trước khi vãng sanh vẫn còn làm ruộng. Ngài đi được an tường tự tại, công phu của Ngài cũng chính là một câu “A Di Đà Phật”. Thị hiện cuối cùng của Ngài là chứng chuyển cho người học Tịnh Tông, chứng minh câu Phật hiệu này hữu hiệu, câu Phật hiệu này có thể giúp cho chúng ta liễu sanh tử, xuất tam giới, vãng sanh đến Thế giới Cực Lạc làm Phật. Bồ Tát thị hiện, để chúng ta thật sự tin tưởng Tịnh Độ.

Ở thời đại này, nếu như chúng ta thật sự học tập Lão Hòa Thượng, không có ai không vãng sanh, không có ai không thành Phật. Công đức biểu Pháp vô lượng vô biên. “Lão Phật Gia” không đưa Ngài đến Thế giới Cực Lạc, kêu Ngài ở lại thế gian này biểu Pháp, làm tấm gương cho mọi người xem, là dùng thân giáo không phải dạy Ngài dùng ngôn giáo.

Khi Ngài tại thế ảnh hưởng không lớn lắm, bởi vì Ngài ở nông thôn, phạm vi hoạt động của cả đời Ngài chính là một vài huyện và vài ngôi miếu nhỏ đó, chỉ có lần nặn Kim Thân cho Pháp Sư Hải Khánh, Ngài mới đến Quảng Châu một lần, đây là một lần duy nhất Ngài đi xa như vậy. Sau khi vãng sanh Ngài nổi tiếng rồi, câu chuyện của Ngài có thể giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh.

Xem Thêm:   Công đức tạc dựng tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và cách thờ cúng

Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường nói: “Chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả.” Đây là một câu nói tuyệt vời nhất của lão Hòa Thượng. Câu nói này nên khắc sâu trong tâm, giờ giờ khắc khắc không được quên. Niệm Phật vãng sanh làm Phật là thật, còn lại toàn bộ là giả. Cái giả, thì phải buông bỏ hết; cái thật, một ngày không thể bỏ đi!

Hành trì cả đời này của Ngài, là tấm gương của người niệm Phật, là tấm gương của một người cầu sanh Tây Phương, cũng chính là tấm gương chân chính viên mãn đầy đủ Tín Nguyện Hạnh, Ngài lấy đó để cổ vũ mọi người, hy vọng mọi người đều có thể thành tựu.

Chúng ta trong thời đại này, tu Tịnh Độ làm sao mới có thể thành tựu? Lão Hòa Thượng Hải Hiền đến thế gian này, là vì chúng ta làm thị hiện, chúng ta phải nhận thức. Chân chính học Phật, lão Hòa Thượng Hải Hiền là tấm gương tốt nhất. Tịnh tông tu học như thế nào? Nhìn thì biết rồi: Ngài chính là một câu Phật hiệu.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Pháp sư Tịnh Không!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

36 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog