Pháp Giới 7 tháng trước

Mơ thấy người nhà quyến thuộc nên vì họ mà tụng kinh Địa Tạng

Phàm là mộng thấy người nhà, quyến thuộc đã mất thì nên vì họ mà cung kính tụng một biến Kinh Địa Tạng hoặc niệm một thời Phật hiệu mà hồi hướng cho họ.

Vào mấy năm đầu khi tôi mới học Phật, có một vị đồng sự đến nói với tôi người vợ của ông ta trong một tuần mà mộng thấy người láng giềng đã mất đến 3 lần. Người láng giềng này sau khi chết chẳng bao lâu thì về hỏi tiền bà ta, và cầu bà ta giúp đỡ. Bà ta lấy làm lạ nên nói:

“Bà có chồng, chồng bà có tiền, sao lại còn đi hỏi tiền tôi?”

Người mất này cứ mãi nói rằng chồng bà không tiền, nên mới đến cầu bà này nhờ xin giúp đỡ. Sau khi tỉnh dậy, bà vợ mới nhớ đến gia đình người đã mất này là theo đạo Thiên Chúa, nên sau khi chết không có đốt giấy tiền. Bà ta không biết phải làm sao, liền đến tìm tôi hỏi tôi phải làm sao? Tôi nói:

“Họ là tín đồ Thiên Chúa giáo, chưa lên trời vẫn còn ở quỷ đạo, quỷ đạo thì mới cần tiền”.

Tôi bảo bà ta đốt 1 ít giấy tiền cho họ, đồng thời vì họ mà tụng Kinh, niệm Phật hồi hướng cho họ. Bà ta liền về làm theo, thì không còn mộng thấy người hàng xóm này nữa.

Trong Kinh Địa Tạng, Địa Tạng Bồ Tát cũng nói cho chúng ta biết, những người sau khi chết, họ thật tại là trong từng niệm từng niệm đều mong mỏi người nhà quyến thuộc sẽ giúp đỡ tu phước dùm cho họ, để họ sớm ngày rời khỏi ác đạo.

Sự việc này có rất nhiều đồng tu đến nói với tôi, họ nói ban đêm nằm mộng thường thấy người nhà, quyến thuộc đây đều là những người đã qua đời. Tôi nói:

“Đây là người nhà quyến thuộc của anh, họ đến cầu anh giúp đỡ nên báo mộng cho anh”.

Có người hỏi tôi:

“Trước kia tại sao chẳng thấy?”

Tôi trả lời rằng:

“Vì trước kia anh chẳng có năng lực, chẳng tin Phật pháp, cũng chẳng học Phật pháp nên dù có tìm anh cũng là vô dụng, luống công. Bây giờ anh đã học Phật hoặc là đã biết được phương pháp siêu độ vong nhân rồi, thì tìm đến anh sẽ có hữu ích, có thể cầu anh giúp đỡ”.

Cho nên, phàm là mộng thấy người nhà, quyến thuộc đã mất thì nên vì những người đã mất này mà cung kính tụng 1 biến Kinh Địa Tạng, hoặc niệm 1 thời Phật hiệu cho họ. Sau đó hướng tâm mình đến người đã mất đó mà thành tâm hồi hướng công đức tụng Kinh, niệm Phật đến cho họ, họ nhất định sẽ nhận được lợi ích rất lớn, lần sau sẽ không đến tìm ta nữa.

Xem Thêm:   Học Phật càng ngạo nghễ ngã mạn còn chuốc phải ma chướng

Các bạn đồng tu cần lưu ý ngày nay chúng ta ở đô thị, hoàn cảnh cư trú rất chật hẹp, không khí rất ư là ô nhiễm, do đó đừng nên đốt giấy tiền nữa. Chúng ta muốn giúp đỡ những người đã mất thì chỉ cần tụng Kinh, niệm Phật hồi hướng cho họ là được rồi, so với việc đốt giấy tiền thì càng hữu dụng hơn rất nhiều.

A Di Đà Phật!
Pháp sư Tịnh Không!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

13 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog