Pháp Giới 5 tháng trước

Đừng biến Phật thành Ma, hãy biết phân biệt Chánh Tà

Bọn Ma Vương đã tung ra con cháu chúng khắp trên cõi người này để tuyên truyền đủ thứ Tà kiến làm người tu ngày càng tu sai, xa rời Chánh pháp mà Phật Thích Ca đã truyền lại.

Hiện nay lên các nhóm Phật giáo có rất nhiều bạn chia sẻ làm thế này bị Tội, làm thế kia bị Nghiệp… Họ nói đủ các vấn đề làm cho người Phật tử nếu như tu tập không tinh tấn, không có đủ trí tuệ, không phân biệt được Chánh Tà sẽ rất dễ hoang mang và làm gì cũng sợ mang tội, dần dần không ai dám tu và xa rời Phật thì chúng ta đã mắc bẫy của tụi Ma Vương rồi.

Bọn Ma Vương đã tung ra con cháu chúng khắp trên cõi người này để tuyên truyền đủ thứ Tà kiến làm người tu ngày càng tu sai, xa rời Chánh pháp mà Phật Thích Ca đã truyền lại.

Họ nói trì Kinh Địa Tạng sẽ chiêu cảm Ma Quỷ vào nhà hại mình… nhưng sự thật đúng là khi trì kinh sẽ có rất nhiều vong linh, Quỷ Thần vào nghe mình trì để tu tập, chẳng những không hại mình (vì lúc nào mình cũng dc các vị Long Thần, Hộ Pháp gia hộ) mà họ vào nghe mình đọc kinh để tu cùng mình và khi họ được siêu thoát thì công đức mình tạo được thật vô lượng.

Đọc kinh sai chữ sẽ đọa Địa Ngục… nói cách này để hù dọa không ai dám đọc kinh nữa, họ biến Phật thành Ma gài bẫy kêu chúng sinh đọc kinh để ai đọc sai chữ bắt vào Địa Ngục.

Xem Thêm:   Nhặt Lá Bồ Đề PDF – Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ

Nhà lầu mà thờ Phật phía dưới, nhà chung cư mà thờ Phật sẽ mang Nghiệp bất kính vì để người khác sống và đi phía trên… họ nói vậy để không ai dám thờ Phật, nếu nói như họ thì đi Chùa có nhiều tầng, mình lên tầng trên thắp hương đều mang Nghiệp bất kính hết rồi.

Họ nói Kinh Lăng Nghiêm là giả Kinh nhưng những ai đã thọ trì chú Lăng Nghiêm thì sẽ cảm nhận sự vi diệu không thể nghĩ bàn như thế nào, các bạn muốn biết chú Lăng Nghiêm là thật hay giả thì cứ trì tinh tấn để trải nghiệm thay vì nghe lời bọn Tà ma ngoại đạo nói.

Trên con đường chúng ta tu tập sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, đủ mọi Tà kiến mà Ma Vương muốn nhồi nhét vào đầu óc người tu, bởi vậy muốn phân biệt được Chánh hay Tà thì chúng ta phải tinh tấn trì Kinh Chú để khai mở trí tuệ, chứ không thể phân biệt được qua lời người này, người kia nói, càng nghe nhiều chúng ta sẽ càng loạn tâm thêm thôi.

Còn trong quá trình tu tập có gì thắc mắc, chúng ta có thể gặp các thầy hỏi, nếu như không có thì gặp người có kiến thức, đạo hạnh mình tin tưởng hỏi họ chứ không nên gặp ai nói gì cũng nghe rồi 9 người 10 ý, mỗi người nói 1 kiểu và chắc gì họ nói đúng mà nghe.

Xem Thêm:   Sự tích Thần chú Đại Bi và vì sao người ta không ăn thịt trâu bò?

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Tâm Hướng Phật!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

4 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog