Cách thay đổi vận mệnh
Pháp Giới 7 tháng trước

Cách thay đổi vận mệnh

Bạn chẳng nên than oán là số mình không may! Bởi thực ra khi vừa bắt đầu kiếp người, có thể phúc báu vận mệnh của chúng ta rất lớn. Nghĩa là bạn vốn có thể đạt được, hưởng được rất nhiều phúc lộc, giàu sang… Chính do sự thiếu hiểu biết về nhân quả mà ta đã vô tình tự tàn phá phúc báu của mình. Chính ý nghĩ, lời nói, hành vi không tốt của ta đã chiêu vời và tạo ra vận mệnh long đong, nghèo túng, hay tật bệnh cho mình.

Cuộc đời quả thực có vận mệnh, nhưng “vận mệnh vẫn có thể chuyển, tùy theo nghiệp tạo thiện ác của mình!”. Tuệ Tâm xin trích đăng những câu chuyện có thật về vận mệnh và cách thay đổi vận mệnh con người. Nguyện những ai có nhân duyên đọc được, xin hãy hiểu rằng: Giầu sang khỏe mạnh hay nghèo hèn tật bệnh, vốn đều do cách ta sống chiêu cảm nên mà có. Ngoài ta ra, không ai và không một thế lực siêu nhiên nào có thể giúp ta thay đổi vận mệnh của chính mình!

  • Cách trị bóng đè linh nghiệm nhất.
  • Sự thật về Cầu Cơ
  • Quả báo tội ngoại tình tà dâm.
  • Âm đức là gì.
  • 10 chuyện Tâm linh có thật.
  • Thiên Ma là loại ma gì
  • Cách chữa khóc Dạ đề linh nghiệm nhất.
Cách thay đổi vận mệnh
Cách thay đổi vận mệnh duy nhất mà chúng ta có.

Vì sao lại cần phải thay đổi vận mệnh

Chúng ta sanh ra trong cõi này, từ người giàu sang cho đến kẻ nghèo hèn, không ai không có khổ.

  1. Ta nghèo cùng túng thiếu, toát mồ hôi đêm ngày cày cuốc mà chỉ đủ ăn. Nay vợ ốm, mốt con đau, tiền của thiếu trước hụt sau, làm gì cũng khó. Nhìn sang thằng hàng xóm, thấy nó giàu có huênh hoang mà ghen tức. Ta tưởng nó sướng nhưng nào biết rằng nó cũng khổ chẳng kém chi ta. Bởi ta tuy nghèo nhưng gia đình ấm êm, vợ con hiếu thuận. Còn nó giàu có nhưng vợ chồng lục đục, con cái ngỗ nghịch. Biết đâu cái thằng giàu có ấy lại chỉ mơ nghèo mà bình yên như ta?
  2. Ta thuộc hàng trung lưu giàu có. Tiền bạc chẳng thiếu nhưng chả hiểu tại sao vợ chồng mãi chẳng có con. Chạy đông chạy tây, lễ lạt đền này phủ nọ. Sau bao năm nhà vẫn thiếu tiếng trẻ nô đùa. Một ngày ta chợt nhận ra: Mình khổ hơn thằng hàng xóm rất nhiều. Vợ chồng nhà ấy tuy lao động chân tay, nhưng nếp tẻ đủ đầy. Họ chẳng giàu nhưng hạnh phúc hơn ta.
  3. Ta mới nghỉ hưu, nhìn lại cuộc đời thấy sự nghiệp công danh, mọi thứ đều viên mãn. Chỉ là buổi xế chiều hai ông bà già hiu hắt trong căn biệt thự. Hết thảy vì trước đây cưng chiều con quá độ, nên lúc trưởng thành chúng nó hư hết cả. Từ gái đến trai, gia đình lục đục không yên. Đứa ly hôn, đứa cờ bạc gái gú, con cái bỏ bê hư hỏng. Ngẫm lại, thật là khổ!

Cách thay đổi vận mệnh

Ta muốn thay đổi vận mệnh của mình, tất cả đều vì để thoát khổ được vui: Người nghèo muốn được giàu, kẻ bệnh muốn được khỏe. Người không con muốn có con, kẻ chưa vợ muốn được vợ….Trăm ngàn thứ mong cầu, nhưng đa phần chẳng cách chi cầu được. Hết thảy đều vì ta chẳng biết cách thay đổi vận mệnh của mình. Thay vì thay đổi ở bên trong, ta lại đi tìm cầu hạnh phúc ở bên ngoài. Việc ấy như nấu cát mà muốn có cơm ăn, thật không thể nào được!

Bạn thân mến! Thay đổi vận mệnh của đời người không phải là chuyện gì khó cả. Chỉ là, bạn có dám tự thay đổi mình hay không mà thôi. Chư Tổ dạy: “Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh do đã từng trồng nhân xấu thì phải cảm thọ quả ác. Nếu hiểu rõ nghĩa này, thì những cảnh thuận nghịch, vui buồn, khổ nhọc, sung sướng, cùng mọi cảnh giới hằng ngày, đều do nhân xưa tạo ra. Ngay nơi những cảnh giới này, chớ sanh tâm vọng tưởng thương ghét oán trách, thì tự nhiên sẽ xả bỏ được tất cả, khiến tâm được an yên. Những thói quen tật xấu, vô minh, cống cao ngã mạn, đều không thể làm chướng ngại.”

Như thấy mình khổ thì phải biết cách tu sửa thân tâm, hướng thiện làm lành. Nếu giữ gìn thân khẩu ý không cho tạo ác, lại biết cách tích âm đức, thì tự nhiên nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước tăng. Lúc ấy mọi phước báo thế gian không mong cầu mà tự được. Đây gọi là cách rốt ráo để thay đổi vận mệnh của chính mình. Theo đó:

Muốn thay đổi vận mệnh nghèo khó, phải thực hành hạnh bố thí cúng dường.

Bố thí tức là đem tiền bạc hoặc vật chất ra cho những phần đời cơ cực. Cúng dường là đem tài vật ra hộ trì Tam Bảo. Nếu dùng tâm từ bi thanh tịnh bố thí cúng dường, thì dù chỉ bỏ ra chút ít tài vật thôi, cũng chiêu cảm được phước báo vô lượng vô biên. Nếu nghèo túng chẳng thể bố thí thì nên thực hành hạnh tùy hỉ.

Thế nào là tùy hỉ? Tùy hỉ là khi thấy người khác làm được một việc tốt lành, dù việc ấy nhỏ như đầu móng tay, ta cũng sanh tâm vui mừng theo. Phật dạy rằng: Công đức của người tùy hỉ không khác gì công đức của người bố thí. Bố thí cúng dường là chánh nhân của giầu sang. Nếu chẳng bỏ tâm keo kiệt bủn xỉn mà mong phát tài thì không thể nào có được! 

Muốn thay đổi vận mệnh bệnh tật, yểu thọ, phải hành hạnh phóng sinh.

Phóng sinh là cứu giúp sanh mạng. Kinh dạy: “Chúng sanh mười phương quý trọng nhất là sanh mạng.” Cho nên cứu được một mạng người hay vật, công đức vô lượng vô biên.

Xưa kia có một Thầy đã khai mở đạo nhãn.  Một hôm Ngài quán xét thấy chú đệ tử nhỏ sắp chết. Ngài liền bảo chú xuống núi về thăm cha mẹ ít ngày. Mục đích là để chú được gặp cha mẹ trước khi chết. Hơn mười ngày sau, Ngài ngạc nhiên khi thấy chú khỏe mạnh quay trở lại chùa. Ngài nhập định quán sát thì mới hay: Trên đường về nhà, gặp trời mưa, nước ngập một tổ kiến lớn. Chú tiểu liền lấy áo làm cầu, cứu sống cả đàn kiến. Do công đức ấy nên được tiêu phước tăng thọ. Công đức cứu mạng phóng sinh, không thể trong một vài dòng mà lược ra hết được. Nếu bạn hay người thân đang ốm đau, hãy thực hành theo pháp này, nhiệm mầu vô cùng vậy!

*

Một bạn đọc hỏi: Tôi hiện nay đang thất nghiệp và rất khổ tâm vì vấn đề này. Xin cho tôi hỏi có thể dùng việc tu tập như niệm Phật, trì chú… rồi hồi hướng để thay đổi vận mệnh được không?

Tôi bảo: Được bạn ạ! Tuệ Tâm đã từng chứng kiến nhiều người nhờ phát tâm tu tập mà chuyển đổi được số phận. Trong số ấy có nhanh có chậm, nhưng không ai không được Tam Bảo rủ lòng từ gia bị. Chúng sanh nơi cõi Ta Bà này do nghiệp lực mà sanh ra nên không ai là không có khổ.

Kinh dạy đại ý: “Cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu giàu sang được giàu sang, cầu phú quý được phú quý, cho đến cầu Bồ Đề được Bồ Đề…” Nay bạn đang trong nghịch cảnh ấy là do nhân tiền kiếp chớ chẳng phải do duyên hiện tại. Nên an nhẫn sám hối, rồi chí tâm niệm Phật hồi hướng công đức cho Pháp giới chúng sanh. Nếu kiên trì thực hành thì trong vô hình luôn được Tam Bảo và chư Hộ Pháp âm thầm gia bị, dù có khổ cũng không đến nỗi nào lắm. Một thời gian sau nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước tăng. Đến lúc ấy, những phước báo thế gian như giàu sang, vinh hiển…không cầu mà tự được.

*

Tuy nhiên phải chí tâm thực hành, chớ giải đãi nay có mai không. Phải rõ ràng rằng nghiệp mình nặng như núi tu di. Muốn xoay chuyển ắt cần phải mất một thời gian lâu dài, không thể một sớm một chiều mà xong được. Nhiều người không hiểu lẽ này, niệm Phật, trì chú được dăm bữa nửa tháng, chẳng thấy gì rồi bỏ luôn không hành trì. Nhiều vị còn mê tín cầu cúng nơi quỷ thần, rốt cuộc khổ càng chồng thêm khổ!

Khuyên bạn nên chuyên tu niệm Phật, nếu có thể ăn chay và kiêng ngũ vị tân thì cảm ứng sẽ rất nhanh: Ngày chia hai thời, sáng sớm khoảng 5h và tối trước lúc đi ngủ, niệm Phật lấy 1 giờ. Trước tụng nghi thức này, sau ngồi niệm. Thời gian còn lại trong ngày, dù bận hay nhàn, dù ở đâu lúc nào, hễ nhớ ra thì niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Niệm thầm hay niệm ra tiếng đều được, công đức như nhau. Như khi có người không tiện hoặc lúc ở nơi bất tịnh như nhà cầu hay nằm ngủ thì niệm thầm trong tâm, lúc chẳng ảnh hưởng đến ai thì niệm ra tiếng. Cách niệm Phật tại nhà ở đây. Ngoài ra bạn tham khảo thêm cách mà Ngài Viên Liễu Phàm thay đổi vận mệnh của mình mà học tập.

*

Lại một bạn hỏi: “Tôi có xem kinh thấy nếu cầu Quán Thế Âm Bồ Tát thì có thể “Cầu vợ được vợ, cầu con được con”. Tôi có thắc mắc: Giả sử đời này có người đáng lẽ có một hôn nhân do hai nhân báo oán và đòi nợ. Nhưng người này lại cầu Bồ Tát mong được có một hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Việc ấy kết quả ra sao? Lời kinh dạy không dối, song tôi vẫn muốn được hiểu thêm. Mong Tuệ Tâm giải đáp.”

Tôi bảo: “Cầu vợ được vợ, cầu con được con…cho đến cầu bồ đề được bồ đề”, không chỉ riêng phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa, mà kinh Lăng Nghiêm cũng nói rõ. “Cầu” trong Phật Pháp không phải như cái “cầu” của thế gian. Bởi cái “cầu” của thế gian là cái cầu tà vạy: Sống bất thiện, đầy rẫy tham sân si; giết mổ, làm mâm cao cỗ đầy, thắp hương sì sụp khấn vái… rồi cầu hết cái này đến cái nọ. Cái “cầu” này là mê tín dị đoan, vốn chỉ khổ công vô ích…

Cái “cầu” trong Phật Pháp tuy nói là “cầu” nhưng ở đây là “cầu ở nơi chính mình.” Thế nào là cầu ở nơi chính mình? Vạn sự vinh nhục được mất, giàu nghèo…mà ta có trong đời, vốn đều là quả cảm thành bởi cái nhân đã gieo trong quá khứ. Mà nghiệp của chúng sanh đa phần là bất định nghiệp, nghĩa là nó có thể xoay chuyển, tùy theo cảnh duyên. Lại trong Tàng Thức của ta chứa vô biên các hạt giống chủng tử thiện và bất thiện. Các chủng tử này, khi gặp nhân duyên thì nảy mầm, trổ thành hoa quả.

*

Chư Phật và Bồ Tát dạy chúng ta phương pháp để chuyển nghiệp, đoạn ác duyên, không cho hạt giống ác nẩy mầm; cũng dạy ta cách để tăng trưởng thiện duyên, khiến hạt giống thiện nẩy mầm. Như ta tin nghe lời dạy của các Ngài, rồi sống thiện lương, làm lành lánh ác, lại tu tập để tích chứa công đức vô lậu khiến nghiệp lực được chuyển hóa. Ác nghiệp được chuyển hóa, thiện nghiệp tăng trưởng thì tất nhiên sẽ hóa giải được hết thảy tai ương, chướng ngại. Còn như ta biết tu để chuyển nghiệp mà chẳng chịu hành trì, thì Phật hay Bồ Tát cũng bó tay, không thể can thiệp vào nghiệp lực của ta. Đó là ý nghĩa của việc “Cầu nơi chính mình”.

Ví như cuộc hôn nhân do hai nhân báo oán cùng đòi nợ. Nay ta làm lành lánh ác, sám hối rồi hoặc tụng kinh, hoặc niệm Phật, hoặc trì chú…hồi hướng công đức ấy cho bạn đời. Việc hồi hướng công đức này giống như ta trả nợ cho họ vậy, theo công phu tu tập mà nợ nần vơi đi, đến lúc hết nợ thì tự nhiên bạn đời thay đổi hoàn toàn. Ta sạch nợ thì tự nhiên họ chẳng còn đòi, mà không đòi nợ nữa thì cuộc sống sẽ thay đổi mà thôi. Như thế, người bạn đời ban đầu khiến ta phiền não, khổ sở, nay biến thành người mang đến cho ta bình an hạnh phúc, hôn nhân từ địa ngục trở thành hạnh phúc viên mãn. Đó chính là ý nghĩa của “Cầu vợ được vợ, cầu con được con” vậy.”

*

Một bạn khác hỏi: “Tuệ Tâm cho tôi hỏi: Đứa con trai đầu của tôi sinh ra vô cùng ương bướng, khó bảo và từ ngày cháu ra đời gia đình luôn cãi lộn, đánh nhau. Lúc cháu mới sinh khóc ròng rã và người làm mẹ như tôi vô cùng khổ sở. Năm nay cháu đã 7 tuổi nhưng vẫn rất khó bảo ạ. Vậy bây giờ tôi phải làm gì để tiêu bớt nghiệp này ạ?”

Tôi bảo: “Con cái do bốn nhân duyên: Báo ân, báo oán, đòi nợ và trả nợ mà đến. Nay đương thời mạt, con cái phần nhiều đến do báo oán và đòi nợ, cho nên gia đình nào cũng đầy phiền não, khó được an yên. Trường hợp của bạn giống như người bạn của Tuệ Tâm trước đây: Con sanh ra bấy bớt, ốm đau triền miên, vợ chồng cày cuốc được chút nào toàn hầu nó cống nạp hết cho bác sỹ. Lớn lên chút nó ương bướng, gia đình rối như nồi canh hẹ…

Về sau Tuệ Tâm khuyên gia đình họ làm lành lánh ác, lại niệm Phật hằng ngày nên dần dần cũng đỡ rối đi. Một năm sau cả nhà quy y Tam Bảo rồi niệm Phật tinh tấn hằng ngày thì thằng bé đỡ được đến 90%. Đến lúc nó đi học, biết viết, lại khuyên họ dụ con ngày viết 1 trang Nam mô A Di Đà Phật. Giờ nghiệp lực của thằng bé được chuyển hoàn toàn, nó ngoan, khỏe mạnh và rất hiếm khi ốm vặt.

*

Tuệ Tâm khuyên bạn: Mỗi khi con hư, chớ nên quát nạt, chỉ hướng nó sám hối cùng niệm Phật. Sám hối thế nào? Bạn hướng nó đọc thầm thế này: “Nam mô A Di Đà Phật! Cha mẹ biết rằng trong vô lượng kiếp trước đây, do vô minh nên đã làm tổn thương con, làm khổ con. Hết thảy mọi ác nghiệp đã gây ra cho con ấy, nay cha mẹ xin chí tâm sám hối. Nguyện hằng ngày niệm Phật, hồi hướng công đức cho con để cứu chuộc lỗi lầm. Mong con hãy tha thứ cho chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật.”

Sau đó bạn niệm Phật một lát rồi hồi hướng công đức cho nó. Hằng ngày nhớ giữ thân khẩu ý thiện lành mà thực hành như thế. Cứ kiên trì một thời gian, bạn sẽ thấy nó thay đổi rất nhanh. Trẻ con căn tánh trong sáng nên chuyển nghiệp nhanh hơn người lớn. ( Nếu bạn có thể ăn chay mà thực hành thì sẽ còn chuyển nhanh hơn nữa vậy! )

Nay cháu 7 tuổi, nếu đã biết viết thì mua 1 cuốn vở mới, dụ con viết ngày 1 trang Nam mô A Di Đà Phật, nó viết đẹp xấu gì cũng được, chỉ cần dụ được nó viết là thành công.”

Một câu chuyện tự thay đổi vận mệnh kỳ đặc!

Bạn thân mến! Dưới đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, được trích từ sách An Sĩ Toàn Thư. Cho dù bạn gặp phải khổ hải gì, vận mệnh dù có hẩm hiu đến đâu, nếu thực hành theo cách của ông Du Tịnh Ý, thì đều sẽ được chuyển hóa. Vô cùng kỳ diệu vậy:

“Trong khoảng niên hiệu Gia Tĩnh triều Minh. Có người họ Du ở tỉnh Giang Tây, tên húy là Đô, tên tự là Lương Thần. Kiến thức uyên bác lại có nhiều tài năng. Từ năm 18 tuổi đã thi đỗ tú tài, mỗi lần vượt qua các kỳ thi đều có thứ hạng cao.

Thời tuổi trẻ, nhà nghèo nên Du Đô mở lớp nhận học trò. Lại cùng các bạn đồng học khoảng hơn mười người thành lập nhóm Văn Xương Xã. Khuyến khích nhau thực hành những việc như giữ gìn kính tiếc giấy có chữ viết, phóng sinh cứu vật. Răn ngừa những sự tham dâm, giết hại, nói dối. Thực hành như vậy được nhiều năm.

Chẳng nhẽ làm lành gặp họa?

Trước sau ông đã tham dự đến 7 khoa thi Hương nhưng đều không đỗ lên cử nhân. Ông Du Đô sinh được 5 đứa con trai thì có đến 4 đứa bị bệnh chết sớm. Còn lại đứa thứ ba rất thông minh tuấn tú, dưới lòng bàn chân trái có 2 nốt ruồi, vợ chồng ông hết sức yêu quý. Đến năm lên 8 tuổi, đứa con trai ấy đi chơi trong làng bỗng lạc mất không về, chẳng biết đi đâu. Ông sinh được 4 đứa con gái cũng chỉ còn lại một. Vợ ông thương khóc con đến nỗi mù cả hai mắt. Ông Du Đô vất vả quanh năm nhưng ngày càng nghèo túng hơn.

Ông thường tự xét mình không phạm tội lỗi gì lớn mà vận mệnh long đong. Chẳng biết vì sao bị trời trừng phạt nặng nề bi thảm đến như vậy. Từ năm ông Du Đô được hơn 40 tuổi, mỗi năm đến cuối tháng chạp đều tự tay viết một tờ sớ trên giấy vàng, kể lể than vãn về gia cảnh của mình. Rồi cầu khẩn với thần Bếp xin chuyển đạt lên Ngọc đế. Đã nhiều năm như vậy nhưng chẳng thấy kết quả gì.

Táo Quân hiện thân

Cho đến năm 47 tuổi, vào đêm giao thừa cuối năm. Ông Du Đô đang ngồi trong nhà với đứa con gái và người vợ mù. Cảnh nhà túng quẫn nên cả nhà đều buồn bã, thê lương tĩnh lặng. Không khí ngập tràn đau thương chua xót…

Bỗng nghe có tiếng gõ cửa, ông liền cầm đuốc đi ra xem thì nhìn thấy một người mặc y phục màu đen. Đầu đội khăn vuông kiểu đạo sĩ, râu tóc xem chừng đã vào khoảng năm, sáu mươi tuổi. Người ấy chắp tay vái chào rất lịch sự rồi đi theo vào nhà ngồi xuống. Tự giới thiệu mình là người họ Trương, từ xa đến đây. Nghe biết nhà ông có chuyện buồn khổ nên đặc biệt tìm đến an ủi.

Ông Du Đô thấy người khách có vẻ lạ thường nên thi lễ hết sức cung kính. Nhân khi trò chuyện, liền kể với ông khách họ Trương việc mình suốt đời đọc sách thánh hiền, làm thiện tích đức. Nhưng đến nay vận mệnh vẫn long đong lận đân. Đường công danh chẳng được như ý, vợ con không trọn vẹn, cơm ăn áo mặc còn chưa đủ. Lại đã nhiều lần viết sớ nhờ thần Bếp trình lên Ngọc đế, nhưng không thấy kết quả gì.

Tâm xấu ác nên vận mệnh long đong

Ông khách họ Trương nói: “Chuyện nhà ông tôi đã sớm biết từ lâu rồi. Tâm ý xấu ác của ông thật quá nặng nề. Ông vốn chỉ biết chạy theo hư danh. Sớ ông viết trình lên chứa đầy những lời oán hận, xem thường Thượng đế. Tôi chỉ e là sự trừng phạt còn chưa dừng lại ở mức như hiện nay đâu.”

Ông Du Đô hết sức kinh hãi, thưa rằng: “Tôi nghe nói trong chốn u minh, dù một điều thiện nhỏ cũng được ghi chép đủ. Tôi phát nguyện làm việc thiện, kính cẩn giữ mình theo khuôn phép đã lâu, lẽ nào tất cả những việc ấy đều là chuộng hư danh thôi sao?”

Ông khách họ Trương nói: “Được, vậy hãy thử lấy một điều trong những khuôn phép do Văn Xương Xã của ông đề ra mà xét: Là việc giữ gìn kính tiếc giấy có chữ viết chẳng hạn. Nhóm nho sinh các ông cùng với những kẻ mà các ông giao thiệp. Hầu hết đều dùng giấy từ sách cũ để phết dán cửa sổ, bao gói đồ vật. Thậm chí còn dùng để lau chùi bụi bặm trên bàn ghế, nhưng miệng thì luôn nói chớ làm dơ bẩn giấy, chỉ nên đốt hết đi. Ông ngày nào cũng nhìn thấy những việc như vậy nhưng chẳng có một lời can ngăn răn nhắc. Chỉ thỉnh thoảng gặp vài mảnh giấy giữa đường thì nhặt về đốt đi, như vậy phỏng có ích gì chăng?

Làm thiện bằng tâm gian dối

“Lại nữa, trong nhóm Văn Xương Xã của ông, mỗi tháng đều làm việc phóng sinh. Ông cũng chỉ qua loa làm theo, dựa vào người khác mà nên việc. Ví như những người khác không khởi làm thì ông cũng mê muội không làm, kỳ thật trong lòng ông chẳng có mảy may tâm niệm từ bi. Hơn nữa, trong nhà ông các loại tôm cua cũng thường bị đưa vào bếp nấu nướng. Lẽ nào chúng lại không phải sinh mạng đó sao?

“Mỗi khi có sai trái trong lời nói. Ông lại dùng đến biện tài khéo léo lanh lợi, khiến cho người nghe phải điên đảo tưởng xấu là tốt. Khi ông mở miệng buông lời, trong lòng vẫn tự biết đang làm tổn thương đức tốt. Chỉ vì quen thói cũ nên trong lúc cùng bạn bè tụ tập chuyện phiếm cứ theo đà chê bai, giễu cợt người, không thể dừng lại được.

Quỷ thần khinh ghét

Miệng lưỡi như thế của ông khiến quỷ thần phải nổi giận. Việc xấu ác ở cõi âm đã ghi lại thật nhiều, chẳng biết đến bao nhiêu mà kể. Vậy mà ông còn tự nhận mình là người đức hạnh sâu dày. Lại cho rằng mình chẳng dối lừa khinh dễ ai sao? Lại cho rằng như vậy chẳng phải là khinh dễ trời cao đó sao?

“Còn về chuyện tà dâm, tuy không xảy ra hành vi thực sự. Nhưng ông thấy gái đẹp thì chăm chăm nhìn kỹ. Tâm ý lăng xăng không còn tự chủ, chỉ là không gặp dịp thích hợp để hành sự đó thôi. Ông hãy tự xét lại mình trong những lúc ấy, liệu có được như Lỗ Nam tử chăng? Vậy mà dám nói là: “Suốt đời không vướng chuyện tà dâm háo sắc, có thể đối mặt với trời đất quỷ thần”, quả là lời dối trá.

“Đó là những khuôn phép do chính ông tự nguyện làm theo mà còn như vậy, huống chi là những việc khác?

Trên đầu ba thước có thần minh

“Ông liên tục nhiều năm đốt sớ trình lên Thượng đế, kể lể sự tình. Thượng đế lệnh cho sứ giả Nhật Du xem xét kỹ những việc thiện ác của ông làm. Trải qua nhiều năm không thấy việc thiện nào có thể ghi nhận. Chỉ thấy những khi ông ở một mình nơi khuất tất vắng vẻ, thì toàn là những tâm niệm tham lam. Còn những dâm dật, ganh ghét, hẹp hòi nóng nảy và tự mãn khinh người. Lại luôn nhớ việc đã qua, mong việc sắp đến, báo thù rửa hận… chen nhau khởi lên trong lòng. Xấu ác nhiều đến mức không thể ghi chép hết.

Những sự xấu ác đủ loại khởi lên từ tâm ý như thế đã tích tụ gắn kết kiên cố từ lâu. Thần minh ghi chép đã nhiều, trời giáng hình phạt ngày càng nặng. Ông dù muốn tránh né tai họa còn không được thì dựa vào đâu mà mong vận mệnh hanh thông, cầu hưởng phước lành?”

Ông Du Đô nghe vậy hết sức kinh hoàng, sợ hãi khôn xiết, quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thưa rằng: “Ngài đã rõ biết hết những sự việc trong cõi u minh, nhất định là có quan hệ với tôn thần. Cầu xin ngài ra tay cứu độ.”

Táo Quân dạy cách thay đổi vận mệnh

Người khách họ Trương liền nói: “Ông là người đọc sách, hiểu rõ lễ nghĩa. Lại cũng biết hâm mộ điều lành, lấy đó làm vui. Nhưng đang khi nghe người khác nói một lời thiện lại không thể khích lệ. Thấy người khác làm một việc thiện lại không thể cổ vũ. Chỉ toàn phạm vào những điều lỗi lầm, hư rỗng. Hết thảy đều do cội gốc lòng tin chưa tự sâu vững, tâm tính lại từ lâu đã quen như vậy nên không hề tự xem xét lại.

Vì thế mà suốt cả đời khi nói một lời lành, làm một việc thiện, đều chỉ là phô trương hư huyễn. Chưa từng có lời nào, việc nào là chân thật cả. Hơn nữa, tâm niệm xấu ác lại chất chứa tràn ngập trong lòng, tiếp nối nhau không ngừng sinh khởi. Như vậy mà mong muốn được trời cho phước báo tốt lành thì có khác nào mảnh đất gieo trồng đầy những gai góc, lại mê muội mong thu hoạch được lúa tốt. Chẳng phải sai lầm lắm sao?

*

“Ông từ nay về sau, mỗi khi có những vọng tưởng tạp niệm như tham lam, dâm dục, giả dối… Thì phải đem hết quyết tâm mạnh mẽ mà dứt trừ tất cả. Thanh lọc tâm ý sao cho luôn trong sạch an tịnh, mỗi mỗi tâm niệm đều chỉ toàn là hiền thiện.

Khi gặp một việc thiện, nếu thấy sức mình có thể làm được thì phải mang hết sức ra mà làm ngay. Trong lòng không mong báo đáp, không cầu danh tiếng. Bất kể đó là việc thiện lớn hay nhỏ, khó khăn hay dễ dàng, đều đem tâm chân thành ham thích nhẫn nại mà làm. Nếu thấy sức mình không thể làm nổi thì cũng phải hết lòng lưu tâm ân cần khẩn khoản, khiến cho tâm lành ấy được nuôi dưỡng trọn vẹn.

*

“Điều cốt yếu thứ nhất là phải có tâm nhẫn nại, kham chịu. Thứ hai là phải có tâm kiên trì không thối chuyển. Nhất thiết không được biếng lười, nhất thiết phải chân thành không tự lừa dối. Cứ như vậy mà thực hành lâu ngày tự nhiên sẽ có những hiệu quả ứng nghiệm kỳ diệu khôn lường.

“Ta thấy gia đình ông thờ kính ta từ lâu hết sức chân thành nên mới đặc biệt đến đây có mấy lời. Xem như là báo đáp. Ông phải nhanh chóng làm ngay không nên chậm trễ. May ra mới có thể chuyển đổi được ý trời mà thay đổi vận mệnh của mình.”

Vị khách họ Trương nói xong thì đi thẳng vào trong nhà. Du công lập tức đứng dậy đi theo. Vừa đến chỗ bàn thờ thần Bếp thì hốt nhiên không còn thấy đâu nữa. Lúc này mới biết người mình vừa gặp chính là ngài, liền cung kính đốt hương lạy tạ.

Đổi tên hành thiện

Hôm sau đó là ngày tết Nguyên đán, ông Du Đô thiết lễ kính lạy trời đất, thề nguyện sửa đổi tất cả những lỗi lầm trước đây, thực hành mọi việc thiện, tự đổi hiệu mình là Tịnh Ý Đạo nhân, thể hiện ý nguyện muốn dứt trừ hết mọi sự sai trái xằng bậy, làm thanh tịnh tâm ý.

Ngày đầu tiên bắt đầu làm thiện, những ý niệm hỗn tạp đua nhau sinh khởi, nếu không sinh tâm ngờ vực ắt cũng rơi vào lười nhác uể oải. Trải qua mấy ngày như thế rồi lại thấy mình rơi vào chìm nổi mê muội như trước. Trong nhà có thờ tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Du Tịnh Ý liền đối trước tượng Bồ Tát lễ lạy cầu sám hối, khấu đầu đến nỗi chảy cả máu trán, cung kính phát lời đại nguyện rằng: “Con nguyện giữ cho tâm ý chỉ còn thuần nhất niệm lành, tinh tấn nỗ lực làm thiện, nếu có mảy may buông lung thối chí, thề sẽ vĩnh viễn chịu đọa vào địa ngục.”

Mỗi ngày, vào lúc sáng sớm ông đều kiên trì xưng niệm danh hiệuBồ Tát Quán Thế Âm để cầu sự gia trì cho mình trong việc làm thiện. Sau đó thì mỗi một lời nói, mỗi một việc làm, mỗi một ý nghĩ trong suốt ngày ấy đều tưởng như có quỷ thần đang ở bên cạnh xem xét, tuyệt nhiên không dám dối trá lừa lọc, buông thả phóng túng.

Tích âm đức không biết chán mỏi

Hết thảy những việc gì có thể cứu giúp người khác, có thể làm lợi lạc cho người, cho đời, bất kể đó là sự việc lớn hay nhỏ, bất kể bản thân mình đang lúc bận rộn hay nhàn rỗi, bất kể là người khác có biết đến hay không, cũng không ngần ngại suy lường sức lực tự thân làm nổi hay không nổi, Du Tịnh Ý đều hoan hỷ cố hết sức làm, cho đến khi thành tựu mới thôi.

Ông lại tùy nhân duyên phương tiện mà rộng làm những việc tích lũy âm đức, hơn nữa còn nỗ lực khuyên người giữ theo luân thường đạo lý, siêng năng đọc sách học hỏi, giữ lòng khiêm hạ, nhẫn nhục hòa kính, lại thường dùng những lẽ nhân quả báo ứng giảng rộng với mọi người. Ông nỗ lực chuyên cần làm thiện suốt ngày như vậy nhưng vẫn không tự cho là đủ.

Vào mỗi ngày cuối tháng, ông Du Tịnh Ý lại đem hết thảy những lời nói, việc làm trong suốt tháng đó viết thành một lá sớ đốt trước bàn thờ thần Bếp để kính cáo. Ông thực hành như vậy cho đến khi đã thuần thục thì [đạt đến mức] thân vừa động ắt có muôn điều thiện tùy theo, tâm vừa tĩnh ắt không còn một mảy may tạp niệm nào sinh khởi.

Chuyển họa thành phúc – Vận mệnh hanh thông

Qua ba năm như thế, ông vừa được 50 tuổi. Vào niên hiệu Vạn Lịch thứ hai, triều đình mở kỳ thi Hội năm Giáp Tuất. Quan Thủ phụ là Trương Giang Lăng, sau khi kết thúc kỳ thi liền dò hỏi những người đồng hương để tìm người làm thầy dạy cho con. Có người tiến cử Du Tịnh Ý, quan Thủ phụ liền cho người mời ông đến kinh đô làm thầy dạy cho con mình.

Khi nghe Du Tịnh Ý kể về những việc mình đã làm, quan Thủ phụ hết sức kính trọng đức độ và phẩm hạnh của ông, liền dựa theo quy định để giúp ông được vào học trường Quốc học. Vào niên hiệu Vạn Lịch thứ tư, tức là năm Bính Tý (1576), ông dự kỳ thi Hương tại kinh đô, trúng tuyển cử nhân, sang năm sau lại đỗ tiếp tiến sĩ.

Tìm lại được con

Ngày nọ, ông đến ra mắt quan Nội giám( Thái giám) họ Dương, ông này gọi năm đứa con nuôi ra chào. Những người con trai này được họ Dương nhận từ khắp nơi về nuôi, xem như con mình và lấy đó làm niềm vui trong tuổi già. Du Tịnh Ý chợt nhìn thấy trong số đó có một đứa chừng 16 tuổi, dung mạo dường như quen thuộc lắm, liền hỏi quê quán. Đứa trẻ đáp: “Con người tỉnh Giang Tây, thuở nhỏ đi chơi lên nhầm thuyền buôn gạo nên không về nhà được, còn tên họ thời ấy với tên làng xóm thì chỉ còn nhớ mường tượng mà thôi.”

Du Tịnh Ý nghe như vậy hết sức ngờ vực, liền bảo nó cởi giày ra để xem lòng bàn chân trái, quả nhiên có 2 nốt ruồi rất rõ. Ông mừng quá hét lớn: “Ôi! Con tôi đây rồi.” Quan nội giám họ Dương cũng hết sức kinh ngạc, lập tức cho đứa trẻ ấy theo Du Tịnh Ý về chỗ ngụ. Ông hối hả báo tin vui cho vợ. Vợ ông mừng quá, ôm con khóc lớn đến nỗi máu từ trong mắt tuôn ra dàn dụa.

Hưởng quả báo ngọt lành

Đứa con cũng khóc, rồi nâng niu khuôn mặt mẹ mà thè lưỡi liếm máu mắt cho mẹ. Không ngờ lúc ấy bỗng nhiên hai mắt bà sáng lại, nhìn thấy rõ ràng. Du Tịnh Ý mừng thương lẫn lộn, không còn muốn làm quan nữa, liền từ biệt Trương Giang Lăng trở về quê nhà.

Quan Thủ phụ Trương Giang Lăng quý trọng nghĩa khí của Du Tịnh Ý, gửi biếu nhiều quà tặng và một số tiền lớn, tiễn ông về quê. Về quê nhà, ông càng nỗ lực làm việc thiện nhiều hơn nữa. Con trai ông sau đó lập gia đình, sinh được 7 người con, tất cả đều học hành đỗ đạt thành danh. Du Tịnh Ý ghi chép lại sự việc mình gặp thần Bếp cũng như quá trình sám hối sửa lỗi, dùng để răn dạy, giáo dục con cháu về sau. Ông sống an ổn khỏe mạnh đến tuổi già, thọ 88 tuổi. Người đời ai cũng cho rằng đó là do ông chân thành làm nhiều việc thiện, chuyển đổi được vận mệnh trở thành tốt đẹp.

Vận mệnh cuộc đời vì sao thay đổi?

Câu chuyện dưới đây được trích từ “Nhân quả báo ứng hiện đời” – Ni sư Hạnh Doanh dịch. Đây là câu chuyện khiến những ai đang giàu sang vinh hiển, đọc được mà kinh tâm động phách. Một siêu đại gia, chỉ vì làm ác quá nhiều nên vận mệnh bị chuyển đổi, trở nên nghèo cùng túng thiếu, khổ hải trần ai. Mong có người đọc được câu chuyện này mà tỉnh ngộ. Mạng do ta lập, phước do ta cầu. Hết thảy mọi thành bại, vinh nhục, được mất, đều là do cách ta sống mà nên vậy!

*

“Viên Mậu là giám đốc một xưởng kim loại, hồi xưa khi ông đến hỏi vận mệnh, Thần Phúc Lộc đáp: Mười lăm năm sau ông sẽ thành đại phú thương. Kết quả, hơn mười năm sau: Viên Mậu làm ăn thua lỗ phải đóng cửa. Do vay vốn quá nhiều, nợ nần chồng chất, ông phải bôn đào ra nước ngoài trốn nợ. Từ đó lưu vong sống tha hương, chẳng thề trở về nước.

Viên Mậu ở ngoại quốc rất gian khổ. Ông buôn bán nhỏ, thu nhập rất ít, phải xin làm thợ xây dựng. Vốn từng là giám đốc hãng xưởng, nay phải bò lên tuột xuống trên mái nhà người. Lại do không giỏi tay nghề, nên sớm bị đuổi việc. Viên Mậu bèn xin làm công trong nhà bếp, sống tạm qua ngày.

Sau đó Viên Mậu hay tin tôi đã định cư nơi hải ngoại, bèn đi theo xe hàng đến tìm tôi. Ông ở trên xe hàng lắc lư suốt ba ngày hai đêm mới tới chỗ tôi. Buổi sáng gặp ông, tôi giật nẩy mình. Viên Mậu ngày xưa, vận âu phục sang trọng, đầu chải láng mướt. Hễ ra khỏi nhà là xe hơi sáng bóng, có tài xế cùng bí thư theo hộ tống… Nhưng Viên Mậu bây giờ, đầu muối tiêu, mặt đầy nếp nhăn, dầu dãi phong trần, lếch thếch lôi thôi. Dáng khắc khổ, bộ dạng chán chường thất chí, thiểu não đến tội nghiệp… Tôi mời ông vào nhà, rót trà mời, đãi điểm tâm, ngó bộ ông chưa ăn gì.

Vì đâu mà sa cơ lỡ vận

Viên Mậu hỏi:

– Ông nói tôi 15 năm sau sẽ làm đại phú gia, là thời điểm này phải không?

– Thế đến giờ đã bao nhiêu năm rồi?

Viên Mậu đáp:

– Vừa tròn 15 lăm nè! Rồi ông chỉ trích thêm:

– Rõ ràng là nói không đúng, đoán chẳng linh gì ráo!

– Tôi… cứng họng, nói chẳng thành lời.

Mặt Viên Mậu lộ vẻ uất ức khó chịu, hỏi:

– Tại sao bói không đúng, nói không linh như vậy hả?

– Đó là…

Viên Mậu kể lể:

– Hồi xưa, thuở tôi còn làm giám đốc huy hoàng, cũng từng mời ông đến hãng tôi xem phong thủy. Cũng thiết kế, chỉnh sửa mọi chỗ tốt y như ông dạy, cũng từng nhờ ông xem vận mệnh cho. Ông đã khẳng định là 15 năm sau tôi nhất định đại phát tài. Đạt đến thành công tuyệt đỉnh, ở mức tối cao trong cuộc đời. Đến bây giờ là đúng 15 năm, chẳng thấy gì ráo, ngược lại còn thê thảm hơn! Ông trả lời sao đây hả???

-Tôi… (toát mồ hôi đầy mình)…

Viên Mậu nói:

– Hiện giờ tôi cùng đường rồi, ông bảo tôi phải làm sao đây?

– Để tôi xem lại cho ông thử nha?

– Đoán, xem, nữa hả? Có xem ra cái quái gì đâu? Viên Mậu bốc hỏa nói.

*

Tôi nhắm mắt lại… đột nhiên nhìn thấy Thần Phúc Lộc, mỗi tay dắt một đứa nhỏ.

Tôi hỏi:

– Đứa nhỏ này là ai? Thần Phúc Lộc đáp:

– Là con Viên Mậu hết đấy!

A! Tôi hiểu rồi, Viên Mậu suốt hơn mười năm nay, sát sinh, phá thai, cho nên mới có hai vong nhi này. Thế là tôi la lên:

– Viên Mậu, ông phạm tội đại sát sinh, người tình của ông phá hai đứa trẻ.

Viên Mậu đáp:

– Đúng vậy! Nhưng tội phá thai có nặng đến như vậy không hả?

Gieo nhân cực ác

Thần Phúc Lộc lại hiển thị, lắc đầu nhìn tôi. Ông đưa tay chỉ lên hư không, trên không hiện ra một am thất. Có một nữ tu xinh đẹp yêu kiều bước ra, tay dắt hai đứa bé. Ngay đó tôi hoảng kinh vì hiểu hết nguyên nhân. Tôi nói:

– Viên Mậu! ông gieo nhân đoản thọ, phạm đại tội làm ô nhục tu sĩ. Đây là lý do ông bị sạt phúc, lộc và vận mệnh xấu đến cùng cực! Hai đứa bé là của cô đó sinh ra, đúng không? Lúc này Viên Mậu mặt mày xanh lét, xuất mồ hôi đầy mình! ông ấp úng:

– Nhưng… vị nữ tu đó cũng thích tôi mà!

– Trời đất ơi! – Tôi thở dài – Ông phải biết đây là điều đại cấm kỵ! Trong các tu viện đều có giới luật, có thần Hộ pháp. Các tu sĩ là những vị đã phát nguyện lìa tục, sống đời tu hành thanh tịnh. Nếu như ông đến quyến rũ tu sĩ, tội ấy tăng thêm một bậc. Là do ông hành động không kiểm soát, dám khởi tà dục với nữ tu đến độ có hai con, còn cho phá giết chúng. Tội này lớn nặng như thế nào, ông lâm vào đường cùng như hiện nay, chính là do ông tự chuốc lấy đó! Cách thay đổi vận mệnh

– Đúng vậy ư?

– Tất nhiên rồi! – Tôi đáp.

– Vậy tôi phải làm sao?

Cách thay đổi vận mệnh

Tôi trả lời:

Phải phát thệ nghiêm trì giới cấm của Phật, nguyện từ nay sửa lỗi đổi mới. Ông nên phát lộ lỗi mình ra hết trước Phật, thành tâm lạy sám hối thật nhiều. Từ nay trở đi mỗi khởi tâm động niệm, phải cẩn thận răn dè, thề hoàn toàn không phạm đến tà dâm nữa. Phải vĩnh viễn đoạn tận cội rễ gốc tội, hành xử luôn quang minh chính đại và thật sự bước vào con đường tu sửa đàng hoàng.

Không chỉ có thế, sau này trong tâm phải luôn giữ niệm thiện. Lúc nào cũng phải khuyên người thế tục chớ phạm tà dâm và tuyệt đối không được khởi ý tà với các tu sĩ. Kinh Phật dạy: “Người giữ giới không tà dâm, ngũ phúc tăng, không bị đọa vào ba nẻo ác”.

Ông phải nỗ lực sám hối, ăn chay trường, siêng tụng kinh, hành thiện. Chỉ có vậy mới mong cứu chuộc tội ác và thay đổi vận mệnh của mình. Riêng đối với các tu sĩ phải hết lòng ủng hộ, hỗ trợ họ giữ gìn thanh tịnh. Bởi mục đích của người tu là đạt đạo, liễu sinh thoát tử. Trong “Bốn điều răn về hạnh thanh tịnh” trong kinh Lăng Nghiêm, Phật đã đưa ra lời giáo huấn rất rõ ràng cho các tu sĩ: “Nhất định phải cắt đứt, loại trừ tâm dâm!” Đây là điều kiện tất yếu đầu tiên của người tu, tâm dâm dứt khoát không được lưu giữ tà dâm. Vì nếu còn nuôi dưỡng tâm này thì ắt sẽ bị lạc vào đường ma.

Tà Dâm tổn phúc vô cùng

Nếu ông hay bất kỳ ai khởi tâm tà muốn quấy phá tu sĩ, thì đó là là ma hạnh. Quả báo sau khi chết đi sẽ cực kỳ thảm khốc… Viên Mậu nghe xong, hứa sẽ làm theo.

Tôi tiễn Viên Mậu đi, tặng ông hai ngàn USD làm vốn, hy vọng ông từ đây quyết tâm tu dứt ác. Vĩnh viễn sửa lỗi, đổi mới mà tự thay đổi vận mệnh của mình. Chuyện của Viên Mậu làm tôi nhớ đến bộ phim “Những con chim ẩn mình chờ chết”, kể về mối tình của vị Linh mục cùng một thiếu nữ. Cô này đối với Linh mục luôn khởi dục niệm và có tâm muốn chinh phục…

Hiện nay các phim ảnh, sách truyện, truyền thông rất khoái rao truyền những mối tình đạo đời ngang trái không thành. Họ cho đó là diễm tình, rất ưa trình chiếu, tải đăng, quảng bá… bất kể chuyện có thực hay không. Đây là việc thương phong bại tục, đáng thẹn trong đời, làm vậy rất có hại cho phong khí xã hội.

Quả báo tà dâm đến rất nhanh và tàn khốc

Người tu nếu như phạm dâm, tính theo nhân quả, phải hiểu là trả quả rất thảm khốc, đáng sợ. Vì đã hiểu pháp mà còn phạm. Riêng đối với người đời, trong kinh Phật nói: “Người tạo dâm nghiệp, sẽ bị báo ứng vợ (chồng) không chung thủy, đoạn tử tuyệt tôn. Chết rồi đọa tam ác đạo, thành súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Trăm ngàn vạn kiếp không dễ thoát ra, chẳng được làm người nữa”.

Lời này chẳng phải là hù dọa, mà hoàn toàn có thật! Chẳng nói chi đến quả báo địa ngục xa xôi. Chỉ tả về hoa báo thôi, thì ngay hiện đời người phạm giới dâm, vận mệnh tuột dốc, phải mất địa vị, bại hoại danh dự, tiêu tan tài sản! Người háo dâm, sẽ bị nhiều bịnh, dễ già suy, không trường thọ. Bị xã hội thóa mạ, oán thù kết sâu, cuối cùng thân bại danh liệt!

*

Tôi chợt nghĩ đến các phụ nữ, nam nhân đi quyến rũ các tu sĩ và mối tương giao lộn xộn không lành giữa những người trong đạo hoặc giữa đạo và đời. Những chuyện tình không nên, không được phép, nhưng chẳng phải là không có. Đương nhiên các tu sĩ là kẻ chưa đắc đạo, là người phàm, không phải thánh.

Nhưng xin nhắc các vị: Nếu đã phát tâm tu, thân là người xuất gia thì hãy dốc sức giữ giới như giữ mạng. Phải hiểu rõ lòng dâm mang đến quả báo thảm khốc khôn lường. Lỗi này tuyệt đối không nên xem thường, không thể coi là trò đùa, bỡn chơi! Xin hãy ghi nhớ các câu chuyện thực tôi đã kể ra mà đề cao cảnh giác.

(Cách thay đổ vận mệnh)

Tuệ Tâm 2020.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Đại Sư Ấn Quang khai thị về Pháp môn niệm Phật

46 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog