Pháp Giới 6 tháng trước

Cách sám hối tại nhà

Thủa xưa, Ông Du Tịnh Ý hơn nửa đời tạo ác mà chẳng biết. Sau nhờ Táo Quân chỉ dạy mà sám hối, tự thay đổi vận mệnh của mình. Nay ta hiểu đạo, cũng nên chí tâm thực hành như ông, tất sẽ được sống cuộc đời thảnh thơi, an lạc.

Cách sám hối hiệu quả nhất là bạn nên đối trước Tam Bảo( Phật, Pháp và Tăng) mà chí tâm nói ra hết thảy tội lỗi mình đã phạm, do được Tam Bảo và chư Tôn Long Thần Hộ Pháp chứng minh nên mọi tội lỗi được tiêu trừ. Tuy vậy, nếu nhà chưa có bàn thờ Phật, bạn có thể đối trước bàn thờ gia tiên hay thần linh mà thực hiện nghi thức sám hối này, nếu ở nơi không có bàn thờ thì quay mặt về hướng Tây mà làm lễ, cũng hiệu nghiệm vô cùng.

Cách sám hối tại nhà

Nếu Tụng kinh sám hối, dù là Lương Hoàng Sám, Hồng danh sám hối hoặc tụng chú sám hối. Nhất thiết bạn phải ăn chay giữ giới mới chiêu cảm được nhiều công đức. Lại tụng kinh cần nhiều thời gian, nếu không chí tâm đọc tụng và thâm nhập ý kinh. Về mặt gieo duyên thì có, nhưng về mặt lợi ích chẳng được nhiều…Duy chỉ có lạy Phật sám hối là thuận tiện nhất với thân phận Tại gia.

Chư Tổ sư dạy: “Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Lạy Phật một lạy tội diệt hà sa”. Vậy nên, trong các cách sám hối thì Lạy Phật sám hối được các Tổ dạy người nhiều nhất. Do là bởi cách này đơn giản, dễ thực hành, không kể sang hèn, trí ngu hay giầu nghèo. Hễ muốn thì ai cũng thực hành được. Đơn giản nhất nhưng lại là pháp nhiệm màu nhất! Cách lạy Phật sám hối tại nhà như sau:

Chuẩn bị trước khi lễ sám hối

Ngày nào cũng được, giờ nào cũng được, bạn tắm gội và thay quần áo sạch sẽ (quần áo dài). Khởi đầu, bạn lau dọn và tỉa chân nhang trên bàn thờ cho thanh tịnh( cách lau dọn bàn thờ ở đây).

Lễ lạt: Dù là nhà bạn thờ ai cũng tuyệt đối không dùng đồ mặn. Vàng mã chỉ nên dùng chút ít gọi là, không có lại càng tốt hơn. Nếu có điều kiện thì mua chút hoa quả, ít thôi. Nếu không thì chỉ cần một chén nước sạch thắp hương là được, càng đơn giản càng hay. Phật pháp nhiệm mầu nơi chân tâm, hướng thiện làm lành, không phải nơi lễ vật!

Pháp sám hối đơn giản

Thắp một nén nhang lên bàn thờ, quỳ xuống chắp tay trước ngực, niệm Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần, mỗi lần 1 lạy) rồi đọc nghi thức sau:

  1. Phát nguyện sám hối.

Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần). Hôm nay, ngày… tháng…năm… Con thắp nén nhang thơm với tấm lòng thành. Chí tâm xin được sám hối hết thảy mọi tội lỗi đã gây ra cho Pháp giới chúng sinh, trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Con biết mình nghiệp sâu chướng nặng, phước mỏng huệ cạn. Do không hiểu nhân quả, từ vô lượng kiếp đến nay đã tạo vô biên các nghiệp bất thiện.

Lại trước đây con đã phạm tội….(Tội gì đó, đã gây cho ai, nói rõ ràng ra)…Hết thảy nay con xin sám hối! Nguyện từ nay đến tận cùng vị lai sau, thề không tái phạm. Dù cảnh thuận hay nghịch cũng nguyện giữ thân tâm thiện lương. Con cầu nguyện Tam Bảo chứng minh và gia bị con sớm được tiêu tai mọi tội lỗi và chướng nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần).

  1. Lạy Phật sám hối.

Bạn cần nhớ rằng lạy Phật là phải gieo năm vóc, chí tâm và cung kính. Cách lạy thì trên mạng nhiều hướng dẫn rồi, Tuệ Tâm không nhắc lại nữa. Bạn tùy theo sức khỏe và thời gian mình có mà lạy Phật. Lần đầu tiên nên lạy khoảng 1 giờ. Chỉ lưu ý là: Thân lạy Phật, còn miệng thì nên niệm Phật.( niệm đủ sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật đấy nhé). Trong mỗi lạy niệm bao nhiêu câu Phật hiệu đó tùy theo sức của mình, chớ để tâm buông lung suy nghĩ bậy bạ.

  1. Kết thúc.

Con nguyện hồi hướng toàn bộ công đức lạy Phật này cho khắp pháp giới chúng sanh cùng lìa khổ được vui. Cùng nương vào Bản nguyện của đức Từ phụ A Di Đà Phật. Cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần, mỗi lần 1 lạy rồi lui ra).

Cách sám hối tại nhà chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu có điều kiện, bạn nên sám hối hàng ngày, lúc sáng sớm và trước khi đi ngủ. Ngoài ra, để cuộc sống được bình an và công việc thuận lợi, chúng ta nên phát tâm niệm Phật. Cách niệm Phật tại nhà ở đây.

Cách sám hối thay cho Oan gia trái chủ

Trước khi lễ sám, người bái sám có thể ở tại đạo tràng âm thầm nghĩ đến những oan gia trái chủ hay quyến thuộc chưa tin Phật. Thuộc đời quá khứ hoặc hiện tại của mình. Dù họ còn sống hay đã mất, chỉ cần chư vị niệm tên họ, triệu thỉnh âm thầm. Nếu như họ đến trước Phật: Dù chỉ khom lưng xá chào hoặc lạy một lễ, chắp tay một lúc. Thì xem như là chỉ kết chút thiện duyên nhỏ bé mỏng manh với Phật. Song thần thức họ nhờ được bạn kêu mời nên mới có thể lập tức đến. Nếu họ phát tâm chịu tham dự pháp hội sám hối lễ Phật. Thì ắt sẽ thu được rất nhiều lợi ích.

Khi bạn niệm tên họ, giống như ban cho họ vé vào cửa để tham dự. Họ đối với bạn sinh tâm cảm kích, nên có thể cùng nhau hóa giải oán hận. Tại các pháp hội hay trước Phật đường nhà mình. Khi bạn tụng kinh lễ Phật sám hối, bạn nên mời thỉnh họ tham gia, dần dần bạn sẽ phát hiện ra: Người trong nhà cũng đang quy hướng Phật giáo. Thậm chí các oan thân trái chủ trước đây còn có thể sẽ hướng bạn báo tin tha thứ trong mộng. Đương nhiên hàng ngày bạn phải nghiêm trì giới luật mới có cảm ứng đó.

*

Quỷ thần cũng thế, họ đều có “tha tâm thông” nên có thể đọc được tư tưởng con người. Bạn nghĩ gì, làm gì họ đều nhìn rõ mồn một. Nếu bạn là người ác mà muốn gọi họ đến, họ không thèm tới đâu! Trong “Kinh Địa Tạng” nói: Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác. Sau khi mạng chung, hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lợi, làm tất cả việc về Thánh đạo. Thời trong bảy phần công đức người chết nhờ đặng một phần. Còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó.

Cho nên, vì quyến thuộc hiện tại hoặc quá khứ tu phúc, sám hối, lý này cũng giống vậy.

Sám hối thay cho người thân

Đại sư Ấn Quang tại pháp hội “Hội Quốc Tiêu Tai” nơi Thượng Hải từng kể một câu chuyện: “Mẹ cư sĩ Hoàng Hàm ở Thượng Hải, không thể ăn chay. Hơn nữa bà không tin ăn chay là cần thiết cho việc tu học theo Phật. Hoàng Hàm bèn thỉnh giáo ngài Ấn Quang và được dạy: Hằng ngày nên ở trước Phật, sớm tối sám hối nghiệp chướng thay cho mẹ. Do mẫu tử tình thâm tương quan thiêng liêng, cộng thêm lòng chí thành sẽ chiêu được cảm ứng.

Hoàng Hàm vâng lời làm theo. Hơn một tháng, mẹ ông phát tâm ăn chay trường, năm đó bà 81 tuổi. Mỗi ngày bà siêng năng niệm Phật hai mươi ngàn câu, đến 93 tuổi thì qua đời”. Mẫu thân Hoàng Hàm vốn là một người ngoan cố. Trước đây bà thà ăn cơm trắng chứ nhất quyết không dùng chay. Sau khi được con tụng kinh sám hối thay cho rồi thì bà bỗng thay đổi, tự phát tâm ăn chay.

Lời thuật của Đại sư Ấn Quang dạy rất đáng để chúng ta noi theo. Hằng ngày chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp thiện ác. Nếu tính trọn cả đời, ta cũng vô phương tính ra. Huống nữa là tính từ vô thỉ kiếp đến giờ? Vả lại có nghiệp trả báo trước, có nghiệp trả sau. Tùy luật nhân quả quyết định chứ không do chúng ta quyết.

*

Chư Phật, Bồ-tát mặc dù có đại trí huệ thần thông, thấy biết hết nghiệp thiện ác của chúng ta làm. Nhưng các Ngài không thể khiến thiện nghiệp chúng ta tăng, hay ác nghiệp giảm đi một chút. Các Ngài chỉ có thể ngay lúc chúng ta phát nguyện dứt ác hành thiện, chịu sám hối, hồi tâm quay đầu mà đến hỗ trợ, giúp chúng ta.

Nghĩa là các Ngài dùng phúc báu, trí huệ vạn đức trang nghiêm đầy đủ của mình mà gia trì: Khiến chúng ta khi thọ ác báo, thì hậu báo chuyển thành tiền báo, trọng báo đổi thành khinh báo.

Phật còn bảo chúng ta: Dù tội nghiệp lớn, chỉ cần thật lòng sám hối sửa đổi, thệ đoạn ác tu thiện thì có thể tiêu trừ dần. “Họa phúc không cửa, do người tự chiêu”. Họa phúc xảy ra là do làm ác làm thiện mà có. Quả báo sớm muộn gì cũng sẽ tới. Nên nhớ kỹ: Chỉ cần lúc nào ta cũng luôn đoạn ác tu thiện thì hậu phúc sẽ đến.

(Cách sám hối tại nhà – Theo Phụ Giải Lương Hoàng Sám)

Tuệ Tâm 2020.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Nghi thức trì tụng Chú Đại Bi đúng pháp đơn giản tại nhà

80 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog