Cách phòng tránh Tẩu Hỏa Nhập Ma khi Thiền Định
Pháp Giới 4 tháng trước

Cách phòng tránh Tẩu Hỏa Nhập Ma khi Thiền Định

Tẩu Hỏa Nhập Ma khi Thiền là chướng nạn nguy hiểm bậc nhất của người học đạo. Nó phá hủy pháp thân huệ mạng và khiến cả cuộc đời còn lại của hành giả chìm đắm trong sự khùng điên: Tâm bị ma ám nhập kiểm soát; Thân do kinh mạch rối loạn nên quái bệnh sanh ra. 

Tẩu Hỏa Nhập Ma khi thiền phần lớn do hành giả tự mình gây ra, hiếm khi do bên ngoài đến: Hoặc bởi tu hành tà vạy, hoặc bởi phát tâm cầu thần thông; hoặc thích thấy Thần gặp quỷ, hoặc thích đoán chuyện họa phước tương lai…mà chiêu cảm lấy. Người tu theo tà đạo, đã ở trong lưới của Ma, làm quyến thuộc của ma thì chẳng nói làm gì, người theo Ngoại đạo và ngay cả người học Thiền, nếu tâm tu không chân chánh cũng nhập ma như chơi. Bởi tâm tà vạy chiêu cảm ma nhập quấy phá, nên chỉ có thể phòng tránh; còn một khi đã Tẩu Hỏa Nhập Ma thì gần như vô phương cứu vãn!

  • Cách cảnh giới trên bước đường học Phật.
  • Thiên Ma là loại ma gì.
  • Sự thật về đồng bóng.
  • Sự thật về Cầu cơ.
  • Sự thật về hạn tam tai.
  •  Phép thuật có thật hay không.
  • Ngũ Ấm Ma trong kinh Lăng Nghiêm.
Cách phòng tránh Tẩu hỏa nhập ma khi thiền định
Cách phòng tránh Tẩu hỏa nhập ma khi thiền định
*

Chúng sanh thời mạt, nghiệp nặng tâm tạp, lại chẳng có thánh nhân xuất thế nên tà thần ác quỷ lộng hành. Nếu chẳng nhận thức rõ về Tẩu Hỏa Nhập Ma thì nó thực sự là mối hiểm họa cho hành giả, gia đình và xã hội.

Đơn cử một số bậc có sức tu lớn ở Việt Nam ta, do không ý thức được sự hung hiểm này mà bị ma ám nhập. Họ hoặc tự xưng đã đắc Thánh quả; hoặc tự xưng đã giác ngộ; hoặc tự xưng ta là Phật là Bồ Tát…Sau đó bài nhân bác quả, bác cả kinh điển Đại Thừa. Nguy hại hơn Đệ tử của các vị này ngoài báng Phật báng pháp, họ còn gom kinh Phật đem ra đốt bỏ.. Kết cục Thầy trò đều đọa địa ngục, thật đáng xót thương.

Bởi vậy, nếu bạn đã duyên đọc bài này, thì cho dù bạn tập thiền của Tà đạo đi chăng nữa, xin hãy nhớ cách mà Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy bên dưới để mà phòng thân. Tu Thiền không phải chuyện đùa đâu. Nếu tập chơi chơi chơi cho vui thì được, còn một khi đã tinh tấn hành trì, nhất định phải nhớ rằng: Tẩu Hỏa Nhập ma khi thiền là một đại họa! Cái họa này di hại cho bạn trong rất, rất nhiều kiếp về sau; và khổ thì không bút mực nào có thể lột tả cho hết được!

Tẩu Hỏa Nhập Ma khi Thiền 

Tẩu Hỏa Nhập Ma là gì? Tẩu hỏa là hỏa đại (sức nóng) bị rối loạn; Nhập ma tức là là bị nội ma hoặc ngoại ma ám nhập, khống chế. Như vậy, Tẩu Hỏa Nhập Ma là tình trạng sức nóng trong thân hành giả bị mất kiểm soát và trở nên rối loạn. Sức nóng này phá hủy kinh mạch, khiến tâm trí hành giả rơi vào trạng thái cuồng loạn và bị ma ám nhập điều khiển. Đây là một chướng nạn của người tu, chớ không phải được tưởng tượng bởi các nhà văn chuyên viết chuyện kiếm hiệp đâu nhé.

Tà đạo thì thuộc vào ma giới, người tu ở sẵn trong lưới ma rồi, nên không cần phải bàn thêm. Còn lại thì Tẩu Hỏa Nhập Ma thường dễ xảy ra với những người tu thiền, khí công, đặc biệt là những người tu thiền ngoại đạo. Bởi khi ngồi thiền thì có sức nóng khởi lên. Sức nóng này giới tu tập hay gọi là Hỏa xà hoặc Kundalini. Luồng hỏa xà này, nếu không biết cách kiểm soát và điều khiển nó, họa sẽ đến ngay lập tức. Đại khái thì quá trình Tẩu hỏa nhập Ma khi Thiền như sau:

*

Người học đạo chẳng tinh tấn dụng công thì thôi, nhưng một khi đã tinh tấn dụng công, không sớm thì muộn cũng sẽ khởi được sức nóng trong thân. Khi bạn ngồi thiền, nếu kiềm được tâm không tạp niệm, thì chừng khoảng 30 phút sau, sức nóng này sẽ được khởi lên. Thoạt đầu bạn cảm nhận thấy một luồng hơi nóng chạy dọc theo sống lưng, lan rất chậm từ dưới lên đỉnh đầu. Thời gian đầu nó chỉ hơi âm ấm nên không ảnh hưởng gì lắm. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, sức nóng sẽ ngày một lớn hơn.

Khi luồng khí nóng này đã đến cực điểm: Nó di chuyển đến đâu, bạn sẽ có cảm giác như nơi đó như có người cầm chiếc bàn là nóng áp vào. Trong quá trình di chuyển, luồng khí này bị kẹt ở đâu, bạn sẽ đau nhức và sanh bệnh ở đó. Tai hại nhất là khi nó di chuyển lên đầu và không thể thoát ra ngoài. Khi ấy, bạn sẽ thấy: Đầu mình căng như một quả bóng và xuất hiện một vài điểm trên đỉnh đầu thường bị nhói như kim đâm. Tình trạng bị nhói này sẽ chấm dứt trong khoảng dăm ngày nếu bạn dừng tu tập; Còn nếu bạn chẳng dừng, nó sẽ càng nặng nề thêm.

*

Đến đây nếu không được một bậc thiện tri thức hướng dẫn, bạn sẽ bị luồng hỏa khí này xung phá:

Nhẹ thì đau đầu triền miên, mặt lúc nào cũng lừng phừng như mấy cha say say rượu. Khi ấy bạn sẽ luôn vô cớ cau có, khó chịu với người xung quanh. Điều tệ hại là, bạn không thể kiểm soát được trạng thái tiêu cực này.

Nặng thì kinh mạch bị rối loạn hoàn toàn, lúc này, bạn chính thức bước vào cảnh giới của Tẩu Hỏa Nhập Ma. Bạn không thể kiểm soát được thân tâm của mình. Và tùy theo cái tâm tà vạy bạn khởi lúc tu tập mà chiêu cảm: Hoặc tinh mị, hoặc linh xà ,hoặc các loài yểm quỷ…gá nhập vào thân. Lúc này chỉ có người ngoài mới biết bạn điên khùng thế nào, còn bạn thì không còn nhận biết được gì nữa!

Cách Phòng tránh Tẩu Hỏa Nhập Ma khi Thiền

Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy: “Quý vị nên nhớ: Tu Ðạo không phải là chuyện dễ. Hễ quý vị muốn tu Ðạo thì có ma tới phá. Ma này không phải chỉ từ một nơi, mà từ bốn phương tám hướng kéo tới. Có thứ là ma bịnh, có thứ là ma phiền não; lại có thiên ma, nhân ma, quỷ ma và cả yêu ma nữa. Chúng ma kéo tới từ chỗ quý vị chẳng ngờ chẳng biết, làm cho Ðạo tâm của quý vị lung lay, khiến quý vị thối lui trên đường tu tập. Chúng dùng đủ cách để dụ dỗ, uy hiếp, đe dọa, khiến quý vị phải thối chuyển, mất Ðịnh lực, rồi bỏ tu luôn.

Quý vị ngồi Thiền tới một trình độ kha khá thì sẽ có ma tới thử thách xem Ðạo lực của quý vị ra sao. Có khi chúng hóa hiện làm kẻ nam hay người nữ với dáng mạo đẹp đẽ để dụ dỗ. Nếu không động tâm thì quý vị vượt qua được thử thách. Nếu động tâm thì quý vị sẽ đọa lạc. Ðây là điều vô cùng quan trọng, quý vị hãy nhớ cho kỹ! Hễ sẩy chân lỡ bước là ôm hận ngàn đời!

*

Khi cảnh giới hiện ra để thử thách kẻ tu hành, thì chúng ta cần phải xét xem cảnh giới ấy là giả hay thật. Dùng phương cách gì? Rất đơn giản: Niệm “Nam mô A Di Ðà Phật,” chuyên nhất không loạn, chẳng khởi vọng tưởng. Nếu cảnh giới ấy là giả thì nó sẽ từ từ biến mất. Nếu là cảnh giới thật thì càng niệm, cảnh ấy càng hiện ra rõ ràng. Ai ngồi Thiền không hiểu phương pháp này sẽ bị “tẩu hỏa nhập ma” và Ðạo-nghiệp sẽ tiêu tan. Lại có kẻ tự cho rằng mình đã nhập ma-cảnh, do đó sẽ bỏ lỡ cơ hội khai ngộ.

Lúc còn trẻ tôi có nghe nói rằng: “Tu Ðạo thì có ma.” Tôi không tin, lại còn kiêu ngạo nói: “Ma gì tôi cũng không sợ! Tôi chẳng sợ bất kỳ thứ yêu ma quỷ quái nào!” Tôi cho rằng nói như thế cũng không sao, chẳng có gì đáng e ngại. Nào ngờ chẳng bao lâu quả có ma lại phá tôi. Ma gì? Ma bịnh!

Lần ấy tôi bịnh nặng, hôn mê suốt bảy, tám ngày, chẳng hay biết gì cả. Bấy giờ mới biết là công phu tu hành chưa đủ nên không vượt qua được thử thách. Yêu ma quỷ quái, thiên ma ngoại đạo, tôi đều không sợ; chỉ sợ ma bịnh. Không hàng phục được nó, mà cũng không chịu đựng nổi nó. Do đó, người tu Ðạo chớ có khoe khoang, tự đắc, nói rằng mình chẳng sợ gì cả. Nếu quý vị tự mãn tự đắc thì rắc rối sẽ kéo tới ngay!

*** Cách phòng tránh Tẩu hỏa nhập Ma khi Thiền ***

Người tu Ðạo cần phải thế nào? Cần phải khiêm nhường, cẩn thận giống như đang đi trên bờ vực sâu, hay bước trên mặt băng mỏng vậy. Lúc nào cũng phải hết sức thận trọng, đề cao cảnh giác, thì mới tu Ðạo được. Nói tóm lại, hãy “nói ít, ngồi thiền nhiều”; đó là căn bản của việc tu hành.

Người tu hành thành tựu được Ðạo nghiệp là nhờ ai trợ giúp? Chính là ma đấy! Cũng như muốn cho lưỡi dao được bén thì phải mài. Người tu hành phát huy được ánh sáng trí huệ cũng là nhờ ma lại giúp. Do đó, quý vị hãy xem ma như là hộ pháp vậy. Cho nên có câu:

Kiến sự tỉnh sự xuất thế gian

Kiến sự mê sự đọa trầm luân.

Dịch là:

Thấy việc, hiểu rõ: xuất thế gian,

Thấy việc, si mê: chịu đọa lạc.

Nếu quý vị có khả năng giác ngộ, gặp cảnh liền hiểu thấu suốt, thì quý vị sẽ siêu xuất thế giới. Nếu quý vị không thể giác ngộ, gặp chuyện gì thì mê mờ chuyện ấy, ắt sẽ đọa địa ngục. Cho nên, người tu Ðạo không sợ gặp ma, chỉ sợ chẳng có Ðịnh lực. Ma tới là giúp quý vị, thử thách quý vị, xem quý vị có công phu, có Ðịnh lực hay không. Nếu quý vị có công phu, có Ðịnh lực, thì bất luận là thứ ma gì đi nữa, chúng cũng không làm quý vị dao động tinh thần được.

Người tu hành lúc nào cũng phải treo mấy chữ “vấn đề sống chết” ngang mày, lúc nào cũng nghĩ cách để liễu sinh thoát tử. Quý vị nên biết rằng không có việc gì trọng yếu hơn “sinh tử sự đại” cả. Nếu chuyện sinh tử chưa giải quyết, quý vị sẽ không biết vì sao mình sinh ra và chết rồi thì đi về đâu. Do đó, chưa chân chính thông suốt “vấn đề sống chết” thì cần phải nỗ lực dụng công; bằng không thì sẽ vĩnh viễn bị vòng sinh tử luân hồi ràng buộc, không sao giải thoát được.

*

Trên đường Ðạo, quý vị hãy nghĩ tới “vấn đề sống chết” này. Hãy xem chúng ma như là kẻ hộ pháp giúp mình tu hành. Ai chửi quý vị, đánh quý vị, chính là giúp đỡ quý vị tu hành. Ai nói thị phi về quý vị, gây khó khăn cho quý vị, cũng chính là để giúp quý vị tu hành. Nói tóm lại, khi nghịch cảnh kéo tới, quý vị cứ thuận theo nó mà nhẫn chịu. Hãy coi chúng như là những bạn bè tới để trợ giúp cho quý vị thì phiền não sẽ hết. Hễ hết phiền não thì trí huệ phát sinh. Có trí huệ chân chính thì tất cả ma quái không còn cách gì làm cho tâm quý vị dao động nữa.

Vì sao chúng ta bị cảnh giới của yêu ma làm cho dao động? Bởi vì trí huệ của chúng ta chưa viên mãn. Vì trí huệ không viên mãn nên gặp việc gì cũng sinh mê muội. Không nhận thức được rõ ràng-ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng;thọ giả tướng đều nẩy sinh, và phiền não cũng theo đó mà trỗi dậy. Nếu quả có trí huệ, thì không có những vấn đề ấy đâu!”

( Cách phòng tránh Tẩu hỏa nhập Ma khi Thiền )

Vô Danh.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Báo ứng hiện đời tập 1: Cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan dịch

31 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog