Cách cầu con tại nhà linh nghiệm nhất
Pháp Giới 6 tháng trước

Cách cầu con tại nhà linh nghiệm nhất

Cách cầu con thì cầu tại nhà là được rồi, cứ đúng chánh pháp sẽ muôn phần linh nghiệm. Bạn không cần phải đi đền này phủ nọ, tốn kém, mệt mỏi mà chẳng ích lợi gì cả đâu.

 • Cách thai giáo cho bé tại nhà.
 • Sự thật về hạn tam tai.
 • Âm đức là gì.
 • Hội Long Hoa là gì.
 • Cách thay đổi vận mệnh
 • 10 chuyện Tâm linh có thật.
 • Cách trị bóng đè linh nghiệm nhất.
Cách cầu con
Cách cầu con linh nghiệm nhất.

Tôi có đứa  bạn, lấy vợ nhiều năm mà chẳng có con, vợ chồng đi khám được chuẩn đoán là vô sinh thứ phát. Sau nhiều năm đớn đau và kiệt quệ về kinh tế, chỉ để mong trong nhà có tiếng trẻ thơ, bạn có duyên tìm đến Phật pháp. Nhờ chí tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà cầu con được như nguyện.

Nhân vì mấy năm gần đây, người bị vô sinh rất nhiều, tôi chép lại những câu chuyện cầu con có thật trong bài viết này. Nguyện những ai đang đau đáu tìm hơi ấm trẻ thơ, nguyện những ai đang khao khát có con, đọc được những câu chuyện có thật vô cùng nhiệm mầu này, mà tự tìm lối đi hạnh phúc cho mình. Hãy cầu con đúng chánh pháp, đừng cúng bái tốn tiền vô ích! 

Lưu ý:

Nếu bạn hoặc bạn đời đã từng Phá thai thì cần biết điều này: Do sức oán hận của vong linh thai nhi vô cùng khủng khiếp. Cho nên nếu bạn không sám hối rồi hoặc Cầu siêu cho Thai nhi, hoặc Giải nghiệp Phá thai, thì mọi cách cầu con chỉ là vô ích. Nếu từng phá thai, nhất định bạn phải đọc 2 bài này rồi hẵng đọc tiếp:

 • Cách giải nghiệp phá thai.
 • Cách cầu siêu cho thai nhi tại nhà.

Cách cầu con tại nhà linh nghiệm nhất 

Theo Hiện Báo Tùy Lục, đầu đời Thanh. Đàm Hiến Khanh nhà giàu có nhưng không có con trai, dùng nhiều cách cầu con mà không được. Về sau thấy người trong họ ngắm nghé phân chia tài sản. Ông Hiến giận, dùng năm ngàn lạng vàng tổ chức đàn tràng Đại Bi Sám cầu con.

Lễ sám suốt bốn mươi chín ngày, người thiếp bèn sanh con trai, bọc thai trắng tinh. Người vợ cả bèn phát tâm quyên tặng một ngàn lạng vàng để dựng Bạch Y Các. Không lâu sau lại sanh con trai, bọc thai cũng trắng như lần trước. Anh và em đều vào học trường huyện.

Cách cầu con: Ấn tống kinh sách

Theo Trần Hoài Tích Bút Ký. Uông Mậu Huy ở Kỳ Môn không có con nối dõi, đền phủ cầu khấn nhiều năm mà không được. Về sau nhân khi vãn cảnh chùa, được người mách cho mẹo cầu con là: Niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và ấn tống kinh sách. Ông ta tin theo nên hàng ngày niệm danh hiệu Bồ Tát không chán mỏi. Lại cùng vơ in Phẩm Phổ Môn biếu tặng khắp nơi, rộng làm các thiện sự để cầu con.

Như thế sáu tháng sau, một đêm ông mộng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát ẵm một đứa trẻ bảo: “Ngươi hãy khéo đỡ lấy. Sáu ngày sau sẽ đến ẵm đi, sẽ lại ẵm đến một đứa trẻ nữa”. Thế rồi ông sanh liên tiếp hai đứa con trai, trưởng là Nhân Trung, thứ là Nhân Tín. Sau này, Nhân Trung mất năm sáu mươi tuổi. Lúc ấy, người nhà ông Uông mới hiểu được ẩn ngữ trong giấc mộng.

Cách cầu con: Tụng kinh

Theo Trì Nghiệm Ký, vào đời Minh. Hình Khoa Lý Thanh có một con trai chết vì bệnh đậu, cả nhà buồn đau không ngớt. Lại vì vợ chồng đã nhiều tuổi nên ông bi quan, nghĩ phận mình tuyệt tự. Trầm luân trong đau khổ như thế suốt mấy năm. Một hôm vợ ông nghe nói tụng kinh Phổ môn rất linh nghiệm, không gì chẳng cầu được. Bà liền lên chùa thỉnh kinh về, hằng ngày ông bà cùng đối trước bàn thờ gia tiên chí tâm đọc tụng.

Ba tháng sau, một đêm. Ông Thanh mộng thấy Bồ Tát ẵm một đứa trẻ đến, bảo: “Như vân, như nguyệt”. Sáng hôm sau có người bạn ở xa là ông X đến chơi. Ông này tặng cho ông Lý bức tranh thêu Quán Âm ẵm đứa bé giống hệt như trong giấc mộng. Trên bức tranh ấy có bài thơ, mở đầu bằng câu: “Thái vân hương nhiễu hải thiên triều” (Mây màu vờn biển thơm trời thẳm). Câu cuối bài thơ là: “Hoàn lai đan quế nguyệt trung phiêu” (Trở về, quế thắm nhẹ lay trăng), phù hợp với hai chữ “vân” và “nguyệt”. Một năm sau vợ ông quả nhiên sanh được một con trai.

Cầu con nơi Quán Thế Âm Bồ Tát

Theo Linh Ứng Ký. Phan Chiếu ở Ngô Giang lấy vợ nhiều năm mà chẳng có con. Về sau ông được người mách cho cách cầu con nơi Quán Âm Bồ Tát. Ông ta liền đốt sớ trước tượng Quán Thế Âm, thề làm lành lánh ác để cầu con trai. Từ đó ông siêng năng làm việc thiện. Ngoài công việc mưu sinh ra, ai nhờ cậy gì cũng tận tâm hết sức giúp đỡ. Hàng ngày dìn giữ lời nói cùng suy nghĩ thiện lương, không cho một niệm xấu ác nào sanh khởi.

Mùa xuân năm sau, khi ông vừa tròn 50 tuổi, vợ ông sanh một con trai. Đứa bé sinh ra hồng hào đẹp đẽ. Ông vui mừng làm thơ kỷ niệm, trong đó có: “U Yên lão khứ tuyết doanh điên. Hỷ kiến hoa sanh nguyệt hựu viên” (U Yên già khọm, tuyết đầy non. Mừng thấy hoa đơm, nguyệt lại tròn).

Bảy mươi tuổi vẫn cầu được con trai

Theo Quái Viên. Chương Tảo tuổi gần bảy mươi không có con trai. Một hôm nhân theo bạn bè đi lễ chùa. Ông thổ lộ nỗi sầu muộn thì thấy có một cụ già bảo: Muốn cầu con trai nối dõi, nếu không phải nơi Quán Thế Âm Bồ Tát thì không thể nào được. Nghe vậy ông quỳ dưới chân tượng Bồ Tát chí thành cầu khẩn: Nguyện từ nay dứt ác hành thiện, hàng ngày tụng Phẩm Phổ Môn. Xin Bồ Tát rủ lòng từ ban cho một đứa con trai.

Kế đó, phàm những việc có lợi cho người, dù lớn hay nhỏ đều tận tâm làm. Trong vùng hễ các nhóm Phật tử làm từ thiện, phóng sinh, cầu siêu, không lần nào ông vắng mặt. Một năm sau ông mộng thấy mình quỳ trước tượng Bồ Tát, nơi chuỗi hương vòng in một chữ Tử sáng chói. Cuối năm đó người thiếp của ông sanh được một trai. Chí tâm cầu nguyện Tam Bảo nhiệm mầu như thế đó! 

Tụng kinh cầu được con hiện tướng lạ

Theo Cao Vương Cảm Ứng Ký, đời Đường. Cát Trường Niên ở Hành Dương hơn 40 tuổi mà không người nối dõi. Ông mang thân trưởng tộc nên lời vào tiếng ra trong họ quanh năm, khổ không còn chỗ nói. Hai vợ chồng ông hễ nghe đền phủ nào linh thiêng, thầy thuốc nào hay giỏi là đến ngay. Sau nhiều năm cầu cúng khắp nơi, gia cảnh cùng kiệt mà chẳng linh nghiệm gì.

Một hôm có vị lão Tăng đi du hóa trong vùng, ông Dương mời đến nhà thọ trai. Nhân lúc uống trà, ông than thở với lão Tăng về nỗi khổ không con, bao nhiêu năm cầu cúng khắp nơi mà chẳng được toại nguyện. Vị lão tăng bảo:

*

” Ông kiếp trước lỡ khuyên người phá thai, nên kiếp này chịu quả báo không con. Trước nay lại lầm lạc cầu cúng quỷ thần, do sát sinh cúng tế nhiều nên tổn mạng, phước càng ngày càng mỏng. Giờ mong thọ còn chẳng được nữa là cầu con nối dõi ư?”

Vợ chồng ông nghe vậy hoảng sợ, đồng quỳ xuống cầu xin chỉ cách cứu mạng. Lão Tăng bảo: “Chỉ có cách từ nay giới sát, phóng sinh. Hàng ngày tụng Phẩm Phổ Môn rồi hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sinh để chuộc lại lỗi lầm. Nếu vợ chồng cùng bền chí thực hiện, sẽ tiêu nghiệp tăng phước. Sau này có con sẽ có điềm lạ là bọc thai kép màu trắng.”

Từ đó hai vợ chồng ông dứt ác hành thiện. Hàng ngày sáng sớm và tối khuya tụng kinh, ban ngày thì niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi tụng kinh đủ một tạng( 5024 biến) thì vợ có tin vui. Về sau lượt sanh được ba con trai, đều có bọc thai kép màu trắng. Quan Thái Thú chính mắt thấy sự linh nghiệm ấy, bèn cho khắc ván ấn tống. Vợ chồng Giang Tể ở Vũ Dương thọ trì kinh cũng được quả báo tốt đẹp.

Cách cầu con: Tụng chú Đại Bi

Theo Khuyến Giới Loại Sao, họ Phùng ở Đồng Hương đời đời tích đức. Phùng Cẩm làm quan thanh liêm ở Sơn Hữu, cũng thường giúp đỡ người nghèo khó. Tuy vậy nhưng nhiều năm không có con, vợ chồng ông cũng chẳng biết tại sao lại bạc phước như vậy.

Về sau bà vợ nghe nói tụng chú Đại Bi cầu được con nên sớm tối không ngày nào không tụng. Bà lại phát tâm trường chay, chi tiêu hàng ngày chỉ đủ dùng. Tiền sinh hoạt tiết kiệm được, bà gom góp phóng sinh, cứu người nghèo khổ. Tín tâm ngày một tăng, tụng chú lại càng kiền thành.

Hơn một năm sau vơ người hàng xóm mộng thấy một bà lão bế hai đứa bé một gầy một béo đến. Bà ta đỡ lấy đứa béo thì nó rớt xuống đất chết, lại đỡ lấy đứa gầy thì bà lão bảo: “Đứa này sẽ trao cho nhà họ Phùng”.

Về sau vợ người hàng xóm sanh con không nuôi được. Còn Phùng phu nhân sanh ra Hạo, thuở bé gầy còm yếu đuối. Lớn lên Hạo dần dần trở thành khôi ngô, cao lớn. Học hành thông minh và đỗ đạt khi còn rất trẻ. Lại theo gương mẹ cha, không chuyện tốt lành nào chẳng tận lực thực hiện. Chú Đại Bi linh nghiệm như thế đó!

Cách cầu con trai như nguyện

Theo Hiện Báo Tùy Lục, vào đời Minh. Cha của Hoàng Uẩn Sanh ở Gia Định. Lúc hàn vi làm nghề đánh cá để mưu sinh. Ông lấy vợ từ lúc còn rất trẻ nhưng hiếm muộn, 40 tuổi mà vẫn không con. Một buổi chập choạng tối, ông nhìn thấy trên bờ có một lão Tăng gọi, nhờ đưa sang bên kia sông. Ông không nề hà trời tối, ghé thuyền đưa lão Tăng qua sông.

Nhân lúc thuyền ở trên sông, ông than thở về chuyện hiếm muộn. Lão Tăng bảo: Ông làm nghề đánh cá, sát sinh hại mạng nhiều vô cùng. Nếu muốn cầu con tất phải chuyển nghề, làm lành giới sát. Lại phải hàng ngày tụng Chú Đại Bi, hồi hướng công đức ấy cho loài thủy tộc đã bị ông hại mạng. Nếu tận lực thực hiện chẳng mong cầu nào không được toại nguyện.

Tin lời lão Tăng, ngày hôm sau ông đốt lưới, chuyển sang nghề buôn muối gạo. Hàng ngày dù ở nhà hay trên thuyền đều chí tâm tụng chú để cầu con. Một hôm ông mộng thấy Đại Sĩ bế một đứa bé trao cho, bảo: “Nghĩ ngươi siêng khổ, tụng chú làm lành đã lâu. Ta tìm được một tú tài tuyệt hảo trao cho ngươi”. Về sau vợ sanh ra Uẩn Sanh. Uẩn Sanh tài văn chương lừng lẫy trong nước, đậu Tiến Sĩ thời Sùng Trinh.

Tụng chú cầu được con quý

Theo Thiên Hậu Chí. Thiên Phi là con gái họ Lâm ở Bồ Điền. Cha là người một người chân thành, làm quan Đô Tuần đời Tống. Ông thích làm lành ưa thích bố thí. Ông lễ Đại Sĩ và tụng chú Đại Bi nhiều năm.

Một hôm vợ ông nằm mộng thấy Đại Sĩ bảo: “Nhà bà nhiều đời gắng công làm lành, nên Thượng Đế đặc cách ban thưởng”. Đại Sĩ lấy ra hoàn thuốc mầu tím bảo: “Uống thuốc này sẽ được ban tặng đứa con từ bi, thích cứu giúp đời”. Sau đó bà mang thai.

Lúc sanh Phi ra, có ánh sáng màu sắc như ráng trời chiếu vào nhà chói lòa. Mùi hương lạ ngào ngạt không biết ở đâu sinh ra bay khắp, người trong thôn ai cũng ngửi thấy. Suốt một tháng sau sinh, Phi không khóc nên đặt tên là Mặc.

Từ mười tuổi Phi đã ưa tụng kinh, lễ Phật không lười nhác chút nào. Về sau nhân một lần nhìn xuống giếng mà tìm được bí pháp. Từ đó linh thông biến hóa, cưỡi mây vượt biển cả. Mọi người gọi là Thông Hiền Linh Nữ. Năm Ung Hy thứ 4 (987) đời Tống, nhằm tiết Trùng Cửu, cô bay lên trời giữa ban ngày.

Cách cầu con trai
Cách cầu con trai

Chép kinh cầu con

Ngày xưa khi kinh sách còn quý hiếm, việc phát tâm chép kinh công đức vô lượng. Tuy nhiên để chép kinh Phật đúng pháp vô cùng khó và cầu kỳ mới tránh được cái lỗi khinh nhờn. Nếu bạn muốn chép kinh để cầu con, nhất định phải đọc bài này trước rồi hẵng đặt bút!

 • Chép kinh Phật cảm ứng chuyện

Trong đời Thanh, Trương Quý Trực đã bốn mươi mà chưa có con, ông dùng đủ mẹo cầu con mà không được. Về sau phu nhân họ Từ cầu con nơi Quán Thế Âm Bồ Tát, hứa làm lành và chép kinh Quán Âm.

Một năm sau, bà sanh con trai. Đêm hôm trước ngày sanh con, bà Từ mộng thấy một bà cụ ẵm đứa bé trao cho, bảo: “Đã xin thì ta cho ngươi vui lòng”. Quý Trực sau đó chép kinh Quán Âm tặng cho chùa, Ông còn tạo tượng Đại Sĩ trên đỉnh núi để báo ơn, nhân đó cho khắc bia để ghi lại chuyện này nhằm nêu rõ lòng Từ của Phật.

Chép kinh Quán Âm cầu con

Theo Nam Hải Từ Hàng, Tô Tấn ở Chiết Giang. Do mẹ bị bệnh nặng mấy năm không khỏi. Ông liền quỳ trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát phát nguyện tụng Kinh Quán Âm và ăn chay ba năm để cầu cho mẹ khỏi bệnh.

Một thời gian sau, ông mộng thấy một vị thần đến bảo: “Ngươi thật là hiếu tử! Ta vâng lệnh Thượng Đế, tăng thọ cho mẹ ngươi một kỷ. Nhưng tổ đức của ngươi mỏng manh, lẽ ra không con. Hiện thời tuy sanh được ba đứa con, nhưng chúng đều chẳng thọ. Hãy nên phát tâm chép kinh cầu con hiền. Sau đó gấp cưới vợ cho đứa con cả, ta sẽ thỉnh cho ngươi một đứa cháu hiền”.

Ông tỉnh giấc thì mẹ không thuốc mà bệnh tự khỏi. Nhớ lời Thần ông gấp cưới vợ cho con. Một năm sau vợ nó sanh một đứa đích tôn khỏe đẹp. Các con ông quả nhiên chẳng thọ, đúng mười hai năm sau mẹ mất, như lời Thần đã dạy. Ông may nhờ công đức chép kinh mà có cháu, giữ được giống nòi.

Mẹo cầu con

Theo Cảm Ứng Thiên Tăng Chú, vào đời Minh. Nghiêm Đạo Triệt tuổi đã ba mươi nhưng chưa có con. Ông ta dùng đủ mẹo cầu con của thế gian như: Cúng lễ quỷ thần, treo hồ lô trong nhà, kiêng khem các loại…vẫn không được. Về sau ông cưới thêm hai người thiếp đều chất phác, thô lậu, nhưng vẫn không sanh được con. Nhiều năm sau ông ta sang nhà họ hàng, thấy một đứa tớ gái bị câm, bèn cưới làm thiếp. Cha là Văn Tĩnh Công bảo: “Con làm chuyện hợp đạo trời, ắt sẽ có người nối dõi”.

Ông Triệt trước đó đã tụng chú Đại Bi và phát nguyện chép kinh Pháp Hoa để cầu con. Hành trì không chán mỏi như thế trong 1 năm. Về sau, ba người thiếp đều sanh con. Ba đứa con sanh ra đều  có điềm lạ là bọc thai kép. Cháu chắt đông đúc, nối nhau dạo bước thanh vân. Được Tam bảo gia bị nên lúc này ông mới hay: Các mẹo cầu con nơi dân gian đều là hư dối, đều là không thể được!

Chép kinh cầu con trai

Trong niên hiệu Khang Hy đời Thanh. Dư Lân Văn ở Vụ Nguyên không người nối dõi. Sau nhiều năm chạy chữa cầu cúng khắp nơi mà không được. Vợ ông ta phát nguyện trường chay và tụng Quán Âm Kinh để cầu con. Một thời gian sau, bà lại thuê người chép một cuốn kinh Pháp Hoa cúng tặng Chùa. Trong mấy năm sau đó bà liên tục sanh ba con trai, đứa nào cũng khôi ngô tuấn tú

Anh ông Văn là Lân Nhân thấy em trai cầu con được ứng nghiệm bèn học theo, cùng vợ kiền thành trì tụng kinh cầu con. Lại thỉnh Tăng tụng kinh một ngàn biến, thuê người chép kinh tặng chùa. Sau đó cũng sinh được con trai.

Những câu chuyện linh ứng khó tin

Theo Thuật Dị Ký, cụ Hoàng ở Kinh Châu đã già và góa vợ, lại dốc lòng ham làm lành. Ông có một gái tên là Tự Cô, tuổi vừa mười bốn, học giỏi thông minh và hiền hậu. Cô thường thêu tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tặng cho người. Lại hằng ngày lễ bái tụng chú Đại Bi hết sức kiền thành.

Một đêm, Tự Cô mộng thấy Đại Sĩ nói: “Cha ngươi hiếu nghĩa, chẳng nên không có ai nối dòng. Hiềm rằng tuổi đã già, không thể cầu con được nữa, ta biến ngươi thành con trai”. Bồ Tát nói xong trao cho cô ta viên thuốc màu hồng bảo nuột. Cô uống xong liền cảm thấy một luồng hơi nóng xông thẳng xuống dưới. Cô ngủ mê mệt suốt bảy ngày, tỉnh dậy thì đã thành thân trai.

Trước đó cụ Hoàng đã hứa gả cô cho nhà người ta. Giờ bỗng nhiên cô biến thành thân trai, ông giải thích kiểu gì họ cũng không tin. Nhà chàng rể kinh ngạc cho là dối trá, họ liền kiện lên quan để kiểm nghiệm thật hư. Hôm Quan quân tới xử, người tới xem đông nghịt. Quan thấy người trong vùng nói nhà ông nhân nghĩa, chưa từng dối gạt hại ai. Cho kiểm tra thì đúng Cô là trai. Tôn Nguyên Phương sau đó đề thơ rằng: “Trong mơ biến hóa sao kỳ lạ, má hồng bỗng chốc biến mày râu”.

Nữ chuyển thành nam

Theo Kỷ Cầu Thư, vào đời Minh, Dương Hoàng ở Đương Đồ tận lực học Nho. Gặp lúc chiến tranh loạn lạc, quân binh vây làng. Cả làng kéo nhau vão rừng tránh nạn. Phần ông vì chẳng nỡ lìa phần mộ tổ tiên nên dùng dằng khó quyết. Thế giặc tới gấp, ông bèn giấu thê thiếp và con trai trong rừng sâu, còn một mình ở lại canh mộ.

Bọn giặc kéo đến bắt được ông, chúng đem xuống sông rồi dìm chết. Lúc ấy đứa con trai lên mười, từ trong rừng thấy cha bị chết đuối, nó gào khóc chạy ra, rồi gieo mình xuống nước chết. Khi ấy là ngày Mười Sáu tháng Ba năm Bính Tuất (1646) đời Thuận Trị. Đến sáng, hai cái xác ôm nhau nổi lên, ai trông thấy cũng ứa lệ.

Vợ ông ta là Lục Thị thôi ăn mặn, thờ tượng Quán Thế Âm Bồ Tát trong nhà. Bà sáng tối kiền thành niệm Thánh hiệu, dùng cách cầu con này để kiếm con trai nối dõi. Một hôm bà mộng thấy một bà lão dẫn một đứa nhỏ khôi ngô đến bảo: “Tặng cho ngươi”. Tỉnh dậy, bà đến trước bàn thờ cầu khấn: “Nguyện người thiếp là Trương Thị đang có mang sẽ sanh được con trai, xin Bồ Tát rủ lòng từ gia bị.”

Nữ biến thành nam

Cuối năm, người thiếp sanh con gái, bà Lục khóc lóc bảo: “ Thôi nhà ta coi như từ nay tuyệt tự!” Đến mùa Xuân, bà mời các vị bề trên trong họ đến nói: “Chồng tôi không có con, tài sản đơn bạc nên chia cho các cháu trai. Tôi xin thâu tô để có cái lo toan cơm áo nuôi con gái”. Nói chưa xong đã đau đớn khóc ròng. Mọi người bất nhẫn nói: “Đợi tới giáp năm ông Hoàng, sau khi làm Phật sự xong sẽ bàn định”.

Đến kỳ hội họp thân tộc, ngày hoàn tất trai đàn nhằm đúng hôm Mười Sáu tháng Ba. Đứa bé gái khóc oa oa không ngớt. Trương Thị ôm nó đặt lên gối, chợt như bị bóng đè chẳng tỉnh. Bé gái khóc càng dữ. Bà Lục phải kêu ầm lên thì bà Trương mới tỉnh. Khi hai bà bồng con lên thì nó đã biến thành thân nam. Họ nhìn nhau kinh hãi tột độ!

Bấy giờ họ hàng xúm lại xem, thấy mặt mũi nó vẫn như cũ, nhưng ở chỗ kín còn vằn vện dấu máu. Ai nấy lúc này mới biết Bồ Tát báo mộng chẳng sai. Cả họ đem nó lễ trình trước bàn Phật rồi đổi tên là Phật Tứ (Phật ban cho). Khi quan huyện lệnh là ông Trương sai xét nghiệm, tra hỏi tông tộc mới phê rằng: “Nếu sự biến hóa của đứa con không thật, lũ cháu trai há chẳng muốn chia điền sản ư?” Hạc Động Tử nói: “Linh cảm đến mức ấy, đá nứt vỡ, trời rúng động vậy”.

Tái sinh làm con trai để trả ơn

Theo Hy Triều Tân Ngữ, Cấp Sự Trung Tôn Nhương không có người nối dõi. Một hôm ra ngoài thành chơi ngẫu nhiên thấy một vị Tăng đang đốt ngón tay. Ông thấy lạ liền hỏi: Thầy đốt ngón tay để làm chi? Tăng đáp: “ Tôi đốt ngón tay nguyện có được một cái am tranh thờ tượng Quán Âm Đại Sĩ để ngồi bên cạnh tụng kinh, khỏi phải khổ sở khất thực”. Ông nghe vậy liền nói: “Tôi sẽ giúp Sư thỏa nguyện này”.

Sau đó Ông dựng một am tranh cho sư sống để tu hành. Hàng tháng lại cúng dường thức ăn không thiếu sót. Như vậy liên tục trong ba năm. Một buổi trưa ông đang ngồi uống trà, chợt thấy vị Tăng rảo bước vào buồng nhà mình. Ông vội đuổi theo thì chẳng thấy sư đâu. Một lát sau nghe gia nhân thông báo, vợ ông đã sanh một trai.

Ông còn đang kinh ngạc thì có người từ am báo tin vị Tăng ấy đã viên tịch. Lúc nhìn vào tay con thì vết đốt trên ngón vẫn còn rành rành. Ông hiểu thằng bé chính là kiếp sau của vị Tăng nên đặt tên là Trác. Trác lớn lên thông minh xuất chúng, văn chương nổi tiếng khắp vùng, đậu Bảng Nhãn từ khi còn rất trẻ.

Cách cầu con cái

Mồng 1 tháng 10 năm 2006, sư phụ Diệu Chân đi Dương Châu mở thiền thất, ngang qua chỗ tôi ngài đã ghé vào ban pháp nhũ. Sau đó trước Phật đường ngài tha thiết nhắc nhở tôi:

– Cư sĩ học Phật đã chục năm, lại phát tâm đi khắp nơi bố thí. Nhưng về kinh văn chú ngữ lại không chịu tụng đọc cho thông! Hành thiện là điều quý khó làm, nhưng việc xem kinh để thâm nhập, giúp tăng trưởng trí tuệ, phá vô minh… rất cần thiết và quan trọng hơn nhiều! Nghe sư phụ dạy, tôi cảm thấy hổ thẹn, thầm nghĩ sau này nhất định phải nỗ lực tinh tấn tu hành.

Cuộc sống gia đình tôi hạnh phúc, con gái đã hơn mười tuổi, thông minh lanh lợi. Trong thâm tâm, tôi vẫn khao khát có thêm một đứa con trai. Tôi cũng đã nhiều lần cầu con trai tại các chùa, nhưng mấy năm vẫn chẳng hoài thai.

Cách cầu con trai: Mang thai

Sau khi học Phật, tôi tinh tấn niệm Phật, tụng kinh bái sám. Cuối cùng thì cũng cầu con được như nguyện: Tôi có thai! 

Hai vợ chồng tôi mừng rỡ, hạnh phúc vô cùng.Thế nhưng sau cơn phấn chấn, tôi lại nghĩ: “Chồng tôi năm nay gần 50 rồi, tôi cũng sắp 40, lỡ như đứa bé sinh ra không phải là trai thì làm sao đây?” Từ đó vợ chồng tôi hằng ngày tụng Kinh Địa Tạng, vừa cầu an cho bé, vừa cầu được một con trai.

Mang thai khoảng sáu tháng, tôi hữu duyên được gặp cư sĩ Quả Khanh tại Bắc Kinh. Nghe ông khẳng định đứa bé tôi đang mang trong bụng là nữ, tôi thất vọng và buồn rười rượi. Trước đó có vị thầy Đông y cũng bảo hài nhi trong bụng tôi là nữ. Ngay cả đám bạn giàu kinh nghiệm sinh dưỡng cũng đều nói bào thai trong bụng tôi là gái! Nhưng tôi đã có một gái rồi, bây giờ rất mong mình sẽ sinh trai, nhưng vì sao việc cầu con trai lại không thể như nguyện chứ?

Tôi lo lắng hỏi cư sĩ Quả Khanh:

– Thế… tôi phải làm sao đây?

Ông đáp:

– Mặc dù các vị tin Phật, biết bố thí, phóng sinh, in kinh sách thiện, tạo công đức rất lớn. Nhưng do chồng bà vẫn chưa bỏ mặn ăn chay, mà bà giữ giới cũng không thanh tịnh!

Khai thị cách cầu con trai

Nếu như bà thực lòng muốn cầu con trai, thì hai vợ chồng hãy phát nguyện trước Phật: “Kể từ nay trở đi thệ từ bỏ hẳn tất cả thức mặn và ăn chay trường, nguyện nghiêm trì ngũ giới. Cầu Phật ban cho một bé trai có thể hoằng pháp lợi sinh trong tương lai”. Hằng ngày còn phải tụng một bộ “Kinh Địa Tạng”, niệm Bồ tát Quán Thế Âm vạn lần. Làm được như vậy thì thai nữ sẽ chuyển thành nam!

Tôi cuống quýt hỏi lại cho chắc:

– Thưa ông, còn một tháng nữa là sinh rồi, nếu tôi theo cách cầu con trai mà ông bày. Liệu có thực sự hi vọng chăng?

Quả Khanh đáp:

– Phật thuyết: “Tất cả duy tâm tạo”, kinh Phật giảng toàn là lời chân thật không hư dối. Nếu bà không tin, thì xem như tôi không có nói gì!

Ông thấy tôi tín tâm chưa đủ, bèn kể cho tôi nghe:

– Ở Hà Nam có một bà mang thai, siêu âm ba lần đều thấy là nữ, chỉ còn bảy ngày nữa thì sinh. Hai vợ chồng cùng phát tâm cầu con trai, nên họ trước Phật đồng phát nguyện: “Nếu như sinh trai, họ thệ từ bỏ tất cả đồ mặn, bước vào con đường học Phật!”. Kết quả, được Phật lực gia trì, sau một tuần thì họ sinh trai. Cả họ hàng, bạn bè cho đến bác sĩ siêu âm rốt cuộc chẳng hiểu tại sao có chuyện kỳ lạ như thế.

Phát nguyện cầu con trai

Câu chuyện này khiến tôi tăng thêm lòng tin. Tối đó tôi ở trước Phật phát nguyện: “Chỉ cần con sinh được bé trai khỏe mạnh thông minh. Từ nay về sau con nguyện nghiêm trì ngũ giới, ăn chay trường, học Phật niệm Phật. Nguyện bỏ ra mười vạn để in kinh làm Phật sự, hồi hướng cho pháp giớ chúng sinh cùng lìa khổ được vui.

Từ  hôm đó tôi ăn chay, phóng sinh và kiên trì hằng ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng cho tới lúc chuyển dạ. Khi vào phòng sinh được khoảng 15 phút, bác sĩ nói đã thấy đầu đứa bé. Tôi vẫn tiếp tục niệm Phật và cuối cùng thật nhiệm mầu: Tôi sinh ra một bé trai bụ bẫm dễ dàng.

Người bé nhìn thấy đầu tiên là ba nó, cả nhà hết sức vui, riêng tôi thì mừng hết biết. Bạn bè nghe tin tôi sinh trai, xúm nhau mang quà tới chúc mừng và biếu đủ thứ quà.(Theo Báo ứng hiện đời)

Quả Khanh Giải thích thêm: 

Đây là câu chuyện về kinh nghiệm cầu con hoàn toàn có thực, chứng minh sự nhiệm mầu của Phật Pháp. Càng chứng minh “Kinh Địa Tạng” là một bộ kinh chuyển đổi mệnh vận, nghiệp quả rất kỳ diệu. Điều này là chân thật không dối.

Hy vọng độc giả có thể phát nguyện tụng “Kinh Địa Tạng” mỗi ngày một bộ hoặc mỗi tuần một bộ, tất không cầu nào mà chẳng được toại nguyện. Cần lưu ý là: Người tụng phải nghiêm trì giới luật, dứt tuyệt đồ mặn ăn chay trường thì mới có công đức vô lượng và có hy vọng xuất tam giới.

Cách cầu tự
Cách cầu con tại nhà 

Bài văn khấn cầu con tại gia tiên

26/3/2019

Một nghi thức nhất định phải là bậc Tổ Sư soạn ra mới đúng chánh Pháp. Nếu chẳng phải chư Tổ mà tùy tiện thảo nghi thức cho người hành trì, thực khiên cưỡng và khó kham nhẫn vô cùng!!! Vì lẽ đó, Tuệ Tâm phân vân rất nhiều trước khi viết chương này. Cũng chỉ dám gọi là Bài văn khấn cầu con tại gia tiên mà thôi.

Ngặt vì bạn đọc nhiều người sơ cơ, chưa từng biết đến Phật pháp, chỉ do tâm cầu con mà duyên đọc bài này. Nhiều bạn nhắn hỏi chi tiết cách cầu con, Tuệ Tâm lấn cấn mãi mà chưa dám viết! Lại thương người hữu duyên. Nhỡ không biết cách thực hành, lại sa vào mê tín dị đoan mà tiền mất tật mang. Khổ chồng thêm khổ, bế tắc lại chồng thêm bế tắc…

Vậy nên Tuệ Tâm mạo muội viết chương này, không dám gọi là nghi thức. Đây chỉ là thuật lại bài văn khấn cầu con tại gia tiên mà Tuệ Tâm từng bày cho người thân hữu. Để việc cầu con nhanh được linh nghiệm mà thôi. Thêm một gia đình sống thiện lương theo Chánh Pháp, với tiếng trẻ ê a trong nhà… Đối với Tuệ Tâm quả là một niềm hạnh phúc vô bờ bến!

Cách thực hiện

Việc tụng chú Đại Bi, phẩm Phổ Môn hay trì niệm Thánh hiệu, công đức đều không có hơn kém. Xin đừng khởi tâm phân biệt mà tạo chướng ngại cho mình. Bạn tùy theo sở thích của mình mà chọn một trong ba cách trên, rồi chí tâm hành trì mỗi ngày. Xin nhớ rằng, các thực hành càng đơn giản càng mau hiệu nghiệm. Quan trọng là tâm bạn có chí thành hay không mà thôi. Cách thực hiện như sau:

Chuẩn bị

Không nhất thiết là ngày rằm hay mùng một, ngày nào cũng được, bạn chọn ngày nghỉ, vợ chồng đều ở nhà, tắm gội và thay quần áo sạch( quần áo dài). Khởi đầu, bạn lau dọn và tỉa chân nhang trên bàn thờ cho thanh tịnh( cách lau dọn bàn thờ ở đây).

Lễ lạt: Dù là nhà bạn thờ ai cũng tuyệt đối không dùng đồ mặn. Vàng mã chỉ nên dùng chút ít gọi là, không có lại càng tốt hơn. Nếu có điều kiện thì mua chút hoa quả, ít thôi. Nếu không thì chỉ cần một chén nước sạch thắp hương là được, càng đơn giản càng hay. Phật pháp nhiệm mầu nơi chân tâm hướng thiện làm lành, không phải nơi lễ vật!

Bài văn khấn cầu con

Thắp một nén nhang cắm lên bát hương, vợ chồng đồng quỳ xuống chắp tay trước ngực, niệm Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần, mỗi lần 1 lạy) rồi đọc bài văn khấn cầu con như sau:

Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần). Hôm nay, ngày… tháng…năm… Vợ chồng con thắp nén nhang thơm với tấm lòng thành, chí tâm xin được sám hối hết thảy mọi tội lỗi đã gây ra cho Pháp giới chúng sinh trong từ vô thỉ kiếp đến nay.

Chúng con biết mình nghiệp sâu chướng nặng, phước mỏng huệ cạn. Do không thấu hiểu nhân quả, từ vô lượng kiếp đến nay đã tạo vô biên các nghiệp bất thiện, nên ngày nay chịu quả báo không con.

Nguyện từ nay đến tận cùng vị lai sau, thề làm lành lánh ác. Dù cảnh thuận hay nghịch chúng con cũng nguyện giữ thân tâm thiện lương. Cầu xin ơn trên Tam Bảo, Chư tôn Thần linh cùng Ông bà tổ tiên gia bị cho chúng con được tiêu tai chướng nghiệp, sớm có một đứa con tốt lành. Xin cho chúng con đứa con ngoan, biết kính tin Phật pháp, tin sâu nhân quả và mang đến lợi lạc cho Chánh Pháp, cho xã hội. Nay chúng con xin phát nguyện:

Phát nguyện
 • Kể từ hôm nay nguyện giữ dìn năm giới cấm của Phật: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. không uốn rượu. Trong khả năng của mình, năng làm việc thiện giúp người, giúp đời.
 • Kể từ hôm nay chúng con phát nguyện ăn chay trường trong thời gian…. ( ít nhất 1 tháng hoặc bao năm đó tùy sức và hoàn cảnh của bạn mà phát nguyện. Phải chân thật, không được nguyện dối, không được phản nguyện. Điều kiện này vô cùng quan trọng, do ăn chay là phát triển tâm Từ Bi, nếu bạn không phát nguyện này thì rất khó có cảm ứng.)
 • Kể từ hôm nay chúng con nguyện hàng ngày trì niệm danh hiệu Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hoặc tụng phẩm Phổ môn hay Chú Đại Bi tùy bạn), hồi hướng công đức cho Pháp giới chúng sinh được lìa khổ được vui, cùng vãng sinh Tây phương Cực Lạc Quốc.

Chúng con cầu nguyện ơn trên Tam bảo, chư tôn Pháp hiền thánh Tăng, chư tôn Long thần Hộ pháp, Thần linh và ông bà tổ tiên chứng cho tấm lòng thành của chúng con. Xin gia bị cho chúng con mọi mong cầu đều được như nguyện! 

Hành trì

Hai vợ chồng cùng quỳ hoặc ngồi chắp tay xếp bằng niệm Thánh hiệu: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát trong thời gian ít nhất 1 giờ.(Hoặc tụng chú hay tụng Phẩm phổ môn)

Kết thúc: Con nguyện hồi hướng phần phước báu trì niệm Thánh hiệu này cho pháp giới chúng sinh, chuyện tất cả cùng lìa khổ được vui, cùng vãng sinh Tây phương Cực Lạc Quốc. Niệm Nam mô A Di Đà Phật( 03 lần, mỗi lần 1 lạy) rồi lui ra.

(Nghi thức này chỉ thực hiện một lần duy nhất vào ngày đầu tiên. )

Hành trì hàng ngày

Phần nghi thức để phát nguyện xong rồi thì phần này là quan trọng nhất: Cách hành trì hàng ngày.

 1. Mỗi ngày 2 thời, lúc sáng sớm trước khi đi làm và trước khi ngủ, vợ chồng thắp hương rồi quỳ hoặc xếp bằng trước bàn thờ, niệm thánh hiệu Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát trong khoảng 30′ – 1 h, nhiều hơn thì càng tốt!
 2. Cả ngày dù công việc bận rộn đến đâu, dù nơi mình đang ở( nhà hoặc chỗ làm…) có tịnh hay bất tịnh, cứ lúc nào nhớ ra thì niệm Thánh hiệu ngay. Nếu có người không tiện thì bạn niệm thầm trong tâm, nếu không có ai thì bạn niệm ra tiếng. Niệm to hay nhỏ công đức đều như nhau.
 3. Hằng ngày bạn gắng tu thân hành thiện, đừng khởi tâm xấu ác. Nếu muốn biết cách tu thân thì tham khảo cách ông Du Tịnh Ý trong bài viết này là đầy đủ nhất.

Bài văn khấn cầu con tại gia tiên này nhiều nhà thực hành rất linh nghiệm, chỉ cần bạn chí tâm thực hành là được. Thuốc vốn chỉ đơn giản vậy thôi, cũng chẳng tốn kém gì, uống hay không là ở bạn. Nếu bạn thực hiện một cách trung thực, bạn sẽ thấy Phật Pháp nhiệm mầu vô cùng! Nguyện ơn trên Tam Bảo gia bị cho bạn, Nam mô A Di Đà Phật!

( Cách cầu con tại nhà linh nghiệm nhất )

 Tuệ Tâm 2019.

Xem Thêm:   Lời sám hối và quả báo của người phụ nữ ngoại tình

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

288 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog