Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Trì tụng Bát nhã tâm kinh có tác dụng gì?
Pháp Giới 5 tháng trước

Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Trì tụng Bát nhã tâm kinh có tác dụng gì?

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là gì? Trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh có tác dụng gì? Mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Bát Nhã Tâm Kinh là gì?

Bát Nhã Tâm Kinh hay tên đầy đủ là “Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh” là một bài kinh cơ bản và phổ biến nhất của Phật Giáo Đại Thừa. Đây là bài kinh trọng yếu nhất trong Bộ Kinh Đại Bát Nhã gồm 600 cuốn.

Bài kinh “Bát Nhã Tâm Kinh” đang phổ biến ở Việt Nam hiện nay được dịch từ tiếng Hán do ngài Trần Huyền Trang là một cao tăng đời Đường của Trung Quốc đã sang Ấn Độ để thỉnh về. Sau đó bài kinh này được dịch sang nhiều thứ tiếng khác trong đó có tiếng Việt.

Bản tiếng Hán có 262 chữ, bản tiếng Nhật cũng có 262 chữ và bản tiếng Việt có 260 chữ và đây là một trong những bài kinh rất ngắn gọn nhưng mang những ý nghĩa căn bản của Đạo Phật.

Mặc dù là một bài kinh ngắn nhưng đây là bài kinh phổ biến nhất trong Phật giáo ở trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nội dung ghi trong đó không thật sự dễ hiểu nếu như không muốn nói chúng ta sẽ không thể hiểu được gì nếu không có những kiến thức cơ bản về Phật giáo.

Xem Thêm:   Lợi ích khi trì tụng Kinh Trường thọ diệt tội hộ chư Đồng Tử đà la ni

Đương nhiên cũng có rất nhiều bài viết, những vị tăng sư nổi tiếng giải thích về bài kinh này. Nhưng vấn đề ở đây là ngay cả khi đọc những bài giải thích đó, cũng không dễ để chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó.

2. Nội dung Bát Nhã Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ ẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử ! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô trí diệt vô đắc.

Dĩ vô sở đắc, cố Bồ đề tát đỏa, y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa, cố đắc A nậu đa la Tam miệu tam Bồ đề.

Xem Thêm:   Những lưu ý cơ bản về trì tụng Chú Lăng Nghiêm Phật tử nên biết

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị Đại thần chú, thị Đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị Vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha!

Đọc thêm: Ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh mà không phải ai cũng hiểu

3. Trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh có tác dụng gì?

Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Trì tụng Bát nhã tâm kinh có tác dụng gì?

Bát Nhã Tâm Kinh nói về 2 chủ đề lớn là Không và Chân Như. Chủ đề “Không” đưa đến thoát khổ; chủ đề “Chân Như” đưa tới trí tuệ kiên toàn. Dù tụng hay nghe Bát Nhã Tâm Kinh thì mọi người đều thừa hưởng nhiều tác dụng, lợi ích, phải kể đến như:

Mở mang trí tuệ

Trí tuệ của con người luôn cần có thêm kiến thức và kinh Phật là một kho tàng kiến thức khổng lồ với các điển tích, những thông tin đúng đắn trong suốt chiều dài lịch sử.

Vậy nên, việc tụng Kinh Bát Nhã thường xuyên sẽ giúp mọi người thấu hiểu được rất nhiều kiến thức. Từ đó, mọi người tiếp cận được rất nhiều thông tin hữu ích về cuộc sống, kiếp trước, kiếp sau và cõi nhân sinh.

Định tâm

Tác dụng tiếp theo của Kinh Bát Nhã đó chính là giúp mọi người định tâm. Khi tụng bài kinh này, mọi người sẽ giữ được tâm hồn bình an, vượt qua được mọi giông tố, gian nan trong cuộc đời. Đây cũng chính là lý do vì sao Bát Nhã Tâm Kinh được nhiều người lựa chọn để đọc tụng hàng ngày.

Xem Thêm:   Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám – cư Sĩ Quả Khanh

Có nhiều công đức

Có được công đức, sự may mắn, bình an chính là điều mà bất kỳ ai mong muốn khi tụng kinh. Và điều này hoàn toàn có thể khi bạn tụng Kinh Bát Nhã thường xuyên. Không những thế còn giúp bạn có thêm nhiều công đức sâu dày để cuộc sống ở kiếp này, kiếp sau đều tốt đẹp.

Giác ngộ giải thoát

Câu: Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Có thể tạm dịch như sau: Hãy vượt qua, vượt qua đi, qua bờ bên kia đi, qua bờ bên kia hoàn toàn thì sẽ đạt đến giác ngộ.

Theo tamhuongphat.com!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

170 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog