10 Câu Thần Chú Phật Giáo Đọc Hằng Ngày Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp
Pháp Giới 5 tháng trước

10 Câu Thần Chú Phật Giáo Đọc Hằng Ngày Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp

Thần chú mang lại cho chúng ta sự bình tĩnh, tự tại, thăng bằng và thoải mái khi gặp khó khăn. Khi trì tụng thần chú, chúng ta nên giữ cảm giác tích cực, hoan hỷ và cống hiến, hồi hướng công đức ấy cho tất cả chúng sinh được giác ngộ và an lạc, như là một hành động từ bi cao cả.

Cách đây hơn 2.500 năm, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra ở Ấn Độ, thời đó ngôn ngữ được dùng là tiếng Sanskrit (tiếng Phạn). Vì vậy thần chú mà chúng ta trì tụng hầu hết đều là tiếng Sanskrit, chỉ 1 số ít được trì bằng ngôn ngữ Tây Tạng [Tibetan].

10 CÂU THẦN CHÚ PHẬT GIÁO ĐỌC HẰNG NGÀY CHO CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP - YouTube

Khi trì chú, chúng ta nên để cho tâm được tập trung nhưng vẫn giữ trạng thái thật thư giãn, thả lỏng và không nghĩ tới bất cứ điều gì khác. Chỉ cần tập trung tâm cho việc trì tụng thần chú. Nên nhớ rằng, dù tu tập theo phương pháp gì đi nữa thì điều quan trọng nhất luôn được đề cập và nhấn mạnh trong Phật giáo vẫn là nên làm những điều thiện và luôn tránh xa điều ác! Dưới đây là 1 số câu thần chú Phật giáo phổ biến và lợi lạc vô cùng vô tận khi quí phật tử trì tụng hằng ngày:

1. Lục Tự Đại Minh chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát: OM MANI PADME HUM

Cách đọc trong tiếng Việt: Ôm Ma-ni Pê-mê Hung.

2. Thần chú Đức Tara Xanh: OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Phật âm trong tiếng Việt : Ôm Ta-rê Tu-ta-rê Tu-rê Soha

3. Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: OM A RA PA TSA NA DHIH

Phật âm trong tiếng Việt: Ôm A Ra-pa Sa Na Đi)

4. Câu tâm Chú Chuẩn Đề: OM CALE CULE CUNDI SOHA

Phật âm trong tiếng Việt: Ôm Ca-lê Cu-lê Cun-đi Soha

5. Câu Tâm Chú Lăng Nghiêm: OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA.

Phật âm trong tiếng Việt: Ôm A-na-lê Vi-sa-đê Vi-ra Vaj-ra Đa-rê Ban-đa Ban-đa-ni Vaj-ra Pa-ni Phật Hum Trum Phật Soha

6. Thần chú của Phật Di Đà: OM AMI DEWA HRIH

Phật âm trong tiếng Việt: Ôm A-mi Đê-goa Ri

7. Thần chú của Phật Thích Ca Mâu Ni OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA

Phật âm trong tiếng Việt: Ôm Muni Muni Ma Ha Muniye Sô Ha

8. Thần chú Địa Tạng Bồ Tát: OM PRA MANI DHANI SOHA

Phật âm trong tiếng Việt: Om Pra Ma-ni Đa-ni Soha

Xem Thêm:   Giảng Giải Chú Đại Bi Phần 3 (Câu 15 - 27) | HT Tuyên Hoá

9. Thần chú Zambala: OM ZAMBALA JARDIN JAYA SOHA. [hoặc OM ZAMBALA ZALENDHRAYE SOHA]

Phật âm trong tiếng Việt: Om Zam Ba La Ja Đin Ja Ha Soha

10. Thần chú Bát Nhã Tâm Kinh GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODDHI SOHA

Phật âm trong tiếng Việt: Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra sam-ga-tê Bo-đi Soha.

1. Thần chú Lục Tự Đại Minh chú của Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyên bản: OM MANI PADME HUM

Cách đọc trong tiếng Việt: Ôm Ma-ni Pê-mê Hung.

Giới thiệu và lợi lạc khi trì tụng: Câu thần chú Lục Tự Đại Minh chú rất nổi tiếng. Hầu như ai tìm hiểu về Phật giáo cũng biết đến câu chú này. Tuy nhiên, về nguồn gốc cũng như tên gọi chính thức của nó thì nhiều người không biết. Một số người gọi tên thần chú này cũng bằng cách Phật âm của nó (OM MANI PADME HUM).

Ảnh minh họa

Tương truyền rằng, câu thần chú sáu âm này là của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cao quý. Nếu chăm chỉ trì tụng câu thần chú này, chúng sanh sẽ được thoát khỏi cõi luân hồi khổ đau.

2. Thần chú của Đức Tara Xanh

Nguyên bản: OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Phật âm trong tiếng Việt : Ôm Ta-rê Tu-ta-rê Tu-rê Soha

10 câu thần chú phật giáo Ảnh minh họa

Giới thiệu và lợi lạc khi trì tụng: Thần chú của Đức Tara Xanh là một trong 10 câu thần chú Phật giáo được nhiều người biết đến. Khi trì tụng thần chú ngày, Đức Tara Xanh sẽ giúp người trì tụng vượt qua sự sợ hãi, sự giận dữ. Đồng thời, ngài sẽ bảo vệ người trì tụng khỏi những chướng ngại trong cuộc sống cũng như tăng trưởng ước nguyện nhanh chóng.

3. Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nguyên bản: OM A RA PA TSA NA DHIH

Xem Thêm:   Thần chú A DI ĐÀ ( Om Ami Dewa Hri ) Vãng Sanh Tịnh Độ - A Di Đà Phật

Phật âm trong tiếng Việt: Ôm A Ra-pa Sa Na Đi)

Giới thiệu và lợi lạc khi trì tụng: Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rất ngắn gọn, chỉ bao gồm 7 âm. Khi người trì tụng chăm chỉ tụng chú này, người trì tụng sẽ được Phật triển thêm trí tuệ, tăng trưởng khả năng biện luận.

các câu thần chú phật giáoẢnh minh họa

Lưu ý: âm “Dhih” ở cuối câu chú cần được nhấn mạnh khi niệm

4. Câu tâm Chú Chuẩn Đề

Nguyên bản: OM CALE CULE CUNDI SOHA

Phật âm trong tiếng Việt: Ôm Ca-lê Cu-lê Cun-đi Soha

Giới thiệu và lợi lạc khi trì tụng: Tương truyền rằng, từ xa xưa người ta đã vẽ câu chú Chuẩn đề này tạo thành vòng tròn trong nhà. Hằng ngày, mọi người trong nhà đều chăm chỉ trì tụng để cầu mong những điều tốt đẹp xảy đến với cuộc sống.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm trong tác phẩm Liễu Phàm Tứ Huấn để biết rằng bản thân mình có thể tự cải tạo vận mạng của mình ra sao.

Ảnh minh họa

Nếu chăm chỉ trì tụng Chú Chuẩn Đề và tu phước, tích đức, chắc chắn bạn sẽ gặp vô số điều tốt lành trong cuộc sống.

5. Câu Tâm Chú Lăng Nghiêm:

Nguyên bản: OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI Phật HUM TRUM Phật SOHA.

Ảnh minh họa

Phật âm trong tiếng Việt: Ôm A-na-lê Vi-sa-đê Vi-ra Vaj-ra Đa-rê Ban-đa Ban-đa-ni Vaj-ra Pa-ni Phật Hum Trum Phật Soha

Giới thiệu và lợi lạc khi trì tụng: Chú Lăng Nghiêm cũng là một trong các câu thần chú Phật giáo được nhiều người biết tới. Chú Lăng Nghiêm giúp hàng phục ma quỷ. Người trì tụng chú Lăng Nghiêm sẽ không bị ma quỷ tấn công.

6. Thần chú của Phật Di Đà:

Nguyên bản: OM AMI DEWA HRIH

Phật âm trong tiếng Việt: Ôm A-mi Đê-goa Ri

Giới thiệu và lợi lạc khi trì tụng: Thần chú của Phật Di Đà bao gồm 6 âm. Trong đó, âm “Hrih” cuối cùng đại diện cho những phẩm chất cao quý của Ngài. Âm này đại diện cho sự thiền định, lòng từ bi. Niệm chú của Phật Di Đà sẽ giúp người niệm khai mở tâm trí và có lòng yêu thương với chúng sang hơn.

7. Thần chú của Phật Thích Ca Mâu Ni

Nguyên bản: OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA

Xem Thêm:   Dược sư tâm chú - Medicine Buddha Mantra / Thần chú tiêu trừ bệnh tật (Music For Healing)

Giới thiệu và lợi lạc khi trì tụng: Niệm thần chú của Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ giúp người niệm tiêu diệt tội chướng, nhanh chóng giải thoát khỏi khổ đau nhân gian. Bản chất của thần chú này chính là sự giác ngộ của Ngài. Do đó, câu thần chú này còn được coi là sự tinh túy của Đức Phật.

8. Thần chú Địa Tạng Bồ Tát:

Nguyên bản: OM PRA MANI DHANI SOHA

Phật âm trong tiếng Việt: Om Pra Ma-ni Đa-ni Soha

Giới thiệu và lợi lạc khi trì tụng: Trì tụng thần chú Địa Tạng giúp người tụng chú hóa giải được các nghiệp chướng của mình. Từ đó, người tụng chú có thể tiến tới sự an lạc, hạnh phúc trong tâm trí.

9. Thần chú của vị thần tài Phật giáo Zambala

Nguyên bản: OM ZAMBALA JARDIN JAYA SOHA. [hoặc OM ZAMBALA ZALENDHRAYE SOHA

Giới thiệu và lợi lạc khi trì tụng: Phật Zambala được coi là vị Phật của sự giàu sang, thịnh vượng. Tương truyền rằng nếu đang gặp khó khăn về mặt tiền bạc, tài chính thì có thể niệm thần chú của ngài, mong cầu sung túc sẽ được toại nguyện.

Ngoài ra, ở các vùng như Tây Tạng, Ấn Độ, Trung Quốc, người ta rất tôn kính thờ phụng Phật Zambala. Người ta cho rằng nếu thể hiện lòng tôn kính với Phật Zambala thì những ước nguyện về sự giàu sang, sung túc, đủ đầy sẽ thành hiện thực.

10. Thần chú Bát Nhã Tâm Kinh

Nguyên bản: GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODDHI SOHA

Phật âm trong tiếng Việt: Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra sam-ga-tê Bo-đi Soha.

Giới thiệu và lợi lạc khi trì tụng: Thần chú Bát Nhã Tâm Kinh cũng là một trong 10 câu thần chú Phật giáo rất phổ biến. Trì tụng thần chú này sẽ giúp người tụng khai mở trí tuệ. Nhờ có trí tuệ ấy mà được hưởng biết bao lợi lạc, hạnh phúc trong đời sống.

Trên đây chúng ta đã cùng tìm hiểu 10 câu thần chú Phật giáo giúp con người bình an, hạnh phúc. Bạn hoàn toàn có thể lưu lại bài viết này để thực hiện trì tụng trì tụng mỗi ngày. Bên cạnh đó, điều quan trọng khi trì chú là phải giữ cho lòng mình trong sạch cũng như tích cực làm việc thiện, gieo nhân lành trong đời sống.

2518 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog