Treo ảnh Phật trong nhà như thế nào là đúng Pháp
Pháp Giới 6 tháng trước

Treo ảnh Phật trong nhà như thế nào là đúng Pháp

Treo ảnh Phật trong nhà là việc nên làm. Việc này ngoài gieo duyên với các chúng sanh vô hình, còn khiến chúng ta luôn nhìn thấy Phật để nhắc tâm hướng Phật, không quên đường giải thoát. Tuy vậy, người treo ảnh Phật trong nhà nhất định phải biết điều này: Nơi nào có ảnh Phật, tượng Phật, kinh Phật, tất nơi đó có Phật và chư tôn Long Thần Hộ Pháp! Vậy nên ảnh Phật cần được treo ở nơi thanh tịnh, sạch sẽ. Nếu chẳng được như thế tất sẽ vướng phải lỗi khinh nhờn, điều này chẳng thể không biết.

Tổ Ấn Quang dạy: “Đức Phật đã diệt độ, chỉ còn kinh tượng và tranh ảnh tồn tại. Nếu coi tượng bằng đất, gỗ, vàng, sơn, tranh ảnh v.v… là Phật thật, sẽ diệt được nghiệp chướng, phá phiền hoặc, chứng tam muội xuất sanh tử. Nếu coi là đất, gỗ, vàng, sơn vẽ v.v… thì chỉ là đất, gỗ, vàng, sơn vẽ mà thôi; Khinh nhờn đất, gỗ, vàng, sơn vẽ thì không mắc lỗi gì. Nếu khinh nhờn tượng Phật bằng đất, gỗ, vàng sơn vẽ thì tội ngập trời.

  • Cách tụng kinh tại nhà.
  • Cách niệm Phật tại nhà.
  • Cách sám hối tại nhà.
  • Thập thiện nghiệp là gì.
  • Cầu siêu thế nào là đúng chánh pháp.
  • 10 Điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết.
Treo ảnh Phật trong nhà như thế nào là đúng Pháp
Treo ảnh Phật trong nhà
*

Chẳng riêng gì ảnh Phật mà phàm những thứ đeo giắt trên thân như chú Lăng Nghiêm, vòng đeo có in chú hoặc lục tự hồng danh v.v… Khi nằm nghỉ, lúc đại tiểu tiện nên cởi ra. Chỉ khi gặp cảnh nguy hiểm cùng cực là có thể không cần tháo ra. Nếu lúc bình thường không nguy hiểm vẫn không bỏ ra, sẽ trở thành cái tội khinh nhờn không thể kể xiết được!”

Cái hại của lỗi khinh nhờn này không hề đơn giản. Tổ Ấn Quang thường dạy: “Muốn được lợi ích thật sự nơi Phật pháp, phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính liền tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có mười phần cung kính, tiêu được mười phần tội nghiệp, tăng mười phần phước huệ”. Nếu chẳng cung kính mảy may thì tụng kinh niệm Phật tuy chẳng phải là không được mảy may lợi ích nào, nhưng trước hết phải chịu cái tội khinh nhờn, đọa lạc trong tam đồ bao nhiêu kiếp! Tội trả hết rồi, sẽ nhờ vào nhân lành ấy lại được nghe pháp, tu đạo, ăn chay, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử.”

Treo ảnh Phật trong nhà như thế nào là đúng pháp

Muốn treo ảnh Phật trong nhà, bạn cần chọn nơi cao ráo sạch sẽ. Chớ xem ảnh Phật như tranh ảnh hoặc đồ trang trí bình thường. Tại sao thế? Bởi đức Phật là cha lành của Tam giới, là bậc đạo sư của Trời người, được chư Thiên và Long Thần Hộ Pháp phát nguyện hộ trì. Bất cứ nơi đâu có hình tượng Phật, tất nơi đó có sự hiện diện của các Ngài, chỉ là, chư  vị ở trong vô hình nên mắt phàm chẳng thấy biết đó thôi. Đây là bản nguyện hộ trì chánh pháp của các Ngài thủa mới phát tâm. Do vậy: Nếu ta phát tâm cung kính tất được chư vị hộ trì, bằng ngược lại tất bị chư vị phẫn nộ trách phạt.

Có nên treo ảnh Phật trên bàn thờ gia tiên?

Nhiều bạn đọc nhắn hỏi: Có nên treo ảnh Phật trên bàn thờ gia tiên không? Tuệ Tâm bảo: Ảnh hoặc tượng Phật nếu thỉnh về nhà, nên treo riêng ở một nơi cao ráo, thanh tịnh, hoàn toàn tách biệt với các bàn thờ khác trong nhà là tốt nhất. Chỉ treo ảnh Phật trên bàn thờ gia tiên nếu như:

  • Nhà ở hoặc chung cư có diện tích quá bé, quá chật chội, không có không gian riêng để thờ Phật.
  • Ngày giỗ chạp, lễ tết trong năm, gia đình chỉ cúng chay, không cúng mặn.
  • Hằng ngày trong nhà có người hoặc niệm Phật, hoặc tụng kinh, hoặc trì chú.

Như thế, nếu bạn hàng ngày có tu trì và ở trong hoàn cảnh không đặng đừng được, thì hẵng nên treo ảnh Phật trên bàn thờ gia tiên. Còn không thì cứ chí tâm ngoảnh mặt sang hướng Tây mà hoặc niệm Phật, hoặc tụng kinh, hoặc trì chú là tốt nhất. Tâm luôn hướng Phật quan trọng hơn hình tướng và hoàn cảnh. Bởi vậy trong niệm Phật Thập Yếu, Ngài Thiền Tâm dạy: “Sự nóng bức, ồn ào, uế tạp, hoặc chỗ quá rét lạnh hay nhiều trùng kiến muỗi mòng, gọi là chướng cảnh. Gặp cảnh này cũng nên uyển chuyển, đừng chấp theo hình thức, chỉ cầu được an tâm.

*

Chẳng hạn như ở cảnh quá nóng bức, chẳng ngại gì mặc áo tràng mỏng lễ Phật, rồi ra ngồi chỗ mát mà trì niệm, đến khi xong lại trở vào bàn Phật phát nguyện hồi hướng. Hoặc gặp chỗ nhiều muỗi, có thể ngồi trong màn thưa mà niệm Phật. Như ở miền bắc Trung Hoa vì thời tiết quá lạnh, các sư khi lên chánh điện tụng kinh, cũng phải mang giày vớ và đội mũ cẩn thận.

Có hàng Phật tử vì nhà nghèo, làm lụng vất vả, đi sớm về khuya, hoặc nợ nần thiếu hụt, rách rưới đói lạnh, vợ yếu con đau, không có chỗ thờ cúng trang nghiêm. Trong hoàn cảnh ấy sự tu tập thật ra rất khó, phải có sự nhẫn nại cố gắng như bà lão ăn xin niệm Phật, mới có thể thành công. Hoặc có người vì nhiều chướng nghiệp, lúc không tu thì thôi, khi sắp vào bàn Phật lại nhức đầu chóng mặt sanh đủ chứng bịnh, hay có khách viếng thăm và nhiều việc bất thường xảy đến.

Gặp những cảnh như thế, phải cố gắng và khéo uyển chuyển tìm phương tu hành. Sự cố gắng uyển chuyển tùy trường hợp sai biệt mà ứng dụng không thể nói ra hết được. Nên nhớ gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ, phải chú trọng phần tâm đừng câu nệ phần tướng mới có thể dung thông. Cõi Ta Bà ác trược vẫn nhiều khổ lụy, nếu không có sức cố gắng kham nhẫn, tất sự tu hành khó mong thành tựu.

Có nên treo ảnh Phật trong phòng ngủ hoặc nhà tắm?

Một bạn đọc hỏi: “Tôi nghe một Thầy dạy: Có thể treo ảnh Phật trong phòng ngủ hoặc nhà tắm. Việc này tốt và chẳng ảnh hưởng gì. Theo ý Tuệ Tâm thì thế nào?” Tuệ Tâm đọc xong mà thất kinh hồn vía! Thật không tưởng tượng nổi lại có Thầy nào dạy người như thế? Thật là điên đảo quá sức tưởng tượng!

Treo ảnh Phật như thế, trừ phi bạn đã đắc được “Như huyễn tam muội”, bằng không chớ dại dột mà rước họa vào thân. Bởi khi chứng được Như Huyễn Tam Muội, mới thấy mọi hình tướng thực là hư giả. Bằng chưa được như thế, vẫn thấy mọi hình tướng là thật, vẫn bị nó chi phối. Như vẫn còn biết khổ biết vui; Vào mùa nắng vẫn khó chịu về sự nóng bức, mùa đông vẫn thấy mình co ro trong giá lạnh; Cho đến việc rất nhỏ như con kiến, con muỗi cắn đốt cũng vẫn còn bị đớn đau…Như thế thì tốt nhất, bạn vẫn nên nghe lời cha ông ta đã dặn: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.”

Đây có thể là ý vị Thầy này muốn phá chấp cho học trò mà dạy như thế. Vậy nhưng kể cả là để phá chấp, cũng không nên dạy người thực hiện hành vi bất kính! Những câu chuyện cuối bài là điển hình để cảnh báo ta về hậu quả của tội bất kính. Bạn nếu vẫn muốn treo hình Phật nơi bất tịnh như nhà tắm hoặc phòng ngủ, xin hãy đọc qua một lần rồi hẵng quyết định cũng chưa muộn…

Treo ảnh Phật trong nhà: Thận trọng với Kinh sách

Trong Báo Ứng Hiện Đời, Ngài Quả Khanh kể:

Năm 1995, có Ni cô làm trong Ban phiên dịch Kinh thuộc một tự viện ở Mỹ, cô đến hỏi Quả lâm:

– Không biết vì sao mấy ngày nay trong người cảm thấy không khỏe?

Quả Lâm hỏi:

– Có phải trong phòng chứa nhiều Kinh Phật?

– Đương nhiên rồi. Tôi làm công tác phiên dịch Kinh mà.

– Nhưng bình thường cô để kinh rất lôn xộn?

– Kinh sách nhiều quá, nên tôi không chú ý đến.

– Vậy sư hãy về kiểm lại xem, nếu thấy Kinh sách để trên bàn mà có quyển nào bị rớt xuống, thì hãy lượm lên sắp cho ngay ngắn. Như vậy thì chỗ bệnh nơi thân sẽ lành.

– Vậy sao? Để tôi về kiểm xem. Việc này hệ trọng như vậy ư?

*

– Kinh là pháp bảo hiện hữu, giống như có Phật tại đó, do vậy mà được Thiên Long Bát Bộ hộ vệ. Nên khi có quyển Kinh rơi xuống, dù sư không biết, nhưng hiện vẫn có một vị Thần Hộ Pháp đang đứng đó hai tay nâng đỡ mãi. Vị Thần này phải ở tại đó suốt mấy ngày nay rồi. Sư rất có lỗi vì đã khiến cho Thần Hộ Pháp không thoải mái; Như vậy thì sao bản thân sư dễ chịu được chứ? Mong sư từ nay về sau, đối với Kinh sách phải hết sức chú ý cẩn thận. Cất giữ nên tôn kính, trân trọng hết lòng…

Ni cô này về Chùa kiểm xem, thì thấy quả thực có quyển kinh trên bàn bị rớt xuống, nên vội chỉnh lại và sám hối trước Phật. Sau đó cô hướng Thần Hộ Pháp xin lỗi, thì bệnh đau trên thân liền lành.

Mọi người thử nghĩ xem, đối với Tam Bảo, không phải do ác ý vô tình mà lỡ phạm sai sót cũng còn lãnh ác báo, huống nữa là những ai cố ý phá hoại kinh tượng…Không cung kính Tam Bảo, thì hậu quả có thể tưởng tượng được.

Treo ảnh Phật trong nhà: Tu hành không giữ giới

Năm 2002, tôi cùng mấy pháp hữu cùng đến một ngôi Chùa ở Hà Nam. Nghe người trong Chùa kể: Căn gác nhỏ ở phía sau Chùa dành cho khách tăng du phương đến trú ngụ hay có Quỷ náo. Nhiều người vào đó ở, nửa đêm thường nghe tiếng đập cửa, họ giật mình thức giấc: Đi ra mở thì không thấy ai…Còn nữa, đang nằm trên giường thì bị khiêng xuống…Khiến họ phát khiếp nên chẳng dám trú trong đây.

Có người nói việc này là do những vị tăng quá cố làm ra! Chùa cũng đã tổ chức đại lễ cầu siêu, nhưng các trò quấy phá này vẫn diễn ra như cũ.

Chúng tôi liền đến đấy quan sát thì phát hiện: Té ra Long Thần Hộ Pháp đang ở trong đó.

Tôi hỏi:

– Là các ông quấy phá bọn họ phải không?

Thần đáp:

– Phải! Tôi rất giận!…Đối tượng bị tôi phá toàn là những kẻ thọ cúng dường mà không lo tu! Chúng tôi rất giận và không muốn làm hộ pháp cho họ nữa! Không nói chi xa, Ngài thử hỏi họ xem: Hôm qua ngày 19/6 là lễ vía Bồ Tát Quán Âm, vậy họ đã làm gì, tu ra sao? Toàn là tu qua loa, xấu bát nháo hồ đồ, không ra thể thống gì cả!

*

Tôi bảo:

– Tức giận có ích gì? Không lẽ các ông dọa cho Tăng nhân chạy hết, khiến chùa không còn ai, là giải quyết được vấn đề hay sao? Từ rày, đừng có phá như vậy nữa.

Mặc dù Thần Hộ pháp chịu đáp ứng yêu cầu, trong Chùa không còn xảy ra cảnh quấy phá…Nhưng tâm tư tôi bỗng trở nên nặng nề, buồn bã.

Hiện nay là thời mạt pháp. Chúng ta là đệ tử Phật, không nên mong ngóng cầu thu tiền làm Phật sự, mà nên cầu cho mình: Trì giới tinh nghiêm, oai nghi chuẩn mực. Được vậy thì tự nhiên sẽ khiến Trời, người hoan hỉ, Long Thần vui vẻ hộ trì. Nếu không, sẽ bị quỷ thần và Long Thần Hộ Pháp nhìn nửa mắt, coi khinh!

*

Bất kể Thiện Long hay Ác Long, đều có tâm sân nhiều hay ít. Ngay tại cửa sông Tiền Đường, hằng năm thường có Thủy triều dâng, cuốn đi sinh mạng nhiều người.

Nhớ lại năm 1993, xảy ra sự cố đám đông đi ngắm sóng bị thủy triều cuốn mất. Lúc đó Quả Lâm quan sát: Thấy thần thức những người vừa chết này đều ở tại Long Cung (bị trói nằm trên đất). Quả Lâm hỏi Long Vương:

– Vì sao bắt họ?

Long Vương thịnh nộ đáp:

– Cho bọn họ sống để tuyên truyền cổ súy ăn giết dân chúng Thủy tộc của ta hay sao? Họ đã ăn vô số loài thủy tộc của ta rồi!

Quả Lâm hỏi:

– Nhưng vì sao Long Vương lại cho một người được tồn sinh và nổi sóng đưa họ vào bờ?

– Vì người này chỉ ưa tụ tập theo đám đông náo nhiệt, ngắm sóng vui chơi, chứ bản thân y hoàn toàn không tạo nghiệp sát. Trên Địa cầu sở dĩ xảy ra các tại nạn sóng thần..vv…Thảy đều có liên quan đến việc phóng túng sát sinh, là do những người thọ nạn đã tạo nghiệp sát quá nặng. Ai sống ra sao, làm thế nào, liếc qua một cái là biết ngay!

(Treo ảnh Phật trong nhà như thế nào là đúng pháp)

Tuệ Tâm 2021.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Học Phật pháp bắt đầu từ đâu

16 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog