Thổ Địa & Bàn Thờ Ông Địa: Sự mê lầm khủng khiếp của chúng ta!
Pháp Giới 7 tháng trước

Thổ Địa & Bàn Thờ Ông Địa: Sự mê lầm khủng khiếp của chúng ta!

Đặt bàn thờ ông Địa dưới đất để thờ Thần Thổ Địa là một hủ tục mê tín và vô cùng bất kính. Không biết cái tệ này xuất phát từ đâu ra, nhưng bạn cần biết rằng: Thờ cúng như thế đã không có chút phước nào thì chớ, lại còn chiêu cảm một đám vong quỷ, tà mị vào nhà. Nguyện bạn đọc hữu duyên đọc qua bài này mà tỉnh ngộ: Thờ Ngài Thổ Địa là việc nên làm, nhưng để tránh họa được phước thì thờ cúng phải đúng pháp!

Thần Thổ Địa hay Ông Địa, là vị thần cai quản chúng quỷ thần nơi cõi quỷ. Bởi loài người và chúng Ngạ quỷ chung sống với nhau, chỉ khác về chiều không gian. Đại khái thì quản lý mặt địa giới:

 • Nơi cõi người thì con người tổ chức quản lý: Trung ương – Địa phương-Phường-Tổ dân phố… Nên phải bày ra các quan lớn, quan bé, quan huyện, quan xã, phường…
 • Nơi cõi quỷ thì có Quỷ Thần vương, Thổ địa, Hà bá, thành hoàng và chúng quỷ thần…Họ cũng phải tổ chức quản lý theo cấp bậc. Tùy theo quyền năng và đức hạnh mà chư vị Thổ địa cai quản vùng rộng lớn như Tỉnh, huyện, hoặc nhỏ như nội một xóm, một nhà.
  *

Ngài Thổ Địa cai quản chúng quỷ và ngăn ngừa các loại tinh mị, tà thần quấy nhiễu cuộc sống của chúng ta. Bởi thế cho nên khi ta thờ cúng các Ngài, phải hiểu rằng cốt lõi là để báo cái ơn đức ấy. Mà đã là báo ơn thì phải đảm bảo tối thiểu hai việc:

 1. Nơi thờ cúng phải trang nghiêm: Tức Bàn thờ ông Địa hay còn gọi là bàn thờ Thần linh phải được đặt nơi cao ráo, sạch sẽ. Phải thường xuyên lau chùi, vệ sinh và tuyệt đối không được đặt dưới đất.
 2. Thổ địa là bậc Chánh Thần: Khi ta thắp hương lễ Ngài, chỉ nên bày hoa quả và nước sạch. Vàng mã có chút ít cũng được, không thì cũng chẳng sao. Tuyệt đối chớ bày những đồ bất tịnh như: Thuốc lá, rượu, tiền bạc hay thịt cá.
 • 10 Điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết.
 • Cảnh giới trên bước đường học Phật.
 • Cách niệm Phật tại nhà.
 • 10 chuyện Tâm linh có thật.
 • Cách tụng kinh cho người mới mất.
 • Thiện Đạo Đại Sư.
 • Bản nguyện niệm Phật trọng yếu đường tu thời mạt pháp.
Thổ Địa & Bàn Thờ Ông Địa: Sự mê lầm khủng khiếp của chúng ta!
Bạn tuyệt đối chớ đặt Bàn Thờ Ông Địa dưới đất như thế này!

Thổ Địa & Bàn Thờ Ông Địa: Sự Mê Lầm Khủng Khiếp

Từ Nam chí Bắc, khắp cõi Việt Nam ta, từ Đại Công ty quy mô vài ngàn nhân viên cho đến quầy tạp hóa bé xíu ngoài chợ, không nơi nào chẳng đặt Bàn thờ Ông Địa ở dưới đất. Đặt ở dưới đất, người qua người lại, hôi hám, bẩn thỉu; Chó mèo đi qua, người mặc quần đùi, kẻ váy ngắn đi lại…Bất kính thế nào thiết nghĩ chẳng cần bàn thêm làm gì nữa.

Cúng tế tà vạy và bất kính như thế này chỉ có lũ vong quỷ, tà mị đến, chớ làm gì có Chánh Thần nào đến thụ hưởng chứng minh? Lại cái tệ mê tín ăn sâu vào tâm thức nên hiếm người biết rằng: Bàn thờ chỉ là một cánh cổng tâm linh, không phải là nơi chư Thần ngự ở đó. Mà giả sử có ngự ở đó thì vừa hôi hám, bẩn thỉu, vừa bất tịnh như thế…đến cho bạn, bạn cũng chẳng ngồi, đừng nói là bậc Chánh Thần.

Thế gian lầm tưởng Ngài Thổ Địa là Chủ Tài quỷ Vương. Cho nên khi thắp hương đã chẳng tri ân công đức của Ngài lại lầm lạc xin tài lộc đủ thứ. Phải biết rằng Tài Lộc do Chủ Tài quỷ Vương cai quản. Tuy nói là cai quản, nhưng việc sắp xếp tài lộc cho bạn, Ngài cũng phải căn vào nhân quả của bạn mà sắp xếp. Không có chuyện Ngài tùy tiện ban phát, hay do bạn lễ to cầu cúng mà có được đâu nhé.

*

Ví như hôm nay bạn kiếm được 1 tỉ chẳng hạn. Việc ấy là quả do nhân tiền kiếp bạn đã bố thí mà thành. Nay đủ nhân duyên thì Chủ tài quỷ vương sắp xếp để bạn thọ hưởng đó thôi. Việc ấy chẳng liên quan gì đến việc bạn mổ lợn, hay mâm cao cỗ đầy cúng tế cả.

Ngài Thổ Địa cũng không phải là vị ghi chép lại việc thiện ác của chúng ta đâu nhé. Đừng hiểu lầm là Ngài phụ trách việc ấy. Việc ghi chép thiện ác của chúng ta và báo cáo lên Tứ Thiên Vương là hai vị thần: Thần Đồng Danh và thần Đồng Sinh.

 • Thần Đồng Danh thì trắng, là nam, chuyên ghi thiện.
 • Thần Đồng Sinh thì đen, là nữ, chuyên ghi ác.

Bất kỳ khởi tâm động niệm thiện ác nào của chúng ta, các thần đều ghi lại hết. Cho nên tốt nhất chúng ta không nên khởi tâm động niệm cẩu thả, tránh gieo nhân ác. Nếu lỡ tạo ác, thì phải mau hồi đầu, không nên tiếp tục phạm giới luật.

Kinh Vô Lượng Thọ thuyết: Thần minh ghi biết, phạm tội không tha. Phải biết chư thần chuyên ghi những thiện ác chúng ta tạo ra, mỗi tháng có hơn sáu lần họ đến thiên đường và địa ngục để giao nộp sổ thiện ác, chúng ta tùy theo nghiệp thiện ác đã tạo của mình mà đi thọ khổ vui.

Thổ Địa & Bàn Thờ Ông Địa: Sơ Lược về Quỷ Thần

Muốn biết về Thổ Địa bạn phải nắm được sơ lược về chúng quỷ thần. Theo Kinh Trường A Hàm, đức Phật dạy:

“Tất cả nhà cửa nhân dân cư trú, đều có quỷ thần, nơi nào cũng có, tất cả đường hẻm, đại lộ, lò mổ, tiệm buôn, chợ búa, gò nổng… đều có quỷ thần, không chỗ nào trống… Chư quỷ thần thường lấy tên tùy theo chỗ họ gá nương, nương người tên người, nương thôn tên thôn, nương thành tên thành, nương nước tên nước, nương đất tên đất, nương núi tên núi, nương sông tên sông…”

Phật bảo Tỳ kheo: “Tất cả cây cối dù nhỏ như trục xe, đều có quỷ thần tựa vào, chẳng đâu mà không có. Tất cả nam nữ lúc mới sinh, đều có quỷ thần theo hộ. Nếu tới hồi chết thì quỷ thủ hộ kia sẽ nhiếp tinh khí họ, nên họ ắt phải chết.”

Phật bảo Tỳ kheo: “Giả sử có ngoại đạo Phạm chí hỏi: “Hiền giả, nếu tất cả nam nữ lúc mới sinh đều có quỷ thần theo hộ, đến khi họ phải chết thì quỷ thủ hộ sẽ nhiếp tinh khí, nên họ liền chết. Thế thì, đời nay vì cớ nào mà có người bị quỷ thần quấy nhiễu? Và ai không bị quỷ thần quấy nhiễu? ”

*

Thì Tỳ kheo ơi, con hãy đáp như thế này: “Người đời do thường phạm luật, làm nhiều điều trái đạo, sai pháp, tạo mười nghiệp ác, tà kiến điên đảo… Ví như người thế gian đây, dù có trăm, ngàn người… thì chỉ có một vị thần trông coi thôi (giống như bầy dê, dù có trăm ngàn, chỉ cần một người chăn là đủ).

Nhưng đối với người tu, luôn hành trì thiện pháp, thấy biết chân chánh, họ tin và thực hành đủ mười điều thiện… thì những người này dù chỉ cô một người, nhưng lại được tới trăm ngàn thần theo hộ (đây cũng giống như quốc vương, đại thần được trăm ngàn người theo hộ vệ vậy… người hành thiện kia cũng được hưởng giống như thế). Do duyên cớ này, mà người đời có kẻ bị quỷ thần quấy nhiễu, có người lại không hề bị… là nhờ có thiện thần hộ!”

Xem qua đoạn kinh Phật giải thích này rồi thì ta có thể thấu triệt “mối quan hệ giữa quỷ thần, nhân loại, sơn hà đại địa và cây cối hoa cỏ… trong thiên nhiên”. Cũng giải thích rõ vì sao người ác hay bị quỷ thần quấy rối, người thiện thường được quỷ thần hộ vệ, không để bị hại.

Thần Thổ Địa: Ông là ai

Thổ địa được tôn là “Phúc đức chánh thần”, danh xưng này kết hợp bằng bốn từ, chẳng dễ dàng có hay tùy tiện tôn đại. Phần đông những người kém hiểu biết còn lầm Thổ địa với Thần tài, nhưng thực sự không phải thế.

Là Thần Thổ địa thì phải hội đủ bốn điều:

 1. Phải có đủ phúc báu.
 2. Phải có đức hạnh.
 3. Phải thuộc chánh đạo (không tà).
 4. Phải là Yếu thần (tức là vị thần rất quan trọng, không thể xem thường).

Trong kinh Địa Tạng phẩm mười từng nhắc và xác nhận: Nếu người nào ăn chay, tu tốt… thì thần Thổ địa rất hoan hỉ, luôn hộ vệ trú xứ đó hạnh phúc bình an.

Bạn không nên cho rằng mình quy y rồi, thì thành bậc chánh tâm, có phúc báu đức hạnh tốt, cao hơn và vượt xa tất cả. Xin bạn hãy nhớ câu này: “Đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khâm!”.

Bạn phải có đủ đức hạnh tốt, thì quỷ thần mới khâm phục. Nếu đức hạnh thiếu, quỷ thần sẽ khinh chê bạn. Mà quỷ thần dù là hạng thấp nhất đi nữa, họ cũng có ngũ thông, còn chúng ta thì chẳng có thông nào. Điều mà chúng ta cần có là đức hạnh và lòng khiêm cung. Nếu ta tu mà có tâm cao ngạo, khinh rẻ quỷ thần hay bất cứ chúng sinh nào, thì chẳng xứng đáng là kẻ học Phật chân chính.

*

Đại sư Thánh Nghiêm từng kể câu chuyện:

Khi ngài và đệ tử ở Pháp Cổ Sơn, lúc đi trên đường có ngang qua một miếu Thổ địa nọ. Ngài bèn bước vào xá lễ. Vị đệ tử thấy vậy hết sức bất bình, nói liền:

– Thưa sư phụ, đây đều thuộc phe đảng của Diêm la vương, chẳng nên dây dưa. Chúng ta là người học Phật sao có thể xá lễ quỷ thần kia chứ?

Ngài Thánh Nghiêm đáp:

– Người học Phật đối với tất cả chúng sinh cần phải có tâm khiêm cung. Ta lễ kính là vì ông Thổ địa đây cũng là bậc đức cao hạnh quý, hộ trì một phương.

Nói xong hai người lại tiếp tục đi, nhưng chuyện xảy ra sau đó rất lạ: Khi họ đi qua một thửa ruộng, thì anh đệ tử không cẩn thận bị té nhào xuống, hạ thể dính đầy bùn, lại bị lún càng lúc càng sâu, không thể nào thoát ra được. Ngài Thánh Nghiêm lập tức hiểu ngay, mỉm cười bảo đệ tử:

– Con hãy mau mau hướng về ông Thổ địa sám hối, nói: Là Đại thần chẳng nên chấp nhất lỗi người nhỏ mà chi.

Đệ tử làm y lời, thì chân liền bước lên được.

Chuyện này là có thực! Phải biết vị được làm Thổ địa không phải là chuyện dễ, ít nhất lúc còn sinh tiền, đã tạo rất nhiều phúc thiện, đức hạnh cao, làm lợi cho một cõi bá tính. Thế nên sau khi chết rồi, căn cứ vào phúc đức, phẩm hạnh sâu dày… mới có thể làm thần Thổ địa. Vì vậy bạn không nên xem thường công đức của Thổ địa, Thần Thổ địa cũng hộ pháp.

*

Thí như bạn đến một địa phương nọ, tại địa phương này: Của người thì người quản, của quỷ thần thì quỷ thần quản. Mà cai quản chư quỷ thần đây, một số là Thần hoàng, Thổ địa… Bạn nghĩ xem, nếu như chúng sinh cõi quỷ không ai quản, chẳng phải chúng sẽ làm loạn lên cả hay sao? Trong chùa có thờ cúng Già Lam Bồ tát, hằng ngày đều tán tụng. Vị này cũng giữ việc quản lý quỷ thần, hộ trì an ninh cho các ngôi tự viện.

Là người học Phật, đối với mọi người cần có tâm khiêm cung lễ độ. Huống nữa là đối với vị Phúc đức chánh thần? Về điểm này bạn phải nhớ cho kỹ, không nên nghĩ rằng: Ta quy y rồi, thì xem thường tất cả.

Đã quy y rồi, nếu nhìn thấy ông Thổ địa thì vẫn nên xá chào. Việc này để tỏ lòng cảm tạ ngài đã hộ trì địa phương, khiến phong điều vũ thuận. Cần nên cảm ân và học tập theo gương tốt của Thổ địa, vì ông đã làm việc phúc thiện cho bá tính cả một vùng.

Hành xử khiêm cung lễ độ như vậy mới là tô bồi thêm phúc đức cho mình. Điểm này rất quan trọng, không nên quên.

*

Quy y Tam bảo: Là quy hướng, nương về Tam bảo; còn cung kính đối với Thổ địa, là cảm ân ông. Phải biết chuyện xá lễ tuyệt đối không thể thay thế cho quy y. Đó không phải là quy y ông.

Sống phải biết cung kính và cảm ân, đây chính là phẩm đức và nhân cách cần có của con người. Chúng ta không nên kiêu căng khinh mạn, vì cống cao ngã mạn là điều đại kỵ đối với người học Phật.

Mỗi vị Phật đều có danh hiệu biểu trưng như: Phật là Vạn đức trang nghiêm; Bồ tát Quan Âm là Từ bi; Bồ tát Địa Tạng là Hiếu thuận; ngài Văn Thù là Trí tuệ; thần Già lam là Trung nghĩa, còn Thổ địa thì là phúc đức chánh thần vì ông có phúc báu lẫn đức hạnh.

Chúng ta xá chào Thổ địa, không phải để cầu xin chi, mà chỉ là muốn làm giống như ông, học hạnh phụng hiến; là ta muốn biểu lộ lòng cảm ân, tri ân ông mà thôi.

Thế nên, mọi người phải khéo tu và quan tâm bảo vệ chánh pháp, Đạo tràng. Quý vị hành trì kinh Địa Tạng, thì nên cung kính cảm tạ Thần hoàng, Thổ địa, đó là thể hiện lòng tri ân.

( Thần Thổ Địa & Bàn Thờ Ông Địa – Theo Báo Ứng Hiện Đời)

Tuệ Tâm 2021.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Trí Huệ là gì

8 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog