Lai lịch của Lương Hoàng Bảo Sám
Pháp Giới 5 tháng trước

Lai lịch của Lương Hoàng Bảo Sám

Lương Hoàng Bảo Sám là cuốn sám văn bắt nguồn từ thời vua Lương Võ Đế (463 – 549). Đây là bộ sám văn có công năng diệt tội tiêu nghiệp cực mạnh. Tuy vậy ít người biết đến gốc tích của sám văn và cách thức trì tụng. Đa phần mọi người không thâm nhập sám văn mà chỉ lạy cầu tiêu nghiệp nên khó được cảm ứng.

  • Cách sám hối tại nhà.
  • Âm đức là gì.
  • Cách thay đổi vận mệnh.
  • Chuyện tâm linh có thật.
  • Chuyện nhân quả báo ứng.

Ngài Quả Khanh bảo: “Do mấy năm gần đây tôi nghe nhiều bạn đồng tu kể rằng: Tuy họ có bái mấy bộ Lương Hoàng Sám, nhưng không hưởng được lợi ích. Vì đa số không hiểu ý tứ trong kinh văn, cứ cho rằng: “Chỉ cần lễ bái là được công đức, có thể diệt tội”. Tôi cảm thấy quan niệm như vậy là quá sai! Bởi khi bái sám bạn cần hiểu rõ câu văn, thâm nhập ý nghĩa trong đó mới là đúng pháp.

Lai lịch của Lương Hoàng Bảo Sám
Lương Hoàng Bảo Sám

Nguyên nhân có Lương Hoàng Bảo Sám

Do Hoàng hậu Hy Thị là vợ vua Lương Võ Đế, lòng nhiều tật đố, kinh khi Tam Bảo. Tính tình của bà dữ như độc xà, thấy vua Lương Võ Đế ưa học Phật tu hành nên bà rất ghét. Bà từng xé kinh “Diệu Pháp Liên Hoa”, luôn tìm cách phá hoại giới hạnh thanh tịnh các tu sĩ. Hoặc bà hay ác khẩu cuồng ngôn, hủy thanh quy Phật. Do bà sống không biết tích phúc, chẳng tin báo ứng nhân quả. Bởi hàng ngày tạo ác nghiệp đầy rẫy, vì vậy mà yểu mệnh, mới ba mươi tuổi đã lìa đời.

Bà chết rồi bị đọa làm mãng xà, chịu đói khát, thân luôn bị côn trùng rúc rỉa đau đớn, chẳng lúc nào được an. Bà bèn báo tin cho vua Lương Võ Đế hay, cầu ông cứu mình. Vua vội bái hỏi Hòa Thượng Chí Công:

– Hy Thị do đâu bị đọa làm mãng xà?

Chí Công đáp:

– Do bà sống bất kính Tam bảo, tật đố lục cung, chẳng chịu tạo thêm phúc mà chỉ biết tận hưởng. Bà cứ tưởng vương cung là thiên đường, không tin nhân quả, chẳng sợ báo ứng. Do gây ra quá nhiều nghiệp ác nên chịu quả báo như vậy.

Vua hỏi:

– Làm sao để siêu độ bà?

Chí Công đáp:

– Nếu muốn siêu độ, bệ hạ cần thiết trai phạn thỉnh cao tăng cúng dường. Lại phải lập Đại đàn tràng sám hối tuyên dương Phật pháp. Ngài cần nghiên cứu kinh tạng, đích thân lễ bái, tụng niệm sám hối.

Lương Hoàng Bảo Sám được biên soạn

Vua làm theo lời dạy và thỉnh ngài Chí Công soạn ra áng văn sám hối này. Sau đó chúng tăng lập đàn tràng lễ sám, cầu cho Hy Thị. Khi bộ “Lương Hoàng Sám” vừa tụng xong, thì thấy một vị trời dung nhan xinh đẹp bảo vua Lương rằng:

– Tôi nhờ Phật lực nên thoát kiếp mãng xà, được sinh thiên, nên nay đến lễ tạ ân.

Qua câu chuyện đó, đủ biết bản sám này có thể khiến ác tiêu lành đến, tội diệt phúc sinh. Do lúc Ngài Chí Công biên soạn, đã được Bồ Tát Di Lặc ứng mộng ban tên là: “Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp”. Lại bắt nguồn từ vua Lương Võ Đế, nên gọi sám này là “Lương Hoàng Bảo Sám”.

Lúc bái sám, có Sự hướng dẫn đại chúng hành theo, ý nghĩa sám là: Dùng hình thức này giúp mọi người đồng tu, hằng giữ chính niệm. Giờ giờ khắc khắc luôn phản tỉnh kiểm soát bản thân. Nhờ chí thành sám hối, dẹp trừ chướng ngại mà được thanh lương.

Bộ “Lương Hoàng Bảo Sám” này sau khi siêu độ được hoàng hậu Hy Thị thu được kết quả vi diệu. Trải qua nhiều đời, sám vẫn tiếp tục phát huy uy lực, chiêu nhiều cảm ứng thần kỳ. Do vậy mà được tôn là Bảo Sám.

Bắt nguồn từ chữ “Sám”, bởi nếu không chân chính sám hối thì không là “Đạo Tràng Từ Bi”. Cũng không thể gọi là “Bảo” vậy. Vì vậy “Lương Hoàng Bảo Sám” chứa ân huệ vạn ngàn, đức trùm thiên thu”. Công đức sám hối, tán thán không thể kể xiết được. 

Lạy Lương Hoàng Bảo Sám để sám hối tại nhà

Ngài Quả Khanh bảo: “Theo giáo lý Phật, pháp sám hối giúp tiêu trừ nghiệp chướng rất mạnh, là diệu pháp giải thoát sinh tử. Trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt có nói: “Nếu người tạo trọng tội, biết ăn năn tự trách. Biết tha thiết sám hối nguyện chẳng phạm lại, có thể bạt trừ các nghiệp tội căn bản”. Còn kinh Kim Quang Minh nói: “Ngàn kiếp tạo ra vô biên tội nghiệp, một phen sám hối liền được thanh tịnh”.

Phật đối với pháp môn sám hối luôn khai thị, hướng dẫn chúng ta cách tu hành thiết thực. Lương Hoàng Bảo Sám là đại diện cho pháp sám hối thù thắng trong Phật môn.

Cuối năm 1994, tôi và Quả Lâm ở tại Thánh Tự Mỹ Quốc, tham gia pháp hội lạy Lương Hoàng Sám. Lúc đó tôi xúc động vô cùng, khi nghe lời văn sám kể ra đầy đủ các tội. Chữ chữ câu câu giống như roi cảnh tỉnh quất vào tâm, khiến tôi bừng tỉnh cơn mê. Tôi bắt đầu nhận ra mình đã tạo vô lượng tội, đồng thời cũng mừng vì cuối cùng trong cuộc đời này mình đã hữu phúc được gặp Phật pháp. Vì thế nên tôi luôn thành tâm sám hối túc nghiệp như núi cao của mình.

*

Sau khi về nước không lâu, tôi tiếp tục lạy Lương Hoàng Sám tại nhà. Âm thanh Phật hiệu bỗng trầm, du dương, ngày ngày sung mãn nơi tiểu Phật đường nhà tôi. Lúc này tôi như mê như say, quên hết tất cả, toàn thân tâm dung nhập vào sám văn và Phật hiệu. Có lúc người nhà cũng tháp tùng lễ bái theo, việc lễ sám khiến cho toàn gia cảm thấy pháp hỉ sung mãn, nghiệp tiêu huệ tăng.

Do mấy năm gần đây tôi nghe nhiều bạn đồng tu kể rằng: Tuy họ có bái mấy bộ Lương Hoàng Sám, nhưng không hưởng được lợi ích. Bởi vì đa số không hiểu ý tứ trong kinh văn, cứ cho rằng: “Chỉ cần lễ bái là được công đức, có thể diệt tội”. Tôi cảm thấy quan niệm như vậy là quá sai! Bởi khi bái sám bạn cần hiểu rõ câu văn, thâm nhập ý nghĩa trong đó mới là đúng pháp. Vì vậy tôi nảy ý đem những điều tâm đắc trong lúc mình từng lễ sám, viết hết ra để chia sẻ. Hy vọng bạn đồng tu xem xong, thu được nhiều lợi ích, cũng mong có thể giúp cho hàng sơ học tham khảo.”

(Lai lịch của Lương Hoàng Bảo Sám – Theo Nhân quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám)

Tuệ Tâm 2021.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   La Hầu La Tôn Giả – Con trai của đức Phật

11 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog