Pháp Giới 5 tháng trước

Kinh Năm Sự Bố Thí Lớn

Kinh Năm Sự Bố Thí Lớn

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với các vị Bhikṣu [bíc su] ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức.

Phật bảo các vị Bhikṣu rằng:

“Có năm loại bố thí lớn. Ta nay sẽ thuyết giảng cho các ông. Những gì là năm?

Đó là:

1. không sát sanh
2. không trộm cắp
3. không tà dâm
4. không nói dối
5. không uống rượu

Vì sao không sát sanh là một sự bố thí lớn?

Bởi không sát sanh có thể ban điều không sợ hãi cho vô lượng hữu tình. Vì không có điều sợ hãi, nên sẽ không có oán thù, không có căm ghét, và không có tổn hại. Do vô lượng hữu tình kia không có điều sợ hãi, không có oán thù, không có căm ghét, không có tổn hại, và cho đến được an ổn vui sướng ở trên trời hay chốn nhân gian, cho nên không sát sanh là một sự bố thí lớn.

Còn về không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và không uống rượu thì cũng lại như thế.

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

Xem Thêm:   Kinh Kim Cang Trí Độ

7 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog