Chú Đại bi nhiệm mầu
Pháp Giới 7 tháng trước

Chú Đại bi nhiệm mầu

Chú Đại Bi nhiệm mầu vô cùng! Hòa thượng Tuyên Hóa dạy: “Khi quý vị niệm thần chú Đại Bi thì trời đất đều chấn động, cả pháp giới rung chuyển. Trên thông cả cõi trời, dưới thấu khắp các cõi địa ngục. Khắp cả mọi pháp giới trời người đều tán dương công đức”.

  • Cách thay đổi vận mệnh.
  • Chú Đại Bi linh cảm ứng.
  • 10 chuyện Tâm linh có thật.
  • 10 chuyện nhân quả báo ứng có thật.

Sự nhiệm mầu của chú Đại Bi là không thể nghĩ bàn. Năng lực của Thần chú có thể chữa lành mọi bệnh tật thế gian. Bất kể là bị bệnh gì, nếu trì tụng Chú Đại Bi  thì mọi khổ được tiêu trừ. Ngài Tuyên Hóa kể:

Chú Đại bi nhiệm mầu
Chú đại bi nhiệm mầu

Chú Đại Bi nhiệm mầu

Hòa Thượng Tuyên Hóa kể: Tôi đến Đông Tỉnh Tử thì phải đi bằng xe. Tại sao tôi thường đến Đông Tỉnh Tử? Vì ông họ Quách có cô con gái muốn xuất gia tu hành, nhưng không tìm được Sư Phụ. Tôi giới thiệu cô đến hội Đạo Đức học đạo căn bản làm người. Bởi có cơ duyên nên mùa Thu năm đó, tôi lại đến Đông Tỉnh Tử gặp vị đệ tử quy y tôi.

Lý Thắng Tỉ làm thôn trưởng ở đó. Một ngày nọ hai vợ chồng ông gây lộn, bà vợ nóng giận bèn uống một chén nước tro để tự tử. Ở phương Bắc, nếu bỏ chút nước tro vào sữa đậu nành tức có thể làm đậu hủ. Nếu chúng ta dùng một chút nước này trong thức ăn thì không sao, nhưng nếu dùng nhiều là có thể bị độc chết. Vì vậy khi uống xong bà ta sôi bọt mép, mắt không thấy gì, cũng không thể nói chuyện. Con trai bà nghe nói tôi ở Đông Tỉnh Tử bèn tìm đến tôi.

*

Chú quỳ dưới đất bên cái kháng cầu thỉnh tôi cứu mẹ chú. Lúc đó tôi không đáp lời, cũng không để ý đến chú. Qua 20 phút sau, chú vẫn còn quỳ ở đó. Vốn là nếu uống nước độc này mà qua 20 phút thì không cách gì cứu được. Thấy chú này rất thành tâm, tôi bèn nhận lời đến nhà chú.

Đến nơi tôi tụng trì chú Đại Bi. Trì tụng khoảng 5 phút gia trì cho mẹ chú, bà liền ói ra hết các nước tro đã uống mà không hề gì. Đây là một chứng minh cụ thể về sự nhiệm mầu của chú Đại Bi. Sau khi tận mắt nhìn thấy sự nhiệm mầu của chú Đại Bi, rất nhiều người trong thôn phát tâm trì tụng.

Chú Đại Bi uy cảm thiên địa

Tụng chú Đại Bi là nương sức mạnh của chú làm tiêu tội nghiệp. Quỷ thần Thiên nhân nghe rồi lập tức cũng tiêu định nghiệp của họ. Tụng chú ắt có thể khiến chúng sinh minh lý, biết hối lỗi, vĩnh viễn dứt vô minh. Người tu hành chân chính tụng kinh, sẽ khiến Thiên nhân nghe được tăng thọ, quỷ thần sớm ra khỏi ác đạo chuyển sinh vào cõi lành. Ngài Quả Khanh kể:

Có một thanh niên tên Tiểu Phí, sau khi tôi khuyên y dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, tập tĩnh tọa rồi. Chưa đầy mấy ngày y đã đạt được một số năng lực vi diệu. Một hôm y đến nhà tôi chất vấn:

– Ngài nói chú Đại Bi nhiệm mầu, tụng Chú Đại Bi uy cảm thiên địa hả? Sáng nào tôi cũng đều tụng mười biến Chú Đại Bi, song chẳng thấy hiện tướng lành gì ráo. Chỉ thấy quỷ thần qua đường ngó tôi nửa mắt mà thôi, việc này là sao vậy?

*

Lúc đó Quả Đạt, con trai tôi, 15 tuổi cũng đang ở đó. Thế là tôi bảo cả hai:

– Bây giờ tôi tụng Chú Đại Bi, Tiểu Phí thì lo nhìn cảm ứng trên trời, còn Quả Đạt thì theo dõi cảm ứng nơi địa ngục nhé!

Căn dặn xong tôi liền ngồi khoanh chân, gõ mỏ chuông bắt đầu tụng Chú Đại Bi. Tôi tụng chưa được mấy câu, thì chợt nghe tiếng Tiểu Phí khóc nức nở bên tai. Sau khi tụng xong, tôi hỏi y:

– Vì sao mà khóc vậy?

Y đáp:

– Ngài vừa gõ chuông, thì tôi thấy có rất nhiều Thiên nhân, quỷ thần tụ hội. Ngài vừa đọc chú lên thì có rất nhiều thiên chúng đồng quỳ xuống chắp tay nghe. Còn có hai con rồng đang bay cũng đáp xuống, nằm trên đất lắng nghe. Ngài tụng xong rồi thì tất cả đều hành lễ mà đi, tôi chấn động quá nên bật khóc.

*

Quả đạt thì kể trong lúc tôi tụng chú, nơi địa ngục liền đình chỉ tất cả hình phạt trị tội. Toàn bộ kẻ thọ hình đều quỳ tại đó chắp tay hướng lên nghe Chú Đại Bi. Tụng chú xong, thì nơi địa ngục bắt đầu hành hình lại, nhưng mức độ giảm đi. Người thọ hình chịu thống khổ cũng nhẹ hơn. Nghe họ kể tự nhiên tâm tư tôi cao hứng, thế là tôi bảo Tiểu Phí:

– Giữ giới chẳng phải chỉ là không sát sinh, không ăn thịt mà còn phải: Không làm các điều ác, siêng làm các điều lành. Thành thật sám hối các tội nghiệp đã tạo trong quá khứ nữa. Hễ bạn càng tinh tấn thì âm thanh tụng chú biến chuyển càng vang xa, chúng sinh đến nghe càng đông! Tụng kinh trì chú là như vậy đó! Hễ ai không làm các điều ác, luôn làm các điều lành, thì khi tụng kinh trì chú sẽ chiêu cảm vô lượng công đức. Nếu người tham sân si nặng hoặc không giữ giới mà tụng kinh trì chú thì chẳng đạt được kết quả tốt.

Lúc đó tôi mới trì giới, thời gian bỏ mặn ăn chay chưa được lâu, cho nên chỉ tụ tập được nhiều thiên nhân, quỷ thần đến nghe. Nếu như tôi tu hành tốt, ắt sẽ có vô lượng chúng sinh đến nghe. Hơn nữa trong lúc tụng kinh chú, tâm phải định tĩnh chuyên nhất, nếu không sẽ khó đạt kết quả tuyệt đối.

Cảm ứng chư Thiên rải hoa cúng dường

Hòa thượng Tuyên Hóa kể.

Mỗi ngày tôi thường cùng với hơn 20 đệ tử quy y niệm chú Đại Bi. Mỗi lần niệm là chúng tôi quỳ niệm đến hai giờ đồng hồ. Trong nhà vốn không có bông hoa nào, nhưng khi chúng tôi trì chú Đại Bi khoảng hơn 200 biến là có hương thơm ngào ngạt khắp nhà. Loại hương này tuyệt không có ở nhân gian, xưa nay chúng tôi chưa bao giờ ngửi được mùi hương như vậy. 

Một chú đệ tử vừa trì chú Đại Bi vừa hít ngửi mùi hương thơm. Càng thơm chừng nào, chú ta càng hít dữ chừng nấy: “A! Thơm quá! – A! Thiệt là thơm quá!” Tôi nói: “Chú làm cái gì vậy hả?” “Thơm quá đi thôi!” Tôi nói: “Chú hãy chuyên tâm trì chú Đại Bi đi, chớ có chạy theo mùi hương như vậy.”

Về sau các đệ tử của tôi đều được một số cảm ứng, cũng đều khai mở trí huệ và tâm lượng cũng lớn rộng. Sau đó, tôi muốn đem các chú trẻ này tới đây, nhưng rất tiếc là các chú không thể đi xa nhà. Sau này các chú đều bị mất trí huệ và tất cả các sự diệu dụng khác đã có. Hiện tại các chú cũng giống như những người bình thường khác mà thôi!

Hồ ly và mụn ghẻ mặt người

Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy: “Các vị phải học gấp chú Đại Bi, mỗi người đều nên học chú Đại Bi, vì sau này có dịp dùng tới. Trong tương lai nếu nơi mình ở có vấn đề gì. Hoặc gặp yêu ma quỷ quái gì, ngay lúc nguy cấp đó các vị đều nên niệm chú Đại Bi. Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ bảo hộ cho các vị, tiêu tai miễn nạn!”, Ngài kể:

Vào năm 1945, tại Thừa Thiên Tự, Tô Châu, Trung Quốc có vị Hòa Thượng trụ trì nhưng lại tin theo ngoại đạo, thờ cúng Hồ Tiên, cho nên Hồ Tiên ra vào chùa tự do. Người và Hồ Ly sống hài hòa với nhau. Hòa Thượng Thủ tọa Đại Minh đã từng triều bái tứ đại danh sơn, là vị rất có đức hạnh.

Khi Hòa Thượng nhập thất duyệt đọc Đại Tạng Kinh, Hồ Ly cũng tới chỗ nhập thất của Ngài mà đồng tu. Lúc Hòa Thượng xem kinh thì nó nằm ngủ trên tấm nệm lễ Phật của Ngài. Khi Ngài muốn lễ Phật thì Ngài bảo nó: “Ta muốn lạy Phật đó! Ngươi tránh ra coi!” thì nó ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng. Đợi khi Thủ Tọa lạy Phật xong, nó quay trở về ngủ trên đệm đó. Ngày nào cũng vậy trải qua một thời gian dài, hai bên trở thành đôi bạn đạo.

*

Một ngày kia, Hòa Thượng Thủ Tọa hơi bực dọc nên lúc lạy Phật nói xẵng với Hồ Ly: “Nếu ngươi không tránh ra, ta đánh ngươi chết bây giờ!” Hồ Ly trừng mắt nhìn không nhúc nhích, xong nhắm mắt lại, giả vờ ngủ mê. Nó nghĩ, Thầy là người xuất gia có tâm từ bi, mở cửa phương tiện, cho nên nó làm biếng không đi.

Bấy giờ Thủ Tọa nóng giận nói: “Ngươi có lý nào là khách mà muốn lấn át cả chủ hả! Ta đánh chết ngươi đây!” Thủ Tọa vừa nói vừa lấy cây hù dọa nó, nhưng Hồ Ly vẫn ngủ lì trên đệm. Thủ Tọa trong phút nóng nảy lỡ xán cây xuống làm vỡ đầu Hồ Ly. Thế là phạm giới sát nên trong tâm rất hối hận không biết phải làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, hốt nhiên Thủ Tọa nhớ ra có người nói: Nếu đánh chết Hồ Ly nên lấy thịt nó cho người khác ăn tức sẽ tiêu nghiệp sát. Vì thế, Thủ Tọa vội lột da nó rồi biếu xác nó cho người và nghĩ rằng, thế là xong việc.

*

Bảy ngày sau, trong thiền định Thủ Tọa hốt nhiên nghe tiếng của Hồ Ly nói: “Tôi đã đến Diêm Vương thưa Thầy, bắt Thầy phải bồi thường sanh mạng cho tôi.” Nghe xong Thủ Tọa hết sức kinh hãi, bắt đầu niệm chú Đại Bi. Bởi có thần lực của chú Đại Bi gia hộ, nên Hồ Ly không đến gần Thủ Tọa được. Hồ Ly bèn chiêu tập một số âm binh tử trận Nhật Bổn bắn pháo đạn vào Thủ Tọa, nhưng bắn nhiều ngày cũng không trúng. Tại vì sao? Vì Thủ Tọa đã tập trung tư tưởng tụng Chú Đại Bi, không rời chỗ ngồi, cho nên pháo đạn chỉ rơi hai bên trái phải của Ngài mà thôi!

Trải qua nhiều ngày, Thủ Tọa không ăn không uống, ngay phút chốc sức cùng lực tận, tinh thần hoảng hốt đó. Đầu gối Thủ Tọa không may bị trúng đạn và âm binh Nhật Bổn lập tức phân tán. Thấy chúng rút lui Thủ Tọa rất đắc ý, tưởng là sau này sẽ được bình yên vô sự. Ai ngờ vừa mới khởi vọng tưởng này, lập tức cảm thấy đau nhói ở chỗ bị trúng đạn. Ông cúi xuống nhìn thì thấy đầu gối mình bỗng sanh mụt ghẻ mặt người: Có miệng có răng, vừa sưng vừa đau. Thủ Tọa trị liệu thuốc men gì cũng vô hiệu quả.

*

Có người bày rằng: “Nếu đắp thịt lên mụt ghẻ mặt người thì sẽ bớt đau nhức.” Thủ Tọa thử xem, quả nhiên có hiệu nghiệm. Nhưng đến lúc mụt ghẻ mặt người ăn hết thịt rồi, nó lại hành nhức nhối trở lại. Cứ vậy mà Thủ Tọa bị mụt ghẻ mặt người hành hạ, khổ không kể xiết.

Qua nhiều ngày thống khổ, Thủ Tọa giác ngộ rằng: Chỉ khi nào tiêu trừ được nghiệp chướng mới miễn trừ được sự đau khổ. Do đó Ngài chân thật tu hành, không còn so đo tới sự đau nhức nữa. Ngài nhẫn chịu trăm phần khổ sở, nhất tâm lạy Phật sám hối nghiệp sát.

Qua 3 năm sau, vết thương của Thủ Tọa mới lành. Do đây, chúng ta mới biết rằng, nghiệp báo sát sanh là lợi hại nhất. Các vị nhớ đừng sát sanh mà làm nhiều công đức phóng sanh.

Chú Đại Bi phá ma chướng

Tổ Thiền Tâm kể.

Có một nữ Phật tử, tánh tình rất tốt, song thường lâm cảnh ngoại ma quấy nhiễu. Một độ nọ, trong lúc đang tu, cô bị ma ngoại đạo vây khổn, và nghe tiếng nói: “Ông cha mi đều là người tu theo phái Ngũ Hành của chúng ta, sao mi không trở về gốc cũ, lại đi theo đạo Phật?” Cô kinh hãi chí tâm niệm Phật. Mỗi câu niệm Phật thấy có một làn ánh sáng phát ra che phủ thân mình, bọn ma không làm chi được. Chúng tức giận bảo: “Mi đừng cậy có phép Phật mà tự đắc tự kiêu. Sẽ có người trưởng thượng của chúng ta đến đây cho mi biết thủ đoạn!” Nói xong, chúng liền rút lui.

Khi ấy cô bỗng nghe tiếng một vị thiện thần bảo: “Bọn chúng ganh hờn vì cô quy y Tam Bảo, không theo đạo ông cha mà thờ cúng chúng nó. Ngay bây giờ cả hai tay cô nên kiết ấn Kim Cang quyền, bấm ngón tay cái vào lóng gốc ngón áp út và nắm chặt lại. Cứ giữ y như thế rồi thành tâm trì chú hoặc niệm Phật mãi. Giây lát sẽ có người lớn của bọn chúng đến đây, dùng phép ngũ lôi đánh và bắt hồn cô. Vây cánh chúng rất đông, tôi chỉ giúp đỡ phần nào thôi, bởi cô thế không làm sao xua đuổi bọn nó nổi. Sức của cô cũng chỉ có hạn, sợ e lâu ngày chẳng kham chống trả. Tốt hơn nên vào chùa tu mới tránh khỏi nạn.”

*

Cô liền y theo lời dặn, nắm tay lại kiết ấn và trì chú Đại Bi. Giây lát bỗng nghe tiếng ồn ào đông đảo. Rồi có một làn chớp từ trên đánh xuống nặng nề như búa bổ, nóng rát rêm nhứt cả đầu. Cô liền buông bỏ tất cả ý niệm, liều mạng chí tâm trì chú, không còn biết cảnh giới bên ngoài ra sao. Chú Đại Bi nhiệm mầu vô cùng nên ma quỷ không cách chi quấy được. Giây lâu nghe xung quanh lặng lẽ, thân tâm trở lại trong trạng thái yên ổn bình thường. Sau đó cô nương vào chùa. Nhưng vì còn bà thân già hay đau yếu không ai săn sóc, nên bắt buộc phải về nhà lo phần sanh kế để phụng dưỡng.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Yêu tinh là gì

5 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog