Thần Chú chữa chứng Trẻ khóc đêm
Pháp Giới 6 tháng trước

Thần Chú chữa chứng Trẻ khóc đêm

“Phật pháp có cách nào đặc trị chữa chứng trẻ khóc đêm hay không?” Mấy năm nay tôi vẫn đau đáu với câu hỏi này của rất nhiều bạn đọc. Tôi biết đa phần trẻ khóc đêm đều do yếu tố tâm linh chi phối tác động. Nói thẳng ra: 100% trẻ quấy khóc ban đêm đều là do ma quỷ quấy phá, chọc ghẹo. Chỉ là, ngoài khuyên cha mẹ làm lành lánh ác và niệm Phật ra, tôi chưa từng đọc được cuốn kinh sách nào đức Phật dạy về điều này. Duyên may hôm nay đọc Pháp Uyển Châu Lâm, thấy có bản kinh nói chi tiết về chuyện này nên vội vã chép vào đây.

Nguyện bạn đọc hữu duyên khắp thế gian, dù bạn có tin Phật hay không, dù nhà bạn có trẻ hay không cũng xin truyền bá bản kinh này. Để trẻ thơ khắp thế gian đều được che chở bảo vệ; để con thơ được an lành khôn lớn; để bậc làm cha mẹ bớt đi phần cực nhọc. Và hơn hết để thế gian không còn bậc cha mẹ nào vì thương con mà phải cậy nhờ nơi đám cúng bái bất lương, bày ra trò cúng bái lường gạt người lương thiện.

*

May mắn hơn, tôi cũng thấy có Thần Chú đặc trị, dành cho sản phụ sinh con. Nếu ai sắp sinh con, hoặc con cháu mình sắp sinh con, xin hãy đọc phần cuối bài, hoặc dặn người thân lưu lại, phòng khi bị chứng băng huyết còn giữ lại được mạng. Nguyện khắp thế gian không còn sản phụ nào vì sanh con mà bị băng huyết tổn mạng. Nam mô A Di Đà Phật!!!

 • Cách giúp đỡ những người bị Ma nhập.
 • Cách đi lễ Chùa đúng pháp.
 • Lệ quỷ là quỷ gì.
 • Quỷ hấp tinh là gì.
 • Quả báo tội ngoài tình.
 • Sự thật về hạn Tam Tai
 • Cách trị bóng đè linh nghiệm nhất.
Thần Chú chữa chứng Trẻ khóc đêm
Phương thuốc đặc trị chữa chứng Trẻ khóc đêm

Nguyên nhân Tâm linh khiến Trẻ khóc đêm: 15 loại ác quỷ

Theo Kinh Đà-la-ni tạp tập – Ngài Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi thời Hậu Ngụy dịch: “Lúc bấy giờ Như lai mới thành Chánh Giác, có một Đại Phạm Thiên Vương, đi đến nơi Phật cung kính lạy sát chân Phật, mà nói bài kệ như vầy:

Nam môn Phật đà da tôn quý

Nam mô Đạt Ma-gia tôn quý

Nam mô Tăng già da tôn quý

Con cúi đầu lạy Phật Thế tôn

Đại Pháp Vương soi chiếu thế gian

Quyết định ở cõi Diêm-phù-đề

Lúc ban đầu tuyên thuyết thần chú

Pháp cam lồ thanh tịnh thù thắng

Và đảnh lễ Tăng già vô trước

Đã lễ lạy sát chân Mâu Ni

Ngay lập tức thuyết kệ nói rằng:

Thế tôn và các Đức Như lai,

Thanh Văn cùng với Bích-chi-Phật

Các Tiên – Vương bảo vệ thế gian,

Đại lực sĩ – Trời – rồng – thần thánh

Các chúng thuộc đẳng cấp như vậy

Đều sinh ra từ trong loài người

Có các loài Dạ xoa – La sát

Thường thích ăn nuốt thai con người,

Chẳng phải cảnh giới của Nhân Vương,

Sức mạnh vốn không chế ngự được,

Luôn luôn khiến người không có con,

Làm tổn thương ở tại bào thai,

Lúc nam nữ giao hợp với nhau,

Khiến cho ý họ bị mê loạn,

Mang thai không thể nào thành tựu,

Hoặc là Ca-la-hay An phù,

Không có con vì làm hại thai,

Đến lúc sinh làm mất mạng sống,

Đều là do các ác quỷ này,

Bị loài ấy làm cho tổn hại,

Nay con nói về tên gọi ấy,

Nguyện Đức Phật cho phép con nói.

*

Thứ nhất tên là Di Thù Ca, thứ hai tên là Di Già Vương, thứ ba tên là Khiên Đà, thứ tư tên là A Ba Tất Ma La, thứ năm tên là Mâu Trí Ca, thứ sáu tên là Ma Trí Ca, thứ bảy tên là Xà Di Ca, thứ tám tên là Ca di Ni, thứ chín tên là Lê Bà Để, thứ mười tên là Phú Đa Na, thứ mười một tên là Man Đa-nan Đề, thứ mười hai tên là Xá Cứu Ni, thứ mười ba tên là Kiện Tra Ba Ni, thứ mười bốn tên là Mục Khư Man Đồ, thứ mười lăm tên là Lam Bà.

Mười lăm quỷ thần này, thường đi khắp nơi thế gian vì trẻ sơ sinh nhỏ dại mà làm cho sợ hãi. Nay con nói về hình tướng kinh khủng của các quỷ thần này, vì các hình tướng này làm cho những trẻ thơ đều sinh ra kinh sợ.

*

Loài Di Thù Ca ấy, hình dáng của nó giống như trâu.

Loài Di Già Vương ấy, hình dáng của nó giống như sư tử.

Xem Thêm:   Công đức Bố thí là gì

Loài Khiên Đà ấy, hình dáng của nó giống như Trời Cưu Ma La.

Loài A ba tất Ma La ấy, hình dáng của nó giống như con cáo hoang.

Loài Mâu trí Ca ấy, hình dáng của nó giống như vượn khỉ.

Loài Ma Trí Ca ấy, hình dáng của nó giống như La Sát nữ.

Loài Xà Di Ca ấy, hình dáng của nó giống như con ngựa.

Loài Ca di Ni ấy, hình dáng của nó giống như phụ nữ.

Loài Lê Bà Để ấy, hình dáng của nó giống như con chó.

Loài Phú Đa Na ấy, hình dáng của nó giống như con heo.

Loài Man ĐA-nan Đề ấy, hình dáng của nó giống như con mèo.

Loài Xá Cứu Ni ấy, hình dáng của nó giống như con chim.

Loại Kiện Tra Ba Ni ấy, hình dáng của nó giống như con gà.

Loài Mục Khư Man Đồ ấy, hình dáng của nó giống như con cáo hun khói.

Loài Lam Bà ấy, hình dáng của nó giống như con rắn.

Mười lăm quỷ thần này chạm vào các trẻ thơ cho những trẻ thơ kinh sợ. Con sẽ tiếp tục nói về tướng trạng sợ hãi của những trẻ thơ.

15 tướng trạng của Trẻ khóc đêm

 1. Quỷ Di Thù Ca chạm vào, khiến cho đôi mắt trẻ thơ xoay chuyển liên tục.
 2. Quỷ Di Già Vương chạm vào, khiến cho trẻ thơ nôn mửa nhiều lần.
 3. Quỷ Khiên Đà chạm vào, khiến chi hai vai của trẻ thơ lay động.
 4. Quỷ A bà tất Ma la chạm vào, khiến cho trong miệng trẻ thơ chảy nước bọt.
 5. Quỷ mâu trí Ca chạm vào, khiến cho trẻ thơ nắm chặt tay không buông ra.
 6. Quỷ Ma Trí Ca chạm vào, khiến cho trẻ thơ tự cắn vào lưỡi mình.
 7. Quỷ Xà Di Ca chạm vào, khiến cho trẻ thơ thích khóc thích cười bất chợt.
 8. Quỷ Ca di chạm vào, khiến cho trẻ thơ thích bám chặt người nữ.
 9. Quỷ Lê Bà Để chạm vào, khiến cho trẻ thơ hiện bày các loại tướng trạng hỗn tạp.
 10. Quỷ Phú Đa Na chạm vào, khiến cho trẻ thơ trong giấc ngủ kinh hãi khóc nỉ non.
 11. Quỷ Man ĐA-nan Đề chạm vào, khiến cho trẻ thơ trong đêm thích khóc thích cười.
 12. Quỷ Xá Cứu Ni chạm vào, khiến cho trẻ thơ không chịu uống sữa.
 13. Quỷ Kiện Tra Ba Ni chạm vào, khiến cho trẻ thơ bị đau họng tắt tiếng.
 14. Quỷ Mục Khư Man Đồ chạm vào, khiến cho trẻ thơ bị bệnh thời khí rốt cao sau đó chuyển sang kiết lỵ.
 15. Quỷ Lam Bà chạm vào, khiến cho trẻ thơ nhiều lần nấc nghẹn nhiều lần nôn ọe.
*

Mười lăm quỷ thần này, dùng những hình dáng như vậy làm cho những trẻ thơ sợ hãi, và tướng trạng kinh sợ của những trẻ thơ ấy, con đều đã nói. Lại có Đại quỷ thần Vương tên là Chiên Đan Càn Thát Bà, đối với các quỷ thần thật là thủ lĩnh cao nhất, nên dùng chỉ ngũ sắc tụng Đà-la-ni này, một biến thắt một nút, làm thành 108 nút thắt, và viết tên gọi của quỷ thần ấy, khiến người đem thư và dây thắt nút này, nói với sứ giả kia rằng:

Nay ông nhanh chóng đi, đi nhanh như gió, đến khắp bốn phương, thuận theo nơi cư trú của 15 quỷ thần kia, đưa cho Đại quỷ thần Vương tên là Chiên Đàn Càn Thát Bà, khiến dùng dây ngũ sắc trói các quỷ thần ấy, và dùng các loại đồ ăn thức uống thơm ngon, hương hoa, đèn sáng cùng với cháo sữa cúng dường Thần Vương.

*

Lúc bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương lại thưa với Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế tôn, nếu có người nữ nào không sanh được con cái, hoặc còn trong thai mà hư hoại sa sút, hoặc sanh ra ra rồi mà mất đi mạng sống, những người nữ này đều mong cầu con trai nối dõi bảo vệ tính mạng được sống lâu, thì luôn luôn nên dốc lòng tu hành thiện pháp, vào ngày mồng 8 – 15 hằng tháng thọ trì 8 giới, tắm gội sạch sẽ mặc áo quần mới sạch, lễ lạy mười phương Phật;

Còn như trong đêm lấy một ít hạt cải đặt trên đỉnh đầu mình, tụng thần chú Đà- la-ni mà con đã nói, khiến cho người nữ này liền được như nguyện, sinh ra con trẻ an ổn không lo sợ gì, thọ mạng đến suốt đời không bị chết yểu. Nếu có quỷ thần nào không thuận theo lời chú của con, thì con sẽ làm cho đầu của nó vỡ ra làm bảy phần, giống như cành cây A Lê. Ngay lúc ấy thuyết ra thần chú Đà-la-ni bảo vệ trẻ thơ rằng:

Thần Chú bảo vệ Trẻ khỏi quấy khóc ban đêm

Đát điệt tha, A-già-la, già nê, na già già nê, sa lậu lệ, kỳ lệ, già bà lệ, bát lệ, bất lệ, la thâu nhĩ, tu la tỉ, giá la tỉ, bà đà ni, ba la a hạt lợi sa ni na dị, dị na dị, tô bà ha.

Thưa Đức Thế tôn! Nay con thuyết ra thần chú Đà-la-ni này, vì bảo vệ cho các trẻ thơ khiến được yên ổn giữ gìn tuổi thọ lâu dài cho họ.

Đức Phật thuyết thần chú giúp trị chứng Trẻ quấy khóc đêm

Lúc bấy giờ Đức Thế tôn là bậc Nhất thiết chủng trí liền thuyết thần chú rằng:

Đát điệt tha, bồ đà bồ đà bồ đà, nậu na đế, bồ đề bồ đề, ma lệ, thức xoa dạ sa Xá -lợi, sa đạt nhĩ, sa la địa, đầu lệ đầu lệ ba lạp đa đầu lệ, xá ma nhị, xoa bính xoa lệ, ba lạp đế xoa lam xá di đế, bàn tha bàn hi, ba ha nhị, kỳ ma nhị, đà ba nhị, tô bà ha, nhị bà la nhị, tô bà ha.

Ngài lại dạy: Mười lăm quỷ thần này thường ăn máu thịt, bởi vì năng lực của thần chú Đà-la-ni này, cho nên tất cả đều rời xa không sinh tâm ác, khiến cho các trẻ thơ xa rời những sự sợ hãi mà được yên ổn không còn lo lắng, ở trong thai sinh ra không có những hoạn nạn.

Người tụng thần chú này, hoặc ở nơi làng xóm thành ấp, tùy theo nơi cư trú ấy cũng có thể làm cho trẻ sơ sinh thơ dại kia luôn luôn được yên lành, bảo vệ tuổi thọ đến cuối đời, Nam mô Phật Đà. Thành tựu thần chú này bảo vệ các trẻ thơ, không bị các quỷ thần xấu ác làm cho tổn hại rối loạn, tất cả các tai nạn tất cả những sự sợ hãi thảy đều xa lìa, Tô Bà Ha. Lúc này Phạm Thiên nghe thuyết thần chú này vô cùng hoan hỷ vâng lời thực hành”.

Đức Phật thuyết Thần chú bảo vệ Sản Phụ không bị băng huyết

Trong Kinh Đà-la-ni Tập, Đức Phật thuyết ra thần chú Đà-la-ni làm cho người nữ ngăn lại căn bệnh về máu huyết rất khốn đốn rằng:

Nam mô tát lợi bà, phục đà nam, tị tất xỉ lê nã, đa địa đạ tha, chí lợi di chú lộ di, nhĩ ly phả nhĩ ly, sa bà ha, đế sử thác đâu, lộ địa giám, bà đế kiếm, tì đế kiếm thi ly sa miết kiếm sa nhĩ bà đế kiếm, tát lợi bà phục đà man, để kỳ na, đế sử thác đâu, lô địa lạm, ma sa la bà đâu, mạt già la đâu, ma bà ha đâu, sa bà ha.

Nếu thực hành pháp này, thì cần phải sử dụng chỉ màu đỏ làm dây, tụng chú bảy biến thắt làm bảy nút buộc vào eo lưng, máu liền dừng lại, chữa trị căn bệnh băng huyết của phụ nữ vậy”.

Đức Phật thuyết liền thần chú Đà-la-ni cứu giúp phụ nữ sinh đẻ gặp khó khăn:

Mục đa tu lợi dạ, xá thi già la, tất xỉ, La-hầu thất Chiên-đà-la, ba la mục chí dã đâu mục đa tát bà bà ba, Phật đồ na lê già la, ba la mục giá dã đâu, đa điệt tha, a tra tỳ sa ha, bà tra sa ha, a tra bà, bà tra tỳ, sa ha, mộ giá nhân địa lợi dạ, Già-đa nãi, tỳ xá lệ dạ, bà bà đâu Xá-lợi dạ, di giá lợi, a dư ma dạ, y miết giá ma mộ diệu, xá lô dạ, tát bính xá lô, ba la mục giá đâu, sa ha.

Pháp thực hành thần chú này, thì chú nguyện vào dầu bảy biến xoa vào cửa mình sản phụ, trẻ liền sinh ra dễ dàng”.

Đức Phật thuyết thần chú trừ tai họa da các tà ma độc hại làm khổ sở:

Nhân sỏa ma dạ du lô đa miết, ca tất để, tam ma dạ bà già sỏa, xá la bà tất kiếm, tị ha la để tất ma, bạt đa bà nhĩ, a na tha tỉ đồ, đạt đà la miết, đa Đa la bà già sỏa, thử súc man man Đa la da để tất ma, ô kỳ lữ hề nã đa bà nA-nan đai y, lăng sa đồ xoa lê kiếm, tỉ đạm đà la dạ, bà giá dạ, già la ha dạ bát lợi dạ bất na, bát lê ư giá tỉ tất xỉ lê nã, tam bà la, ca xá da, đa địa dạ tha thiểm bính ly đạm bính ly, tra tra chi, tra tra chi, sa bà ha.

*

Dùng pháp này thực hành thì cần phải có lông dê đen làm dây chú nguyện bảy biến rồi buộc vào cánh tay trái. Nếu không có lông dê thì dùng chỉ màu đen cũng được.

Nếu mắc bệnh sốt cao đột ngột ba, bốn ngày, thì chú nguyện vào dây chỉ màu đen buộc vào cánh tay trái. Nếu mắc bệnh đau đầu thì tụng chú bảy biến, dùng tay xoa trên đầu.

Nếu mắc bệnh tai điếc, chú nguyện vào gỗ bảy biến rồi nhét vào tai.

Nếu đau răng thì chú nguyện vào tăm xỉa răng bảy biến mà nhai.

Nếu mắc bệnh đau bụng thì chú nguyện vào nước nóng pha muối bảy biến mà uống.

Nếu gặp sinh đẻ khó khăn thì chú nguyện vào sợi chỉ đen bảy biến rồi buộc vào cổ sản phụ, trẻ liền sinh ra dễ dàng.

Nếu gặp ăn mà đêm không tiêu thì dùng tay chú nguyện để xoa bụng, lập tức sẽ nôn ra.

Nếu gặp những tai nạn khác thì có thể bảo vệ được thân thể, không sợ nước-lửa-binh đao-thú dữ độc hại, tất cả các điều tệ hại không có thể làm hại được.

Trừ ra người không dụng tâm – không cẩn thận với các khẩu vị xấu ác bất tịnh, thì không có sự thần nghiệm”.”

( Đức Phật dạy Thần chú trị chứng Trẻ khóc đêm – Theo Pháp Uyển Châu Lâm )

Tuệ Tâm 2022.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Ăn Chay Theo Phật Giáo

35 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog