Mê tín dị đoan tác hại khôn lường
Pháp Giới 6 tháng trước

Mê tín dị đoan tác hại khôn lường

Mê Tín Dị Đoan là gì? “Mê tín” là lòng tin nhận một cách mê muội, bất chấp đúng sai. “Dị đoan” là những điều kỳ dị không chân chánh. Như thế, Mê Tín Dị Đoan là mê muội tin theo những điều dị thường, không biết phân biệt thật giả, đúng sai. Kết cục bị đám tà đạo hoặc bọn tà thần và quỷ mị lường gạt hãm hại.

Người thế gian chẳng biết rằng tà thần, tinh mị cũng chỉ là chúng sanh trong cõi quỷ. Bị mê hoặc bởi một vài điều kỳ đặc cùng dăm câu dự đoán họa phước tai ương, rồi cam tâm làm tôi tớ cho chúng sai sửa… Họ mê lầm rồi tự chiêu cảm quả khổ chẳng nói làm gì, nhưng người học Phật nhiều vị cũng sa đà vào đó mới là điều đáng lo ngại. Không nắm vững giáo lý, mê muội tin theo những điều tà vạy, rốt cuộc tự đưa mình vào lưới của Ma mà không hay không biết!

*

Tổ Ấn Quang thường than: “Người đời nay toàn là hạng phước mỏng, huệ cạn, nghiệp nặng, chướng sâu; đối với điều được lợi ích thì khủng khỉnh nghe; đối với điều khiến mình bị tổn hại lại toàn thân rạp lạy.”

Lời Phật, lời Tổ dạy về nẻo quang minh, thoát khổ được vui lại chẳng mấy ai nghe. Nhưng hễ ma quỷ ới một tiếng thì ào ào tranh nhau tin nhận. Bởi vậy Thầy tôi thường thở dài bảo: “Thời nay độ ma dễ hơn độ người gấp vạn lần. Âu cũng là nghiệp lực của chúng sanh vậy.”

 • Thổ Địa&bàn thờ ông Địa – Sự mê lầm khủng khiếp.
 • Cách giúp đỡ những người bị Ma nhập.
 • Cách đi lễ Chùa đúng pháp.
 • Quỷ Hấp Tinh là gì.
 • Hành dịch bệnh quỷ vương Lệ quỷ.
 • Cách trị bóng đè linh nghiệm nhất.
 • Trùng Tang – là thật hay cú lừa thế kỷ nhân danh Tâm linh.
Mê tín dị đoan tác hại khôn lường
Mê tín dị đoan tác hại khôn lường.

Mê Tín Dị Đoan là hiểm họa của cả Đời và Đạo

Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy: “Trong thời mạt pháp con người đều phạm căn bệnh thông thường là hay nói những chuyện xa vời; lấy lỗ tai thay cho con mắt, nghe người khác nói tốt là chạy theo liền. Chạy theo như vậy tốt xấu thế nào không cần biết; thậm chí bị người ta lừa mà vẫn chưa tỉnh ngộ. Học theo những điều mê tín như tài sắc, phong thủy, bói toán… Đều là những thứ hết sức đáng thương xót.

Hôm nay tôi đọc báo thấy ở tỉnh Phước Kiến, Trung Hoa Ðại Lục, có sáu đứa trẻ, trốn ra biển tự sát để thành tiên. Ðó là lý do gì? Là bởi vì do những thứ tà thuyết làm mê hoặc lòng người. Họ nói rằng nếu ai làm ác thì thành quỷ, làm tốt thì thành thần, thành tiên. Thế nào là chuyện tốt? Là đừng có sợ chết. Bởi vì ở nơi thôn xóm hẻo lánh xa xăm; nhiều đứa trẻ rất là chân thật, chất phát, nên nghe thế chúng tin ngay.

Tin là người tốt thì không sợ chết, mà khi chết có thể thành tiên. Cho nên sáu đứa trẻ nầy tự sát tập thể để mong thành tiên. Chúng nghĩ rằng “Hồi xưa có tám ông tiên, đại khái là do tự sát tập thể. Nay mình cần phải tự sát tập thể để thành sáu ông tiên, khỏi bị trôi trong lục đạo luân hồi.” Cho nên chúng tự sát tập thể để thành tiên. Chúng nó có thể thành tiên hay không? Tôi có thể chứng minh rằng chúng chẳng thành tiên.

*

Tại sao chúng chẳng thành tiên? Bởi vì chúng hết sức si mê. Người thành tiên rất thông minh chẳng ngu si. Chẳng vị tiên nào không hiểu chân lý, không biết phải trái đúng sai. Làm thế nào chúng đồng thời tự sát như thế để thành tiên? Nếu như thành tiên quá dễ dàng như vậy thì sao đại chúng không mau tự sát để thành tiên cho rồi. Ðây là chuyện không thể có được! Những người nhà quê đó hết sức là đáng thương. Ðui mù tin theo tà thuyết khiến bọn trẻ chết oan uổng. Ðây là chuyện thật đáng thương xót.

Bây giờ lại hỏi rằng vì sao mấy đứa nhỏ không sợ chết, lại muốn thành tiên? Là vì hoàn cảnh bức bách mà thành. Thấy rằng đời sống con người cũng không hơn gì cái chết. Làm người giống như khúc thịt biết đi thì có ý nghĩa gì đâu? Nên mới tìm đường giải thoát: Cùng tự sát tập thể. Sáu đứa trẻ đó viết trên giấy chữ “Tử” ngàn lần như vậy. Ngày nào cũng viết chữ chết, chết, chết… Từ sáng đến chiều cứ nghĩ đến chữ chết. Bởi vậy những đứa trẻ nầy dại dột, bị chuyện mê tín dụ hoặc khiến quên mất hẳn mục tiêu lẫn phương hướng chính đáng.

*

Là Phật tử, chúng ta không nên mê tín mà phải trừ mê tín. Thế nào là mê tín? Tức là hồ đồ, nghe theo những điều người ta nói mà không suy xét. Người ta nói gì mình cũng tin cả, tin một cách mơ hồ, nên gọi là mê tín. Mê tín chưa phải đáng sợ, đáng sợ nhất là tin cái điều mê, tin thứ ngoại đạo tà giáo điên đảo.

Có những người tự cho mình là thông minh, song điều chánh thì không tin mà gặp điều giả là tin ngay, đó là mê trong mê. Họ không nhận thức được chân lý, đem điều chân thật cho là giả dối, đem điều giả dối cho là chân thật. Cũng như sáu đứa trẻ đó, vốn muốn chết để thành tiên. Ðó là một phương pháp để lừa gạt người nhưng sáu đứa trẻ đó lại tin theo. Nếu dạy chúng rằng tu hành mới thành tiên, e rằng chúng nó chẳng tin. Bởi vậy trên thế giới rất nhiều kẻ đáng thương xót và vô số những chuyện đáng tiếc. Một lời khó diễn bày hết được…”

Một số biểu hiện của Mê Tín Dị Doan

Một số biểu hiện của Mê tín dị đoan dễ nhận thấy nhất là:

 1. Thắp hương vô tội vạ để cầu danh cầu lợi, hoặc cúng sao giải hạn ở Chùa chiền.
 2. Ham chuyện thấy Thần gặp quỷ; mê muội sát sinh, đốt vàng mã để cầu cúng quỷ thần.
 3. Gọi hồn, nhập cốt, trục vong và thỉnh oan gia trái chủ.
 4. Bùa ngải, bói toán, cầu cơ và chuyện đoán họa phước tương lai.

Bạn chẳng biết rằng: Sa đà vào những chuyện mê tín dị đoan này, vừa khiến thân tâm hôn ám, vừa dễ bị đám tinh mị âm thầm gá nhập vào thân. Chúng gá nhập vào rồi thì hoặc sai sửa, hoặc quậy phá khiến cuộc sống của bạn chẳng yên. Lại vì bạn trường kỳ gần gũi đám tà vạy nên dương khí suy hao, phước thọ tổn giảm khiến tật bệnh lâm thân.

Điều nguy hại là việc mê tín dị đoan bị đám ma con núp bóng Phật pháp lộng hành. Người đời không rõ căn nguyên nên đoạn mất tín tâm rồi hủy báng Phật pháp. Tội hủy báng Phật pháp hoa báo và hậu báo chiêu cảm kinh khủng như thế nào, thiết nghĩ chẳng cần nói thêm làm chi nữa!!!

Mê Tín Dị Đoan: 1. Thắp hương, cầu danh lợi& Cúng sao giải hạn

Hòa Thượng Tuyên Hóa bảo: “Những kẻ tới chùa thắp hương, họ nghĩ rằng thắp càng nhiều thì công đức càng lớn; kỳ thật đó là quan niệm sai lầm. Cúng hương cho Phật là biểu thị lòng cung kính; chỉ cần mình thành tâm thắp một cây nhang là đủ rồi, cần gì phải thắp nhiều! Nếu tâm không thành thì thắp bao nhiêu nhang cũng chẳng được cảm ứng. Phật không phải là kẻ thích ngửi mùi hương. Nếu Phật thích hương thơm thì cũng giống như phàm phu, chẳng có gì khác biệt. Cái phong khí như vậy cần phải sửa đổi. Nếu không sửa thì người ta hoài nghi rằng Phật tham ngửi mùi hương thơm. Cho nên vô tình mà mình đã làm đức cao thượng của Ngài bị ô nhiễm. Thật là tội lỗi vô cùng!

Có những kẻ thiếu hiểu biết tới chùa lễ Phật, đó là chuyện tốt, song họ không biết lạy Phật có ý nghĩa gì. Họ chỉ biết cầu Phật phù hộ cho thăng chức, phát tài, bình an hạnh phúc; rồi cầu xin con trai con gái, cầu danh cầu lợi, cầu xin đủ chuyện; những thứ cầu đó đều là biểu hiện của lòng ích kỷ, tự lợi; chẳng hề nghĩ tới làm lợi ích cho người và cho đời gì cả. Nếu cầu Phật và Bồ Tát thì sẽ có ứng nghiệm vì các ngài không làm chúng sinh thất vọng; song có lòng mong cầu không đáy như vậy thì thật là sai lầm lắm!”

*

Lại chuyện họa phước tai ương, chuyện thành bại, được mất, chuyện giầu sang hay nghèo hèn vốn đã có nhân duyên từ trước. Hết thảy đều do nghiệp nhân của ta đã gieo trong nhiều đời kiếp, cảm thành cái quả thọ nhận của ngày hôm nay. Do đó nếu chẳng hướng thiện làm lành, tích âm đức; nếu chẳng niệm Phật lạy Phật cho tiêu tai chướng nghiệp, tự thay đổi vận mệnh của chính mình; lại lầm lạc mâm cao cỗ lớn cầu cúng mong được giầu sang…làm gì có lý ấy? Bởi nếu cầu cúng mà giầu sang được thì thế gian đã bỏ hết công việc mà đi cúng bái cả rồi.

Người gặp lúc vận hạn khó khăn, không chịu phát tâm phóng sinh, làm thiện; không ăn chay mà trì tụng Tiêu tai cát tường Thần chú; không nương nơi Phật lực gia trì để hóa tai ương…Lại mê tín dị đoan đi cúng sao giải hạn. Phật pháp nào có chuyện tầm bậy tầm bạ ấy! “Sao” nào mà gây họa được cho bạn? “Sao” nào mà có thể giải được vận hạn cho bạn? Thiên địa quỷ thần còn chẳng can thiệp được vào vận mạng của bạn, huống hồ là mớ cát đá vô tri có cái tên là “sao” ấy. Cát đá vô tri há lại có quyền năng kinh khủng đến thế sao?

Mê Tín Dị Đoan: 2. Đốt vàng mã, cúng bái và cầu đảo Quỷ Thần

Hòa Thượng Tuyên Hóa bảo: “Có những Thầy thiếu tri thức, tuyên truyền rằng nếu đốt vàng mã, đồ giấy, tiền giấy thì có công đức rất lớn, và cho người chết có tiền chi xài, có thể hối lộ bọn cai ngục làm giảm hình phạt. Bà con khi nghe các Thầy nói vậy thì liền mua vàng mã, tiền giấy để đốt, càng nhiều càng tốt, tin rằng Thầy nói là đúng, vì người xuất gia không biết nói láo!

Nhưng bà con nào biết chuyện bí mật ở bên trong, những Thầy đó đứng phía sau để thủ lợi mà mình nào hay? Nên các vị phải hết sức sáng suốt mà suy xét, đừng để họ làm chuyện gian trá, lừa bịp tiền bạc. Thủ đoạn như vậy thật là tệ hại, thấp hèn. Do đó, tôi muốn cải cách tập tục đốt vàng mã tiền giấy, mù quáng mê tín, để Phật Giáo đừng chịu tiếng oan rằng: đạo Phật là tôn giáo đề xướng và chủ trương chuyện đốt vàng mã, tiền giấy!”

Chuyện thấy thần gặp quỷ, vốn chẳng có chi kỳ đặc. Cõi quỷ vô biên khổ, trừ hạng quỷ thần có uy phước ra, họ khổ hơn loài người gấp trăm ngàn lần. Họ lo cho họ chẳng xong, có quyền năng gì mà giúp đỡ được bạn? Cho dù hạng quỷ mị có tột đỉnh quyền năng đi chăng nữa, nếu trong mạng của bạn chẳng có phước, họ cũng bótay.com, không thể can thiệp được gì.

*

Bởi nếu giúp bạn, họ phải làm điều trái ngược lại nhân quả. Do phạm nhân quả, bạn và họ phải ngay lập tức chịu báo ứng. Tôi nhớ Thầy kể câu chuyện, lâu rồi không nhớ kỹ lắm: Đại khái thì nhiều năm về trước, ở một vùng nọ, có người chơi thân với một con Hồ ly có đạo hạnh. Qua lại thân thiết nhiều năm, một hôm anh ta hỏi nó:  “Bạn có thần thông, có thể giúp tôi trở nên giầu có không?” Con Hồ ly ấy bảo: “Việc này chẳng khó gì. Nhưng số mạng của anh vốn nghèo hèn, nên việc này không thể giúp được. “

Bẵng đi ít lâu, nhân một hôm hai đứa rượu chè nhậu nhẹt, anh lại nài nỉ nó. Con Hồ vì có hơi men, lại nghe bạn nài nỉ nên động tâm. Nó dùng thần thông khiến nhà của anh trở nên khang trang, kho đụn lại có thêm ít vàng bạc. Sáng tỉnh rượu, anh thấy nhà mình sạch đẹp, kho đụn đầy rẫy, vàng bạc đủ đầy… Nhưng chưa kịp hưởng thụ thì trời nổi cơn giông, sấm sét dội xuống khiến anh và nhà cửa đều cháy ra tro…Hồ ly do việc này mấy ngàn năm đạo hạnh cũng không cánh mà bay.”

Cho nên nếu trong mạng của mình thiếu phước, mình phải tu phước để mà bù đắp. Còn như cúng bái quỷ thần là điều không thể, họa mất mạng đến ngay ngoài cửa! Về cúng bái chữa bệnh nơi quỷ thần thì trong bài “Sự thật về đồng bóng” đã nói rõ rồi, không nói thêm nữa.

Mê Tín Dị Đoan: 3. Gọi hồn, trục cốt và thỉnh oan gia trái chủ.

Trước xin nói về Thỉnh oan gia trái chủ! Cái vụ này trừ bậc đã khai mở Đạo nhãn, chứng được Ngũ Thông ra, còn thì toàn do đám tà thần, tinh mị lường gạt người mê tín dị đoan để lấy tiền và được thờ cúng. Để làm được việc này, thày phải có mối liên hệ rất mật thiết với đám yêu mị.

Thủ đoạn của Thày là phái một đám âm binh đến nhà bạn, gây ra một số việc… Bạn kham không nổi nên cúng bái bốn phương; kế đến bị chúng nó dắt về đúng nơi Thày muốn. Sau đó Thày thâu lại đám âm binh, bày ra chuyện “thỉnh oan gia” để thu tiền của bạn. Vong hết, nhà bạn yên và cũng tất nhiên, bạn mất khá khá tiền. Bọn dựa hơi quỷ mị bày trò thỉnh oan gia thu tiền tinh vi như thế, người đời làm sao mà biết được! Mà không biết nên càng lún sâu vào mê hoặc. Mê rồi ắt mang tiền của đến cung phụng lũ quỷ ma, âu cũng không có gì là khó hiểu!

*

Bạn phải biết rằng: “Chỉ có người chứng được Túc Mạng Thông mới có thể soi kiếp thỉnh oan gia“. Và việc soi kiếp này cũng chỉ là phương tiện để độ sanh, chớ không phải để kiếm tiền bá tánh. Vậy nên chớ dại dột mà tin những chuyện dị đoan; chớ dại dột mà mang tiền của trong nhà đi hầu hạ chúng nó!

Việc gọi hồn, nhập cốt, trục vong cũng đều có bàn tay của quỷ thần. Tuy nhiên, như Tổ Ấn Quang bảo: “Trong một ngàn vụ may lắm chỉ được một hai là thật, còn lại đều là chuyện do linh quỷ giả mạo bày ra.” Sở dĩ chúng có thể nói vanh vách chuyện thâm cung bí sử trong nhà bạn là bởi chúng có một chút Tha Tâm Thông, có thể đọc được suy nghĩ của bạn. Đám linh quỷ gá dựa nơi thân đồng cốt nhờ đó mới mê hoặc được bạn. Nhờ đó chúng làm bạn tin sái cổ, cứ tưởng người âm nhà mình về là có thật. Tỉnh ngộ đi bạn, không có chuyện ấy đâu!

Mê Tín Dị Đoan: 4. Bùa ngải, bói toán, cầu cơ.

100 Thày bói trên thế gian, thì mất 99 người nói dựa. Người còn lại, nếu có phán đúng cũng chỉ là do tác dụng của Linh quỷ giả mạo, gá nhập mà nên. Dăm câu xằng bậy về họa phước tai ương cốt cũng chỉ để kiếm tiền cúng kiếng. Vậy mà chẳng hiểu tại sao người ta cứ mê muội lao vào. Người xem nếu biết việc thuận lợi ắt tâm kiêu mạn sanh khởi, nếu biết việc khó khăn hung hiểm tất lo lắng không an… Rốt cuộc đều là hại nhiều hơn là lợi, ngoài mất tiền ra thì chẳng giải quyết được gì.

Lại Thày nào bói cũng đều một kết cục ra Ma ra Quỷ, rặt một chiêu lường gạt, dọa dẫm người để kiếm tiền. Điều nguy hiểm là người ta không biết rằng: Tại tất cả các nơi bói toán, ngoài đám tà thần vong quỷ, các thầy tà còn nuôi một lượng khá lớn âm binh. Đám lâu la này đều có” ma tâm thông”, ít thôi, nhưng đủ để biết hết thảy mọi điều bạn nghĩ ở trong đầu. Lại bởi vì ai trong chúng ta cũng có oan gia trái chủ kè kè bên cạnh, chờ ngày phước đức của ta suy hao mà báo oán. Nên khi chúng ta đến nơi bói toán, sẽ có hai khả năng xảy ra:

*

1. Vì trong cùng một cảnh giới, đám lâu la kia tiếp xúc với oan gia trái chủ của ta, rồi thông tin lại cho các thày, nên chuyện gì các thày cũng biết!
2. Các thày trước đấy đã cho đám lâu la đó đến nhà ta, tìm hiểu các thông tin và quậy một chút, khiến ta không yên rồi dẫn ta đi tìm thầy giải quyết.

Trường hợp thứ 2 này hiện đang rất phổ biến, bạn có thể gặp tại những nơi có dịch vụ “thỉnh oan gia trái chủ”. Trong ba món trên thì Bùa ngải thuộc hàng hung hiểm bậc nhất! Vì thế Tuệ Tâm đã dành riêng một bài để viết về chủ đề này nên không chép thêm vào đây nữa. Bạn có thể xem ở đây để nắm chi tiết hơn: Cách trừ tà ma linh nghiệm nhất. Về cái hại của Cầu cơ, Tuệ Tâm cũng đã viết riêng thành một chủ đề, bạn có thể xem ở đây: Sự thật về Cầu Cơ.

Nguyện bạn đọc hữu duyên, sau khi đọc bài này sẽ minh bạch được căn nguyên, rồi vĩnh viễn đoạn tuyệt với mê tín dị đoan, vĩnh viễn không bị đám tà vạy dẫn vào vòng mê muội!

( Mê tín dị đoan tác hại khôn lường )

Tuệ Tâm 2021.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Bản Đồ Mười Pháp Giới Giảng Giải

2 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog