Kiếp trong Phật giáo – Sự bác phá tà thuyết về Ngày Tận Thế
Pháp Giới 7 tháng trước

Kiếp trong Phật giáo – Sự bác phá tà thuyết về Ngày Tận Thế

“Kiếp” nguyên là Phạm ngữ gọi là kalpa, Trung Hoa dịch là Đại thời. Kiếp trong Phật giáo là chỉ cho thời gian quá dài, khó dùng năm tháng ngày giờ mà tính kể được. Kiếp được hiểu như vầy chớ không phải kiếp là một kiếp người như nhiều người lầm tưởng.

Thời gian gần đây, bởi dịch bệnh nặng nề nên nhiều người hoang mang khi đọc phải những bài độc hại về thuyết Ngày tận thế. Nhiều người nhắn hỏi, Tuệ Tâm chỉ bảo: Không có chuyện ấy đâu! Ấy nếu chẳng phải lời hồ đồ của đám linh quỷ gá nhập rồi giả mạo thánh thần bằng Cơ bút; thì cũng là của hàng tà đạo, chuyên tung tin giật gân để lường gạt người nhẹ dạ!

Tuy nay chúng ta đã ở sâu vào thời mạt pháp: Thiên tai dịch bệnh sẽ một nhiều hơn, hung hiểm hơn, cái sau nặng nề hơn cái trước.Tuy rằng người chết cũng nhiều hơn, nhưng tuyệt không có cái gọi là Ngày tận thế! Bởi cái ngày ấy đức Phật đã dạy rõ rằng nó chỉ xảy ra bởi Đại Tam Tai trong Kiếp hoại. Mà từ bây giờ đến lúc kiếp hoại xảy ra thì không thể tính đếm nổi được số năm.

Vậy nên bạn lại càng phải biết về khái niệm “Kiếp trong Phật giáo”. Còn về dịch bệnh, nếu chẳng muốn bị hành bệnh quỷ vương lệ quỷ ghé thăm thì bạn hãy phát tâm niệm Phật; hoặc nghe lời Tổ Ấn Quang dạy trong bài này mà phát tâm hành trì: Hành dịch bệnh quỷ vương Lệ quỷ.

*
 • Tam thiên Đại Thiên Thế giới.
 • Tam giới là gì.
 • Dấu nhiệu bậc đắc quả A La Hán.
 • Dấu hiệu bậc đắc quả Tu Đà Hoàn.
 • Sự thật về Cầu Cơ
 • Sự thật về Đồng Bóng.
 • 10 Điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết.
Kiếp trong Phật giáo – Sự bác phá tà thuyết về Ngày Tận Thế
Kiếp trong Phật giáo và ngày tận thế
*

Các định nghĩa về Kiếp trong Phật giáo

Kiếp trong Phật giáo cũng có khi không nhất định. Theo luận Lập Thế A Tỳ Đàm, có trường hợp một tiểu kiếp kể là một kiếp; hoặc hai mươi, bốn mươi, sáu mươi, tám mươi tiểu kiếp kể là một kiếp. Ngoài ra lại còn có những thời kiếp như: Bàn thạch kiếp, giới tử kiếp, hằng sa kiếp, vi trần kiếp, hả kiếp…

 • Bàn thạch kiếp là ví như có một tảng đá vuông, chu vi của bề mặt là 40 dặm; cứ mỗi trăm năm lấy cái áo rất nhuyễn nhẹ mà phất qua một lần, phất đến chừng nào đá mòn tan, kể là một kiếp.
 • Giới tử kiếp là ví như có một vòng thành cao, chu vi bốn mươi dặm, trong ấy đổ đầy những hạt cải; cứ mỗi trăm năm lấy ra một hạt cải, đến thời gian nào lấy hết số hạt cải, kể là một kiếp.
 • Hằng sa kiếp là cát ở sông Hằng rất nhuyễn mịn và nhiều, cứ mỗi hạt cát kể là một đại kiếp; tính hết tất cả số kiếp của cát sông Hằng, gọi là hằng sa kiếp.
 • Vi trần kiếp là như đem đất của cõi Đại thiên nghiền thành bụi nhỏ, mỗi hạt bụi kể là một đại kiếp; gồm chung tất cả số kiếp của bụi đó, gọi là vi trần kiếp.
 • Hải kiếp là như nước tất cả biển của cõi Đại thiên, cứ mỗi giọt nước kể là một đại kiếp; tính hết số của bao nhiêu giọt nước những biển ấy, gọi là hải kiếp.

  Kiếp trong Phật giáo: Thế nào là Giảm Kiếp – Tăng Kiếp

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Phật trong vô biên kiếp hải xa. Vì độ chúng sanh cầu giác đạo”. (Phật ư vô biên đại kiếp hải. Vị chúng sanh cố cầu bồ đề). Tóm lại, riêng một phương diện, “kiếp” không có hạn kỳ nhất định, đại để chỉ cho ý nghĩa thời gian dài vô lượng năm. Tuy nhiên, phương diện khác, “kiếp” cũng có thời hạn nhất định của nó như: Giảm kiếp, tăng kiếp, tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp.

Kiếp trong Phật giáo: 1. Giảm Kiếp

Kiếp giảm lấy nhơn thọ trong thời kỳ tiệm giảm làm hạn lượng. Thọ số của nhơn loại ở châu Diêm Phù, mức cực cao là 84.000 tuổi. Từ 84.000 tuổi mỗi 100 năm giảm một tuổi, giảm đến chừng nào con người còn 10 tuổi là mức cuối cùng. Khoảng thời gian nầy kể là một giảm kiếp.

Như thế một giảm kiếp tính ra có đến 8.399.000 năm ((84000 -10)x100). Trong khi thọ lượng được 84.000 tuổi, con người cao 840 trượng; qua trăm năm giảm một tuổi, bề cao cũng thấp xuống một tấc; qua ngàn năm giảm 10 tuổi, bề cao thấp xuống một thước.

Đến chừng nhơn loại còn 10 tuổi là thượng thọ, bề cao con người chỉ còn một thước. Trong kiếp giảm, ác nghiệp của nhơn loại càng ngày càng tăng, phước báo càng lúc càng kém. Như khi nhơn thọ 84.000 tuổi, do phước nghiệp tăng thạnh, nên có bảy báu hiện ra, điềm lành tập hợp; năm vị ngon quý, người thần vui đẹp, mưa gió thuận thời, suối ngọt gạo thơm; dân chúng hiền lành, bậc thánh vương trị nước.

Lúc nhơn thọ còn mười tuổi, do ác nghiệp tăng thạnh nên bảy báu ẩn mất, năm vị lợt lạt, điềm dữ hiện ra; nhơn vật khốn cùng, Quỷ thần kêu khóc; âm dương trái độ, mưa gió lỗi thời, cảnh đói khát lan tràn; con người tranh đua lường gạt chém giết lẫn nhau. Lại trong kiếp giảm có tiểu tam tai là: nạn cơ cẩn, nạn dịch khí, và nạn đao binh.

*

Theo luận Du Già Sư Địa, lúc nhơn thọ giảm còn 30 tuổi, có tai nạn cơ cẩn (đói khát), kéo dài bảy năm bảy tháng bảy ngày. Trong thời gian nầy cách rất lâu mới có một cơn mưa, ngũ cốc không sanh loài người chết vô số, xương trắng đầy đồng. Khi đó nếu người nào tìm được một hạt lúa, họ xem như ngọc ma ni, đem cất giấu ở trong rương. Qua một loạt chết chóc kinh khủng nầy, những kẻ còn sống sót khởi lòng nhàm chán bậc hạ, thật tâm ăn năn sám hối, tai nạn đó mới dứt.

Lúc nhơn thọ giảm còn 20 tuổi. Do loài người lui sụt tâm nhàm chán ăn năn trước kia, lần lần làm ác, nên có tai nạn dịch khí (bịnh truyền nhiễm) nổi lên; trải qua thời gian bảy tháng bảy ngày, thây chết rải rác ngổn ngang khắp đường sá đồng ruộng, không ai chôn cất. Khi ấy mọi người tự biết do nghiệp ác nên phải chịu quả khổ như thế, ai nấy đều ăn năn sám hối, khởi lòng nhàm chán bậc trung, nạn dịch khí liền dứt. Rồi tháng năm chầm chậm trôi qua, nhơn loại lần lần quên bao nhiêu cảnh khổ, trở lại tạo thập ác thêm nhiều.

*

Đến lúc thọ lượng của thế nhơn còn 10 tuổi, con người sanh ra ít ngày là biết đi, mới năm tháng đã có chồng vợ. Lúc ấy nhơn loại lấy lúa lép làm thức ăn bậc nhất, lấy tóc kết lại làm y phục bậc nhất, lấy sắt làm đồ trang nghiêm bậc nhất. Bao nhiêu thức ăn ngon quý đều ẩn mất; các thứ mật, mía, dầu, muối đều biến chất, không thành mùi vị. Khi có yến hội lớn, người ta thường nấu xương khô để thiết đãi lẫn nhau. Bấy giờ lại có tai nạn đao binh nổi lên.

Trước tiên các nước đem binh đánh giết lẫn nhau; trong thân quyến như cha con, anh em, chồng vợ còn luôn luôn có sự tranh cãi, huống chi đối với kẻ khác. Đến lúc kiếp mạt, thế lực của nghiệp ác mạnh mẽ cùng cực. Trong vòng bảy ngày, loài người như mê cuồng; tay cầm đến cây, gậy, ngói, đá, những thứ ấy đều hóa ra đao, kiếm. Không luận kẻ thân sơ, hễ gặp mặt là tàn sát nhau. Ai nấy đều nghĩ rằng: nếu mình không giết người ta, người ta cũng giết mình.

Trong thời gian đó, thây chết cùng khắp, đường sá vắng người. Qua bảy ngày nầy nghiệp sát tiêu tan, còn độ một muôn người sống sót, trốn ở trong hang đá rừng núi lần lượt đi ra. Bấy giờ thế giới hoang sơ, trong vòng mấy muôn dặm khó thấy một bóng người, nên khi được gặp mặt họ liền ôm nhau mà khóc. Thời gian nầy kiếp giảm đã đến mức cuối cùng, loài người khởi tâm nhàm chán bậc thượng. Họ lần lần tu pháp lành, nên phước thọ cũng lần lần tăng thêm.

*

Nói chung, sở dĩ có kiếp giảm, là do nghiệp ác tăng trưởng. Theo kinh Trung A Hàm, khi nhơn loại được tám muôn tuổi, trước tiên loài người sanh ra nghiệp trộm cắp, nên thọ lượng lần giảm xuống còn bốn muôn tuổi. Đến thời gian nầy chúng sanh lại tăng thêm nghiệp sát, nên thọ lượng lần giảm xuống còn hai muôn tuổi.

Kế đó vì tăng thêm nghiệp vọng ngữ, thọ lượng lại giảm xuống còn một muôn tuổi. Rồi sau lại tăng thêm nghiệp tà dâm, ganh ghét, bất hiếu với cha mẹ; không tôn kính bậc trưởng thượng và người tu hành đạo đức, nên thọ lượng và thân hình lần chuyển giảm.

Kiếp càng giảm, thì những người hiền lành tu Thập thiện bị khinh rẻ xem thường; những kẻ thô bạo làm mười điều ác, trái lại được tán dương nể trọng. Chẳng hạn như người nhu hòa bị chê là hèn nhát, kẻ sát hại nhiều được tôn trọng là anh hùng; người thật thà chất phác bị chê là ngu si, kẻ xảo trá lanh lợi được khen là khôn ngoan mưu trí; người giữ lễ giáo bị chê là cổ hủ, kẻ ăn chơi phóng đãng được khen là phong nhã hào hoa. Trên đây là các điểm sơ lược về tình hình chung của kiếp giảm.

Kiếp trong Phật giáo: 2. Tăng Kiếp

Khi thế lực của giảm kiếp đã mãn, nhơn loại giết nhau hầu hết, lại bắt đầu chuyển sang kiếp tăng. Qua bảy ngày đao binh, loài người khi gặp mặt liền sanh lòng từ ái, xem nhau như thân thuộc; đối với cảnh khổ vừa xảy ra, họ đồng có một tâm niệm ăn năn nhàm chán đến cực điểm. Tất cả đều bảo nhau rằng: “Do chúng ta sanh lòng si cuồng độc ác nên mới có thảm họa ấy. Từ đây về sau chúng ta phải gắng sức làm lành, mới mong cảnh khổ kia khỏi tái diễn.

Trước tiên họ giữ giới sát, nên từ 10 tuổi thọ lượng lần lần tăng đến 20 tuổi, sắc thân người cũng lần lần cao đẹp hơn lên. Thấy giữ hạnh lành có kết quả tốt, mọi người lại phát nguyện xa lìa sự trộm cắp, thọ lượng lại lần tăng đến 40 tuổi. Rồi kế tiếp, họ xa lìa những tâm hạnh xấu như: gian dâm, vọng ngữ, tham lam, ganh ghét, giận hờn, tà kiến cùng tu tập những điều lành nên thọ lượng tăng lần lần: Từ 80, 160, 300, 2.000, 5.000, 10.000, 80.000, 84.000 tuổi.

*

Khi mạng sống đã tăng thì sắc thân của loài người cũng lần lần cao lớn xinh đẹp. Trong các Kinh luận, có thuyết nói thuở kiếp tăng, bề cao nhơn loại từ một thước đến 840 trượng; có thuyết nói chỉ cao đến 32 trượng là đình chỉ. Khi thọ số nhơn loại được 84.000 tuổi, mọi người đều hiền lành; biết hiếu thuận với cha mẹ, cung kính bậc Sa môn, tu các phước nghiệp. Nam nữ đến 500 tuổi mới có đôi bạn, mưa gió điều hòa, vật loại tốt tươi, thức ăn đầy đủ những thượng vị; nhơn dân an lạc, thế gian không có tai nạn bịnh khổ, đao binh.

Thời gian của kiếp tăng cũng có 8.399.000 năm như kiếp giảm. Trong kiếp tăng lại có bốn bậc luân vương ra đời.

Khi nhơn thọ được hai muôn tuổi có Thiết luân vương xuất thế, thống trị toàn châu Nam Thiệm Bộ; nhưng phải ra oai thiên hạ mới định.

Lúc nhơn thọ được bốn muôn tuổi, có Đồng luân vương xuất thế, thống trị hai châu: Nam Thiệm Bộ, Đông Thắng Thần. Đợi khi oai đức thạnh hành, thiên hạ mới phục.

Lúc nhơn thọ được sáu muôn tuổi, có Ngân luân vương xuất thế, thống trị ba châu: Nam Thiệm Bộ, Đông Thắng Thần, Tây Ngưu Hóa. Vị này còn phải sai sứ đi du thuyết, thiên hạ mới phục.

Khi nhơn thọ được tám muôn tuổi có Kim luân vương xuất thế, thống trị bốn châu: Nam Thiệm Bộ, Đông Thắng Thần, Tây Ngưu Hóa, Bắc Câu Lư. Thiên hạ chỉ trông oai đức liền quy phục.

Kiếp trong Phật giáo: Chuyển Luân Thánh Vương xuất thế

Kim luân vương có bảy báu, một ngàn người con. Trong bảy báu, món thứ nhất là Luân bảo, do chơn kim tạo thành; từ trục giữa ra đến ngoài vành có 1000 bức trụ, trung gian tinh tế dày đặc. Ngày Luân vương làm lễ quán đảnh, Luân bảo nầy hiện giữa hư không; vua dùng Luân bảo chở các tướng và bốn binh bay khắp tứ đại bộ châu; các vì vua khác trông oai đức mà thuận hóa, không cần đánh dẹp.

Báu thứ hai là Ngọc nữ. Ngọc nữ nầy hóa sanh nơi hoa sen xinh đẹp bậc nhất, khéo biết tâm ý của vua mà thừa thuận. Báu thứ ba là Binh thần. Đây là một bề tôi phụ tá của vua, sức mạnh và trí mưu đều quán chúng. Báu thứ tư là Tàng thần: Vị đại thần nầy có thể nhìn thấy các kho báu kỳ lạ ẩn tàng ở dưới đất, dưới nước, trong núi, tùy ý vua dùng mà lấy ra.

*

Báu thứ năm là Như ý châu. Hạt châu nầy chiếu sáng một do tuần, khiến cho ban đêm như ban ngày, lại có thể tùy ý vua mà làm mưa xuống các thứ trân bảo vật dụng. (Có chỗ gọi báu thứ năm là Trí thần, một vị văn thần giúp vua coi việc chánh trị trong nước). Báu thứ sáu là Bạch tượng. Đây là một thứ voi to lớn, thân trắng như tuyết, có đủ sáu ngà. Báu thứ bảy là Long mã, một con ngựa quý xuất sanh từ giống rồng; phi mau vô cùng, có thể trong một ngày đi khắp bốn châu thiên hạ.

Kim luân vương thọ 84.000 tuổi, trong thời gian trị hóa có bảy thứ trân báu là: Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não xuất hiện. Các thượng vị nổi lên trên lớp đất mặt rồi tự xuất sanh ra thứ gạo thơm; mưa gió điều hòa, vật sản phong nhuận, dân chúng đều tu mười nghiệp lành.

Kiếp trong Phật giáo: Bốn giai đoạn của Đại Kiếp

Về Tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp: Cứ một kiếp tăng, kiếp giảm là một tiểu kiếp. Như thế, một tiểu kiếp có 16.678.000 năm. Hai mươi tiểu kiếp là một trung kiếp. Trung kiếp có 333.560.000 năm. Bốn trung kiếp hợp thành một đại kiếp. Đại kiếp có 1.334.240.000 năm. Thế thì một đại kiếp có 80 tiểu kiếp. Bốn trung kiếp trong đại kiếp là: trung kiếp thành, trung kiếp trụ, trung kiếp hoại và trung kiếp không. Tam thiên thế giới sanh diệt theo tuần tự thành, trụ, hoại, không của đại kiếp. Dưới đây, xin kể lược qua bốn giai đoạn ấy.

Kiếp trong Phật giáo: 1. Kiếp Thành ( tức Sự hình thành Thế giới)

Kiếp thành là giai đoạn thế giới đang thành lập. Thời gian nầy kể có 20 tiểu kiếp.

Khi thế giới đã tiêu hoại, chỉ còn một khoảng hư không trống rỗng trải qua thời gian rất lâu xa. Do nghiệp lực của chúng sanh, bấy giờ từ nơi không gian bỗng nhiên biến hiện ra áng mây to rộng che khắp một vùng bằng khoảng Tam thiên đại thiên thế giới. Kế đó lại có mưa to đổ xuống, mỗi giọt mưa lớn như cái bánh xe. Cứ mưa như thế hết trận nầy đến trận khác.

Do nghiệp chúng sanh, có nhiều trận mưa sai biệt: có cơn mây mưa lớn tên là Năng Diệt, làm cho tiêu tan những hơi nóng bức. Có cơn mây mưa lớn tên là Năng Khởi, làm cho nước dâng lên cao. Có cơn mây mưa lớn tên là Năng Chỉ, làm cho nước lắng hạ xuống. Có cơn mây mưa lớn tên là Năng Thành, hay tạo thành chất ngọc ma ni và các thứ trân bảo. Có cơn mây mưa lớn tên là Phân Biệt hay khu phân các vùng của Đại thiên thế giới.

Mưa như thế trải qua ngàn muôn năm, nước lần lần dâng cao đến cõi Phạm Thiên. Trong khi mưa lại có bốn thứ gió to xen lẫn. Một là Năng Trì phong luân, thứ gió nầy duy trì khiến cho nước không tan rã. Hai là Năng Tiêu phong luân, thứ gió nầy làm cho nước tiêu bớt. Ba là Kiến Lập phong luân, thứ gió nầy làm cho các xứ sở được thành lập. Bốn là Trang Nghiêm phong luân, thứ gió nầy phân bố các xứ sở một cách thiện xảo.

*

Khi nước đã dâng lên cao đầy khắp cõi Đại thiên, lại có những hoa sen to lớn tự sanh ra che trải giáp mặt nước. Thứ hoa sen nầy có 1.000 cánh, tên gọi là Như Lai Xuất Hiện Công Đức Bảo Trang Nghiêm. Chư thiên ở cõi trời Tịnh Cư trông thấy, bay xuống đếm xem được bao nhiêu hoa sen – liền đó biết trong đại kiếp nầy có bao nhiêu vị Phật ra đời.

Sau khi hoa sen mọc ra không bao lâu, bỗng có cơn gió lớn tên gọi A Na Tỳ La. Gió này thổi nước xao động thành những cụm bọt to đọng đặc lại. Kế tiếp lại có thứ gió tên gọi là Thiện Tịnh Quang Minh. Gió nầy thành lập các Thiên cung thuộc cõi Sắc. Trước tiên cõi Tam thiền được thành lập, thứ đến cõi Nhị thiền, thứ nữa đến cõi Sơ thiền. Kế tiếp lại có thứ gió tên là Tịnh Quang Minh Trang Nghiêm. Gió nầy thành lập các cung điện của Không cư thiên thuộc cõi Dục. Kế tiếp lại có thứ gió tên là Kiên Mật Vô Năng Hoại. Gió nầy thành lập các Luân Vi Sơn lớn nhỏ và Kim Cang Sơn.

*

Kế tiếp lại có thứ gió tên Thắng Cao, gió nầy thành lập các núi Tu Di. Kế tiếp lại có thứ gió tên là Bất Động, gió nầy thành lập mười loại núi lớn là: núi Khê Đà La, núi Tiên Nhơn, núi Phục Ma, núi Đại Phục Ma, núi Trì Song, núi Ni Dân Đà La; núi Mục Chơn Lân Đà, núi Ma Ha Mục Chơn Lân Đà và Hương Sơn, Tuyết Sơn. Kế tiếp lại có thứ gió tên là An Trụ, gió nầy thành lập các miền đại địa của Đại thiên giới.

Kế tiếp lại có thứ gió tên là Trang Nghiêm. Gió nầy thành lập các cung điện của Địa cư thiên, cung điện Long vương và thần Càn Thát Bà. Kế tiếp lại có thứ gió tên là Vô Tận Tạng. Gió nầy thành lập tất cả biển lớn của cõi Đại thiên. Kế tiếp lại có thứ gió tên là Phổ Quang Minh Tạng. Gió nầy thành lập các báu ma ni của Đại thiên thế giới. Kế tiếp lại có thứ gió tên là Kiên Cố Căn. Gió nầy thành lập tất cả các cây Như Ý. Như thế do nghiệp duyên của chúng sanh không đồng, nên tự nhiên nổi lên những thứ gió sai biệt để tạo thành các cõi sai biệt. (Đoạn thành lập các núi này là trích dẫn theo kinh Hoa Nghiêm)

*

Theo luận Du Già Sư Địa để học giả so sánh: Bấy giờ giữa hư không lại nổi lên các Giới tạng vân. Do những ánh mây nầy, có nhiều thứ mưa to đổ xuống, nước mưa đều y trụ trên Kim tánh địa luân. Kế đó lại có gió mạnh khởi lên cổ động làm cho nước thành những chất đặc. Các chất tinh diệu bậc thượng hợp thành núi Tu Di. Núi nầy khi hoàn thành, thể chất của nó là bốn thứ báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê.

Những chất đặc bậc trung, kết thành bảy núi vàng như: núi Trì Song, núi Trì Trục, núi Chiêm Mộc, núi Thiện Kiến, núi Mã Nhĩ, núi Tượng Nhĩ, núi Trì Địa. Bảy dãy núi nầy an lập theo thứ lớp và đều vây quanh núi Tu Di. Những chất đặc bậc hạ kết thành bốn đại châu, tám trung châu, núi Thiết Vi, cung điện của hàng Phi thiên, Long cung, Tuyết Sơn; bờ núi bao quanh A Nậu Trì, các chánh ngục, biên ngục, và một phần biệt xứ của loài Ngạ quỷ, Bàng sanh. Cung điện của hàng Phi thiên ở dưới chân núi Tu Di gần mé nước Long cung ở rải rác theo các Hương thủy hải, giữa bảy núi vàng.

Trong các Long cung nầy có tám đại Long vương, thọ lượng đồng một trụ kiếp. Tám Long vương ấy là: Trì Địa long vương, Hoan Hỷ long vương, Mã Loa long vương; Mục Chơn Lân Đà long vương, Ý Mãnh long vương, Trì Quốc long vương; Đại Hắc long vương, Ế La Diệp long vương.

Kiếp trong Phật giáo:  2. Kiếp Trụ và Tổ Tiên của loài người

Kiếp trụ là gì? Ấy là thế giới đã thành, có thể khiến cho chúng sanh được an trụ mà thọ dụng. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tam thiên đại thiên thế giới đã thành lập, khiến cho vô lượng chúng sanh được nhiều sự nhiêu ích: những loài thủy tộc được sự nhiêu ích của nước; những loài ở lục địa được sự nhiêu ích của đất; những loài ở cung điện được sự nhiêu ích của cung điện; những loài ở hư không được sự nhiêu ích của hư không”.

Khi thế giới mới vừa thành lập, đất như chất sữa đặc, có đủ mùi vị thơm tho ngon đẹp. Lúc ấy hàng chư thiên phước, mạng đều hết, từ cõi trời Quang Âm hóa sanh xuống miền đại địa. Loài hữu tình nầy các căn đầy đủ, thân có ánh sáng; bay đi tự tại giữa hư không lấy sự hỷ lạc làm thức ăn, thọ số rất lâu dài.

Bấy giờ thế giới không có mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, thời tiết và ngày đêm; cũng không phân biệt ai là nam, nữ, sang, hèn. Mọi người gặp nhau chỉ gọi là “Tát đỏa, tát đỏa”. Khi đó các hữu tình hóa sanh thấy lớp địa tô trắng nhuyễn, lấy ngón tay chấm đưa vào lưỡi nếm thử. Nếm vài ba lần, cảm thấy thơm ngon, mùi vị đặc biệt, họ liền sanh lòng tham trước. Những kẻ nào ăn chất địa tô nhiều, thân thể lần lần thô phì; người ăn ít thì nhan sắc quang nhuận hơn. Do đó họ sanh tâm phân biệt tốt xấu hơn kém.

*

Khi các hữu tình ấy tham nhiễm chất địa tô, thì thần thông ánh sáng và diệu sắc của thân thể cũng lần suy mờ và mất hẳn, thế giới trở nên tối tăm. Lúc đó các ngọn hắc phong thổi vào mặt biển. Từ nơi đây phát hiện mặt trời, mặt trăng bay lên hư không soi sáng thế gian. Người thời bấy giờ thấy mặt trời mọc thì mừng, thấy mặt trời lặn thì lo lắng sợ hãi, từ đó mới có ngày đêm phân biệt.

Khi loài người đã sanh lòng hơn kém thị phi, phước đức cũng suy giảm; chất địa tô biến thành địa bì, mùi vị kém hơn trước. Lần lần chất địa bì cũng diệt, sanh ra chất địa phu; chất địa phu lại diệt, biến ra chất địa phì, mùi vị như rượu bồ đào. Kế đó chất địa phì cũng mất, từ dưới đất mọc lên cây bồ đào trái ngon ngọt; nhơn loại hái thứ trái ấy mà ăn, ăn hết lại có trái khác sanh ra tiếp tục. Lần lần cây bồ đào thưa thớt không còn trái, từ dưới đất lại mọc lên thứ gạo không có vỏ thóc bên ngoài; thứ gạo nầy không cần gia vị mà vẫn có đủ mùi chất thơm ngon.

*

Bấy giờ loài người hóa sanh ăn thứ gạo thơm, còn lại cặn bã nơi thân; thể chất lại biến sanh ra đại, tiểu tiện đạo, hiện rõ căn hình nam nữ. Những kẻ tình nhiễm hơi nặng biến thành nữ nhơn, người tình nhiễm nhẹ hơn biến thành nam tử; hai bên đối nhau cười nói, dục niệm càng tăng; lần lần đi đến sự phối hợp và kết thành chồng vợ ở chung nhau. Từ đấy loài người sanh ra đều từ thai tạng của mẹ. Thứ gạo thơm thuở ấy dài độ bốn tấc, ban mai cắt chiều liền sanh; chiều cắt mai lại sanh, hạt nào hạt nấy đều chín mọng.

Trong khi đó đôi kẻ sanh tâm lười biếng, họ cắt luôn thật nhiều, để dành ăn trong ba ngày, năm ngày, hoặc nhiều ngày. Những người kia trông thấy thế bắt chước làm theo; do nghiệp tham lam phóng dật ấy, gạo lần lần sanh ra vỏ thóc, khi cắt rồi không mọc lại liền như lúc trước. Trước cảnh trạng ấy, loài người buồn rầu khóc lóc, cùng nhau phân chia ranh giới của ruộng nương; mỗi gia đình đều tàng trữ lúa riêng, rồi ra sức gieo trồng để tự nuôi sống.

*

Thời gian sau, lại có kẻ tham lam lười biếng, không chịu gắng sức làm việc, lén cắt trộm lúa của người khác, nhân đó sanh ra sự tranh đấu lẫn nhau. Bấy giờ đại chúng họp lại lựa bậc có đức công cử lên làm điền chủ, với nhiệm vụ xử đoán việc phải quấy, trách phạt kẻ có tội; mỗi người đều trích bớt phần ăn của mình để thù đáp công lao của vị ấy. Đây là mầm móng xuất phát hàng vua chúa và giai cấp Sát Ðế Lỵ về sau.

Lúc đó lại có những kẻ thấy nhơn loại lần trở nên ô nhiễm xấu xa, sanh lòng thương xót yểm ly, bỏ vào núi tu hành, giữ hạnh trong sạch được mọi người tôn kính cúng dường. Đây là nguồn gốc của hàng xuất gia tu tịnh hạnh và giai cấp Bà La Môn về sau. Lại có những kẻ học tập các kỹ nghệ, hoặc giúp việc cho người khác để tự mưu sanh. Đây là hàng thứ dân và tiện dân; cũng là nguyên ủy của hai giai cấp Phệ Xá, Thủ Ðà La sau nầy.

Tóm lại, thời gian của kiếp trụ cũng gồm có hai mươi tiểu kiếp. Mỗi tiểu kiếp khi tăng thạnh đều có bốn bậc Luân vương ra đời, lúc giảm cực đều có tiểu tam tai.

Kiếp trong Phật giáo: 3. Kiếp Hoại và Đại Tam Tai – Ngày Tận Thế của loài người

Khi trụ kiếp đã mãn, thế giới bắt đầu hư hoại đây gọi là kiếp hoại. Sự hư hoại nầy có hai phương diện: thú hoại và giới hoại. Thú hoại là chỉ cho sự tiêu hoại của chúng sanh trong Thất thú, tức là hữu tình giới (Còn gọi là lục đạo luân hồi). Lúc đó những chúng sanh nào có phước nghiệp liền được sanh về các tầng trời không tiêu hoại; hoặc sanh về các thế giới khác tương xứng với nghiệp của mình. Những chúng sanh nghiệp nặng, sau khi thân xác tiêu tan liền được chuyển sanh về ác đạo ở tha phương. Giới hoại là sự tiêu hoại của non sông vạn vật, tức là khí thế giới.

Về kiếp hoại lại có tướng đại tam tai là: Hỏa tai, thủy tai và phong tai.

Đại Tam Tai: 1. Hỏa Tai

Khi hỏa tai sắp khởi, những chúng sanh có phước đức đều sanh lên cõi Nhị thiền. Do nghiệp của loài hữu tình kế đó hắc phong nổi lên dữ dội; khởi thỉ có hai mặt trời hiện ra, làm cho nước ở các ao hồ rạch nhỏ đều khô cạn. Kế tiếp có ba mặt trời hiện ra, làm cho nước ở các sông lớn đều khô cạn. Kế lại có bốn mặt trời hiện ra, làm cho nước ở A Nậu Trì (Vô nhiệt trì) khô cạn.

Khi năm mặt trời hiện ra biển lớn đều khô; sáu mặt trời hiện ra núi non đất liền bốc cháy khói lên ngùn ngụt; bảy mặt trời hiện ra núi Tu Di sập đổ, chư thiên trời Lục Dục thảy đều mạng chung. Sức lửa hủy hoại cả Dục giới và tầng Sơ thiền của Sắc giới. Lúc ấy từ cõi trời Quang Âm trở xuống, vạn vật đều thành tro bụi; chư thiên mới hóa sanh lên đây thấy cảnh tượng chưa từng có ấy, đem lòng sợ hãi. Các thiên tử cựu trụ đến an ủi rằng: “Chư vị chớ lo sợ, kiếp lửa không thể tiêu hủy được cõi nầy”.

Đại Tam Tai: 2. Thủy Tai

Khi thủy tai nổi lên, những chúng sanh có phước đức đều sanh trước lên cõi Tam thiền. Do nghiệp lực của loài hữu tình, tam thiên thế giới nổi lên cơn mưa mãnh liệt. Từ cõi Tam thiền trở xuống, cung điện chư thiên, núi Tu Di, Thất Kim Sơn, Tứ đại châu đều ẩn hình trong biển nước. Cả cõi Dục và tầng Sơ thiền, Nhị thiền của Sắc giới đều bị sức nước xung phá tiêu tan. Ví như một khối muối to bỏ xuống nước bị tiêu tan thế nào những sắc chất của cõi nầy cũng bị tiêu tan như thế ấy.

Đại Tam Tai: 3. Phong Tai

Khi phong-tai nổi lên, những chúng sanh có phước đức đều sanh trước lên cõi Tứ thiền. Do nghiệp lực của loài hữu tình, có cơn gió mãnh liệt tên là Đại Tăng Già nổi lên. Từ cõi Tứ thiền trở xuống, cung điện chư thiên, núi non, tất cả các sắc chất đều va chạm nhau tan nát như vi trần trong sức quay cuồng dữ dội của gió. Nói chung, phong tai tiêu hoại đồng thời tất cả trời Tam thiền, Nhị thiền, Sơ thiền, và 1.000.000.000 cõi Dục của Đại thiên thế giới.

Kiếp trong Phật giáo: Đại Lược Về Đại Tam Tai

Đại tam tai không phải đồng thời khởi lên trong một đại kiếp. Như đại kiếp thứ nhất bị hỏa tai tiêu hoại, đến đại kiếp thứ tám mới bị thủy tai tiêu hoại; cứ bảy lần hỏa tai có một lần thủy tai, bảy lần thủy tai mới có một lần phong tai. Đại tam tai tuần hoàn 64 lần trong một kiếp vận; nếu đại kiếp thứ nhất bị hỏa tai tiêu hoại, đến đại kiếp thứ 64 mới có phong tai tiêu hoại thế giới. Như thế trong một kiếp vận (64 đại kiếp), có 56 lần đại hỏa tai, 7 lần đại thủy tai, 1 lần đại phong tai.

Hiển Tông Luận nói: “Chư thiên cõi Sơ thiền do sức phiền não vi tế của tâm sở tầm, từ bên trong, nên chiêu cảm hỏa tai bên ngoài. Chư thiên cõi Nhị thiền do sức nhuận trạch của tâm khinh an, hoan hỷ bên trong, nên chiêu cảm thủy tai bên ngoài. Chư thiên cõi Tam thiền do sức dao động của tâm lạc thọ bên trong, nên chiêu cảm phong tai bên ngoài. Bậc Sơ thiền vì có đủ ba tai nạn bên trong, nên phải thọ ba tai nạn bên ngoài. Bậc Nhị thiền vì có hai tai nạn (thủy, phong tai) bên trong, nên phải thọ hai tai nạn bên ngoài.

*

Bậc Tam thiền vì có một tai nạn (phong tai) bên trong, nên phải thọ một tai nạn bên ngoài”. Cứ theo đây mà xét thì trong thời kỳ hỏa tai cũng có thủy tai và phong tai, nhưng thế lực của nước và gió kém hơn lửa, nên chỉ kể phần lửa là đại hỏa tai. Trong thời kỳ thủy tai cũng có hỏa tai và phong tai, nhưng thế lực của lửa và gió kém hơn nước, nên chỉ kể phần nước là đại thủy tai. Trong thời kỳ phong tai cũng có hỏa tai và thủy tai, nhưng thế lực của lửa và nước kém hơn gió, nên chỉ kể phần gió là đại phong tai.

Hỏa tai phá hoại đến cõi Sơ thiền, thủy tai phá hoại đến cõi Nhị thiền, phong tai phá hoại đến cõi Tam thiền. Tạp Tâm Luận nói: “Bậc Tứ thiền không có lửa giác quán như Sơ tịnh lự, không có nước hoan hỷ như Nhị tịnh lự, không có gió lạc thọ như Tam tịnh lự nên không bị tam tai làm hại. Vì thế cõi Tứ thiền vĩnh viễn không tiêu hoại.

*

Nhưng đệ Tứ thiền chưa được gọi là chân thường vì định cảnh nầy không vĩnh viễn tương tục khi sức định đã mòn thế lực của nó phải tiêu tan. Vì thế cõi Tứ thiền tuy không bị tam tai, nhưng còn bị sự sanh diệt vô thường làm hư hoại. Tướng hư hoại ấy như thế nào? Như khi vị thiên tử cõi Tứ thiền mới hóa sanh, cung điện và bao nhiêu y báo tùy thân cũng đồng thời hiện; khi họ mạng chung y báo riêng cũng đồng thời tiêu diệt”.

Trên đây là tướng trạng chung về sự tiêu hoại của thế giới. Mỗi lần thế giới hoại diệt đều trải qua một thời gian là 20 tiểu kiếp. Tóm lại các tướng hữu vi là pháp sanh diệt, ba cõi đều vô thường, hàng Phật tử không nên tham trước. Cổ đức đã bảo:

Lục dục còn mang tướng ngũ suy,

Tam thiền chưa khỏi với phong tai.

Dù cho tu đến Phi phi tưởng.

Cũng chẳng bằng lên Bát Nhã đài”.

Kiếp trong Phật giáo: 4. Kiếp Không

Sau khi đã trải qua đại tai, vạn vật đều tiêu tan, chỉ còn một khoảng không gian vô hình. Trạng thái nầy kéo dài 20 tiểu kiếp mới qua giai đoạn thành lập của thế-giới tương lai. Thời kỳ trống không ấy gọi là không kiếp. Không kiếp không có ngày đêm thời tiết, làm sao mà biết được là trải qua 20 tiểu kiếp. Đây là do trí huệ vô ngại của Phật thấy suốt mười phương, so sánh với các cõi trời không hư hoại và trụ của thế giới phương khác, nên biết rõ thời gian ấy trải qua 20 tiểu kiếp.

Như một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông; một đại kiếp phải trải qua bốn kiếp tướng là thành, trụ, hoại, không, liên tục không dứt. Thời tiết hết đông kế sang xuân, kiếp tướng hết thời kỳ trống không lại qua thời kỳ thành lập.

Đối Pháp Luận nói: “Như suốt qua phương đông có vô lượng thế giới, các cõi ấy hoặc sắp thành, hoặc đang hoại; hoặc đang thành, hoặc đã thành rồi trụ, hoặc đã hoại rồi không. Cũng thế, vô biên quốc độ ở mười phương sanh diệt theo bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không, liên tục không dứt. Chánh báo và y báo ở mười phương thế giới có xấu, đẹp, sạch, dơ, đều do đồng nghiệp của chúng sanh mà cảm hiện”.

Kinh Hoa Nghiêm cũng nói: “Ví như lá trong rừng có non, già, khô, rụng, thế giới trong các sát chủng cũng có thành, trụ, hoại, không”.

(Kiếp trong Phật giáo – Theo Phật Học Tinh Yếu)

Tuệ Tam 2021.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Hư Không Tạng Bồ Tát – Ngài là ai

8 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog