Chép Hồng Danh Phật – Công đức lớn, dễ thực hành
Pháp Giới 7 tháng trước

Chép Hồng Danh Phật – Công đức lớn, dễ thực hành

Chép hồng danh Phật hay chép Nam mô A Di Đà Phật là một trong những phương pháp tiêu nghiệp tăng phước bậc nhất trong thời mạt pháp này. Sở dĩ nói là bậc nhất vì pháp này vô cùng dễ thực hành:

 1. Từ đứa bé lên bảy cho đến ông già tám mươi, hễ muốn đều thực hành được.
 2. Bất kỳ giờ nào, ở đâu, chỉ cần rảnh rỗi là thực hành được ngay, không có kiêng kỵ gì.
 3. Dù bạn sang hay hèn, tốt hay xấu, dù thân tâm của bạn thanh tịnh hay cấu uế, dù bạn ăn chay hay ăn mặn, giữ giới hay phạm giới…tất cả đều không quan trọng, chỉ cần bạn thực sự muốn viết là được.

Ngay khi bạn đặt bút, trên hư không xuất hiện một luồng hào quang thâu nhiếp lấy bạn. Luồng hào quang này, tùy vào mức độ tập trung và thanh tịnh nơi thân tâm của bạn, mà độ lan tỏa rộng hay hẹp. Nếu hẹp thì thâu nhiếp riêng bạn, nếu rộng thì thâu nhiếp toàn bộ khu vực nơi bạn ở. Đừng ngạc nhiên, sự thật đấy bạn ạ! Chỉ là chúng ta chưa khai mở được thiên nhãn nên chẳng nhìn thấy đó thôi!

 • Niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát được vô lượng công đức.
 • Chuyện Tâm linh có thật ở Việt Nam.
 • Chuyện nhân quả báo ứng.
 • Hội Long Hoa là gì.
 • Cách trị bóng đè linh nghiệm nhất.
 • Sự thật về hạn Tam Tai.
 • Ý nghĩa của hồng danh Nam mô A Di Đà Phật.
Chép Hồng Danh Phật – Công đức lớn, dễ thực hành
Chép hồng danh Phật

Chép hồng danh Phật được Hào quang thâu nhiếp.

Một bậc đã khai mở đạo nhãn kể với tôi: “Trong một lần làm Phật sự ở một tỉnh miền trung. Nhân có người nhờ giúp một ca bị quỷ nhập khá xưởng xẩu. Xong việc, Tôi cùng vài Phật tử trở về khi đã tối trời.

Khi xe chạy ngang qua một thị trấn nọ. Từ rất xa, tôi đã nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà có khí đen bốc lên cuồn cuộn. Kỳ lạ là trong mấy mươi ngôi nhà bị bao bọc giữa đám khí đen tà ác ấy, có một ngôi nhà sáng rực bởi kim quang. Lớp kim quang này tuy chưa đủ rộng để xua được đám khí đen xung quanh. Nhưng nó vừa đủ để bao phủ và che chở cho cả căn nhà ấy.

Tôi hỏi chư vị phụ trách vùng ấy thì ông ta cho hay: “Những căn nhà bị bao phủ bởi khí đen là bởi trong nhà có kẻ tu theo tà đạo PLC – Một trong những tà pháp thuộc hàng kinh khủng bậc nhất hiện nay. Bởi tu tà đạo nên chiêu cảm đám tà thần và yêu mị đến ngụ ở trong nhà. Khí đen là do đám ấy phát ra vậy.”

*

Ông ta nói thêm: “Thổ công và tổ tiên của những nhà ấy không chống cự được nên đều chịu cảnh lang thang đói khổ ở bên ngoài…Còn ngôi nhà được che chở bởi ánh hào quang là bởi con dâu nhà ấy tối nào cũng viết danh hiệu Phật.

Hỏi: Cô ấy là Phật tử phải không?

Đáp: Không phải. Cô này chỉ vì đang mang thai nên viết danh hiệu Phật để cầu mẹ con được an yên…

Thầy bảo tôi: “Thấy cảnh ấy mới hiểu được bi tâm độ sanh không chán mỏi của chư Phật. Thấy rồi lại thương chúng sanh cang cường khó độ. Chẳng chịu tin Phật, niệm Phật, không biết bao giờ ra khỏi được sanh tử luân hồi!” “

Ý nghĩa chép hồng danh Phật

Sự nhiệm mầu của pháp chép hồng danh Phật nằm ở hai điều cốt lõi:

Bản nguyện của đức Phật A Di Đà là luôn phóng hào quang thâu nhiếp và che chở cho chúng sanh mười phương. Tuy nhiên chỉ chúng sanh nào nhớ niệm đến danh hiệu của Ngài thì bức màn vô minh mới được khai mở. Lúc ấy mới thực sự được lợi ích nơi ánh sáng này nhiếp hộ.

Lý này cũng giống như sóng điện thoại ở khắp hư không: Bạn có điện thoại thì thu được sóng, bạn chẳng có thì chẳng thu được gì. Sự và lý nằm ở đó, chớ không phải đức Phật A Di Đà phân biệt hay chẳng từ bi. Tam thế, mười phương chư Phật luôn đau đáu tìm cách cứu độ chúng sanh. Nhưng nếu chúng sanh ham mê ngũ dục, chẳng muốn hồi đầu, Phật cũng chỉ biết thở dài chứ chẳng làm gì được.

Khi bạn chép danh hiệu Phật, do lúc đó tay viết, tâm tập trung, nên ít tạp niệm. Chính vì tạp niệm ít nên tâm vô tình trở nên thanh tịnh. Sự thanh tịnh này khế hợp với nguyện lực của Phật nên được cảm ứng rất nhanh. Lý này cũng như bạn niệm Phật: Tâm thanh tịnh, tập trung, thì công đức lớn hơn là tâm tạp loạn vậy! Trước khi đặt bút, hồng danh Phật đã xuất hiện trong tâm, nên gọi là tâm niệm Phật. Khi đặt bút viết danh hiệu Phật gọi là thân hướng Phật. Do Thân tâm đều hướng Phật nên công đức lớn là như thế.

Cách chép hồng danh Phật

Chép hồng danh phật rất dễ, bạn chẳng cần phải thực hiện nghi thức gì, chẳng cần phải thắp hương, chẳng cần lễ lạt. Thậm chí bạn cũng chẳng cần phải cầu kỳ tắm rửa, đánh răng hay thay quần áo làm chi. Chỉ cần thực hành theo bốn bước đơn giản sau đây:

 1. Mua một vở mới rồi cất đặt nơi cao ráo, sạch sẽ.
 2. Mỗi ngày nên chép 1 – 2 trang, nhiều hơn thì càng tốt. Lúc nào rảnh thì chép, không nhất thiết phải đúng giờ giấc gì.
 3. Khi chép nên ngồi ngay ngắn một chỗ. Đừng vừa chép vừa nói chuyện hay vừa chép vừa làm việc khác.
 4. Khi chép xong thì lại cất về chỗ cũ, không vứt bừa bãi trong nhà.
 5. Chép xong rồi, bạn nên hồi hướng công đức ấy cho tha nhân bằng cách đọc ra tiếng hoặc đọc thầm trong đầu thế này: “Nam mô A Di Đà Phật!(03 lần) Con nguyện hồi hướng công đức chép hồng danh Nam mô A Di Đà Phật này cho Pháp giới chúng sanh, cho linh hồn ông bà tổ tiên thân gia quyến thuộc của con trong từ vô thỉ kiếp đến nay; và cho hết thảy các chúng sanh có nhân duyên với con trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Con cầu nguyện đức Từ Phụ A Di Đà từ bi phóng quang, gia hộ cho tất cả đồng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây phương Tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật!(03 lần)
  *

Bạn chẳng nhất thiết phải đặt mua loại vở in sẵn, bìa vở cầu kỳ làm gì. Việc ấy ngoài việc khiến bạn mất thêm tiền ra thì chẳng có ý nghĩa gì cả! Tại sao thế? Bởi chép hồng danh Phật quan trọng nơi tâm của bạn, không phải ở hình tướng bên ngoài.

Trừ vở dùng để nháp ra thì vở nào cũng dùng được. Nếu nhà mình còn nghèo, có thể xin những cuốn vở đã viết dở của học sinh về. Trong những cuốn vở ấy, không ít thì nhiều cũng sẽ còn có những trang học sinh chưa viết đến. Bạn tháo vở và cắt các trang chưa dùng ấy ra, rồi cẩn thận ghép lại thành một cuốn là dùng được. Phát cái tâm chép danh hiệu Phật trong nghịch cảnh này, phước đức lớn hơn gấp nhiều lần so với bình thường đấy nhé.

So sánh Chép danh hiệu Phật và Chép Kinh

Pháp chép hồng danh Phật này dành cho hết thảy chúng sanh, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, trí ngu…Công đức bình đẳng như nhau không sai khác. Nếu so sánh chép danh hiệu Phật và chép kinh thì chép danh hiệu Phật thù thắng hơn, công đức cũng lớn hơn rất nhiều. Sơ lược đôi chút để bạn nắm được phần căn bản:

 • Muốn chép Kinh, phải ăn chay, giữ giới, kiêng ngũ vị tân… thân tâm phải thanh tịnh nên rất khó thực hành. Còn chép danh hiệu Phật không phải kiêng kỵ gì cả. Bạn rảnh rỗi lúc nào thì chép lúc ấy.
 • Kinh Phật ở đâu, nơi đó có chư tôn Long Thần Hộ Pháp, ngày đêm hộ trì kinh ở đó. Bạn chép kinh mà không đúng pháp ắt các Ngài không đồng ý nên dễ bị trách phạt. Lại người chép kinh ngày nay đa phần đều phạm phải cái lỗi khinh nhờn. Bởi thế nên công đức lớn, mà tội khinh nhờn cũng không hề kém cạnh. Một mai khi nhân quả chín muồi, hai nghiệp ấy, cái nào đến trước thì thọ hưởng cái đó. Còn chép hồng danh Nam mô A Di Đà Phật thì cứ hễ chép là sanh phước tiêu tội; hễ chép thì được ánh hào quang của Phật A Di Đà âm thầm thâu nhiếp, bảo vệ.

Như vậy, tương quan so sánh hơn kém, dễ khó, giữ hai pháp, thiết nghĩ không cần phải nói thêm làm gì nữa.

Chép hồng danh Phật: Cảm ứng chuyện

Xin chép lại đây đôi câu chuyện làm minh chứng, đều là do Tuệ Tâm tự mình chứng kiến. Bạn đọc nếu tin thì thật là tốt lành, bằng nếu chẳng tin cũng xin chớ hủy báng mà mang tội.

1. Chép danh hiệu Phật được thoát khỏi kiếp nạn.

Một ngày mùa thu năm 2017, vừa đặt chân đến nhà sau khi đưa Thầy đi cầu siêu cho Thai nhi ở Sóc sơn, tôi thấy điện thoại reo. Mở máy ra thì thấy người bạn học cũ gọi. Sau một hồi hỏi han, bạn vào thẳng vấn đề.

Bạn bảo: Cuộc hôn nhân của mình đang đi vào ngõ cụt. Người chồng cục súc và vũ phu của bạn giờ thêm cái tệ nạn gái gú. Anh ta chẳng quan tâm đến gia đình đã đành, lại còn bạo hành khiến cuộc sống của ba mẹ con chẳng khác gì địa ngục. Tình hình ngày một tồi tệ hơn, và bạn sợ một ngày nào đó có thể mất mạng bởi người đàn ông có học nhưng thâm hiểm ấy. Biết tôi học Phật nên bạn muốn hỏi xem có cách chi thoát khỏi được tình cảnh này hay chăng?

Tôi bảo: Tình cảnh này gọi là đi không được ở không xong. Đừng cầu ly hôn, cũng đừng cầu anh ta thay đổi, không bao giờ xảy ra được chuyện ấy đâu. Bởi đây là nhân quả, thuộc về định nghiệp: Một khi trả chưa hết nợ thì không cách chi thoát ra được. Còn nếu đã trả hết được nợ tiền kiếp thì không cầu cũng tự thoát được ra. Muốn trả nợ nhanh, chỉ có cách nương nơi Phật lực để tự chuyển hóa nghiệp lực của chính mình, ngoài ra không có cách nào khác. Tôi khuyên bạn:

*

1. Vì là nhân quả, mình làm mình chịu, nên đừng khởi tâm oán trách anh giận hờn gì anh ta cả. Anh ta mắng chửi gì cũng mặc kệ, đừng cãi lại.
2. Phát tâm niệm Phật và mua ít vở chép danh hiệu Phật hằng ngày. Trước khi đi ngủ thì hồi hướng công đức ấy cho pháp giới chúng sanh để nhanh được tiêu nghiệp tăng phước. 

Tôi biết bạn xưa nay không tin Phật, cũng chẳng tin nhân quả, quỷ thần gì. Trước đây cũng từng nhiều lần khuyên bạn niệm Phật nhưng bạn chẳng nghe. Nay cũng khuyên vậy thôi, chớ thực cũng chẳng tin là bạn chịu thực hành. Tuy nhiên vì nay đã ở vào  đường cùng, chẳng bấu víu được vào đâu nên rốt cuộc bạn cũng chịu ôm chân Phật. Vì không có tín tâm nên có ngày bạn chẳng niệm được câu Phật hiệu nào. Chỉ có buổi tối là chịu ngồi viết 2 trang Nam mô A Di Đà Phật. Bạn thực hành như thế sau khoảng 4 tháng thì nghiệp chuyển.

*

Bạn bảo: “Từ ngày chép danh hiệu Phật, tuy thỉnh thoảng vẫn bị bạo hành. Tuy nhiên mỗi lần bị chồng đánh đập, ném đồ, bạn luôn cảm giác có một bàn tay vô hình nào đó che chở, khiến thân thể chẳng bị thương tích gì.”

Tám tháng sau ngày bạn chép danh hiệu Phật thì điều kỳ diệu xảy ra: Ông chồng tự giải thoát cho vợ, đề nghị ly hôn. Không những thế, nhờ bạn chẳng đề nghị chia con hay tranh chấp gì, nên cuối cũng thế cuộc xoay vần như thế nào đó, cuối cùng cả hai đứa con đều được về ở với mẹ…

2. Chép danh hiệu Phật được khỏi bệnh.

Bài này vốn đã đăng trong chủ đề chữa bệnh bằng Phật pháp, nay chép thêm vào đây cho bạn đọc cùng biết.

Ngày vào một tỉnh miền Trung hộ trì đạo tràng, Thầy tôi gặp một trường hợp kỳ lạ. Trường hợp này là một điển hình về sự nhiệm mầu của chữa bệnh bằng Phật pháp. Chúng sanh dù cang cường khó độ cách mấy, chỉ cần quay đầu lại là bờ. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn!

Ông là Đại tá quân đội về hưu. Hơn 70 năm sống trên đời chỉ tin “những gì bốc được bỏ vào miệng”. Từng vào sanh ra tử nơi các chiến trường nên những thứ như ma quỷ với ông là điều nhảm nhí. Cõi nọ giới kia, từ Thần tiên cho đến Thánh Phật, qua lỗ tai ông chẳng khác chi nước đổ lá khoai.

Bà ở với ông gần hết kiếp người. Dù cũng chẳng biết Phật là chi, nhưng thỉ thoảng bà cũng theo phong trào: Cùng các bạn già đi lễ Chùa, làm công quả…Ông biết bà đi Chùa nên chửi mắng rồi cấm tiệt. Từ đó bà hễ muốn đi Chùa thì phải nói dối ông mới khỏi nhọc đầu. Ông bị sưng chân nhiều năm, cứ tập tễnh chớ chẳng đi lại được bình thường. Gần 10 năm trở lại đây lại thêm mắt mờ tai lãng, tánh tình càng thêm cạu cọ.

*

Vì vùng biên địa nên người ở đây mù mờ về Phật pháp. Thầy về phải nghĩ đủ mọi phương tiện để dẫn dụ chúng sanh. Thấy đám trẻ con ngoài thời gian học thì ôm điện thoại, Youtuber và game suốt ngày, Thầy bảo:

” Các con tập viết danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật. Cứ hễ viết xong 1 cuốn hơn 200 trang thì Thầy cho 200 ngàn.”

Thời gian đầu chỉ có một vài bé viết. Cứ hễ xong một cuốn, cầm qua thất đưa cho Thầy thì nhận tiền ngay. Quê nghèo, thấy kiếm tiền dễ nên dần dần trẻ em tham gia viết nhiều lên. Không chỉ trẻ em mà người già cũng viết. Cứ hễ ai viết xong là có tiền!

Bởi thế nên chút tiền tiết kiệm ít ỏi của Thầy ngày càng vơi đi. Dăm hôm nửa tháng lại thấy bảo tôi: Thầy mới đi ngân hàng về.

Tôi bảo: Quả nầy Thầy trúng độc đắc rồi. Khỏi phải lo trong túi còn tiền khi về với đức A Di Đà!

Nghe Thầy cười khà khà mà trong tâm tôi khởi buồn thương lẫn lộn. Buồn vì chúng sanh cang cường khó độ. Khổ hải vô biên mà chẳng chịu nhận ra mình khổ. Đắm đuối cùng ngũ dục rồi lại trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Thương vì Thầy nhiều tuổi quá rồi, còn chút thân già vẫn lang thang khắp nơi để độ chúng sanh. Mà Miền Trung mùa này thì gió lào “mát” khủng khiếp, không biết rồi Thầy chịu đựng nổi hay chăng?!

*

Trở lại chuyện ban đầu. Thấy mọi người kiếm tiền dễ quá, lại già yếu chẳng cách chi kiếm được tiền. Ông nổi tâm tham, cũng mua vở về viết Nam mô A Di Đà Phật!

Ba cuốn đầu đều đặn, Thầy trả cho ông 600,000, bình đẳng như mọi người. Ông ham nên nhận tiền cuốn thứ 3 xong là về cày luôn cuốn thứ tư.

Cuốn thứ 4 này mới được hơn nửa thì một sớm thức dậy, ông kinh ngạc phát hiện ra: Chân không còn đau, tai nghe rõ và mắt thì khỏi hẳn mờ. Có thể thiện căn tiềm ẩn nơi ông sâu dày nên cảm ứng nhanh và kỳ diệu như thế! Khỏi nói bạn cũng biết ông mừng như thế nào…Chẳng mất một xu khám chữa, chỉ vì kiếm tiền, viết danh hiệu Phật mà cảm ứng khỏi bệnh. Ngay hôm ấy, trong niềm xúc động vô biên, Ông cùng bà đến sám hối và quy y với Thầy…

Từ đó đến thời điểm Tuệ Tâm lạch cạch gõ bài này, Ông phát nguyện cùng bà trường chay niệm Phật. Ngày 4 thời trì lục tự hồng danh. Chỉ một lòng phát nguyện vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Phật pháp nhiệm mầu như thế đó!

( Chép hồng danh Phật )

Tuệ Tâm 2021.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Tiểu sử doanh nhân Vũ Chầm là ai? Một người con của Phật nhân hậu, giản dị và tận tụy

15 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog