Cầu Siêu cho Thai nhi tại nhà
Pháp Giới 2 tháng trước

Cầu Siêu cho Thai nhi tại nhà

Cầu siêu cho thai nhi tại nhà, tuy khó mà dễ. Khó là do người ta mê tín, không hiểu Phật pháp. Còn dễ là bởi nếu hiểu đạo: “Khi phát tâm sám hối niệm Phật hồi hướng, vạn tội đều tiêu. Có khi chỉ một thời khóa lễ, vong linh thai nhi đã được siêu thoát.” Đây là lời chư Tổ sư dạy, không phải Tuệ Tâm tôi tự nghĩ ra đâu nhé. Dù vậy, điều quan trọng nhất vẫn là ở nơi bạn chí tâm sám hối. Nếu không chí tâm, bạn cũng chẳng cần đọc tiếp làm gì, tốn thời gian vô ích!

 • Cách chữa khóc dạ đề linh nghiệm nhất.
 • 10 chuyện Tâm linh có thật.
 • 10 chuyện nhân quả báo ứng có thật.
 • Pha thai quả báo cực nặng.
 • Sự thật về Hạn Tam Tai.
 • Hành dịch bệnh quỷ vương Lệ Qủy.
 • Cách trị Bóng đè linh nghiệm nhất.
Cầu Siêu cho Thai nhi tại nhà
Bạn hoàn toàn có thể tự cầu siêu cho thai nhi tại nhà

Cách cầu siêu cho thai nhi tại nhà

Với cách này, bạn chưa Quy Y Tam Bảo vẫn thực hiện được. Tuy vậy, điều kiện cần và đủ là “bạn phải thỉnh cầu được một bậc “tu hành chân chính” giúp đỡ. Nếu không, đừng nên làm gì cả sẽ tốt hơn. Vậy làm thế nào để biết người bạn mời là bậc tu hành chân chính? Dễ thôi, nếu bạn thỉnh cầu mà:

 1. Thầy ra giá, hoặc có bảng giá đinh sẵn bao nhiêu tiền: Trường hợp này nên tránh xa! Các Thầy tu hành là để giúp đời, độ sanh. Người tu hành chân chính không bao giờ giữ tiền, đừng nói đến chuyện trả ơn hay công xá.
 2. Thầy yêu cầu sắm lễ này vật kia, hoặc vàng mã tốn kém…Cũng nên tránh xa! Phật pháp mầu nhiệm nơi chân tâm độ sinh, hướng thiện làm lành, không phải nơi lễ vật. Người hiểu đạo ai cũng biết điều này.
 3. Thầy chẳng yêu cầu gì, chỉ bảo chọn ngày nghỉ, gia đình đều ở nhà: Về dọn dẹp cửa nhà sạch sẽ, bàn thờ trang nghiêm thanh tịnh. Mua chút hương hoa, thêm ít vật phóng sinh càng tốt, Thầy sẽ giúp. Vậy là tốt rồi, việc cầu siêu cho thai nhi chắc chắn sẽ muôn phần tốt đẹp!

Để việc cầu siêu cho thai nhi tại nhà thêm thuận lợi, bạn nên ăn chay trước đó ít ngày. Ngày làm lễ bạn chí tâm sám hối với thai nhi và làm theo nghi thức cùng Thầy, vậy là xong. Để cuộc đời tốt lành hơn nữa, bạn nên phát tâm Quy Y Tam Bảo, thờ Phật tại nhà. Hàng ngày, lúc nào nhớ ra thì niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật. Làm lành lánh ác, sống cuộc đời thiện lương, thì mọi mong cầu đều được toại nguyện. Thần sắc sẽ tươi nhuận, công việc và sự nghiệp dần hanh thông.

Tụng Kinh Địa Tạng Cầu siêu cho Thai nhi

Để thực hiện được việc này, nhất định bạn PHẢI LÀ PHẬT TỬ. Nếu chưa Quy Y Tam Bảo, chớ có làm. Do là Phật tử, trong vô hình, luôn được Tam Bảo và chư tôn Long Thần Hộ Pháp bảo vệ. Bạn có thể lên bất kỳ ngôi Chùa nào, phát tâm xin Quy Y, làm Phật tử tại gia.

Thời mạt Pháp, bậc Chân tu khó gặp. Không phải ai cũng có duyên may để thỉnh cầu. Khi bạn đã phát tâm sám hối với thai nhi. Mà chẳng đủ phước duyên tìm được bậc Thầy chân chính, thì hãy tự mình cầu siêu cho thai nhi tại nhà. Chớ dại dột tìm đến các vị Thày cúng hoặc Thày bùa. Các vị này ngoài việc lấy tiền và hù dọa bạn ra, còn mang đến nhà bạn một đống âm binh. Rắc rối và khó giải quyết vô cùng. Khổ chồng thêm khổ, điều này chẳng thể không biết.

Các bước chuẩn bị

(Sau khi bạn đã là Quy Y Tam Bảo& Nhà đã có bàn thờ Phật)

Bạn phải luôn nhớ rằng: Phá thai phạm ĐẠI TỘI và vong linh thai nhi có Tha Tâm Thông. Mọi điều bạn suy nghĩ, dù thiện dù ác ở trong đầu, các bé đều biết hết. Bạn phải chí tâm sám hối với các bé, nếu không, cầu siêu chẳng có tác dụng gì!

 1. Trước ngày làm lễ:  Phải ăn chay từ 3 – 5 ngày.
 2. Mua hoặc thỉnh về nhà 01 bản kinh hoặc có thể dùng bản online: Kinh Địa Tạng hoặc Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni. (Thỉnh cả 02 bộ càng tốt. Khi thỉnh Kinh về nhà, phải cung kính đặt nơi cao ráo, sạch sẽ. Nhớ không được để nơi bất tịnh)
 3. Trang nghiêm bàn thờ Phật: Bàn thờ Phật sạch sẽ, có đủ: 01 Bình hoa tươi, 01 đĩa quả, 01 chung nước sạch. Tuyệt đối không sử dụng đồ mặn, vàng mã.
 4. Tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, tốt nhất nên mặc áo Tràng (bộ đồ Phật tử đi Chùa).

Nghi thức cầu siêu cho Thai nhi 

Miệng niệm Nam mô A Di Đà Phật, tay thắp 01 nén nhang (01 cây hương), cắm lên bát hương.

Nam mô A Di Đà Phật (03 lần, mỗi lần 01 lạy)

Sám hối

Qùy xuống khấn nguyện: Hôm nay ngày…tháng….năm….Con họ tên là..xyz, pháp danh là..abc, hôm nay con quỳ trước chân Tam Bảo. Chí tâm xin sám hối hết thảy mọi tội lỗi của mình, đã gây ra cho Pháp giới chúng sinh, trong từ vô thỉ kiếp đến nay.

Trước đây do không hiểu Phật pháp, con đã phạm đại tội phá thai. Nay con xin sám hối với vong linh thai nhi. Nguyện ơn trên Tam Bảo từ bi gia bị cho vong linh cháu sớm lìa khổ được vui. Sớm được Vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ. Con cầu nguyện đức Từ Phụ A Di Đà Phật phóng quang. Gia hộ cho tất cả chúng sanh nơi đây và vong linh thai nhi cùng lìa khổ được vui. Cùng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc.

Phát nguyện

Nguyện từ nay cho đến ngày con vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thề làm lành lánh ác. Nguyện hằng ngày trì niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật (Lạy 01 lạy).

 • Ngồi xuống chắp tay trước ngực niệm: Nam mô A Di Đà Phật (đủ 6 chữ trong khoảng 15-30′)
 • Chắp tay khấn nguyện: Nay con Phát tâm hàng ngày niệm Phật và Tụng 07 bộ Kinh Địa Tạng hồi hướng cho Thai nhi. (hoặc Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni). Nguyện hồi hướng phước báu này cho vong linh thai nhi lìa khổ được vui, Vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ.   
 • Tụng kinh. Qùy tụng hoặc ngồi xếp bằng tụng cũng được. Cứ chí tâm là được. 
 • Tụng xong, Qùy xuống chắp tay hồi hướng: Con nguyện hồi hướng toàn bộ công đức này cho vong linh thai nhi. Nguyện ơn trên Tam Bao gia bị, chứng minh cho tấm lòng thành của con.
 • Niệm Nam mô A Di Đà Phật: 03 câu, mỗi câu lạy 01 lạy rồi lui ra.

Khóa lễ cầu siêu cho thai nhi trong 7 ngày tiếp theo

Trong 07 ngày này, bạn phải ăn chay, nhớ kỹ nhé! Mỗi ngày, ngoài thời gian niệm Phật, bạn tụng 01 bộ Kinh Địa Tạng hồi hướng cho Thai nhi. Hết 07 bộ, nếu có thời gian, bạn tụng thêm càng tốt. Nếu không thì chỉ nên chuyên tâm niệm Phật. Nghi thức niệm Phật hàng ngày ở đây.

Chuyện về Cầu siêu cho Thai nhi 

Qua những câu chuyện cầu siêu cho thai nhi có thật ở dưới đây, bạn sẽ tăng thêm tín tâm cho mình. Nguyện ơn trên Tam Bảo gia bị cho bạn sớm được lìa khổ được vui!

Cầu siêu cho Thai nhi – Sử cư sĩ

Đầu mùa đông năm 1998, vợ tôi bất ngờ mang thai ngoài ý muốn. Lúc đó tồi đang bề bộn công việc khảo cứu, còn vợ tôi thì công việc vừa mới khai trương. Chúng tôi đã quyết định một điều không nên là: vợ tôi đi bịnh viện nạo thai. Nào ngờ hành vi khinh suất này đã thay đổi nửa đời sau của chúng tôi. Vợ tôi bị chứng bịnh hiểm giày vò nhiều năm. Việc này khiến chúng tôi thọ khổ mà thức tỉnh, cùng bước vào con đường học Phật.

Năm 2003, vợ tôi phát hiện bộ phận cận trực tràng của nàng đau không chịu nổi. Bác sĩ chẩn đoán bị “viêm mủ các tuyến quanh hậu môn”, bảo nàng phải nhập viện mổ. Nhưng lạ là mổ xong nàng vẫn đau như cũ!  Sau đó, được bác sĩ chuyên môn ở “Y viện tỉnh” chẩn đoán là bịnh: “Dị vị nội mạc tử cung”. Tìm đọc các tư liệu liên quan, chúng tôi mới biết bịnh này vô cùng nghiêm trọng.

*

Bệnh làm viêm thành đường ruột, gây hẹp và tắc nghẽn đường ruột, tạo ra táo bón. Táo bón diễn ra liên tục thường xuyên cũng ảnh hưởng đến chu kì… trong thời kì kinh nguyệt… Ngoài ra, bịnh nhân thường xuyên xuất hiện nhiều cảm giác khó chịu như muốn đi ngoài, thậm chí đi ngoài ra máu. Bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng khác như tắc nghẽn đường ruột, hoặc giãn cách. Gây táo bón, trướng bụng, đau bụng, buồn nôn, khó chịu…

Đây là căn bịnh nan y của thế kỷ này, triệu chứng chính là không thể mang thai và rất đau đớn. Bịnh rất khó chữa, trị xong vẫn có thể tái phát bất cứ lúc nào, được xếp vào loại “ung bướu bất tử”. Chứng này hành bịnh nhân thống khổ bất tận…Mỗi tháng, vợ tôi đều bị hành đau chí tử, cơn đau cứ đúng hẹn là đến theo chu kỳ kinh, đày đọa nàng suốt 4-5 ngày. Gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe, công tác và đời sống…Tôi cũng bị khổ lây theo.

Trầm luân trong biển khổ

Mỗi lúc nhìn vợ nằm dài trên giường, mặt trắng bệch, sức lực hầu như cạn kiệt vì cơn đau. Tim tôi khó thở như bị đá đè, cực kỳ nặng nề khó chịu. Bác sĩ đề nghị vợ tôi nên trị liệu theo phương cách thụ thai. Ông bảo: “Việc mang thai và cho bú có thể giúp bịnh thuyên giảm”. Vậy nhưng đối với người bị chứng “dị vị nội mạc tử cung” thì chuyện mang thai là quá gian nan.

Nỗ lực hơn một năm vẫn không kết quả, chúng tôi hầu như không còn hi vọng gì. Tháng 3 năm 2005. Vợ tôi bị u nang buồng trứng bên trái nên phải mổ, cắt bỏ vùng buồng trứng ung mủ. Với bệnh “viêm mủ các tuyến quanh hậu môn”, do quanh đó liên quan nhiều dây thần kinh, nên nếu mổ thì cực nguy hiểm. Vì vậy bác sĩ không dám động đến. Sau khi cắt buồng trứng xong, bác sĩ lại đề nghị trị bằng cách mang thai. Nói rằng thời kỳ hoài thai then chốt là tháng 7-8, nếu qua được hai tháng này thì không lo nữa, có thể gió yên sóng lặng”…

Duyên sâu với Phật

Tháng 8 chúng tôi đi Phổ Đà Sơn lễ tượng Quán Thế Âm tại Phổ Tế Tự để cầu con. Kể ra thật mầu nhiệm, từ lúc rời Phổ Đà Sơn về nhà hơn một tháng, thì vợ tôi có tin vui. Chúng tôi đều mừng rơi nước mắt!

Một năm sau, nhờ cho con bú, vợ tôi mới được hưởng tháng ngày bình an của cuộc sống.  Tuy không đau đớn, nhưng “cảnh vui thường không kéo dài”. Khi con gái vừa cai sữa xong, thì vợ tôi kinh hoàng khi thấy bệnh tái phát. Lúc này chúng tôi thấy như lâm vào đường cùng, bó tay hết cách, khổ đến khóc không còn lệ. Nhưng cũng lúc này vận may thần kỳ đã mỉm cười, mở ra con đường mới cho chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu bước vào con đường “quay về cố hương”, dưới sự hướng dẫn của chư Phật, Bồ-tát.

Bồ Tát Quán Thế Âm phóng quang

Một đêm thu năm 2005. Bồ tát Quán Thế Âm thần uy diệu lực một lần nữa lại ban ân cho chúng tồi. Hôm đó, Thiệu Hưng Lô Phong Thiền Tự khai quang tượng Bồ tát Quán Thế Âm đúng vào một giờ khuya. Tôi vì muốn hoàn nguyện Ngài ban cho đứa con, nên cũng lên núi này tham dự. Khuya hôm đó, đúng giờ đã định, Phật nhạc vừa ngân lên, tượng Bồ Tát tỏa hồng quang bủa khắp. Tôi nghe mọi người xúc động nói:

– Đến rồi! Đến rồi!…

Lúc này đám đông ngoài điện nhốn nháo, xôn xao ngẩng đầu lên nhìn, tôi cũng ngẩng đầu lên… Thấy giữa không trung tuy là ban đêm nhưng có luồng hào quang sáng chói, Ánh Phật quang hiện rõ, to dần, mỗi giây nhấp nháy một lần, tuy sáng rực rỡ nhưng không gây lóa mắt. Hào quang trên không phát xuất từ hướng tây nam, di chuyển dần đến trên đỉnh điện thờ Quán Thế Âm…Sau này, tôi hòi tưởng lại, Phật quang đã chiếu và nhấp nháy hơn 20 lần. Khi đó tôi quá kích động, kinh ngạc, đến nỗi đầu óc hóa thành hư vô, trống rỗng…

Hiện trường khi ấy có sáu bảy trăm người cũng đều xúc động ngẩn ngơ…Tôi có thề khẳng định là đêm đó trời cực kỳ trong và quang đãng. Hào quang này không phải là đèn điện hay ảnh sáng do con người tạo ra. Bởi vì diện tích và mức độ chói sáng gấp trăm lần ánh điện nhân tạo. Hơn nữa, ánh sáng lại xuất phát từ tít trên không. Người chứng kiến lại nhìn thấy đủ các hình ảnh không đồng nhau: Người thì thấy hoa sen, kẻ thấy hồng quang… thôi thì đủ kiều…

Nghịch duyên mà học Phật

Từ đêm đó, tôi bắt đầu tin rằng Phật Bồ tát không phải là truyền thuyết hư vô hoang đường. Các Ngài thực sự có tồn tại, có thể nhìn thấy rõ ràng…

Năm 2006, tôi dần dần tiếp xúc với Phật pháp. Quyển sách đầu tiên gây ảnh hưởng cực lớn cho tôi là cuốn “Báo ứng hiện đời” của cư sĩ Quả Khanh. Nhờ đọc mà tôi hiểu rõ nhân quả đáng sợ, rằng báo ứng không sai mảy may. Tôi biết chứng bịnh khủng khiếp hành vợ tôi là do nhân quả. Nhưng vì mới nhập Phật môn, nên tôi chưa hiểu được nguyên nhân chính xác và cách giải quyết việc này ra sao.

Tối ngày 18/11/2006. Đang trên đường vê sau khi nghe xong thời pháp tại Huyền Trang Tự ở Nam Kinh. Do vừa nghe pháp xong nên nhiệt huyết dâng cao như thủy triều,  tôi cứ thầm hỏi: “Liệu… mình có thể dứt khoát từ bỏ đồ mặn để ăn trường trai hay không?”… Vừa nghĩ đến thì tôi bỗng e dè, khi nhớ tới món ngon suốt bao năm mình từng thường thức: Nào là bò, gà, tôm, cá…đủ thứ hấp dẫn. Việc phải từ bỏ những món khoái khẩu kia khiến tôi đâm ra lưỡng lự, tự nghĩ: “Mình có nên… ăn mặn thêm mấy năm nữa hay chăng?”…

Đột nhiên di động của tôi reo vang, giọng vợ tôi cuống quýt báo tin: Con gái bị cảm, không thể uống sữa hay ngủ nghê gì. Nó khóc thét từ sáng tới giờ, mười mấy tiếng rồi, người lớn trong nhà và con bé ai cũng đuối đừ kiệt sức…

Phát nguyện vì con

Tôi nhận điện thoại xong, lòng nóng như lửa đốt, ước gì mình có cánh để bay liền về nhả. Ngay lúc tôi đang lo lắng rối ren, bỗng tôi sực nghĩ: “Chẳng phải trong Phật môn có câu: hữu cầu tất ứng hay sao?”

Thế là tôi chắp tay, chí thành khấn nguyện: “Xin chư Phật Bồ tát gia trì, cho con gái con bú sữa và ngủ được. Con nguyện từ nay trở đi sẽ ăn trường trai!”…

Chưa đầy mười phút, vợ tôi đã gọi điện báo tin: Anh đừng lo nữa, con đã bú sữa được vả ngủ rồi!

Lập tức tôi bị kích động mạnh, bởi tôi cảm thấy việc này quả thần kỳ, Phật Bồ-tát quá từ bi! Các ngài biết rõ những ý nghĩ trong đầu tôi, nên đã dùng phương tiện thúc tôi mau chóng bỏ mặn ăn chay. Để tôi dứt ác theo thiện, bước vào con đường học Phật chân chánh… Từ hôm đó trở đi, tôi biến thành người theo chủ nghĩa ăn chay nghiêm ngặt.

Cầu siêu cho Thai nhi

Tháng 4 năm 2007, tôi theo cư sĩ Quả Khanh đến Thiểm Tây, lòng đầy thắc mắc về căn bịnh vợ mình. Tôi tha thiết hướng ông cầu chỉ giáo, ông hơi định thần một chút, hỏi tôi:

– Có phải bà nhà đã từng phá thai?

Khi tôi xác nhận, ông nói cách quả quyết:

– Đây chính là nguyên nhân!

Ông ôn tồn căn dặn tôi nên ăn chay, tụng kinh cầu siêu cho thai nhi…Tháng 5 thông qua ông tôi được gặp cư sĩ Quả Hồng. Đối với bịnh trạng của vợ tôi, cô khẳng định: “Chắc chắn là do phá thai mà chiêu cảm quả khổ như thế!”…Cô bảo tôi khuyên vợ ăn chay, chân thành sám hối tội lỗi đã tạo và nên tụng kinh “Kinh Địa Tạng hoặc Phật Thuyết Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni Kinh”.

Ngoài ra cô không chút khách khí, chỉ ra chuẩn xác những lỗi sát, đạo, dâm, vọng… mà tôi đã phạm. Điều này khiến nội tâm tôi bị chấn động kịch liệt lẫn hối hận đan xen, xấu hổ vô cùng… Cô đã cho tôi thấy kiến thức Phật pháp thần kỳ, và khiến tôi thêm kiên định: “Nếu hành đúng theo pháp Phật, chúng tôi có thể chữa lành căn bịnh nan y”.

Miễn cưỡng ăn chay

Tháng 5/2007 dưới sự khuyên lơn ôn tồn lẫn đanh thép của tôi, vợ tôi miễn cưỡng thực hiện việc bỏ mặn ăn chay. Nàng vốn là một tay sành ẩm thực, khoái mỹ vị cao lương… Nhưng giờ đây đối diện với bịnh khổ khó kham, nàng đành phải nhượng bộ. Đối với một kẻ vô thần, chưa từng biết đến Phật pháp như nàng thì việc bắt nàng tụng kinh khó hơn ăn chay rất nhiều. Vì vậy, mặc cho tôi yêu cầu đủ cách, nàng nhất quyết không chịu tụng kinh niệm Phật.

Tháng 7, tôi cương quyết từ bỏ công tác sự nghiệp tại Bắc Kinh, quay về bên cạnh vợ. Xem như việc tụng kinh… sẽ do tôi đảm nhiệm và hoàn thành. Tôi hiểu mình có hai trọng trách:

 1. Tôi phải tu theo Phật pháp không hẳn là vì bịnh của vợ, mà vì muốn cầu siêu cho thai nhi đáng thương từng bị phá bỏ.
 2. Việc làm này xem như là thể hiện nỗi niềm ăn năn chuộc lỗi, muốn bù đắp cho con. Hi vọng sẽ an ủi vong thai nhi, được cháu tha thứ và giúp cháu vãng sinh cõi lành.

Mồng 8 tháng 8 tôi bắt đầu tụng “Phật Thuyết Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni Kinh” và “Kinh Kim Cang”, mỗi ngày một – hai bộ. Trước và sau khi tụng kinh, tôi luôn chân thành nói với bé rằng: Việc phá thai ngày ấy khiến chúng tôi rất đau lòng. Nay tôi xin sám hổi tội của mình và an ủi, vỗ về tâm tư oán hận tuyệt vọng của hài nhi.

Cầu siêu cho thai nhi
Cầu siêu cho thai nhi
Phép màu là có thực

Sự việc kỳ diệu phát sinh, cuối tháng, vợ tôi không còn bị hành đau thống thiết nữa. Nhưng lúc đó chúng tôi lại cho là có thể nhờ tác dụng của châm cứu thuốc men.

Ngày 10 tháng 9 vợ tôi không châm cứu hay dùng thuốc chi nữa. Tôi tiếp tục tụng kinh để cầu siêu cho thai nhi, vợ tôi một lần nữa được bình an. Đến tháng 11, khi vợ tôi tới bịnh viện kiểm tra kích thích tố nữ, kết quả tất cả đều bình thường. Chúng tôi vẫn chưa yên tâm, bèn đi hỏi cư sĩ Quả Hồng. Cô xác nhận:

– Việc cầu siêu cho thai nhi đã được hoàn mãn. Đứa bé thật sự đã đi rồi, hơn nữa còn ra đi với tâm tư rất vui vẻ…

Bấy giờ chúng tôi mới tin phục. Trong khoảng thời gian này xảy ra một việc thú vị. Đầu xuân năm 2008, vợ tôi lành bịnh được 6 tháng, nên nàng cũng quên béng cảm giác đau từng hành hạ mình. Khi mừng năm mới, nhìn từng bàn ê hề thịt cá, mỹ vị cao lương, nàng hay chép miệng thèm thuồng. Mấy lần than thở với tôi một cách ai oán:

– Anh à, ăn chay cả đời như thế này em chịu không nổi đâu! Đến tháng tư này xem như ăn chay đã mãn năm, lúc đó em sẽ ăn mặn lại.

Phản nguyện

Nàng vừa tuyên bố xong thì ngay thang giêng đó cơn bịnh khủng đáng sợ bỗng xuất hiện, dường như nó đang ngấm ngầm bộc phát khiến vợ tôi bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi…May thay, hôm ấy chúng tôi cùng cư sĩ Quả Hồng đi Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu và cùng một số cư sĩ đến phóng sinh ờ Tây Hồ. Lúc ăn trưa nơi tiệm chay, tôi hỏi Quả Hồng (cùng ngồi chung bàn):

– Vợ tôi lại đau nữa, có phải là do đứa bé quay về chăng?

Quả Hồng đáp:

– Không phải! Là tại vợ anh nói lời lật lọng, bội tín, phản nguyện.

Vợ tôi ngồi bên xanh mặt. Nàng hoảng sợ tới nỗi chẳng còn dám ho he đả động gì tới chuyện “ăn mặn lại”… Đương nhiên về sau vợ tôi chừa hẳn, chẳng dám tơ tưởng gì đến chuyện ăn mặn và bình an mãi cho đến ngày nay. Chúng tôi lại một phen được luật nhân quả “dạy” cho một bài học. Đã biết “trên đầu ba thước có thần linh”. Đã hiểu rằng từng cử chỉ lời nói, mỗi khởi tâm động niệm của chúng tôi… thảy đều nằm trong tầm nhìn của thần minh. Đều bị luật nhân quả chi phối, vận hành.

Lời kết

Đến nay đã gần hai năm, vợ tôi đã khỏi bệnh. Các bằng hữu bác sĩ của tôi nói:

– Thông thường bịnh này phát mỗi một nặng. Vợ anh không do phẫu thuật, không nhờ uống thuốc mà được lành, phải nói đây là đại kỳ tích!

Chúng tôi xin cảm tạ Phật pháp. Cảm tạ các thiện tri thức đã kiên nhẫn chỉ dẫn giúp chúng tôi phá mê, bỏ xấu. Cảm tạ Thai nhi đã thông cảm, tha thứ, chịu xả oán hờn ra đi. Càng cảm tạ cháu đã dùng phương thức này để cứu độ hai đấng sinh thành ngu si. Khiến chúng tôi biết dừng trước vực thẳm, lội ngược dòng, lìa xa chốn mê.

Cầu siêu cho Thai nhi tại nhà: Kim cư sĩ

Hiện nay trong xã hội vấn đế phá thai ngày càng nghiêm trọng. Quả báo phá thai rất đáng sợ, ảnh hưởng cực lớn đến hạnh phúc gia đình. Chúng ta phải tận lực đề xướng yêu quý thân mạng, ngăn cấm việc phá thai. Đệ tử tại gia của Phật nên sống chung thủy, tiết dục, giữ gìn sức khỏe mình. Riêng đối với người đã phá thai, phải chỉ sám,  phóng sinh. Phải tụng kinh hồi hướng để cầu siêu cho thai nhi, mới mong giải oán kết…

Quả báo thống khổ

Ngày nọ có một nữ sĩ họ Kim đến phòng mạch chúng tôi khám bịnh. Cô trông thanh tú, búi tóc trái đào, dung nhan buồn thảm… trông rất tiều tụy. Vừa vào cửa, cô Kim thống khổ nói thật nhỏ:

– Bác sĩ, xin hãy giúp tôi, cứu tôi với. Cả người tôi đau đớn.

Tôi bắt mạch cho cô ta, thấy mạch vô lực, như vừa trải qua cơn bịnh nặng. Tôi liền hỏi:

– Cô dạo gần đây có phá thai không?

Cô Kim bật khóc, sụt sùi kể: Tôi năm nay 35 tuổi, khó khăn lắm mới có được em bé. Mang thai được bảy tháng, đến bịnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói tim em bé phát triển không ổn. Tốt nhất nên đỉnh chỉ việc mang thai. Trong lúc tôi đang do dự chưa quyết thì bắt buộc phải vâng theo ý người nhà. Triệt phá cái thai bảy tháng đó đi. Kể từ hôm đó, tâm lực tôi suy sụp cùng cực, lúc nào tôi cũng có ý muốn tự sát và rất thống khổ. Bác sĩ hãy cứu tôi với. 

*

Kim nữ sĩ vốn là người có sự nghiệp thành đạt. Cô kết hôn đã ba năm, rất khao khát có con. Do thời kỳ đầu mang thai, cô thường phải ra ngoài công tác. Lại chuyện xã giao tiếp khách nên tạo nghiệp sát sinh liên miên. Cô đã không biết bảo vệ sức khỏe, lại chẳng có cơ may biết đến Phật pháp. Do chẳng biết bảo vệ thai tốt, mới tạo thành bi kịch như vậy. Nhìn Kim nữ sĩ đau khổ, tôi khuyên:

– Cô không nên kích động, phá thai đối với phụ nữ rất nguy hiểm. Cô phá đứa con đã bảy tháng lại càng nguy hiểm hơn. Sát nghiệp phá thai hết sức nghiêm trọng. Không những tổn hại sức khỏe, mà còn làm giảm thiểu hạnh phúc, ảnh hưởng đến sự nghiệp gia đình về sau.

Bây giờ ngoài việc chữa trị bằng thuốc men, cô còn phải thành tâm thành ý sám hối các sát nghiệp đã tạo. Hãy vì cầu siêu cho thai nhi mà  tụng kinh “Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni” ít nhất bảy bộ.  Hằng ngày nên tụng đều đặn một hai bộ, rồi hồi hướng cho thai nhi, giúp nó nghe Phật pháp sớm vãng sinh thiện đạo! Cô Kim nghe xong gật đầu.

Thai nhi nghe kinh được siêu thoát

Được một tháng rưỡi, cô đến. Tôi thấy mặt mày cô đã đổi khác, nhan diện tươi hồng, tinh thần phấn chấn. Cô hớn hở bảo tôi:

Hiện giờ sức khỏe em đã hồi phục chín phần, tâm lý cũng thoải mái… không còn tư tưởng muốn tự sát nữa. Thật là cảm tạ bác sĩ quá! Nhìn cô “sống lại”, tìm được niềm tin, tôi bảo:

Cô không cần cảm ơn tôi, hãy cảm tạ Phật pháp. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, vì vậy ta phải dùng lòng từ bi đối với mọi chúng sinh, không nên làm thương hại…

Từ vô thỉ kiếp đến nay, do không được nghe hay biết đến Phật pháp, nên chúng ta tạo ra vô lượng tội, làm thương hại vô số chúng sinh. Cho nên ta phải thành thật nhận ra lỗi lầm của mình, không oán trời trách người, chí thành sám hối. Rộng làm công đức hồi hướng cho những kẻ bị mình làm tổn hại… Có như vậy mới mong được chúng sinh tha thứ.

(Chuyện cầu siêu cho thai nhi tại nhà – Theo Báo ứng hiện đời)

Tuệ Tâm 2019.

Xem Thêm:   Nguyên nhân gây nên khổ đau là gì

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

23 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog