Cảnh tỉnh về tu tập 42 Thủ nhãn ấn Pháp
Pháp Giới 7 tháng trước

Cảnh tỉnh về tu tập 42 Thủ nhãn ấn Pháp

42 Thủ nhãn ấn pháp còn gọi là Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Hòa thượng Tuyên Hóa, là hóa thân của đức Quán Thế Âm Bồ Tát, dạy: “Trong tất cả các pháp, pháp 42 thủ nhãn là pháp bí mật nhất trong các pháp bí mật; Thâm sâu nhất trong các pháp thâm sâu, vi diệu nhất trong các pháp vi diệu. Pháp này là bất khả tư nghì và không suy lường được”. Nếu bạn đang có ý định tu tập thì bài viết này là đành cho bạn đấy!

Chính bởi sự vô cùng trọng yếu của pháp môn này, nên Hòa Thượng đặc biệt nhấn mạnh về thọ pháp và cách tu tập. Bởi nếu không phải hàng Thượng căn, giới hạnh cực tinh nghiêm, mà ngã mạn tu pháp này, tất sẽ bị nhập ma. Bất cứ khi nào Hòa thượng Tuyên Hóa truyền pháp 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp, Ngài luôn nhấn mạnh: “Bất cứ ai truyền pháp này mà không có sự chấp thuận của tôi sẽ gặp ma chướng.”

Cảnh tỉnh về tu tập 42 Thủ nhãn ấn Pháp
Cảnh báo tu tập 42 Thủ nhãn ấn Pháp
*
 • Cách trừ tà ma linh nghiệm nhất.
 • Lục căn, lục trần và lục thức là gì.
 • Bạn đã trì chú Đại bi đúng cách chưa.
 • 10 Chuyện tâm linh có thật.
 • Hội Long Hoa là gì.
 • Sự thật về hạn Tam tai.
 • 10 Điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết.

Trước khi nhập Niết bàn, Ngài đã đặc biệt huấn thị vị trụ trì của Vạn Phật Thánh Thành (Pháp sư Hằng Luật) như sau: “Đừng để pháp môn Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn này diệt tận. Hãy tiếp tục truyền lại cho các thế hệ sau. Việc truyền pháp này phải được tiến hành trước tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ngàn tay ngàn mắt (ở Phật Điện chính của Vạn Phật Thánh Thành).

Lời cảnh tỉnh trọng yếu cho người tu tập 42 Đại Bi Thủ nhãn ấn pháp

Thế gian thật kỳ lạ! Nhiều người một câu niệm Phật còn chẳng niệm nổi; Ngũ giới còn chẳng giữ được ở mức căn bản mà khởi tâm cống cao ngã mạn: Tu Tập 42 Đại  Bi Thủ nhãn ấn pháp. Trừ bậc thượng căn, giới hạnh cực tinh nghiêm, tu tập để độ sanh ra; Người tu pháp này đều bởi tâm ngã mạn, hoặc ham cầu thần thông, nên 100 người tu nhập ma cả 100. Chẳng ai chịu đọc kỹ lời khai thị của Hòa thượng Tuyên Hóa, thật vô cùng đau xót!

Một người bạn đạo của Tuệ Tâm là một trường hợp điển hình. Vị này trước đây là một Phật tử chuyên tu niệm Phật, khá tinh tấn và thuần hành. Tuy thân phận tại gia, nhưng cũng giữ được 5 giới ở mức cơ bản. Một ngày chẳng đẹp trời, không biết bạn đọc ở đâu trên mạng về sự nhiệm mầu của 42 Đại  Bi Thủ nhãn ấn pháp. Bạn bỏ luôn niệm Phật rồi lao vào tu tập, khuyên can kiểu gì cũng không được.

42 Đại  Bi Thủ nhãn ấn pháp không phải dành cho hàng Phàm phu

Kết quả sau 2 tuần, bạn chính thức nhập ma. Từ đó đến nay bạn lạc hẳn vào ma đạo. Suốt ngày kêu gọi người tu tập theo mình. Không ngày nào bạn chẳng khoe khoang về việc mình bắt Rồng làm mưa chỗ này, không mưa ở nơi kia. Rồi nào túm cổ đánh Rồng, rồi tiêu diệt vong linh thai nhi, hay đánh bại Thiên ma…vv và vv. Bạn không biết rằng, để tu tập được 42 Đại  Bi Thủ nhãn ấn pháp, cần tối thiểu 03 vấn đề sau:

 1. Phải giữ giới hạnh cực tinh nghiêm, ở mức Tế hoặc Vi Tế.
 2. Phải được một bậc Chân tu, đã Đắc Đạo, khai thị, hướng dẫn và làm hộ pháp cho.
 3. Đã tu trì đủ lâu và có chút ít Định lực mới kham nổi, không bị ma chướng khảo.

Nếu bạn đáp ứng được 03 điều kiện tối thiểu ở trên hẵng khỏi tâm tu tập. Nếu không bạn sẽ rất nhanh chóng đắc Ma thông như người bạn của Tuệ Tâm.

Cần hiểu đúng lời khai thị về 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp và Chú Đại Bi của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Hòa thượng Tuyên Hóa từng khai thị: “Nếu quí vị chỉ biết trì niệm chú Đại Bi mà không hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp; Thì như người có tay mà không có chân, nên không thể đi được. Mặt khác, nếu quí vị chỉ biết hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp mà không trì niệm chú Đại Bi;  Thì cũng như người có chân mà không có tay, không làm gì được cả. Cũng vô dụng mà thôi. Vậy nên để liễu triệt chú Đại Bi, trước hết quí vị phải thông đạt bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp; Rồi phải trì tụng chú Đại Bi nữa, mới được gọi là người thành tựu rốt ráo diệu pháp này của chư Phật.”

Nhiều người học Phật không hiểu rằng đây là lời khai thị dành cho bậc thượng căn: Giới hạnh tinh nghiêm và sức tu hành tinh tấn. Bởi không hiểu điều này nên họ chấp chết cứng vào đó, rồi truyền bá khiến người trì chú Đại Bi hoang mang. Thật vô cùng đáng trách!

Phải biết rằng: Bậc Bồ Tát tùy căn cơ của người mà khai thị. Bạn không thể dùng lời khai thị dành cho bậc thượng căn mà áp dụng cho bậc hạ căn được! Rất nhiều người chẳng biết chi về 42 Thủ nhãn ấn pháp. Họ chỉ chí tâm, một lòng tụng chú Đại Bi vẫn có cảm ứng bất khả tư nghì. Tụng chú Đại bi được cảm ứng, cổ kim đến nay nhiều không kể xiết…

*

Vậy nên nếu bạn muốn tụng chú Đại Bi thì cứ chí tâm mà trì tụng. Chớ hiểu lầm lời khai thị của Ngài mà bỏ trì tụng chú. Hãy luôn nhớ rằng: Lời khai thị ở trên là Ngài khai thị cho bậc thượng căn, không phải cho hàng phàm phu chúng ta.

42 Thủ Nhãn Ấn Pháp xuất thế như thế nào

42 Thủ nhãn bị thất truyền khoảng 300 năm cho đến ngày Hòa Thượng Tuyên Hóa theo bản nguyện xuất thế. Ngài được truyền pháp bởi một vị Bồ Tát: Tử Hư Bồ Tát. Kể từ đó Ngài luôn sử dụng 42 Thủ nhãn Ấn Pháp để hàng ma, phục quái và cứu độ chúng sanh. Theo tự truyện thì Ngài từng học thuộc chú Lăng Nghiêm trong 6 tiếng đồng hồ, và 30 phút là tụng được chú Đại Bi; Do chuyên tâm và kiền thành nên được cảm ứng. Sau Ngài lại lãnh ngộ được pháp “Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn”.

Hòa Thượng nói: “Tôi đến Tây phương, dùng cái gì để hoằng pháp? Nhờ vào oai đức của Bồ Tát Quán Thế Âm, và oai lực của chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm.” Bởi vì Hòa Thượng không tranh, không tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, không nói dối, cho nên Ngài niệm chú gì cũng đều linh ứng.

Hòa Thượng kể: Tôi đọc chú Lăng Nghiêm hai tiếng đồng hồ mỗi ngày, sáng sớm tụng một tiếng, buổi chiều tụng một tiếng, như vậy mà tụng luôn ba ngày là thuộc lòng. Sau đó, khi tôi thỉnh được chú Đại Bi, tôi như bắt được của báu, hoan hỉ vô cùng. Tôi đến trạm Lạp Lâm đi xe lửa, rồi bắt đầu học chú Đại Bi trên xe. Từ Lạp Lâm đến Tân Hà mất khoảng 30 phút. Khi tới trạm Tân Hà, xuống xe lửa là tôi đã thuộc lòng chú Đại Bi rồi!

Tử Hư Bồ Tát truyền 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp

Sau đó tôi và vài người bạn đạo cùng nhau nghiên cứu chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, Thập Tiểu Chú. Bởi vì thành tâm nên được cảm ứng, trên trời có vị Tử Hư Bồ Tát cảm được chánh pháp đang hưng thịnh nên truyền cho pháp Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn, mỗi khi có câu nào không hiểu rõ, Ngài liền đến chỉ bảo.

Từ đó trở đi, tôi dùng chú Đại Bi và Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn trị bịnh cho người và cứu được rất nhiều người. Có một lão Đạo sĩ tu hành ở trong chùa, thường hay nhập định, Lão có thể ngồi nhập định một hai ngày là chuyện thường; Vì tâm chấp trước quá lớn, tu làm sao mà cái rốn của Lão đỏ như máu. Lão Đạo sĩ là bạn thân của tôi, lúc đó tôi mới 16, 17 tuổi.

Có một lần Lão xuất định, khi đứng dậy, lỡ chân đạp chết một con chuột bạch. Từ đó về sau, Lão không thể nào nhập định được và còn phát điên. Tôi liền giúp Lão ta làm một chút “việc,” thế là Lão lại nhập định được. Vì vậy đối với việc tu hành, chúng ta phải luôn luôn cẩn thận.

Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị về cách tu 42 Thủ nhãn Ấn Pháp

Hòa Thượng khai thị rằng: Bất luận tu pháp môn nào quý vị cũng không được khinh cử vọng động; Không được khinh suất hay tu nửa vời. Nhất là đối với người hành trì 42 Thủ Nhãn thì càng phải kính trọng Pháp-bảo của mình. Vì bởi 42 Thủ Nhãn là pháp môn đưa quý vị đến minh tâm kiến tánh, liễu thoát sanh tử. Đừng niệm chú để đuổi một con muỗi đang đốt; Đừng có dùng thủ ấn để đối phó với một người la rầy mình. Làm như vậy thì giống như ném Pháp-bảo của mình vào sọt rác, thật là uống phí! 

Nếu quý vị không kính trọng Pháp tức là quý vị không kính trọng Phật; Và cũng chính là không kính trọng Tăng. Kẻ không kính trọng Tam Bảo, bất luận tu pháp môn nào cũng đều không thành tựu. Thật ra, nếu quý vị thường phô trương cho người; Hoặc hay thí nghiệm thử xem pháp có linh không thì rất chóng pháp sẽ không còn linh ứng nữa. Sao vậy? Bởi vì các vị Thiện Thần Hộ Pháp không còn theo chúng ta nữa. Cho nên người học 42 Thủ Nhãn không được tùy tiện phô trương. Nếu không phải là những trường hợp sanh tử thì tuyệt đối không bao giờ được khinh xuất vọng động. Nhất là khi quý vị chưa học thành thạo pháp môn này.

*

Tôi muốn nhân dịp này để giảng pháp và truyền cho quý vị tất cả sự hiểu biết của tôi về giáo pháp 42 Thủ Nhãn của Quan Thế Âm Bồ Tát. Từng Thủ Nhãn đều truyền thọ cho quý vị. Nếu quý vị tin, thì tin; Nếu không tin thì tôi cũng không thể ép buộc quý vị tin. Bất cứ ai chú tâm thực hành theo pháp này thì trong tương lai sẽ được thành tựu ngàn tay ngàn mắt.

Tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt? Thực tế, ‘ngàn tay’ và ‘ngàn mắt’ là danh xưng tổng quát. Nếu phân tích chi tiết, tay và mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát thì vô hạn. Mỗi đầu sợi lông đều có tay và mắt. Làm thế nào mà Ngài chứng được pháp thân này? Đó là vì Ngài đã tu pháp 42 Thủ Nhãn nên thành tựu được diệu tướng trang nghiêm này. Có thể dùng 42 Thủ Nhãn để hàng phục thiên ma ngoại đạo.

Trong mỗi bàn tay có một con mắt và mỗi mắt đều có thể quan sát tâm niệm của tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới. Tại Malaysia tôi đã từng nói “Trong tất cả các pháp, pháp 42 thủ nhãn là pháp bí mật nhất trong các pháp bí mật; Thâm sâu nhất trong các pháp thâm sâu, vi diệu nhất trong các pháp vi diệu. Pháp này là bất khả tư nghì và không suy lường được.”

Khai thị về Cách hành trì 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp

Ai có thể ngờ rằng trong Phật pháp, việc truyền pháp này đã bị gián đoạn và thất truyền. Vì vậy, bây giờ tôi muốn kế tục pháp này, truyền thọ cho quý vị. Nhưng giảng về pháp này không dễ dàng. Tại sao? Để học và thực hành pháp này có ba điều trọng yếu:

 1. Thứ nhất quý vị cần có lòng tin vào pháp này.
 2. Thứ nhì cần có lòng nhẫn nại.
 3. Thứ ba lại cần có tâm bền bỉ lâu dài không nhàm mỏi.

Để có được Phật nhãn, quý vị phải nhất tâm tu tập pháp đại bi, đặc biệt là 42 Đại bi thủ nhãn ấn pháp. Nếu quý vị nhiệt tâm tu tập pháp nầy thì có thể đạt được Phật nhãn. Đó là pháp vượt cầu môn.‟ Nếu một người đã đạt được Phật nhãn mà xuất gia, thì vị ấy sẽ cứu giúp cho rất nhiều chúng sinh. Nhưng tất cả đều tuỳ thuộc vào nhân duyên. Những ai muốn có được Phật nhãn phải cực kỳ tinh tấn tu tập 42 Đại bi thủ nhãn ấn pháp. Đừng bỏ công phu dù chỉ một ngày.

Và điều quan trọng nhất là quý vị không được hút thuốc khi tu tập pháp nầy. Nếu quý vị vẫn hút thuốc trong khi tu, thì các vị hộ pháp thiện thần sẽ quở trách quý vị. Thế nên đừng tuỳ tiện việc ấy. Tôi hy vọng rằng mọi người trong chúng đây sẽ rất tinh chuyên tu tập 42 Đại bi thủ nhãn ấn pháp. Đừng bao giờ lơ là dù chỉ một ngày.

42 Thủ nhãn ấn pháp và Bồ Tát Quán Thế Âm

Tuy vậy, cũng phải cần đến vài ba năm công phu mới mong đạt được kết quả. Nếu quý vị đã từng tu tập trong đời trước rồi, thì tiến bộ sẽ rất nhanh. Quý vị sẽ rất sớm có được huệ nhãn.

Pháp thân của Bồ-tát Quán Thế Âm có thể thị hiện thành 2 mắt, 3 mắt; 4 mắt, 9 mắt, 108 mắt, rồi 1.000 mắt, 10.000 mắt, cho đến 84.000 con mắt báu thanh tịnh. Làm sao mà Bồ-tát Quán Thế Âm có thể hiện ra nhiều hóa thân như vậy? Vì trong nhân địa, ngài đã tu tập Đại bi thần chú và 42 Thủ nhãn ấn pháp. Thế nên ở quả địa, khi công phu tu tập đã viên mãn, ngài có được vô số hóa thân.

Hoặc khi thì hiện thân từ, khi thì uy, khi thì định, khi thì tuệ để cứu độ chúng sanh được hoàn toàn tự tại. Các con mắt của ngài có khi thể hiện tâm từ, hoặc có khi hiện ra vẻ uy nghi. Có khi mắt ngài biểu hiện ánh sáng của định lực hoặc trí huệ. Ngài biểu hiện những tướng nầy để cứu độ chúng sanh được hoàn toàn tự tại…

(Cảnh tỉnh về tu tập 42 Đại Bi Thủ Nhãn Ấn Pháp)

Tuệ Tâm 2021.

 

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Khai ngộ cho người mê Cúng Sao giải hạn

22 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog