Âm Luật Vô Tình: Thượng Quan Ngọc Hoa
Pháp Giới 4 tháng trước

Âm Luật Vô Tình: Thượng Quan Ngọc Hoa

Âm Luật Vô Tình của Thượng Quan Ngọc Hoa là cuốn sách mô tả chân thực về các cảnh giới của Địa Ngục dành cho những người gieo nghiệp Tà Dâm. Tuy nói là “Âm Luật”, nhưng đây là quy luật của tự nhiên, nơi Địa Ngục chỉ thực thi luật ấy, chớ không phải Ngài Diêm La Vương tạo ra. “Vô Tình” nghĩa là gieo nhân như thế nào thì trả quả như thế ấy, không thể xin xỏ, trình bày hay chạy chọt mà thoát được.

Âm Luật Vô Tình là một trong những cuốn sách khuyến thiện, ngăn ngừa tà dâm bậc nhất hiện nay. Nếu bạn từng đọc Thọ Khang Bảo Giám của Tổ Ấn Quang, ắt sẽ chẳng ngạc nhiên về những quả báo trong sách này! Kinh Địa Tạng dạy: “Muốn vào được Địa Ngục chỉ có hai cách: Hoặc do nghiệp lực phải vào chịu tội; hoặc do nguyện lực của bậc Bồ Tát, vào để hóa độ chúng sanh”. Kinh Địa Tạng cũng dạy rằng: “Địa ngục do nghiệp lực của chúng sanh chiêu cảm mà nên”. Bởi vậy các Địa ngục mới liên tục hình thành để tương ứng với nghiệp lực của chúng sanh cũng là điều dễ hiểu! 

  • Quả báo tội ngoại tình tà dâm.
  • Thủ dâm tác hại khôn lường.
  • Kinh Địa Tạng.
  • Địa Ngục là gì.
  • 10 Chuyện Tâm linh có thật.
  • Địa Ngục Ký – Cô Ba cháo gà.
  • Giữ giới dâm cuộc sống viên mãn.
Âm Luật Vô Tình: Thượng Quan Ngọc Hoa
Âm luật vô tình – Thượng Quan Ngọc Hoa

Âm Luật Vô Tình

Lời giới thiệu:

Nam Mô A Di Đà Phật.

Quyển sách “Âm Luật Vô Tình” này nói về những cảnh trừng phạt tại địa ngục do bà Thượng Quan Ngọc Hoa nương nhờ Phật lực nhiều lần đi xuống địa ngục xem mà viết lại. Những ai không tin tưởng tôi tha thiết xin quý vị cũng đừng buông lời phỉ báng! Tôi thành tâm mong cầu quý vị đừng buông lời phỉ báng, chê cười, bởi vì đây là vấn đề Nhân Quả rất thâm trọng, hiểu biết bình thường của chúng ta không biết hết được.

Quý vị không thích có thể không xem, nhưng xin đừng phỉ báng, cũng là để tránh tổn hại cho các vị vậy. Thành tâm mong cầu quý vị hoan hỉ! Nam Mô A Di Đà Phật. Còn những ai đọc mà tin hiểu được thì nên vui mừng vì thiện căn phước đức của quý vị rất sâu dày. Quý vị nên cố gắng đọc lại nhiều lần để ghi nhớ, sửa đổi bản thân và phổ biến đến mọi người, nhất định được công đức vô lượng không thể nói hết! Chư Phật, Bồ Tát thường âm thầm gia hộ, cứu độ tất thảy mà chúng sanh không hay biết!

Nam Mô A Di Đà Phật

Lời Tựa

Nam mô A Di Đà Phật! Chào đại chúng!

Nguyện thế giới hòa bình, chiến tranh chấm dứt! Nguyện hư không pháp giới tất cả hữu tình vui vẻ hạnh phúc, bình yên an lành!

Nguyện pháp giới tất cả hữu tình giải thoát sanh tử, xuất ly tam giới, lìa khổ được vui!

Nguyện pháp giới tất cả hữu tình lắng nghe chánh pháp, nghiêm trì giới luật thanh tịnh!

Nguyện trái đất của chúng ta, từ trường sớm ngày hồi phục như thuở ban đầu sơ kiếp, quân bình và hài hòa!

Nguyện tất cả hữu tình chúng sanh có duyên gặp quyển sách này có thể nói lại cho người thân bạn bè của mình, quý trọng thân người khó được do quá khứ đã giữ gìn ngũ giới, cố gắng tu hành, lợi dụng thân người ngũ quan đầy đủ này tiếp tục giữ gìn giới luật thanh tịnh, nâng cao ánh sáng tự tánh bên trong chúng ta, sớm ngày đạt được giải thoát qua bờ bên kia! Để linh tánh của chúng ta bước về ánh sáng, nếu tất cả hữu tình linh tánh đều trong sáng thì sẽ đem lại sự quân bình cho đại tự nhiên vũ trụ, chúng ta sẽ không phải chịu quá nhiều đại cộng nghiệp thiên tai.

*

Do đó có thể nói vì toàn vũ trụ mà chúng ta cần làm tốt bản thân mình trước, chúng ta chính là tiểu vũ trụ; tiểu vũ trụ thông đại vũ trụ, một tức tất cả, tất cả tức một, mọi người không phân biệt ta người, tất cả đều liên quan mật thiết. Đừng nghĩ rằng làm một việc riêng tư, không ai biết được; một niệm thiện ác đều được kết nối trực tiếp ghi lại trên sách thiện ác tại âm ty địa phủ.

Phật Bồ Tát từ bi nhìn hiện tại thế đạo sa đọa, vì khoa học phát triển đem lại cho người đời vật chất phong phú, tư tưởng tâm người càng trở nên hư hỏng. Người hiện tại đều không tin nhân quả, cho rằng nhân quả là loại tư tưởng cổ hủ không hợp trào lưu. Ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng không giống như lúc trước thời sơ kiếp tánh tình thuần lương thì nói gì đến người lớn. Càng làm mất đi truyền thống tốt lành của Khổng Mạnh thời cổ xưa và sự giáo dục của tứ thư ngũ kinh.

Người hiện tại tinh thần sống rất thoáng, cũng như quần áo nơi buôn bán lớn, nào là đồ lót, dây đeo, đều xem là bình thường, vào thời xưa nếu như người nữ ăn mặc như vậy thì không thể nào được. Bây giờ nơi nào cũng có, các loại tạp chí, giấy báo, ảnh bìa toàn là kiểu hở hang, áo hở ngực, đứa trẻ nhỏ mỗi ngày đến trường đều được nhìn thấy, không hư hỏng cũng không được.

*

Phật Bồ Tát phát hiện thế gian gần như nghiêm trọng thiếu hụt sự giáo dục cho linh tánh, lo lắng linh tánh chúng sanh trầm luân, tai nạn nhất định sẽ không ngừng vãng lai. Thế gian tuy có nhiều người thiện tâm không ngừng đề xướng văn chương đạo đức nhưng nếu như chúng sanh không chịu bỏ ác làm lành thì sau khi chết nhất định sẽ vào địa ngục chịu đủ cực hình, không có ngày ra.

Thiên Đế từ bi, nhìn các đại địa ngục đã tràn đầy người, lại phải tiếp tục xây thêm, đặc biệt là các địa ngục dành cho tà dâm đều đầy những đứa nhỏ trẻ tuổi thọ khổ hình, cũng vì chúng thiếu được giáo dục tư tưởng nhân quả từ trước, thực là việc đau lòng cho chúng sinh nhân gian!

Vì thế mà Thiên Đế đặc biệt thỉnh thị Phật, xin Phật sắp xếp một vị đệ tử dương gian thích hợp, đã từng giữ thanh tịnh giới luật, phải trong tình trạng sáng suốt xuống tham quan địa ngục, sau đó viết thành một quyển sách, đem tình hình địa ngục tường tận nói cho chúng sinh dương gian biết rõ, tên là “Âm Luật Vô Tình”. Sách này sau mỗi lần tham quan địa ngục sẽ dùng văn tự dễ hiểu viết ra; không những thế mà mỗi lần viết xong phải sửa chỉnh kỹ càng cho hợp với tình hình chân thật mới được phát hành.

*

Có lúc vì để viết đúng một phần sách mà A Ngọc phải tới lui nơi địa ngục nhiều lần để làm rõ nội dung; do đó, sẽ khác xa những sách thiện hay phụ đồng đã lưu truyền tại nhân gian, cũng không giống loại tường thuật lại của những người nằm mộng thấy kể lại. Thiên Đế hy vọng lần này tiết lộ thiên cơ để cho tôi Thượng Quan Ngọc Hoa đem tình hình địa ngục nói cho thế nhân; mong cảnh giác người đời cố tu tâm dưỡng tánh; từ đây không phạm giới phạm tội; nhất định sẽ làm giảm cơ hội sau khi mạng chung chịu khổ ở địa ngục.

Nếu như có thể đem thật tướng địa ngục nói rộng ra làm nhiều người tỉnh ngộ cải tà quy chánh; siêng năng hành thiện tích phước thì có thể miễn trừ quả báo của ác nhân địa ngục, chuyển sanh phước địa hoặc nữ chuyển thân nam, đương nhiên tình hình tường tận sẽ được Phật Bồ Tát và nhân quả xem xét cụ thể.

Trong cá thể của mỗi sinh mạng đều có bậc thềm hướng đến quang minh cho hữu tình chúng sanh nào biết sám hối bước lên, để chúng sinh hiểu được gieo thiện nhân được thiện quả, gieo ác nhân bị ác báo, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, không phải không báo, thời gian chưa đến mà thôi.

*

Lúc trước, Phật có khai thị cho A Ngọc, kêu A Ngọc tham quan địa ngục, sau đó viết ra văn chương để đại chúng hiểu rõ nhân quả, thọ trì thanh tịnh giới luật. Chưa thọ giới thì cố gắng thọ giới; đã thọ giới rồi thì càng cố gắng hơn nữa, không ngừng tiến bộ, làm nhiều việc lợi ích chúng sanh.

A Ngọc là đệ tử Phật đã quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới, rất hân hạnh được Phật cho phép làm công việc này. Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh có nói: “Nếu không phải uy thần thì là nghiệp lực.” Thật ra, nếu không có Phật lực gia bị, A Ngọc căn bổn không đủ phước đức trí tuệ mà gánh vác nhiệm vụ thần thánh này. Nhưng con sẽ quý trọng mà toàn sức hoàn thành sự an bày này của Phật.

Có một câu nói như vậy: “Hoằng pháp do Bồ Tát, hộ pháp là do Phật.” Thực ra tất cả công đức đều bắt nguồn từ Phật, Phật ở sau lưng an bày và gia trì rất nhiều rất nhiều, chỉ vì chúng ta không biết mà thôi, do đó đại chúng nên cố gắng giữ giới báo Phật ân, sư ân! Đệ tử xấu hổ Thượng Quan Ngọc Hoa kính bút.

Âm Luật Vô Tình, Phật Hữu Tình

Có người bạn trên mạng hỏi: “Sao gọi là Âm Luật Vô Tình?” Âm Luật còn có thể gọi là Nhân Quả, nhân quả thì bất biến, đó là định luật của vũ trụ. Vô tình ở đây có nghĩa tính tất nhiên của nhân quả, không thể vì vật gì mà thay đổi, nhân nào quả đó.

Nhân quả thông ba đời, do đó nhiều khi không thể chứng kiến tận mắt được, nhưng nhân quả có thật không sai, không phải vì thân phận, địa vị, tài phú, danh vọng, nam nữ, già trẻ, màu da mà có sai biệt khác nhau, nhân quả bình đẳng trước tất cả chúng sanh, do đó mà nói là vô tình.

Âm luật vô tình nhưng Phật hữu tình. Tuy nhân quả định luật bất biến nhưng trước khi hình thành quả báo thiện ác thì ở giữa có duyên, có thể thông qua sửa lỗi làm thiện mà chuyển hóa.

Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, một mực không mệt mỏi mà kiên trì chuyển chánh pháp luân, tùy cơ giáo hóa, tùy duyên khai thị, lợi ích tất cả chúng sinh, chúng sinh mới có nơi y theo mà thoát khổ được vui, là con đường giải thoát cứu cánh, mau chóng trở thành đèn sáng ở bờ bên kia.

*

Ở trong thời đại này, tuy có thiện hạnh nhân sĩ nhưng đa phần không hiểu nhân quả, chiều thế tạo ác nghiệp ngày càng cường thạnh, tai nạn, chiến tranh, tật bệnh đầy khắp.

Tuy có uy thần lực, công đức lực, từ bi lực, thiện nghiệp lực, hồi hướng lực hợp lại cũng chỉ trị được phần ngọn, nếu muốn trị phần gốc thì cần mọi người đều biết nhân quả, cải tà quy chánh, bỏ ác tòng thiện, nhân vì cảnh theo tâm chuyển nên chư Phật thường chuyển pháp luân.

“Âm Luật Vô Tình” là sách ứng thời ứng thế mà ra, là do lòng bi mẫn của Phật Bồ Tát đối với chúng sanh từ bi an bày. Thượng Quan Ngọc Hoa tiền bối càng không từ cực khổ, dũng 10 cảm gánh trọng trách, tận tâm tận lực vì chúng sanh phục vụ. Có một số chúng sanh không tin nhân quả mà tạo nghiệp, khuyên mãi không nghe nhưng Phật Bồ Tát không nhẫn tâm thấy chúng sanh chịu khổ, để chúng sanh thấy rõ chân tướng của địa ngục, sinh tâm thật sự sám hối mà thay đổi:

*

chưa tạo mà biết để khỏi tạo nghiệp nữa, cũng như vẽ một đường phòng vệ trước cửa địa ngục, hy vọng đường phòng vệ này ngăn cản chúng sanh đi chịu khổ. Thật sự là ân cứu độ của Phật Bồ Tát cho đến bao giờ mới có thể nói hết được? Nếu bạn xem qua “Âm Luật Vô Tình”, mà sám hối thay đổi, sau không tạo nữa, quảng tuyên lưu hành, giúp người cải chánh, thì cửa địa ngục tự nhiên đóng kín; Nhưng nếu cứ mãi không nghe không tin, tự ý tạo tác, thì cửa địa ngục sẽ mở rộng đón chào, không người ngăn cản.

Nhưng bạn phải biết rằng, lúc đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát gặp lại bạn chỉ mong bạn đi vào hành Bồ Tát đạo, vào địa ngục cứu độ chúng sanh, chứ không phải vì tạo ác nghiệp mà đi vào. Mọi người trân trọng! Đạo Phong cung kính hợp chưởng.

Âm Luật Vô Tình: 1. Đệ Thất Điện Hiện Trường Nghe Xử

Cảm ân chư Phật Bồ Tát gia trì để con có cơ hội du địa ngục lần này. Vừa tăng trưởng kiến văn lại kiên cố lòng tin với việc giữ giới. Thật ra từ nhỏ tôi đã có loại cảm ứng đặc biệt này. Những việc sắp phát sinh hoặc sẽ xảy ra trong tương lai tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi thường cảm thấy như mơ nhưng không phải là mơ.

Tôi có thể biết rõ linh hồn mình xuất ra và nhìn thấy mình nằm trên giường; linh hồn xuất ra nhìn thấy những việc phát sinh thì có thể nhớ rõ; thường thì những điều này sẽ ứng nghiệm trong tương lai hay là một loại điềm báo… Nhưng chưa xảy ra thì tôi đã xử lý ổn thỏa rồi.

Lúc trước toàn là những việc liên quan đến cá nhân và người nhà. Lần này thì khá đặc biệt, tôi cần phải chia sẻ với tất cả hữu tình chúng sinh, để mọi người biết được sự quan trọng của ý niệm. Có nghĩa là nếu muốn người khác không biết thì mình đừng có làm. Bên cạnh chúng ta, trong sinh hoạt thường ngày có nhiều điều sai lầm mà ta không biết. Giống như một đôi vợ chồng hợp pháp, song phương đều không có ngoại tình, nhưng họ đều phạm tội tà dâm. Vì sao? Vì họ không giữ giới luật phi thời, phi địa, phi khí.

*

Đêm hôm qua, tôi cảm thấy như nằm mơ xuất hồn du địa ngục. Vừa đến địa ngục tôi cảm thấy âm khí rất nặng. Nam nữ ở đây đều đang chịu đau khổ, kêu gào thảm thiết; không có chút tiếng cười, không có tự do; trên người bị gông sắt khóa lại. Có người bị quỷ sứ dùng hình cụ lôi đi, bị đánh, bị đâm…

Địa ngục có quỷ sai, có Phán Quan. Bọn họ cũng không cười, rất nghiêm túc, có người nhìn rất dữ. Chỉ có một bộ phận địa phủ quan viên nhìn có vẻ không dữ lắm, còn những quỷ sai khác thường rất hung tợn.

Địa ngục không có ánh sáng, không giống nhân gian; Khí trời đen lại có chút đỏ, rất khó hình dung, là một cảm giác rất không thoải mái.

Lúc đó tôi vừa đến địa ngục Đệ Thất Điện. Đúng lúc địa phủ đang xét xử một vụ phạm tà dâm của hồn nam. Tôi được sự cho phép của Phán Quan mà vào dự thính.

Ngay chính giữa đại điện là chủ quản tên Thái Sơn Vương, ông ta quản lý điện này. Điện này có 16 địa ngục nhỏ đều do Thái Sơn Vương phụ trách quản lý. Lớn nhất trong địa ngục là Diêm La Vương. Diêm La Vương quản lý cả địa ngục, bao gồm thập điện; mỗi điện có một Vương; mỗi vị Điện Vương phụ trách quản lý 16 cái địa ngục nhỏ.

*

Hai bên Thái Sơn Vương là hai vị địa phủ quan viên. Một vị là Phán Quan, một là Chấp Hành Quỷ Sai cầm đao lớn và xiềng xích; bọn họ đều rất nghiêm túc nghe xử. Không khí cảm giác âm u, lại có cảm giác mát nhẹ.

Lúc này thấy Thái Sơn Vương rất hung dữ xét hỏi nam hồn phạm tội tà dâm khi còn sống; hồn này đang xảo biện. Thái Sơn Vương dùng tay vẽ một đường, trên hư không hiện ra Nghiệt Kính Đài. Nghiệt Kính Đài hiện ra hồn nam lúc còn trẻ cùng vợ và người tình phi thời, phi địa, phi khí; đang xem sách sắc tình, đĩa phim sex v.v… Nam hồn kinh sợ cả người run rẩy, quỳ xin tha tội. Nhưng đã quá muộn rồi, Thái Sơn Vương đã mệnh lệnh quỷ sai áp giải đến địa ngục ôm trụ đồng thọ hình.

Quỷ sai cầm đao lớn dùng xiềng xích lôi tội hồn ra khỏi đại điện đi thọ hình. Tôi cũng đi theo xem tình hình ra sao. Không xem thì không sao, một khi đã xem rồi thì ôi! Thật kinh người! Toàn bộ hồn quỷ trong địa ngục này đều rên la thống khổ. Bởi số lượng rất nhiều. Bọn họ rên la thê thảm mà không hề ngưng nghỉ được. Sự đau khổ liên tục mà hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi trông thấy vị nam hồn lúc nãy vui vẻ chạy đến trụ đồng, khi hắn ôm vào thì tức khắc rên la đau khổ.

*

Tôi hỏi Phán Quan tại sao như vậy? Phán Quan nói lúc nãy hồn nam thấy trụ đồng là mỹ nữ nên hắn rất vui vẻ; nhưng khi ôm vào trụ đồng thì bị đốt cháy cả người, cho nên đau khổ rên la. Tôi tiếp tục hỏi Phán Quan sao gọi là phi thời, phi địa, phi khí? Thì ra dù là vợ chồng chính thức cũng phải giữ một số giới luật, nếu không cũng là phạm tội tà dâm.

Phi Thời là ngày đản sanh của Phật Bồ Tát; hoặc 6 ngày chay trong mỗi tháng; hoặc 3 tháng trường chay trong năm, không được quan hệ. Trong những ngày này hoặc ngày thập trai, Tứ Đại Thiên Vương sẽ du tuần. Ngài xem xét ghi lại thiện ác tại nhân gian rồi báo cáo cho Ngọc Đế.

Phi Địa là vợ chồng quan hệ nên vừa đủ. Ngoài giường nằm của vợ chồng không được quan hệ ở nơi khác như phòng khách, bếp, nhà vệ sinh, lộ thiên, trước tượng Phật v.v…

Phi Khí là ngoài bộ phận sinh dục ra không được hành dâm ở bộ phận khác. Nếu không sẽ phải xuống địa ngục chịu khổ. Chịu hết khổ địa ngục còn phải đầu thai làm heo, chó, uyên ương, rắn v.v… Hiện tại khoa học phát triển, trên mạng internet có rất nhiều trang web sắc tình; không được xem, xem cũng là phạm, nhất định sẽ bị giảm trừ phúc, lộc, thọ. Tuy rằng chưa có hành động gì, ý niệm nhất động, câu sinh thần lập tức ghi lại hết.

*

Mỗi người chúng ta đều có hai vị câu sinh thần, một vị ghi ác nghiệp, một vị ghi thiện nghiệp. Đương nhiên có người nói: Một đời tôi chỉ quan hệ với bạn đời của mình thì không tính là phạm tội được, thật ra là sai.

Phán Quan nói: Làm người phải giữ gìn chân tinh khí, quan hệ quá độ sẽ làm tổn hao chánh khí của tự thân mình. Khi nam nữ quan hệ hành dâm thì sẽ làm phát tán tà khí, phá hoại chánh khí trong trời đất. Nếu như vợ chồng chánh thức có phạm phải những điều như trên, như: Giới luật phi thời, phi địa, phi khí… thì mau mau sám hối và đem những điều này chuyển nói cho tất cả hữu tình; làm cho mọi người biết giữ mình trong sạch, giữ lễ tiết, giữ nhân luân; làm cho chánh khí trong trời đất được quân bình.

Nếu như lúc trước có phạm phải phi thời, phi địa, phi khí mà do người bạn đời ép bức, trong lòng không có ý hưởng lạc hành dâm; lại kịp lúc sám hối sửa lỗi, đồng thời lập nguyện về sau sẽ khuyến hóa người khác; như thế thì sẽ khỏi phải chịu khổ hình nơi địa ngục. Nếu như cố ý tìm cầu khoái cảm mà phạm giới, thì phải đọa địa ngục ôm trụ đồng; thọ báo xong bị đánh vào súc sanh đạo, lại chuyển sanh làm thân nữ hạ tiện. Dưới đây sẽ nói đến sự phân biệt phán xử đối với kẻ phạm giới tà dâm.

*

Trước tiên là nam nữ chưa kết hôn. Nếu nam nữ chưa kết hôn còn giữ được thân đồng tử (Người nam nữ chưa từng quan hệ tình dục với người khác phái) xem sách sắc tình hay trang web sex. Như thế cũng là phạm tội tà dâm; sẽ bị giảm trừ phước, lộc, thọ.

Nếu như xem một lần sẽ bị giảm tuổi thọ 1 tháng; nếu tiếp tục xem sẽ bị giảm thọ 1 năm hay hơn nữa; nếu như xem mà không có hành động và kịp thời sám hối thì có thể giảm nhẹ tội nghiệp.

Nếu như chưa kết hôn mà quan hệ, tuy là chỉ với một đối tượng. Dù sau đó đi đến kết hôn với người đó, cả hai cũng phải bị giảm trừ phước báo vì không giữ đúng lễ tiết. Nếu như chưa kết hôn mà quan hệ bừa bãi. (Nghĩa là thường xuyên thay đổi đối tượng: Hôm nay A, ngày mai B, ngày mốt C…Hiện tại rất phổ biến trào lưu người nam càng có nhiều bạn gái càng tự hào. Người nữ thì ngủ với nhiều người v.v… )

Trường hợp như vậy sau khi mạng chung sẽ đọa địa ngục ôm trụ đồng, thời gian chịu khổ càng dài. Sau đó luân hồi làm súc sanh, lại chuyển làm thân người trả nợ xưa.

Nếu như đã kết hôn mà ngoại tình thì phải xem xét mức độ thương tổn mà định thời gian thọ hình cùng mức độ nặng nhẹ. Ít nhất là ôm trụ đồng 1 vạn năm.

*

Nếu như cưỡng hiếp, giở mưu kế làm người nữ mất trinh tiết, hay người nữ tham dâm. Khi mạng chung đọa địa ngục này 2 vạn năm; sau đó lại vào địa ngục rên la thọ báo 1 vạn năm, lại sanh nhân gian trả nợ cũ. Nếu như tà dâm lại thêm độc hại người chết thì đọa địa ngục này 4 vạn năm. Sau đó sanh vào nhân gian trả nợ cũ.

A Di Đà Phật! Nếu viết ra không hay thì đều là lỗi của kẻ hậu học không liên quan đến sự chỉ dạy của Phán Quan. Cảm tạ sự gia trì của Phật Bồ Tát cho con đến được địa ngục tham quan, lại có thể viết ra đoạn văn này chia sẻ với mọi người. Nếu như có công đức, xin đem hồi hướng cho hư không pháp giới nhất thiết chúng sinh, xa rời dục vọng, giữ gìn giới luật thanh tịnh, cùng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề.

Âm Luật Vô Tình: 2. Phán Quan Nói: Sau Khi Chết Mới Sám Hối Thì Đã Muộn

Cảm ân Phật Bồ Tát lại gia trì, cho con lần nữa đến địa ngục tăng trưởng kiến văn. Địa ngục cảm giác luôn luôn đau khổ và đen tối. Hy vọng mọi người không phải vì tạo nghiệp mà đến địa ngục, đúng là thật đau khổ quá. Lập tức đến Đệ Thất Điện đang thẩm vấn một hồn nam. Trông anh ta khá lịch sự, không biết là phạm phải tội gì, bị Phán Quan phán 500 năm tội nuốt viên đồng.

Xem kỹ thì ra anh ta có một vợ và hai người tình cố định. Lúc còn sống anh ta thích hành dâm phi thời, phi địa, phi khí; ba người này vừa đủ có thể thỏa mãn dục vọng của anh ta. Lúc này nghe thấy hồn nam tự biện hộ cho mình: “Tại sao có thể miễn trừ 500 năm tội ôm trụ đồng mà không trừ được 500 năm tội nuốt viên đồng?”

Lúc này Phán Quan nói: “Xem phim!” Thì ra lúc còn sống nam hồn yêu cầu vợ hành dâm phi khí. Người vợ cự tuyệt còn nói không nên làm như vậy, không hợp với lễ tiết. Người vợ chỉ chịu hành dâm phi thời, phi địa với hắn. Dục vọng của người vợ ít nên tội nhẹ hơn, chỉ tổn hao đi phước báo. Nhân vì cự tuyệt và khuyên nói không được phi khí hành dâm, lại tích được một ít phước. Hồn nam tuy không có cưỡng ép người vợ nhưng lại phạm 3 hạng tà dâm với 2 người còn lại.

*

Phán Quan nói: “Niệm ngươi có tâm sám hối và hiếu thảo với cha mẹ, lại biết tôn trọng pháp luật trong công việc, chỉ phạm 3 hạng tà dâm này. Do đó miễn trừ 500 năm ôm trụ đồng.” Lúc này nam hồn không còn gì để nói nữa, bị quỷ sai dẫn đến địa ngục nuốt viên đồng.

Quỷ sai đẩy nam hồn vào ngục. Hắn thấy tình nhân của mình liền đi tới, nhưng thật ra là một con chim lớn. Nó dùng cái miệng lớn ngậm phải bộ phận sinh dục của nam hồn rồi bay lên kéo đứt đi; nam hồn đau đớn kêu la thảm thiết. Đến đây vì máu huyết tanh hôi nên tôi không cách gì xem tiếp nữa.

Sau khi ra khỏi điện, tôi thỉnh giáo Phán Quan một vài vấn đề về hình phạt tội tà dâm. Theo Phán Quan chỉ dạy, trước tiên phải giữ gìn chánh tri chánh niệm, lúc nào cũng cảnh giác bản thân sao cho trong sạch. Nếu như ý niệm hành dâm mà không hành động thì giảm phước 1 tuần; nếu như xem sách báo sắc tình, chỉ xem thì giảm phước thọ 1 tuần lễ; có hành động giảm phước thọ 1 tháng; nếu có lần thứ 2 hành động thì giảm thọ 2 tháng, cứ như thế mà tính.

Nam nữ trước khi kết hôn quan hệ tình dục đều bị giảm phước thọ. Cụ thể thì mỗi trường hợp có khác nhau, đại khái chia ra 3 loại:

*

1. Một đời chỉ có một người mà đối phương dục vọng ít, sau đó kết hôn với đối phương; loại này nếu như không phạm cấm giới phi thời, phi địa, phi khí thì chỉ bị giảm phước báo, càng có thể sớm sám hối tiêu nghiệp.

 2. Trước sau kết hôn quan hệ với bạn đời có phạm phi thời, phi địa, phi khí mà dục vọng nhiều: Trước sau hôn nhân đều bị giảm phước thọ; mạng chung đọa vào địa ngục ôm trụ đồng 500 năm; nuốt viên đồng 500 năm. Nếu như lúc còn sống biết sám hối thì hiệu quả hơn. Nếu biết khuyên người không phạm, lấy công chuộc tội, thì có thể miễn trừ quả báo địa ngục.

3. Trước sau kết hôn phạm tà dâm bừa bãi, dục vọng đặc biệt nghiêm trọng, cả ngày sống trong cảnh say mê đắm tình: Lúc còn sống nhất định là giảm phước, giảm thọ; mạng chung đọa vào địa ngục ôm trụ đồng, nằm giường sắt; nuốt viên đồng và các địa ngục khác ít nhất là 1 vạn năm, căn cứ cụ thể từng trường hợp phán xử.

Địa ngục báo chung lại sanh vào súc đạo. Có người làm con uyên ương, có người làm chó, rắn v.v… Hiện tại nhiều nhất trong địa ngục là loại thứ 3. Lại trước mắt, địa ngục đã được mở rộng lớn hơn trước. Tại nhân gian hiện tại có rất nhiều thuộc loại thứ 3; tương lai đều phải đến địa ngục thọ báo.

*

Phán Quan nói tiếp: Lúc người nữ vào kỳ sinh lý, vợ chồng nghiêm cấm hành lạc; lúc có thai và bú mớm cũng vậy, nếu không sẽ tổn phước báo; do thời kỳ sinh lý hành lạc sẽ chiêu cảm các loại quỷ nuốt tinh huyết đến hút máu; mỗi lúc hành dâm đều có quỷ nuốt tinh khí đến hút tinh khí; sau đó làm thân thể phát bệnh và gặp nhiều vận xui.

Phán Quan còn nói, người nữ vào lúc mùa nóng ăn mặc quá hở hang thì cũng bị giảm phước 1 tuần. Vì làm cho người khác phái khởi tâm tà dâm vậy.

Sau khi nghe lời Phán Quan, cảm thấy khởi tâm động niệm thật quan trọng hết sức vậy. Thì ra trong vô hình lại có quỷ thần giám sát ghi lại tất cả hành vi của chúng ta! Rất cảm ân Phán Quan chỉ dạy những điều quan trọng, tiết lộ thiên cơ, bái biệt tại đây; đương nguyện thiên hạ hữu tình đều tu thanh tịnh phạm hạnh, thoát khổ địa ngục.

Âm Luật Vô Tình: 3. Thủ Dâm Đại Địa Ngục Thảm Báo, Phán Quan Tiết Lội Thiên Cơ

Phật Bồ Tát cứu độ chúng sanh cũng như biển lớn không rời sóng nước. Không có ngưng nghỉ, niệm niệm tương tục, sóng sóng nối tiếp.

Nguyện thiên hạ hữu tình có thể thể hội làm tốt phận sự của bản thân. Giữ trọn năm giới để có được thân người, tự làm trong sạch bản thân; nguyện hậu học cũng có thể học theo tinh thần đại từ đại bi, không ngừng không nghỉ của Phật, Bồ Tát, vì quảng đại chúng sinh phục vụ.

Hôm nay lại thừa Phật lực du địa ngục một lần nữa. Đảnh lễ cảm ân Phật lực gia trì! Vừa niệm Phật hiệu thì đến ngay địa ngục khổ nạn. Nếu không có Phật lực gia trì vòng sáng vây quanh, tôi nhất định sẽ rất mệt. Từ trường âm tính của địa ngục như dời non lấp bể, không có gián đoạn.

Cái khổ của địa ngục là không gián đoạn và gấp trăm ngàn lần cái khổ tại nhân gian. Nghe thấy tiếng kêu lớn, tiếng rên la thống khổ! Theo tiếng mà đi xem! Oa! Rất nhiều người nam thân thể lõa lồ, bị một vài con rắn hai đầu phát ra lửa hồng đeo bám.

*

Hồn nam thấy cảnh tượng mỹ nữ sờ mó. Nhưng khi con rắn hai đầu chạm vào bộ phận sinh dục của hồn nam thì lập tức cắn đứt nó, hồn nam đau đớn kêu lớn rồi hôn mê. Con rắn hai đầu này thổi một cái, hồn nam lập tức tỉnh dậy, bộ phận sinh dục cũng được hồi phục lại. Lúc này con rắn hai đầu lại tiếp tục làm lại màn cảnh như lúc nãy. Đúng là không muốn xem tiếp nữa, trong lòng cảm thấy rất khó chịu! Ở đây có rất nhiều nam hồn đều chịu khổ như vậy.

Tôi đi vào địa ngục thỉnh giáo Phán Quan. Xin hỏi bọn họ phạm phải tội gì vậy? Phán Quan nói, đây là một trong những địa ngục trị tội thủ dâm khi còn sống. Quả báo rắn hai đầu thường là 1 vạn năm!

Đây là một trong các loại ác báo của việc thủ dâm bình thường. Còn có một loại thủ dâm ác báo phải thọ 2 vạn năm. Lúc còn sống theo đuổi cảm giác mạnh, dùng nước hay nước ấm, dùng ớt, dùng chất nước bôi trơn v.v… Hoặc là dùng vật phẩm bản thân ưa thích, tự làm hay dạy người khác thủ dâm. Khi mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục băng hỏa ngũ trùng thiên. Tôi xin hỏi vì sao tội thủ dâm phán nặng như vậy, kẻ phạm nhẹ cũng phải 1 vạn năm?

*** Âm Luật Vô Tình ***

Phán Quan nói tại vì thủ dâm đặc biệt tổn thân bại đức; Tổn hại tinh khí thần và càng rất bất hiếu với cha mẹ; cũng như tự sát vậy, tuy rằng không có xâm hại người khác nhưng cũng giết chết sinh mạng bản thân nên hình phạt nặng.

Những chúng sinh thích thủ dâm thường phạm liên tục. Lúc còn sống phạm tội thủ dâm một lần, giảm phước thọ nửa tháng. Lần thứ hai giảm phước thọ 1 tháng, mạng chung đọa vào địa ngục thọ báo. Nếu như lúc sống cố gắng sám hối thì có thể miễn địa ngục khổ hình.

Phán Quan hỏi tôi có muốn tham quan địa ngục băng hỏa ngũ trùng thiên không? Tôi nghĩ cũng được, đi xem thử. Ở đây còn tàn khốc hơn địa ngục rắn hai đầu. Công cụ ở đây rất nhiều, nên nói là hình cụ rất nhiều. Hình cụ là vật trong suốt có chút màu trắng sắc bén hình tròn, nhìn có vẻ rất lạnh và bén. Sau khi chạm vào bộ phận sinh dục của hồn nam thì tức khắc đông cứng và đứt đoạn, sau đó lại hồi phục. Thọ hết băng hình thì lập tức thọ núi lửa áp đỉnh báo không ngừng. Núi lửa áp đỉnh này là do lúc thủ dâm tà dâm dùng nước ấm, ớt để trợ dâm.

*

Nam hồn bị một hình cụ như tòa núi nhỏ cũng hình lửa đỏ bay đến vồ lấy. Như là đã đo sẵn kích cỡ, ngay tại bộ phận sinh dục có cái nút đè ngay đó để lửa đốt cháy rụi. Lại là những tiếng kêu đau đớn thảm thiết rồi hôn mê chết ngất. Sau lại do nghiệp lực mà tỉnh dậy, tiếp tục chịu đựng. Đúng là thật đau khổ, thật tội nghiệp!

Đêm nay lại đến địa ngục này thật ghê tởm quá. Phán Quan cho biết địa ngục này là mới xây, còn không đủ chỗ, cần phải xây thêm. Bởi nhân gian có quá nhiều loại chúng sanh mạng chung sẽ đọa vô địa ngục này thọ hình.

Tôi lại thấy có xây thêm địa ngục chuyên dành cho những người như:  Làm thẩm mỹ viện, giúp làm đẹp, nâng ngực; làm phẫu thuật phần dưới cho người nữ. Rất nhiều công ty thẩm mỹ, chuyên môn làm cho người nữ trầm mê dục vọng, tà dâm phạm giới. Họ lúc sống tổn phước thọ, mạng chung vào địa ngục 1 vạn năm.

Tôi muốn hỏi tại sao phi địa hành dâm cũng là phạm giới?

*

Phán Quan bảo những nơi lộ thiên, nhà vệ sinh hay vào đêm sấm chớp, có rất nhiều loại quỷ và tinh linh đến hút tinh khí, hay phi tinh nhập hồn; nếu như vào lúc đó hành dâm thì đối với bản thân bất lợi mà còn làm tổn hại từ trường chánh khí tự nhiên, trăm hại mà không có một lợi. Do đó những chúng sinh vi phạm đều phải thọ khổ báo.

Trước khi ra về, Phán Quan dặn dò tôi rằng: “Lần này ngươi thừa Phật lực đến nơi đây, lại được Thánh Thượng và Diêm Vương ân chuẩn. Bổn quan giải nói tình trạng chân thật của địa ngục. Đã tiết lộ tận thiên cơ, không sót gì cả. Hy vọng ngươi về dương gian nói lại, cảnh cáo người đời. Đừng phạm vào tà dâm làm tổn luân bại đức, tự tạo địa ngục, khiến công việc ở đây tăng lên và dương gian thêm thiên tai nhân họa. Ngươi nhìn tướng của ta kinh dị như thế, hy vọng người đời sau khi chết khỏi phải gặp mặt ta. Nếu được vậy thì thật là may mắn.”

Vạn ác dâm đứng đầu! Ở đây bái biệt Phán Quan, cảm ân Phán Quan chỉ dạy, lần sau gặp lại.

( Theo Âm Luật Vô Tình )

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Tam Thân Phật là gì

16 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog