Ác giả ác báo: Đức Phật dạy về Báo ứng của Thập ác
Pháp Giới 6 tháng trước

Ác giả ác báo: Đức Phật dạy về Báo ứng của Thập ác

Ác giả ác báo nghĩa là làm việc ác sẽ phải chịu quả báo xấu ác. Dù bạn có biết hay không biết thì mỗi nghiệp bất thiện mà ta gieo đều phải chịu ác báo. Bởi nhân quả như bóng theo hình, hễ gieo ác nghiệp tất phải gánh chịu ác báo, chỉ là, báo ứng đến sớm hay muộn mà thôi. Các bất thiện nghiệp, dù “thân” hay “tâm” phạm, đến lúc đủ nhân duyên đều phải chịu trả báo, chẳng mảy may sai lệch.

Cổ thư dạy: “Ngũ sắc làm cho người ta mù mắt, ngũ âm làm cho người ta điếc tai, ngũ vị làm cho người ta sướng miệng, giận quá làm tổn hại âm khí, vui quá làm tổn hại dương khí, sắc đẹp là búa rìu đốn ngã tánh tình, vị ngon là chất độc hủy hoại thân mạng. Có thể hiểu rõ ý chỉ này, thì đây là bậc thầy vĩ đại”.

*

Chúng sanh làm lành hay ác đều không ra khỏi phạm vi của Thập thiện và Thập ác. Thập ác là gì? Thập ác là 10 việc ác, bao gồm:

 1. Sát sanh
 2. Trộm cướp
 3. Tà dâm
 4. Nói dối
 5. Nói thêu dệt
 6. Nói đôi chiều
 7. Nói thô ác
 8. Tham lam
 9. Giận hờn
 10. Si mê tà kiến.

Ngược lại với mười điều thập ác ở trên chính là Thập thiện. Nay xin lược trích lời dạy của đức Phật, về những khổ báo to lớn của Thập Ác, cho bạn đọc hữu duyên cùng biết. Nguyện hết thảy cùng xa lìa những việc ác, rộng làm những việc lành để cuộc sống an vui. Lại rõ biết quả báo kinh khủng do thân khẩu ý gây ra mà phát tâm kinh sợ, sớm học Phật cầu ra khỏi sanh tử luân hồi.

Kinh Địa Tạng dạy: “Chúng sanh cõi Nam diêm Phù Đề khởi tâm động niệm, không gì là không phải tội.” Tội ở đâu ra? Từ Thân, Khẩu, Ý mà ra vậy! Chớ nghĩ rằng Thân làm ác quả báo nhẹ hơn Ý nghĩ ác, chẳng phải vậy đâu! Mỗi một tội nghiệp từ “Thô” đến “Vi tế” đều có các điều ác vô lượng vô biên, đều vào trong địa ngục nhận chịu tất cả mọi sự khổ đau, không thể nào tính kể mà biết được. Ác giả ác báo, nhân quả như bóng với hình, thật vô cùng đáng kinh sợ vậy!

 • Hàn Sơn& Thập Đắc là Bồ Tát thị hiện.
 • Quả báo Sát sinh rất nặng.
 • Thập Thiện Nghiệp là gì.
 • Ma ha Ca Diếp Tôn giả.
 • La Hầu La Tôn giả.
 • Chuyện về xá lợi Phật.
 • Đề Bà Đạt Đa Tôn giả là Bồ Tát thị hiện.
Ác giả ác báo: Đức Phật dạy về Báo ứng của Thập ác
Ác giả ác báo và quả báo của Thập ác

Ác giả ác báo: 1. Quả báo Sát sanh

Có hình thì bóng hiện bày, có tiếng thì âm vang thuận theo. Không bao giờ thấy có hình tồn tại mà bóng mất, tiếng nối tiếp mà âm vang trái ngược. Tướng báo ứng của thiện ác đâu ra đấy vô cùng chính xác, mong rằng tin tưởng sâu sắc chứ đừng ngờ vực mà trách móc! Khổ báo nặng nhẹ đều y theo soạn thuật lại, như thân tạo nghiệp sát sanh, hoặc cắt lột chặt xẻ ram nướng các loài dưới nước; săn bắn các loài chúng sanh bay giữa trời – chạy trên đất, thì rơi vào trong địa ngục dao cắt rìu chặt; nấu luộc ram nướng các loài chúng sanh, thì rơi vào trong địa ngục vạc sôi lò than.

Bởi vì nghiệp sát sanh này, vào trong địa ngục trải qua vô lượng đời kiếp nhận chịu tất cả mọi nỗi khổ đau cùng cực. Nhận chịu khổ đau đã hết, tiếp tục rơi vào súc sanh, làm các loài trâu ngựa heo dê la lừa gà chó cá chim ong bướm sâu bọ bị người giết hại. Loài nghêu sò ốc hến không thể nào sống lâu, trở lại dùng thân thịt để cung cấp làm thức ăn cho loài khác. Ở trong loài cầm thú vô lượng sanh tử này, nếu như không có chút thiện nghiệp nào thì vĩnh viễn không có hạn kỳ thoát khỏi.

Nếu như có chút phước nhỏ nhoi được làm thân người, hoặc rơi rụng từ trong bào thai, sanh ra liền mất đi, hoặc mười, hai mươi tuổi, mà không có hiểu biết gì, từ ngu dần đi vào ngu đần, làm cho người ta thương hại vô cùng. Nên biết rằng mạng sống ngắn ngủi đều do nghiệp báo của sát sanh.

*

Còn trong Kinh Địa Trì nói: “Tội lỗi sát sanh, luôn luôn làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo, một là yểu thọ, hai là nhiều bệnh. Như vậy mười ác nghiệp, mỗi một ác nghiệp đều có đủ năm quả báo:

 1. Sát sanh vì sao nhận chịu chung thì các khổ báo của địa ngục? Bởi vì sát sanh làm khổ chúng sanh, cho nên lúc thân hoại mạng chung thì các khổ báo của địa ngục đều đến bức bách mình. 
 2. Sát sanh vì sao sanh ra làm súc sanh? Bởi vì sát sanh không có lòng đắm trắc ẩn thương yêu mà hành động trái với luân lí làm người, cho nên tội báo địa ngục trả xong thì nhận lấy thân mạng súc sanh.
 3. Sát sanh vì sao lại làm ngạ quỷ? Bởi vì sát sanh ắt phải do tâm bủn xỉn tham đắm vào mùi vị, cho nên tiếp tục làm ngạ quỷ.
 4. Sát sanh vì sao sanh làm người mà chịu yểu thọ? Bởi vì sát sanh làm thương tổn tính mạng của loài vật cho nên phải chịu yểu thọ.
 5. Sát sanh vì sao lại phải chịu nhiều bệnh? Bởi vì sát sanh là việc làm sai trái nên các tai họa tranh nhau tụ tập, vì vậy phải chịu nhiều bệnh tật.

Nên biết rằng sát sanh là khổ báo vô cùng to lớn”.

Ác giả ác báo: 2. Quả báo của Trộm Cắp

Lại trong Kinh Tạp Bảo Tạng nói: “Lúc ấy có một con quỷ thưa với Mục Liên rằng: Con thường có mắt trên hai vai, ngực có mũi miệng, là vì nhân duyên gì? Mục Liên trả lời rằng: Ông vào đời trước kia, luôn luôn làm kẻ cầm đầu đệ tử chém giết. Nếu lúc giết người thì ông thường sinh tâm hoan hỷ, dùng dây thừng buộc vào búi tóc mà kéo. Vì nhân duyên này cho nên nhận chịu tội báo như vậy. Đây là hoa báo của ác hạnh, khổ quả của địa ngục đang còn ở phía sau.

Lại có một con quỷ thưa với Mục Liên rằng: “Thân con thường giống như cục thịt, không có tay chân mắt tai mũi miệng; luôn luôn bị sâu bọ chim chóc ăn thịt, tội khổ khó có thể chịu nổi.”  Mục Liên trả lời rằng: “Ông vào đời trước kia cho thuốc làm hư thai nhi của người; vì vậy cho nên nhận chịu tội báo như thế. Đây là hoa báo, khổ quả của địa ngục mới ở thân đời sau.

Vả lại, duyên vào nghiệp sát sanh ấy mà tham hại thêm nhiều; bởi vì thêm nhiều thì không có nghĩa nhường lại, mà làm điều trộm cướp; thân này trộm cắp không cho mà lấy, chết thì sẽ rơi vào địa ngục hầm sắt; ở trong nhiều kiếp nhận chịu những khổ não; nhận chịu khổ não đã xong thì rơi vào trong súc sanh, thân thường mang vác nặng nề còn bị đánh đập thúc giục đi nhanh, không có lúc nào nghỉ ngơi; mùi vị của thức ăn chỉ dùng cỏ và nước.

*

Ở trong vô lượng sanh tử như vậy, vì nhân duyên vốn có, nếu như gặp được chút thiện nghiệp nhỏ nhoi trở lại thân người, luôn luôn làm nô bộc; bị thúc giục sai khiến làm việc, không được tự do; nợ trả chưa hết không được nghe pháp, vì vậy nhận chịu khổ báo luân hồi không dứt. Nên biết rằng khổ báo này đều bởi vì trộm cắp.”

Thân này che đậy ánh sáng của con người, không dùng ánh sáng cúng dường Tam Bảo, lại lấy ánh sáng của Tam Bảo dùng để tự soi chiếu cho riêng mình; chết thì sẽ rơi vào địa ngục tối đen – dây đen hắc ám; ở trong nhiều kiếp nhận chịu những khổ não; nhận chịu khổ não đã xong rơi vào trong chỗ rạn rệp, không chịu nổi ánh sáng.

Ở trong vô lượng sanh tử như vậy, vì nhân duyên vốn có, nếu như gặp được chút thiện nghiệp nhỏ nhoi trở lại thân người, hình dáng đen đủi dơ bẩn xấu xa, hôi hám bẩn thỉu, mọi người đều tránh xa, hai mắt mù lòa không nhìn thấy trời đất. Nên biết rằng che đậy ánh sáng cũng bởi vì ác nghiệp trộm cắp”.

*

Vì vậy trong luận Địa Trì: “Tội lỗi trộm cướp, cũng làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo: Một là bần cùng. Hai là tài sản gồm có không được tự do.

Trộm cướp vì sao rơi vào địa ngục? Bởi vì trộm cướp chiếm đoạt lấy trộm tài sản của người làm cho chúng sanh đau khổ; thân chết đi lập tức rơi vào địa ngục băng giá lạnh lẽo, nhận chịu tất cả mọi khổ đau.

Trộm cướp vì sao sanh ra làm súc sanh? Bởi vì không làm đúng đạo lý con người cho nên phải chịu báo ứng súc sanh; thân thường mang nặng dùng thịt cung cấp cho người để trả món nợ xưa kia.

Vì sao lại rơi vào ngạ quỷ? Bởi vì tham lam keo kiệt thì làm điều trộm cướp, vì vậy tội báo súc sanh trả hết lại làm ngạ quỷ.

Vì sao làm người bần cùng? Bởi vì cướp đoạt khiến cho người khác bị thiếu thốn, vì lẽ đó phải chịu báo ứng bần cùng.

Vì sao tài sản gồm có không được tự do? Bởi vì trộm cướp chiếm đoạt; giả sử có tài sản thì trở thành vật chung của mọi nhà, không được tự do sử dụng.

Nên biết rằng trộm cướp là khổ báo to lớn thứ hai”.

Ác giả ác báo: 3. Quả báo của  Tà Dâm

Kinh Tạp Bảo Tạng nói: “Lúc ấy có một con quỷ thưa với Mục Liên rằng: Thưa Đại đức! Bụng con rất to giống như cái vò, mà cổ họng tay chân rất nhỏ giống như vây kim, không được ăn uống; vì nhân duyên gì mà phải chịu khổ báo như vậy?”

Mục Liên trả lời rằng: “Ông vào đời trước kia làm người đứng đầu thôn xóm; tự cậy thế mình giàu sang ăn uống thả cửa, khinh khi người khác; giành lấy đồ ăn thức uống của họ, làm cho chúng sanh đói khổ vô cùng. Vì nhân duyên này, nhận chịu tội báo như vậy. Đây chỉ là hoa báo, khổ quả của địa ngục mới ở phía sau.”

Lại có một con quỷ thưa với Mục Liên rằng: “Thường có hai vòng sắt nóng xoay chuyển ở dưới hai nách của con, thân thể bị cháy nát, vì nhân duyên gì như vậy?”

*

Mục Liên trả lời rằng: “Ông vào đời trước kia cùng với chúng Tăng làm bánh, trộm lấy hai cái kẹp dưới hai nách; vì vậy cho nên nhận chịu tội báo như vậy. Đây chỉ là hoa báo, về sau mới nhận chịu khổ quả của địa ngục.

Lại bởi vì trộm cắp cho nên tâm không trung trinh ngay thẳng, tình ý buông thả dâm dật; thân này dâm dật, đời hiện tại nguy hiểm đáng sợ, thường tự kinh hãi không yên; hoặc bị chồng con người ta biết chuyện, đến lúc gặp phải tai họa, dao gậy đánh đập thân hình; tay chân phân tán chia lìa, thậm chí mất mạng. Chết đi vào địa ngục, nằm trên giường sắt; hoặc ôm trụ đồng, ngục quỷ châm lửa để đốt cháy thân hình.

Tội báo địa ngục hết rồi phải nhận chịu kiếp sống súc sanh, gà vịt chim chóc chó heo ong bướm; vô lượng sanh tử như vậy, ở trong nhiều kiếp nhận chịu mọi nỗi khổ não; nhân chịu khổ báo đã xong, nhờ nhân duyên vốn có, nếu gặp được chút thiện nghiệp nhỏ nhoi trở lại thân người, thì khuê môn dâm loạn, thê thiếp không trung trinh; nếu có sủng ái thì bị người ta chiếm đoạt, thường ôm lòng sợ hãi; nhiều nguy hại mà ít bình yên, nên biết rằng nguy hại khổ đau đều bởi vì tà dâm”.

*

Vì vậy trong luận Địa Trì nói: “Tội lỗi tà dâm cũng làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo: Một là vợ không trung trinh trong sạch. Hai là được mà chẳng tùy ý quyến thuộc.

Tà dâm vì sao rơi vào địa ngục? Bởi vì phạm vào tà dâm thì không phân biệt mà tiếp cận người khác làm cho khổ đau; vì lẽ đó mạng chung nhận chịu khổ báo của địa ngục.

Vì sao tà dâm sanh ra làm súc sanh? Bởi vì tà dâm không thuận theo luân lý làm người, cho nên ra khỏi địa ngục thì nhận chịu thân mạng súc sanh.

Vì sao tà dâm lại làm ngạ quỷ? Bởi vì sự dâm dục đều do yêu thích keo kiệt; tội lỗi yêu thích keo kiệt cho nên trở lại làm ngạ quỷ.

Vì sao tà dâm thì vợ không trung trinh trong sạch? Bởi vì xâm phạm đến vợi người ta, cho nên gặp phải người vợ thường không trung trinh đứng đắn.

Vì sao tà dâm không thể nào tùy ý quyến thuộc? Bởi vì tà dâm thì chiếm đoạt người yêu thương của người ta, cho nên quyến thuộc của họ không thể nào tùy ý; vì lẽ đó lại bị người ta chiếm đoạt của mình.

Nên biết rằng ôm lòng dâm dật là khổ báo to lớn thứ ba”.

Ác giả ác báo: 4. Quả báo của Vọng Ngữ

Kinh Tạp Bảo Tạng nói: “Xưa có một con quỷ thưa với Mục Liên rằng: “Con dùng đồ vật tự che phủ đầu mình, cũng thường sợ người ta đến giết con; tâm thường sợ hãi không thể nào chịu đựng nổi, vì nhân duyên gì như vậy?”

Mục Liên trả lời rằng: “Ông vào đời trước kia dâm dật phạm đến ngoại sắc, thường sợ người ta không thấy; hoặc sợ người chồng bắt trói đánh chết; hoặc sợ phép quan chém đầu bêu nơi phố chợ; thường ôm lòng sợ hãi và luôn luôn sợ hãi, cho nên nhận chịu tội báo như vậy. Đây chỉ là hoa báo của ác hạnh, sau mới chịu nhận khổ quả của địa ngục.

Vả lại, bởi vì tà dâm cho nên phát ngôn đều là dối gạt; thân này nếu dối gạt thì làm cho chúng sanh khổ não; chết thì sẽ rơi vào địa ngục gào khóc; ở trong nhiều kiếp nhận chịu mọi nổi khổ não, nhận chịu khổ não đã xong rơi vào trong ngạ quỷ.

Ở trong vô lượng sanh tử khổ não như vậy, nhờ nhân duyên vốn có, nếu gặp được chút thiện nghiệp nhỏ nhoi trở lại thân người thì nhiều bệnh tật gầy gò ốm yếu, khổ đau khốn đốn, tự làm cho khổ báo ác hiểm đành vậy, mọi người không ai thương nhớ chút nào. Nên biết rằng khổ báo này đều bởi vì vọng ngữ”.

*

Do đó trong luận Địa Trì nói: “Tội lỗi của vọng ngữ làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo: Một là nhận chịu nhiều sự phỉ báng. Hai là bị người lừa dối.

Tại sao vọng ngữ lại rơi vào địa ngục? Bởi vì vọng ngữ là không thật, làm cho người ta không được gì mà sanh ra khổ sở; vì vậy thân chết đi nhận chịu khổ báo của địa ngục.

Tại sao vọng ngữ sanh ra làm súc sanh? Bởi vì sự lừa dối bịp bợm trái với sự tin tưởng chân thành của người; vì lẽ đó ra khỏi địa ngục thì nhận quả báo của súc sanh.

Tại sao vọng ngữ lại làm ngạ quỷ? Bởi vì vọng ngữ đều do tham lam lừa dối, tội lỗi tham lam lừa dối cho nên trở lại làm ngạ quỷ.

Vì sao làm người thì nhận chịu nhiều sự phỉ báng? Bởi vì vọng ngữ vốn là không thành thật. Vì sao vọng ngữ bị người ta lừa dối? Bởi vì vọng ngữ vốn là lừa dối dụ dỗ người ta.

Nên biết rằng vọng ngữ là khổ báo to lớn thứ tư”.

Ác giả ác báo: 5. Quả báo nói Lưỡng Thiệt

Vả lại, bởi vì vọng ngữ thì dẫn đến lưỡng thiệt. Thân này nói năng không có lòng yêu thương, gièm pha phỉ báng hủy nhục ác khẩu làm cho chia lìa tán loạn; chết thì sẽ rơi vào địa ngục rút lưỡi đổ nước đồng sôi cày nát như ruộng. Ở trong nhiều kiếp nhận chịu mọi nỗi khổ não; nhân chịu khổ não đã xong thì rơi vào trong súc sanh, ăn các loại rác rưởi dơ bẩn như loài chim đề hồ, vì có cuống lưỡi.

Ở trong vô lượng sanh tử như vậy, vì nhân duyên vốn có, nếu gặp được chút thiện duyên nhỏ nhoi trở lại thân người, thì cuống lưỡi không có, hơi miệng hôi thối, ngọng nghịu lắp bắp, răng không đều và đen xỉn, mọc từng cái thưa thớt; nếu như có lời hay thì người ta cũng không tin dùng. Nên biết rằng gièm pha bừa bãi đều vì lưỡng thiệt.

*

Do đó trong luận Địa Trì nói: “Tội lỗi của lưỡng thiệt cũng làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo: Một là phải quyến thuộc xấu xa. Hai là gặt phải quyến thuộc bất hòa.

Vì sao lưỡng thiệt lại rơi vào địa ngục? Bởi vì lưỡng thiệt chia lìa sự thân ái của người; yêu thương mà chia lìa thì đau khổ cho nên nhận chịu nỗi khổ của địa ngục.

Vì sao lưỡng thiệt sanh ra làm súc sanh? Bởi vì lưỡng thiệt tranh chấp hỗn loạn, sự việc giống như loài dã can cho nên nhận chịu thân loài súc sanh.

Vì sao lưỡng thiệt lại trở thành ngạ quỷ? Bởi vì lưỡng thiệt cũng do keo kiệt ganh tỵ, vì tội lỗi keo kiệt ganh tỵ cho nên lại trở thành ngạ quỷ.

Vì sao lưỡng thiệt làm người gặp phải quyến thuộc xấu ác? Bởi vì lưỡng thiệt khiến cho bạn bè người ta đều sanh ra ác niệm.

Vì sao lưỡng thiệt gặp phải quyến thuộc bất hòa? Bởi vì lưỡng thiệt chia lìa sự thân mến tốt đẹp của người làm cho không hòa hợp.

Nên biết rằng lưỡng thiệt là khổ báo to lớn thứ năm”.

Ác giả ác báo: 6. Quả báo của Ác Khẩu

Vả lại, bởi vì lời nói lưỡng thiệt thì thô ác. Thân này bởi vì ác khẩu cho nên tranh chấp hỗn loạn làm thương tổn nhau. Lại xâm phạm đến nhau, giết hại các chúng sanh, chết thì sẽ rơi vào địa ngục chiến tranh. Ở trong nhiều kiếp nhận chịu mọi sự khổ não; nhân chịu khổ não đã xong thì rơi vào trong loài súc sanh, rút chân bán ruột chuyển xương đùi mất lá lách.

Ở trong nhiều kiếp nhận chịu mọi sự khổ não, nhận chịu khổ não đã xong, ở trong vô lượng sanh tử như vậy, vì nhân duyên vốn có, nếu gặp được chút thiện duyên nhỏ nhoi trở lại thân người, thì tay chân không đầy đủ; canh cửa chặt chân xăm mình cắt mũi, hình hài tổn thương hủy hoại; quỷ thần không bảo vệ, mọi người đều khinh thường. Nên biết rằng làm thương tổn chúng sanh đều bởi vì ác khẩu.

*

Do đó trong luận Địa Trì nói: “Tội lỗi của ác khẩu cũng làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo: Một là thường nghe thấy âm thanh dữ dằn. Hai là những lời nói thích hợp luôn luôn phát sinh tranh cãi.

Tại sao ác khẩu lại rơi vào địa ngục? Bởi vì ác khẩu đều muốn làm hại người ta, người nghe trở thành khổ sở; cho nên mạng chung nhận chịu khổ báo của địa ngục.

Tại sao ác khẩu sanh ra làm súc sanh? Bởi vì ác khẩu mắng nhiếc người ta cho là súc sanh, vì vậy thoát khỏi địa ngục thì làm súc sanh.

Vì sao ác khẩu lại làm ngạ quỷ? Bởi vì sự keo kiệt làm xúc phạm đến thì mắng nhiếc, cho nên khổ báo của súc sanh kết thúc lại làm ngạ quỷ.

Vì sao ác khẩu làm người mà thường nghe thấy âm thanh dữ dằn? Bởi vì sự phát ngôn thô lỗ mà nghe thấy thường dữ dằn.

Vì sao ác khẩu mà những lời nói thích hợp luôn luôn phát sinh tranh cãi? Bởi vì ác khẩu trái ngược với những phẩm đức, có những lời nói thường dẫn đến tranh cãi.

Nên biết rằng ác khẩu là khổ báo to lớn thứ sáu”.

Ác giả ác báo: 7. Quả báo của Nói lời vô nghĩa

Lại bởi vì lời ác khẩu thì hoa hòe trống trỗng, hoàn toàn không có ý nghĩa lợi ích. Không có ý nghĩa lợi ích cho nên thân này sẽ sinh ra kiêu mạn; chết thì sẽ rơi vào địa ngục trói chặt, ở trong nhiều kiếp nhận chịu mọi sự khổ não; nhận chịu khổ não đã xong thì rơi vào trong loài súc sanh, chỉ nghĩ đến cỏ và nước mà không biết ân tình nuôi dưỡng cha mẹ.

Ở trong vô lượng sanh tử như vậy, vì nhân duyên vốn có, nếu gặp được chút thiện duyên nhỏ nhoi trở lại thân người, sanh ở vùng biên địa; không biết gì trung hiếu nhân nghĩa, không gặp được Tam Bảo. Nếu ở chốn trung tâm của đất nước, thì thân hình thấp lùn xấu xí, bị mọi người lăng nhục coi khinh. Nên biết rằng kiêu mạn đều do không có ý nghĩa lợi ích mà chỉ trêu ghẹo không giữ tiết tháo.

Vì vậy trong luận Địa Trì nói: “Tội lỗi của lời nói không có ý nghĩa cũng khiến cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo: Một là tất cả lời nói phát ra không được người ta tin nhận. Hai là có những lời nói không thể nào rõ ràng được.

*

Vì sao lời nói không có ý nghĩa lại rơi vào địa ngục? Bởi vì lời nói đã sai với ý nghĩa thì việc làm trở thành có hại đến người khác; cho nên mạng chung nhận chịu khổ đau của địa ngục.

Vì sao lời nói không có ý nghĩa sanh ra làm súc sanh? Bởi vì lời nói không có ý nghĩa thì trái với luân lý làm người; cho nên ra khỏi địa ngục thì nhận lấy thân của loài súc sanh.

Vì sao lời nói không có ý nghĩa lại trở thành ngạ quỷ? Bởi vì lời nói không có ý nghĩa vốn bị sự keo kiệt mê hoặc làm cho chướng ngại; bởi vì keo kiệt mê hoặc cho nên lại trở thành ngạ quỷ.

Vì sao tội lỗi của lời nói không có ý nghĩa thì sanh ra làm người, có những lời nói không được người ta tin nhận? Bởi vì lời nói không có ý nghĩa thì không đáng tiếp nhận làm gì. Vì sao lời nói không có ý nghĩa thì có những lời nói không thể nào rõ ràng được? Bởi vì lời nói đã không có ý nghĩa đều là do sự ngu muội tối tăm; báo ứng của sự ngu muội tối tăm cho nên không thể nào rõ ràng được.

Nên biết rằng lời nói không có ý nghĩa là khổ báo to lớn thứ bảy”.

Ác giả ác báo: 8. Quả báo của Tham Dục(Tham lam)

Bởi vì lời nói không có ý nghĩa cho nên không thể nào khiêm nhường liêm khiết, khiến cho tham dục không chán. Thân này tham lam keo kiệt không bố thí, chết thì sẽ rơi vào địa ngục phân sôi; ở trong nhiều kiếp nhận chịu mọi sự khổ não. Nhận chịu khổ não đã xong thì rơi vào trong súc sanh ngạ quỷ; không có cơm áo cung cấp nên phải dựa vào người; ăn uống chỉ toàn rác rưởi dơ bẩn, không cho thì không được dùng.

Ở trong vô lượng sanh tử như vậy, vì nhân duyên vốn có, nếu gặp được chút thiện duyên nhỏ nhoi trở lại thân người, thì đói lạnh trần truồng, đời sống khó khăn thường không có gì; người ta đã không cho, cầu mong cũng chẳng được; cho dù có mảy may thì gặp phải kẻ khác chiếm đoạt, giữ gìn khổ sở mà không được gì nên phải đánh mất thân mạng. Nên biết rằng không bố thí như vậy đều bởi vì tham dục.

*

Do đó trong luận Địa Trì nói: “Tội lỗi của tham dục cũng làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo: Một là nhiều tham dục. Hai là không có gì thỏa mãn.

Tại sao tham dục lại rơi vào địa ngục? Bởi vì tham dục tác động đến thân và miệng mà làm khổ cho người khác; vì lẽ đó thân chết phải nhận chịu khổ báo của địa ngục.

Tại sao tham dục sanh ra làm súc sanh? Bởi vì sự tham dục này tác dụng trái với luân lý làm người, vì vậy ra khỏi địa ngục thì làm súc sanh.

Tại sao tham dục lại trở thành ngạ quỷ? Bởi vì sự tham dục này đạt được thì ắt phải tham tiếc; vì tội lỗi tham tiếc cho nên lại trở thành ngạ quỷ.

Tại sao tham dục mà lại nhiều dục vọng? Bởi vì sự tham dục này mà dục vọng càng nhiều. Tại sao tham dục không có gì thỏa mãn? Bởi vì sự tham dục này mà tham cầu không chán.

Nên biết rằng tham dục là khổ báo to lớn thứ tám”.

Ác giả ác báo: 9. Quả báo của Sân Hận( Nóng giận )

Lại bởi vì tham dục không thể vừa ý, thì phát sinh phẫn nộ, mà dấy lên sân hận. Thân này nếu nhiều sân hận, thì chết đi lập tức sẽ rơi vào địa ngục Nê lê, ở trong nhiều kiếp nhận chịu tất cả các sự khổ đau, nhận chịu khổ đau đã kết thúc thì rơi vào trong loài súc sanh, làm rắn rít bọ cạp độc hại và cọp beo lang sói.

Ở trong vô lượng sanh tử như vậy, vì nhân duyên vốn có, nếu gặp được chút thiện duyên nhỏ nhoi trở lại thân người, lại nhiều sân hận, diện mạo xấu xí khiến cho mọi người đều căm ghét, không những không qua lại thân tình với nhau, mà thật sự mắt cũng không ưa thấy. Nên biết rằng phẫn nộ đều bởi vì sân hận não hại.

*

Vì vậy trong luận Địa Trì nói: “Tội lỗi của sân hận cũng làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo: Một là thường bị tất cả mọi người tìm tòi điều đúng sai của mình. Hai là thường bị mọi người làm cho phiền muộn sợ hãi.

Vì sao sân hận lại rơi vào địa ngục? Bởi vì sự sân hận này làm hại gây khổ đau cho người ta; chết đi chắc chắn nhận chịu khổ đau của địa ngục.

Vì sao sân hận sanh ra làm súc sanh? Bởi vì sự sân hận này không thể nào có lòng nhân ái tha thứ; cho nên ra khỏi địa ngục thì nhận lấy thân mạng súc sanh.

Vì sao sân hận lại trở thành ngạ quỷ? Bởi vì sự sân hận này từ tâm keo kiệt dấy lên; vì tội lỗi của tâm keo kiệt cho nên trở lại làm ngạ quỷ.

Vì sao sân hận lại thường bị tất cả mọi người tìm tòi điều đúng sai của mình? Bởi vì sự sân hận này không thể nào bao dung được, do đó bị tất cả mọi người tìm tòi điều đúng sai của mình.

Vì sao sân hận thường bị mọi người làm cho phiền muộn sợ hãi? Bởi vì sự sân hận này làm não hại đến mọi người, cho nên mọi người cũng làm cho não hại.

Nên biết rằng sân hận là khổ báo to lớn thứ chín”.

Ác giả ác báo: 10. Quả báo của Tà Kiến

Lại bởi vì sân hận mà ôm lòng kỳ quái bất chính, không tin  theo chánh đạo. Thân này tà kiến ngăn trở người ta nghe pháp tụng kinh, tự mình không ăn chay, chết thì sẽ rơi vào địa ngục nghễng ngãng ngu si, ở trong nhiều kiếp nhận chịu những sự khổ não, nhận chịu khổ não đã xong thì rơi vào trong loài súc sanh, nghe tiếng của Tam bảo-Tứ đế, không biết toàn là thiện nghe tiếng của sát hại đánh đập, không biết gì là ác.

Ở trong vô lượng sanh tử như vậy, vì nhân duyên vốn có, nếu gặp được chút thiện duyên nhỏ nhoi trở lại thân người, sanh ở trong loài người mà đui điếc không nghe, không khác gì vách đá, lời hay tiếng tốt hoàn toàn không hiểu biết gì. Nên biết rằng trở ngại sự nghe pháp đều bởi vì tà kiến.

*

Vì thế trong luận Địa trì nói: “Tội lỗi của tà kiến cũng khiến cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo: Một là sanh vào nhà tà kiến, hai là tâm tư nịnh hót không hợp đạo lý. Vì sao tà kiến lại rơi vào địa ngục? Bởi vì tà kiến chỉ hướng về tà đạo và theo thần linh thế tục, bài báng Phật pháp Tăng chứ không sùng kính Tam Bảo; đã không sùng kính tin tưởng mà còn cắt đứt nẻo đường đúng đắn của người, khiến cho gặp phải khổ đau. Vì lẽ đó mang chung đi vào địa ngục a tỳ.

Vì sao tà kiến lại làm súc sanh? Bởi vì tà kiến không biết đến chánh lý, cho nên ra khỏi địa ngục thì nhận chịu báo ứng súc sanh.

Vì sao tà kiến lại làm ngạ quỷ? Bởi vì tà kiến nên tâm keo kiệt chấp trước kiên cố, ngang ngạnh không bỏ. Không bỏ chấp trước kiên cố trở lại làm ngạ quỷ.

Vì sao tà kiến sanh vào nhà tà kiến? Bởi vì tà kiến này kỳ quái thành thói quen ràng buộc trong tâm, cho nên làm người thì sanh vào nhà tà kiến.

Vì sao tà kiến thì tâm tư nịnh hót không hợp đạo lý? Bởi vì tà kiến thì không ngay thẳng trong sáng, cho nên làm người thì tâm luôn luôn xun xoe nịnh hót.

Nên biết rằng tà kiến là khổ báo to lớn thứ mười”.

( Ác giả ác báo: Lời Phật dạy về quả báo của Thập ác – Theo Pháp Uyển Châu Lâm )

Tuệ Tâm 2022.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Thọ ấm và 10 cảnh giới Ma sinh ra từ Thọ ấm

1 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog